Annonce
De nye boliger på "Viby Bakke" skal efter planen opføres i røde mursten og med inspiration fra Ravnsbjergkirken. Visualisering: Arkitema
Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Jyllands-Postens tidligere avishus på Grøndalsvej i Viby skal rives ned, og i stedet planlægger ejendomsselskabet KPC omkring 500 boliger på området i en blanding af lejligheder og rækkehuse. Ud mod Skanderborgvej påtænkes der etagebyggerier i seks etager, og over mod Vårkjærparken er et grønt område på tegnebrættet.

Et helt nyt kvarter er på vej i Viby.

Jyllands-Postens tidligere domicil på hjørnet af Ravnsbjergvej og Skanderborgvej skal rives ned, og området skal omdannes til et helt nyt kombineret bolig- og erhvervsområde, der er blevet døbt ”Viby Bakke”.

De seneste to år har en ny lokalplan for området været undervejs, og nu kan Viby-StavtrupLIV løfte lidt af sløret for, hvilke boligtyper der planlægges, og hvordan de skal placeres.

Forslaget til den nye lokalplan er dog ikke færdigt endnu - og har ikke været omkring Aarhus Byråd - og derfor kan projektet fortsat ændre sig, før lokalpolitikerne får det fremlagt – formentlig inden sommerferien. Derefter skal projektet i offentlig høring.

Det er ejendomsselskabet KPC, der har købt grunden af JP/Politikens Hus og står for udviklingen på området.

Det samlede areal er på cirka 70.000 kvadratmeter og tæller dels grunden, hvor Jyllands-Postens tidligere hovedsæde ligger i dag samt grunden nord for Grøndalsvej, hvor store dele i dag er bevokset med træer.

Det er området her med adresserne Grøndalsvej 3 og 10, som KPC skal udvikle på. 

- Vi synes, at det giver mening at gentænke hele området og kæde den sydlige og den nordlige grund sammen, fortæller Johan Gottschalck, projektdirektør i KPC.

- Området har været lukket for omverdenen i rigtig mange år, og i den mellemliggende periode er der blevet lavet en helhedsplan for Viby, hvor Aarhus Byråd har ønsket at kvalificere området langs Skanderborgvej til noget bedre og mere sammenhængende med mere bymæssig kvalitet. De tanker ønsker vi at følge med det her projekt, siger han.

Over 500 boliger på vej

I alt planlægges der cirka 515 boliger på området, hvoraf cirka 10 procent bliver almene boliger.

På arealet nord for Grøndalsvej er det lige nu planen at opføre en kombination af lejligheder og rækkehuse.

Derudover kommer der en daginstitution med tilhørende legeplads og et offentlig tilgængeligt grønt områder med blandt andet regnvandssøer, der skal støde op til Vårkjærparken og de kommende rekreative arealer, som skal skabes i forbindelse med, at Viby Renseanlæg nedlægges.

Etageboligerne opføres langs Ravnsbjergvej i tre-fire etager, mens rækkehusene bliver i to etager.

Her ses den foreløbige placering af boligerne på området samt de tiltænkte byggehøjder. De blå felter er etageboliger, de gule og røde er rækkehuse, og den grønne er daginstitutionen. De blå skraverede er bygninger med mulighed for erhverv. Den endelige placering ligger ikke fast endnu. Visualisering: Arkitema

På den sydlige grund er det planen at opføre hovedparten af boligerne bestående af både etageboliger og rækkehuse samt erhvervsbyggeri, og derudover kommer der torveområder og stisystemer.

Lejlighederne skal ud mod Skanderborgvej opføres i etagebyggerier i op til seks etager, mens der langs Ravnsbjergvej planlægges mellem fire og fem etager. Centralt i bebyggelsen planlægges rækkehusene i to etager.

- Med kombinationen af rækkehuse, etageboliger, almene boliger og en daginstitution tænker vi, at området kan blive attraktivt for mange forskellige aldersgrupper. Vi vil gerne udvikle området, så det bliver så blandet som muligt, og vi arbejder også med, hvordan vi kan indpasse seniorer i området, siger Johan Gottschalck og fortsætter:

- Men vi ved også, at der er et stort krav om, at der skal være erhverv. Det kunne være en cykelforhandler, en udvalgsvareforretning, bager, apotek, café eller måske en større kontorvirksomhed. Så hele paletten er i spil i vores tanker om at transformere området fra den lukkethed, det har haft i rigtig mange år, til noget, der giver værdi for lokalområdet.

Skitsen her viser de opholdsrum, som påtænkes på området både syd og nord for Grøndalsvej. Illustration: Arkitema

Grundejerforening: Viby har taget sin del af almene boliger

At der på nuværende tidspunkt "kun" er lagt op til, at 10 procent af boligerne skal være almene, glæder formanden for Viby Grundejerforening, Jan Sillesen.

- Vi synes, at Viby helt generelt har taget sin andel af almene boliger, og vi er nødt til at regulere beboersammensætningen lidt, hvis vi skal have dæmmet op for meget af det, der foregår i de almene boligområder.

- Vi ser gerne, at man på Viby Bakke bygger boliger til ressourcestærke familier og til seniorer, som ønsker at sælge deres hus, men blive boende i Viby. Man kunne godt forestille sig, at området kunne være attraktivt for dem, hvis man får lavet et godt og lækkert kvalitetsbyggeri, siger han.

Ingen betonbyggeri og flade tage, tak

De nye bygninger skal primært opføres i røde mursten og tegltag med inspiration fra Ravnsbjergkirken. Boligbebyggelsen planlægges med saddeltag, mens rækkehusene får taghældning belagt med grønt sedum (beplantning, red.).

Sådan kunne rækkehusene komme til at se ud. Visualisering: Arkitema

Da der i foråret 2021 blev gennemført en indledende høring om projektet, meldte flere lokale ind, at de ikke ønskede betonbyggeri med flade tage og samme stil, som den almene nabobebyggelse Vårkjærparken er opført i.

Og det er heller ikke intentionen, forsikrer Johan Gottschalck fra KPC.

- I forhold til de arkitektoniske greb vil vi lave gedigent klassisk byggeri med gode materialer og sikre, at området får et løft, og boligerne bliver i god kvalitet.

- Vårkjærparken er et klassisk eksempel på, at man har formået at bygge rigtig mange kvadratmeter formentlig ret billigt, men efter en årrække er der ikke noget, der er patineret. Det er markant for Viby, at der er meget alment byggeri, som desværre ikke får det sidste kvalitative udtryk, og så bliver det ikke kønnere med tiden, men derimod grimmere. Det vil vi gerne ændre på, siger han.

Er seks etager for højt?

Højden på etagebyggerierne har også været et tema i høringssvarene, og Viby Fællesråd har ad flere omgange påpeget i både høringssvar og til dialogmøder med projektgruppen, at de mener, at etagebyggerier i seks etager ud mod Skanderborgvej er for højt.

Det skyldes blandt andet en bekymring for, om det bliver attraktivt at bo bag et byggeri i den størrelse. Men også fordi der generelt ikke er bygget højt i Viby, og bygningerne dermed vil være høje sammenlignet med den eksisterende bebyggelse.

Vi drøfter selvfølgelig højden med Fællesrådet og finder en vej. Vi har ikke nogen store interesser i, at vi skal presse ekstra arealer ind.

Johan Gottschalck, projektdirektør KPC

Også Viby Grundejerforening er betænkelig ved byggeri i seks etager, siger formand Jan Sillesen.

- Vi er blandt andet bekymret for skygger i de bagvedliggende rækkehuse og indkigsgener. Men det handler også om, hvor mange mennesker, det er realistisk at klemme ind i området, hvis det skal være attraktivt og ikke blive for overfyldt, siger han.

Ifølge helhedsplanen "Bedre by i Viby" må nye byggeprojekter langs Skanderborgvej maksimalt være i tre-fire etager, men ved enkelte områder - herunder Jyllands Posten - tillader helhedsplanen op til seks forudsat en "høj arkitektonisk, bymæssig og indholdsmæssig kvalitet".

Men, siger Jan Sillesen:

- Selv om helhedsplanen giver mulighed for seks etager, er vi jo ikke nødvendigvis enige i, at det er det rigtige for området.

KPC: Vi er ikke blevet bedt om at pille etager af

Ifølge Johan Gottschalck har KPC fokuseret på at holde sig inden for helhedsplanens rammer.

- Da vi for tre år siden startede projektet, var der embedsmænd i kommunen, som mente, at vi godt kunne markere hjørnet af Ravnsbjergvej og Skanderborgvej endnu mere for at indikere, at her starter "byen". Så vi har ikke gjort andet end at følge intentionen i helhedsplanen.

- Vi har selvfølgelig lyttet til, hvad Fællesrådet og Viby Grundejerforening har sagt, men kommunen ønsker, at vi skal fortsætte, og vi er ikke blevet bedt om at pille etager af eller gøre noget andet, siger han.

Johan Gottschalck argumenterer i øvrigt med, at det er vigtigt at have bygninger af en vis volumen, når de skal ligge op ad en bred vej som Skanderborgvej, og samtidig kan bygningerne skærme mod støj.

- Og så skal man huske, at seks etager egentlig er fem etager og en udnyttet tag-etage, som man i højdemæssig forstand ser overalt i Aarhus Midtby for eksempel på Harald Jensens Plads og på Frederiksbjerg.

- Men vi drøfter selvfølgelig højden med Fællesrådet og finder en vej. Vi har ikke nogen store interesser i, at vi skal presse ekstra arealer ind. Så det kan være, at vi kommer til at drøfte omplaceringer eller andet, men indtil videre synes vi faktisk, at det er det, der er bedst for området, siger han.

Hvis lokalplanen bliver vedtaget i år, vil nedrivningen af Jyllands-Postens tidligere lokaler kunne begynde i starten af 2023.

KPC forventer, at projektet kan være færdigbygget i 2027-2028. Planen er at starte på den sydlige grund.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen