Annonce
Det er i krydset her, hvor Aarhus Syd Motorvejen møder Ravnsbjergvej/Ormslevvej, at Aarhus Kommune ønsker at etablere motorvejsramper. Foto: Jens Thaysen
Viby-StavtrupLIV

Forslag til motorvejsramperne: Start i det små og lad Ravnsbjergvej forblive tosporet

Motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej er uundværlige, hvis trafikken og støjen i Viby og Stavtrup skal reduceres. Det mener Viby Grundejerforening, som dog foreslår at starte med en mindre udgave af rampeanlægget, end kommunen lægger op til – og lade Ravnsbjergvej forblive tosporet.

Aarhus Kommune kigger igen på projektet med at etablere motorvejsramper til Aarhus Syd Motorvejen i krydset ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej.

Og mens nogle - særligt i området omkring Ravnsbjergvej - frygter, at et rampeanlæg i baghaven vil bringe endnu mere støj og gennemkørende trafik ind i nabolaget, mener andre, at ramperne er helt og aldeles nødvendige for at løse problemerne med netop støj og trafik for Viby og Stavtrup som helhed.

Det gælder blandt andre Viby Grundejerforening, som dækker postnummer 8260 minus Stavtrup. Foreningen har de seneste 25 år arbejdet for at få motorvejsramperne etableret.

- Vi er omkring 35.000 mennesker i Viby og Stavtrup, og hele området er hårdt belastet af trafikstøj, særligt fra motorvejen, Skanderborgvej og Viby Ringvej, som er en af de mest trafikerede vej i Aarhus. Samtidig er der rigtig mange nye byggerier undervejs, som vil give endnu mere pres på vejnettet. Derfor er det virkelig vigtigt at få gjort noget ved problemet, siger formand Jan Sillesen og fortsætter:

- Vi vil gerne arbejde for en holistisk løsning for hele Viby og Stavtrup. I vores øjne indebærer det at få trafikken op på det overordnede vejnet – heriblandt motorvejen – i stedet for at presse den ned på mindre villaveje. Vi tror, at ramperne kan være med til at få trafikken væk fra blandt andet Viby Torv, Ormslevvej og Vårkjærvej og op på motorvejen. Derfor synes vi ikke, at ramperne kan undværes, siger han.

Start i det små

Når det er sagt, er Jan Sillesen og Viby Grundejerforening udmærket klar over de store bekymringer, som ramperne giver blandt beboerne omkring Ravnsbjergvej, da det er kommunens plan at udvide Ravnsbjergvej til en firesporet vej for at kunne håndtere trafikken til og fra motorvejen.

Derfor foreslår Jan Sillesen at etablere rampeanlægget, men i en mindre udgave, end det kommunen lægger op til.

Kommunen har illustreret motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej således, men selve anlægget er ikke projekteret endnu. Viby Grundejerforening foreslår at fjerne muligheden for at køre i sydgående retning ad motorvejen og kun gøre det muligt at køre ind mod Aarhus C. Illustration: Rapporten "Mobilitet frem mod 2050"

- Vi synes, at man skal gøre op med de nuværende planer om at lave Ravnsbjergvej til en firesporet vej og lave fuldt udbyggede ramper, hvor man både kan køre sydpå og nordpå ad motorvejen.

- I stedet vil vi gerne have en konstruktiv debat om at lave en ”fase 1”, hvor man lader Ravnsbjergvej forblive tosporet, som den er nu, og kun etablerer to ramper, siger Jan Sillesen.

De to ramper skal ifølge formanden dels være en afkørsel, som gør det muligt for bilister, der kommer fra Aarhus C eller nordfra at køre sydpå ad Aarhus Syd Motorvejen og dreje fra til Stavtrup ved Ormslevvej.

Den anden rampe skal omvendt give bilister mulighed for at køre op på motorvejen ved Ormslevvej/Ravnsbjergvej og køre ind mod Aarhus C eller videre nordpå ad Viby Ringvej.

Viby Grundejerforening foreslår at etablere motorvejsramper, så bilister kan komme fra Ravnsbjergvej/Ormslevvej ind mod Aarhus C (markeret med rød), men ikke køre i sydgående retning ad motorvejen.

- Som det er nu, ser vi ofte om morgenen, at bilerne holder i kø på Ravnsbjergvej/Ormslevvej helt ud til rundkørslen i Stavtrup. Mange af de biler skal egentlig bare til venstre ad motorvejen ind mod Aarhus.

- Så det ville være meget mere smart, hvis man kunne tage en rampe og køre op på motorvejen og enten køre helt ind til byen ad Åhavevej eller dreje fra ad Viby Ringvej og komme nordpå, så man ikke skal ned over Viby Torv, siger Jan Sillesen.

Udbyg Genvejen i stedet for Ravnsbjergvej

I forslaget fra Viby Grundejerforening skal der ikke etableres ramper til at køre sydpå ad Aarhus Syd Motorvejen og videre mod Hørning og Skanderborg.

- Hvis man skærer muligheden for at køre sydpå væk, så får man ikke den trafik ad Ravnsbjergvej. Så skal folk i stedet køre ud til Genvejen eller Giber Ringvej (tidligere kaldt Beder-Beringvejen, red.), men det vil også være meget mere naturligt for dem, der kommer sydfra fra Tranbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Solbjerg. I stedet for at udvide Ravnsbjergvej kunne man så gøre Genvejen bredere og udbygge den, foreslår Jan Sillesen.

Viby Grundejerforening ser ”fase 1-modellen” som en mulighed for at komme hurtigere i gang med at løse flaskehalsproblemerne omkring Viby Torv, eftersom der kun skal etableres to ramper i stedet for fire ramper i både nordgående og sydgående retning samt en udbygning af Ravnsbjergvej.

- Alt andet lige er det en billigere model, end kommunen foreslår. Vi tror, at vores løsningsforslag kunne trække proppen ud af trafikken om morgenen og om eftermiddagen. Særligt for dem, der bor i Stavtrup, siger Jan Sillesen.

Kan aflaste Ormslevvej og Grøndalsvej

Jan Sillesen tror samtidig, at løsningen kan mindske meget af ”smutvejstrafikken”, hvor bilister kører ad Ormslevvej, Grøndalsvej og Vårkjærvej for at undgå Viby Torv.

- Om morgenen er det mega hektisk ad Ormslevvej, fordi mange - blandt andet bilister fra Stavtrup - bruger Ormslevvej som smutvej for at slippe for at køre ind over Viby Torv.

- Det gør, at rigtig mange forældre er bekymrede for at have deres børn til at cykle ad Ormslevvej til skolerne i dette område. Og Ormslevvej er i skolevejsanalyserne defineret som primær skolevej fra Vestergårdsskolen og mod vest. Så hvis bilisterne kunne komme væk fra de veje via motorvejsramperne, er det langt den bedste løsning, siger Jan Sillesen.

Mange forældre til børn på Vestergårdsskolen oplever Ormslevvej som en utryg skolevej på grund af den massive trafik og smalle cykelsti. Foto: Kristine Dam Johansen

Pak ramperne ind i støjværn

I forhold til bekymringerne om øget støj i nærområdet omkring motorvejsramperne, mener Viby Grundejerforening, at løsningen må være at pakke ramperne godt og grundigt ind i støjværn.

Jan Sillesen nævner blandt andet muligheden for at udforme ramperne som støjisolerede tunnelrør, så trafikstøjen ikke slipper ud. Eller om muligt lægge et låg af støjabsorberende materiale på ramperne, som de to byrådspolitikere Jesper Kjeldsen (S) og Metin Lindved Aydin (R) har foreslået. 

- Derudover er vi fortalere for, at man sætter hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen ned til 90 km/t og etablerer stærekasser, så bilisterne overholder fartgrænserne. Samtidig skal der etableres relevante støjværn omkring motorvejen fra Viby Ringvej til den vestlige side af Stavtrup, mener Jan Sillesen.

I foreslår en mildere model for ramperne for at komme i gang. Synes I, at ramperne skal fuldt udbygges på sigt?

- Hvis vi kan komme i gang med fase 1, så kan vi evaluere efter nogle år og se, hvordan det er gået. Vi ved jo godt, at der skal bygges boliger på Jyllands-Postens grund, og der er store byggeplaner i gang ved Store Ravnsbjerg, så måske viser det sig, at det er nødvendigt at udvide Ravnsbjergvej til fire spor.

- Men lige nu er problemet, at man ikke kan komme af med trafikken på Ravnsbjergvej. Lige nu holder man stille. Så vi tror, at de første to ramper, som vi foreslår, kunne være med til at trække proppen ud, siger Jan Sillesen.

Viby-StavtrupLIV har fremlagt forslaget fra Viby Grundejerforening for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som på nuværende tidspunkt ikke kan kommentere på den konkrete model, lyder det.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen