Annonce
Vårkjærparken skal renoveres for millioner og tænkes sammen med det kommende nybyggeri på Jyllands-Postens grund. Foto: Axel Schütt
Viby-StavtrupLIV

Boligrenoveringer for millioner i Viby og Stavtrup: Se, hvad pengene skal bruges til

Nyt tag, moderniserede badeværelser og bedre udearealer. Beboere i almene boliger i Viby og Stavtrup kan de kommende år se frem til en renovering af deres lejligheder og rækkehuse. Samtidig gør boligforeningen Alboa sig tanker om at skabe mere blandede boligområder og binde Vårkjærparken sammen med det kommende byggeprojekt på Jyllands-Postens grund.

Beboerne i en lang række almene boliger i Viby og Stavtrup kan se frem til, at deres rækkehuse og lejligheder får en kærlig hånd i løbet af de kommende år, og flere steder er håndværkerne allerede i fuld gang med at renovere.

Det skyldes, at Folketinget sidste år besluttede at frigive 18 milliarder kroner fra Landsbyggefonden – som lejerne selv betaler ind til - til renoveringsprojekter for at holde gang i beskæftigelsen blandt bygningshåndværkere under coronakrisen.

Landsbyggefonden

  • Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af de almene boligorganisationer og vedtaget ved lov.
  • Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låneordninger - blandt andet til renoveringer.
  • Når boligafdelingens realkreditlån er betalt ud efter typisk 30 år, skal afdelingen fortsætte med at indbetale et beløb svarende til afdrag og renter på lånet - nu bare til fonden. Landsbyggefondens midler stammer altså fra lejerne i de almene boliger.
  • Normalt indgås der fire-årige politiske aftaler om, hvor mange penge fonden må bruge på at støtte renoveringer. Der er altså grænser for pengestrømmen og derfor en lang liste af projekter, der står på venteliste til at få penge år ude i fremtiden.
  • Det er den venteliste, man gør kål på ved at fremrykke renoveringer for flere end 18 mia. kr. for at holde hånden under byggeriet gennem coronaprisen.

1,2 milliarder ud af de 18 milliarder landede i hænderne på Alboa, som har flere afdelinger i Viby, og det betyder, at boligforeningen har fået mulighed for at gå i gang med store renoveringsprojekter på Grundvigtsvej, i Vårkjærparken og Ny Vestergårdsparken samt i Råhøjparken i Stavtrup.

Og hvad skal der så laves?

Grundtvigsvej får renoveret tag, facade og udearealer

Renoveringen på Grundtvigsvej er allerede i fuld gang. Foto: Alboa

I Alboas ældste afdeling på Grundtvigsvej, som blev opført i 1942, er renoveringen allerede i fuld gang. Her er der afsat 43 millioner til at give i alt 43 boliger en kærlig hånd – særligt udvendigt.

Renoveringen indebærer, at bygningerne får en ny ydervæg i samme gule mursten som den gamle. Der bliver desuden lagt isolering imellem den gamle og den nye indervæg samtidig med, at taget skiftes, og der etableres central ventilation.

Derudover bliver der anlagt nye udearealer for beboerne på Grundtvigsvej for en million kroner.

Råhøjparken i Stavtrup får hjælp til fugtproblemer

Beboerne i Råhøjparken kan se frem til nye badeværelser. Foto: Alboa

I Stavtrup skal rækkehusene i Råhøjparken have en overhaling til 168,2 millioner kroner.

Rækkehusene, som er opført i 1989, har en række byggetekniske udfordringer. Blandt andet er husene ikke tilstrækkeligt stabile, og tagkonstruktionen har ikke været tilstrækkeligt afstivet, hvilket har medført revner i indervæggene.

Derudover er rækkehusene udfordret af fugt.

Det skyldes, at de gamle badeværelser ikke er sikret af en såkaldt vådrumsmembran. Det medfører, at der siver fugt ud i konstruktionen, hvilket kan resultere i skimmelsvamp. Derfor skal rækkehusene have nye badeværelser. Fugtproblemerne skal desuden afhjælpes af bedre ventilation i husene.

Ifølge tidsplanen begynder renoveringerne i august 2022, og arbejdet forventes færdigt i 2024.

Gennemgribende renovering af Ny Vestergårdsparken 1-3

Alboa ønsker blandt andet at udskifte altaner, vinduer og døre i Ny Vestergårdsparken 1-3. Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Ny Vestergårdsparken 1-3 er det område i Viby, som har fået flest midler til renovering. Her er der budgetteret med intet mindre end 333 millioner kroner til at give området en tiltrængt renovering.

Arbejdet er fortsat i planlægningsfasen og har ikke været til afstemning blandt beboerne endnu.

Men Alboa har blandt andet et ønske om at udskifte altaner, vinduer og terrassedøre samt vinduer og døre i opgange. 

Derudover står der bedre ventilationsanlæg på ønskelisten sammen med en forbedring af fællesområderne og etableringen af et såkaldt kvartershus.

Desuden er der mulighed for, at 90 boliger fordelt på 15 opgange kan omdannes til såkaldte tilgængelighedsboliger. 

Det betyder, at boligerne får den helt store tur og indrettes med nye køkkener, badeværelser og nye altaner med hævet trægulv. Desuden skal der etableres elevatorer i de 15 opgange, og opgangene istandsættes med nye reposer med terrazzo.

De spritnye tilgængelighedsboliger vil kunne tiltrække nye beboere til netop den boligtype til Ny Vestergårdsparken, som kategoriseres som et udsat boligområde baseret på en række parametre, som Aarhus Kommune har opsat. 

Det fortæller direktør i Alboa, Peter Hebroe.

- Formålet med tilgængelighedsboligerne er blandt andet at fastholde ældre og gangbesværede beboere længere tid i egen bolig, men vi ønsker også at lave nogle nye, lækre og bedre indrettede lejligheder, som for eksempel kan henvende sig til børnefamilier, for at få en mere differentieret beboersammensætning – hvis vi altså vurderer, at der er et marked for det, siger han.

- Samtidig skal der også være billige boliger, så folk med forskellige indkomster har mulighed for at bo i Viby, siger han.

Alboa har sammen med Aarhus Kommune i en længere periode arbejdet på en større plan for at udvikle Ny Vestergårdsparken, og den proces er ikke afsluttet endnu. 

Det er en af årsagerne til, at renoveringer af boligerne ikke er gået i gang endnu.

- I stedet for at vi bare isoleret set kigger på at renovere nogle boliger, vil vi gerne kigge 360 grader rundt. Kan vi lave nogle sociale indsatser, samtidig med at vi laver fysiske forandringer? Hvordan fremtidssikrer vi, at der er boliger for alle i området? Kan vi gøre noget for at skabe bedre sammenhæng mellem boligområdet og den omkringliggende by og de institutioner og fritidsaktiviteter, der ligger i området?

- Med alle de penge, vi poster i området, skal det også være et godt sted at bo om 10, 20 og 30 år. Så vi skal tænke os om, når vi renoverer. Vi har været i gang med en inddragelsesproces, hvor beboerne er kommet med input til, hvad de ønsker for området. Når det arbejde snart er færdigt, skal vi i gang med den endelig projektering for hvad, der skal ske i Ny Vestergårdsparken, siger Peter Hebroe.

Vårkjærparken skal spille sammen med Jyllands-Postens grund

Vårkjærparken skal renoveres for millioner og tænkes sammen med det kommende nybyggeri på Jyllands-Postens grund. Foto: Axel Schütt

I Vårkjærparken er der afsat et budget på 160 millioner til renoveringer af områdets boliger, og arbejdet er ligesom i Ny Vestergårdsparken fortsat i planlægningsfasen.

Ifølge planen skal pengene blandt andet bruges til renoveringer af facader, nye indgangspartier og nye vinduer i gavle. 

Derudover skal der etableres bedre ventilation, opholdsarealerne skal renoveres og et nyt kvarterhus skal etableres, såfremt det er muligt i forbindelse med det kommende projekt på Jyllands-Postens grund, som har fået navnet Viby Bakke.

Desuden er der mulighed for at fuldrenovere såkaldte tilgængelighedsboliger.

Ligesom i Ny Vestergårdsparken planlægger Alboa sammen med Aarhus Kommune at gennemføre en større inddragelsesproces blandt beboerne i Vårkjærparken for at få input til, hvad de ønsker for området. 

Det er en del af et større arbejde for blandt andet at skabe mere blandede boligområder og bedre sammenhæng med resten af Viby, fordi Vårkjærparken, ligesom Ny Vestergårsparken, også kategoriseres som et udsat boligområde.

Derudover spiller mulighederne for at opføre nye almene boliger på Jyllands-Postens grund også ind, fortæller Peter Hebroe.

- Hvis der skal være almene boliger på Jyllands-Postens grund, er det oplagt at tænke området sammen med de fysiske forandringer af Vårkjærparken. Vi har pt. en dialog med Aarhus Kommune og med dem, der skal udvikle på Jyllands-Postens grund, om at få områderne til at hænge bedre sammen. Det er grunden til, at vi ikke er gået i gang med renoveringerne i Vårkjærparken endnu, siger han.

Hvordan vil I konkret få områderne til at spille sammen?

- Det kunne blandt andet være med stisystemer, som binder områderne sammen. Derudover skal dem, der skal bo på Jyllands-Postens grund, selvfølgelig føle sig trygge ved at være nabo til Vårkjærparken, hvor der har været nogle uheldige episoder med kriminalitet, siger Peter Hebroe og fortsætter:

- Så måske skal der arbejdes med et fælles kvarterhus for Viby Bakke og Vårkjærparken, med mere beplantning eller med at åbne nogle områder mere op, så der bliver bedre udsyn og mere lys og dermed mere tryghed. Det handler om at få nogle gode og trygge boligområder og få hele Viby til at hænge bedre sammen, siger han.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen