Annonce
For at opføre "Stedet der samler – Stavtrup Multihal" på "Bispemarken", som Haludvalget ønsker, skal Kommuneplanen ændres, så marken bliver udlagt til idræts- og kulturformål. Beslutningen træffes efter forventning i efteråret 2021. Visualisering: Arkitektfirmaet Sleth
Viby-StavtrupLIV

Formand for multihalsprojekt: Vi har givet det en ærlig chance at finde andre beliggenheder

Placeringen af den nye multihal er kilde til stor uenighed i Stavtrup. Foreningen Den Grønne Kile kæmper fortsat for en alternativ beliggenhed til ”Bispemarken” og kritiserer Haludvalget for ikke at tage Stavtrup-borgerne tilstrækkeligt med på råd om placeringen. Det afviser formand Per Bo Nørgaard Andersen. ”Vi har inviteret alle ind i processen og givet det en ærlig chance at finde andre beliggenheder”, siger han.

Der er meget, Stavtrup-borgerne er enige om, når det kommer til det nye multihalsprojekt.

Langt de fleste er enige om, at Stavtrup, som har oplevet en stor stigning i befolkningstallet på 37 procent de seneste 10 år, mangler bedre idrætsfaciliteter.

Dertil vækker det begejstring, at en donation på 28 millioner fra selskabet AAA United, ejet af administrerende direktør i Bestseller, Anders Holch Povlsen, samt 9 millioner i tilskud fra Aarhus Kommune, rent faktisk gør projektet realistisk at gennemføre.

Men hvor den nye hal skal placeres, er der uenighed om. Eller rettere fortsat uenighed om.

Siden haludvalget, som er nedsat af Stavtrup Idrætsforening, i sommeren 2019 besluttede at flytte placeringen af multihallen fra klubhuset ved fodboldafdelingen til ”Bispemarken” på hjørnet af Jarlsmindevej og Bispevej, har projektet mødt modstand.

Først fra naboerne til ”Bispemarken” og senere fra foreningen Den Grønne Kile.

"Bispemarken" ligger på hjørnet af Bispevej og Jarlsmindevej i det nordlige Stavtrup i området omkring den gamle stationsby. 

Værn om roen og ånden

Den Grønne Kile, som ifølge formand Karl Skov-Hansen p.t. består af 184 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen er bosat i området omkring marken, og den anden halvdel bor i andre dele af Stavtrup, kæmper for en alternativ placering af multihallen. Af flere årsager.

Kort sagt mener Den Grønne Kile ikke, at en multihal på 5000 kvm, som Haludvalget lægger op til, passer ind i det område, som ”Bispemarken” grænser op til.

Der er ellers plads nok. Markens areal er på omkring 20.000 kvm.

Men, siger Karl Skov-Hansen:

- Bispemarken er med fodboldklubben, Mondrupsvej, Stationsbyen og bofællesskaberne herude en del af et større område, hvor der er grønt, roligt og fredeligt. Hvor man kan høre fuglene synge, og hvor der er en vis kultur og et lavt tempo. Der er noget specielt at værne om her. Det er det, vi er bange for, at man sætter på spil, siger formand Karl Skov-Hansen, som selv bor på det tidligere traktørsted og forhenværende bofællesskab Constantia, som grænser op til ”Bispemarken”.

Han maler et billede:

- Man kan stille sig på Jarlsmindevej og se det grønne vue ned til søen, hvor mange borgere i Stavtrup løber, cykler, fisker og går tur. Hvis hallen bliver placeret der, vil man i stedet blive mødt af en bygning med x-antal parkeringspladser og gadelys. En masse ting som for os ikke passer ind i området, siger Karl Skov-Hansen.

Det ligger endnu ikke fast, hvordan Stavtrup Multihal kommer til at se ud, men arkitektfirmaet Sleth, som Haludvalget samarbejder med, har tidligere givet dette bud på et design.

Den bedste og mest realistiske placering

På papiret er ”Bispemarken” ellers en oplagt placering. Marken ejes af Aarhus Kommunes afdeling for Sport og Fritid, og i Kommuneplanen er den i forvejen udlagt til "rekreative formål i form af idrætsanlæg".

Det betyder, at man sådan set godt kan bygge en idrætshal på ”Bispemarken” uden at ændre i Kommuneplanen.

Haludvalget har imidlertid ansøgt kommunen om en ændring af Kommuneplanen, fordi deres vision er, at hallen ikke kun skal bruges til idræt, men også være et kulturelt samlingspunkt for byen med bibliotek, lokalhistorisk arkiv, café og plads til arrangementer og aktiviteter.

Hvis den vision skal realiseres, skal marken udlægges til idræts- og kulturformål.

Det kæmper Haludvalget for, fordi ”Bispemarken” i udvalgets øjne er den bedste og mest realistiske placering til en hal, der kan samle hele byen, siger formand, Per Bo Nørgaard Andersen.

- Vi synes, at ”Bispemarken” er den bedste placering i forhold til at realisere den vision, haludvalget har. Altså at hallen skal være et samlingspunkt og et kultur- og idrætscenter, samt et område, som kan være udgangspunkt for rekreative- og outdoor-aktiviteter i den smukke natur, vi har i og omkring Stavtrup.

Tidsplanen

- 2021: For at opføre ”Stedet der samler – Stavtrup Multihal” på ”Bispemarken”, som Haludvalget ønsker, skal Kommuneplanen ændres, så marken bliver udlagt til idræts- og kulturformål. Beslutningen træffes efter forventning i efteråret 2021.

- 2022: Siger Aarhus Kommune ja til en ændring af Kommuneplanen, skal multihallen herefter tegnes og i høring. Dernæst skal byrådet tage endelig stilling til projektet.

- 2022: Haludvalget forventer, at finansieringen til første del af byggeriet (56 millioner) er i hus.

- 2023: Første fase af byggeriet kan påbegyndes i starten af 2023.

- 2024: Første del af Stavtrup Multihal forventes at være klar til brug i sommeren 2024.

Kilde: Formand for Haludvalget, Per Bo Nørgaard Andersen

- Derudover mener vi, at det er den mest realistiske placering, som vi kan få Aarhus Kommune med på. Marken har været udlagt til idrætsformål i kommuneplanen i årtier. Hvis hallen skulle ligge andre steder, skal Aarhus Kommune ud at købe jord, og det tror vi, er urealistisk, siger han.

Fire alternative placeringer

Per Bo Nørgaard Andersen er fuldt ud med bekendt med Den Grønne Kiles argumenter og modstand mod placering på ”Bispemarken”.

Han fortæller, at udvalget forud for beslutningen om at placere multihallen på marken har undersøgt fire alternative placeringer sammen med Aarhus Kommune. Dem opremsede Århus Stiftstidende i en artikel i april.

1. Ved Vestermarken ned mod Aarhus Syd motorvejen. En kommunal grund, som blev afvist, fordi der ikke er plads til at flytte fodboldbanerne med, og Haludvalget ønsker at have hal og baner nogenlunde samlet frem for spredt ud over hele Stavtrup. - Det er også vanskeligt at se den placering som et samlingspunkt, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

2. Ved Højvangskolen. En kommunal grund, som blev afvist af Magistraten for Børn og Unge, fordi skolen selv skal bruge al pladsen til det stigende elevtal.

3. Langs Brabrandsøen ved tennisbanerne for enden af Bispevej. Placeringen blev afvist, fordi den ligger for tæt på den gamle landsby, samt at der er dårlige adgangs- og parkeringsforhold.

4. Ved "Bispegården" - en firelænget gård ved siden af fodboldbanerne. Aarhus Kommunes forslag var at rive gården og klubben ned, når den alligevel skal flytte op på skolen.

– Bispegården er en super fin beliggenhed, hvis man ser kynisk på det. Ser man lidt mere menneskeligt på det i forhold til den lokalhistorie, der ligger bag Bispegården, og de folk, der har boet der i flere generationer, så kunne vi ikke være det bekendt, siger Per Bo Nørgaard Andersen til Viby-StavtrupLIV.

Den Grønne Kile har peget på endnu flere alternative beliggenheder til multihallen, som de har samlet på deres hjemmeside.

Per Bo Nørgaard Andersen kan du med ro i maven sige, at Haludvalget har givet det en ærlig chance at undersøge andre beliggenheder end ”Bispemarken”?

- Jeg mener, at vi i Haludvalget har givet det en ærlig chance at kigge efter alternative beliggenheder ud fra de muligheder og drøftelser, vi har haft med Aarhus Kommune, som er dem, der ret beset skal finde beliggenheden, siger han og fortsætter:

- Vi har haft to workshops med kommunen, hvor de - og vi - har beskrevet mulige alternativer. Vi har været rundt at kigge på flere beliggenheder, og blandt dem har der været forskellige forhold - for eksempel jordbundsforhold, hvor dyrt det ville blive at realisere, plads til at samle inde- og udeidræt og andre kriterier - som ikke var opfyldt.

- Vi har selvfølgelig gået efter at realisere Haludvalgets vision, men jeg mener, at vi er gået fuldstændig objektiv til værks omkring, hvilke muligheder der er, siger han.

Spol tiden tilbage

Den opfattelse deler Den Grønne Kile ikke.

Formand Karl Skov-Hansen kritiserer, at Haludvalget ikke fra start har lagt op til en fuldstændig åben proces og inviteret alle borgere i Stavtrup med på råd om, hvor hallen kunne ligge, før de lagde sig fast på ”Bispemarken”.

- Vi kæmper for, at man spoler tiden tilbage og sætter en ordentlig proces i gang med demokrati, åbenhed og inddragelse, så vi kan få en snak om, hvad mulighederne er. Hvor kan hallen ligge? Hvor kan den ikke ligge? Hvad er den bedste løsning for Stavtrup på sigt - og ikke nødvendigvis bare den løsning, der er nemmest, hurtigst og lige til højrebenet.

- Vi ønsker en større åbenhed i den del af processen, som hidtil har ligget ved Stavtrup IF og Aarhus Kommune, men som i vores øjne har været lukket for lokalbefolkningen, siger han.

Karl Skov-Hansen anerkender, at Den Grønne Kile er blevet inviteret til flere møder om projektet med Haludvalget og Aarhus Kommune. Men han savner et forum, hvor man som Stavtrup-borger kan blive en del af processen på andre måder end at melde sig ind i en arbejdsgruppe under Stavtrup IF.

Hvad kunne du helt konkret drømme om, at haludvalget sagde til dig?

- Jeg kunne drømme om, at Stavtrup IF, Halvudvalget, eventuelle sponsorere og Aarhus Kommune inviterede til dialog og åbenhed, workshops og processer omkring, hvad vi skal gøre med hallen, så de borgere i Stavtrup, der har lyst til et indblik, kunne blive inddraget og få deres stemme ud. Vi skal have et fælles projekt for hele Stavtrup, hvor alle klapper og er glade. Det har vi ikke lige nu. Lige nu har vi en splittelse, siger han.

Er det ikke utopisk at tro, at man kan sætte sig sammen og finde en løsning på en hal, en placering og nogle rammer, som alle i Stavtrup vil klappe over og være glade for?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er løsninger, som vi som et samlet Stavtrup kunne gå til Aarhus Kommune med og sige: ”Kan vi gøre det her?” Der vil altid være nogle få, der har kritiske input til alt - ligesom vi har. Men med dette projekt taler vi trods alt om en større, ældre bydel, der er kritisk. Ikke 25 nærliggende huse, siger Karl Skov-Hansen.

Haludvalget: Marken er lagt ud til idrætsformål

Fremlagt kritikken siger formanden for Haludvalget, at det for ham har været afgørende, at ”Bispemarken” allerede er udlagt til idrætsformål i kommuneplanen.

- Hvis vi havde en situation, hvor Aarhus Kommune ikke havde noget jord i Stavtrup, der i forvejen var lagt ud til idræts- og rekreative aktiviteter i en kommuneplan, så er ønsket fra Den Grønne Kile fuldstændig oplagt. Så ville vi have tænkt, at beslutningen om, hvor hallen skulle placeres, skulle op i en langt, langt større demokratisk proces.

- Men Aarhus Kommune har for mange år siden sagt, at hvis vi skal bygge idrætsfaciliteter i Stavtrup, så skal vi bygge på lige præcis den mark. Derfor bliver der ikke lavet en demokratisk proces, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

Haludvalget arbejder på at opføre en multihal på cirka 5000 kvm, som foruden idrætshal blandt andet skal rumme café, mødefaciliteter, paddletennisbaner og meget andet. Visualisering: Arkitektfirmaet Sleth

Bliver ikke en stor betonklods

Han understreger dog, at Haludvalget blandt andet har afviklet et stormøde i Stavtrup Hallen og inviteret alle, der er interesserede i at påvirke projektet, med i arbejdsgrupper eller som frivillige. Derudover har de afholdt flere møder, først med repræsentanter for Mondrupsvej og senere med Den Grønne Kile.

- Jeg forstår godt, at placeringen på Bispemarken er træls for Den Grønne Kile, og fra deres perspektiv kan jeg godt forstå, at de ville ønske, at det aldrig var blevet.

- Måske bliver det smukkere, end de forventer. Det bliver i hvert fald ikke et stort betonbyggeri, som er virkelig træls at kigge på, siger Per Bo Nørgaard Andersen, og tilføjer, at han håber, at Den Grønne Kile vil tage imod invitationen om at påvirke projektets udformning.

Indtil videre kæmper Den Grønne Kile fortsat for en alternativ placering.

Hvis det ender med, at hallen bliver placeret på "Bispemarken", vil foreningen til den tid tage stilling til, om de vil tage del i den videre dialog om rammerne for hallen, siger Karl Skov-Hansen.

Viby-StavtrupLIV har tidligere beskrevet planerne for, hvad Stavtrup Multihal skal rumme og hvem, der skal betale for projektet.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen