Annonce
Arkitektfirmaet Sleth har lavet en række visualiseringer, som viser, hvordan Stavtrup Multihal kunne komme til at se ud. Det endelige design ligger dog ikke fast endnu. 
Viby-StavtrupLIV

Idrætshal, padeltennis og bibliotek: Her er den store plan for Stavtrup Multihal

Stavtrup Multihal fik for nylig endnu et økonomisk rygstød, da Aarhus Kommune gav et tilskud på ni millioner kroner til projektet, som nu er rykket et skridt nærmere en realisering. Haludvalgets vision er at skabe en multihal, der rummer meget mere end bare idrætsfaciliteter og bliver ”Stedet der samler”. Læs her, hvad multihallen skal indeholde.

Der er ikke mangel på drømme og visioner hos Haludvalget i Stavtrup IF, som siden 2014 har arbejdet på opførelsen af en ny multihal i Stavtrup.

Står det til udvalget, skal Stavtrup have en multihal, der ikke bare kan bruges til at dyrke idræt, men som kan agere samlingspunkt for hele byen, og for nylig rykkede drømmen et par skridt tættere på virkeligheden, da Aarhus Kommune gav et tilskud på ni millioner kroner til projektet.

Men hvordan skal multihallen se ud, og hvad er det præcis, den skal rumme, hvis Haludvalgets drøm går i opfyldelse?

Det første spørgsmål er ikke endelig afklaret endnu. Lige nu samarbejder Haludvalget med arkitektfirmaet Sleth, som skal give et bud på, hvordan multihallen skal se ud.

Hvad den skal rumme, er der til gengæld meget konkrete planer for, og ifølge Haludvalget kan byggeriet begynde i 2023, såfremt Aarhus Kommune siger ja til en ændring af Kommuneplanen, så den nye multihal kan opføres på ”Bispemarken” på hjørnet af Jarlsmindevej og Bispevej, som Haludvalget ønsker det.

"Bispemarken" er ifølge Haludvalget den bedste placering for Stavtrup Multihal. Visualisering: Sleth Arkitekter/Nex

Byggeriet kommer til at bestå af tre faser.

I første fase skal der opføres en idrætshal på 20 x 40 meter, en gymnastik- og opvarmningshal, to indendørs padeltennisbaner, omklædnings- og depotrum samt lokaler til møder og kulturelle arrangementer inklusiv et caféområde og et område til foreningsdrevet fitness, som er træning på maskiner samt fitnesshold drevet af frivillige instruktører.

I anden fase planlægger Haludvalget at opføre yderligere to indendørs padeltennisbaner og udbygge hallens forsamlings- og omklædningsfaciliteter samt de kulturelle faciliteter – heriblandt at selvbetjeningsbibliotek og lokalhistorisk arkiv rykker ind i hallen.

I tredje fase af byggeriet planlægger Haludvalget en udbygning af gymnastik- og opvarmningshal samt omklædningsrum og derudover opførelsen af to udendørs padeltennisbaner.

Foruden de indendørs faciliteter har haludvalget også fremlagt en række idéer til hallens udefaciliteter.

De tæller blandt andet en parkourpark, skater- og løbehjulsbane, udendørs træningsredskaber, borde-bænkesæt, en forhindringsbane samt en mountainbike- og trail-løbebane med tilhørende cykelvaskeplads.

Udefaciliteterne er dog fortsat på idéplanet, og haludvalget lægger op til at udvikle idéerne i en bredere inddragelsesproces med blandt andet skolerne i området og foreningen Den Grønne Kile, som har flere medlemmer bosat i området omkring ”Bispemarken”.

Arkitektfirmaet Sleth har lavet en visualisering, som viser, hvordan udefaciliteterne til Stavtrup Multihal kunne se ud. 

Hvad med trafikken?

Den Grønne Kile, som blev dannet, efter forslaget om placeringen af multihallen i efteråret 2019 blev flyttet fra fodboldbanerne til ”Bispemarken”, har udtrykt bekymring for flere aspekter i opførelsen af den nye multihal.

Blandt andet mangler foreningen svar på, hvordan man vil håndtere den øgede trafik samt behovet for parkering, hvis hallen skal ligge på ”Bispemarken”.

Formand for haludvalget, Per Bo Nørgaard Andersen, ser parkering og trafik som to vigtige problemstillinger, der skal løses.

- I Stavtrup er der mange trafikudfordringer i forvejen. En hal kan være med til at øge trafikudfordringerne, når der – to til tre gange om året - skal afvikles store arrangementer i hallen og på bestemte tidspunkter i dagligdagen, for eksempel når forældre kører deres børn til aktiviteter i hallen ved 16-tiden.

- Det skal vi have Aarhus Kommune til at tage hånd om, inden vi går i gang med at bygge hallen, sådan at det ikke giver voldsomme problemer for naboerne, når trafikken øges i de tidspunkter. Selvfølgelig med input fra Haludvalget og det nyetablerede fællesråd i Stavtrup, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

I forhold til parkering vil Haludvalget arbejde på at vænne Stavtrup-borgerne – og andre der kommer til at bruge hallen - til at gå og cykle i stedet for køre deres børn til idræt.

- Det gør vi ved at lave ganske få parkeringspladser tæt på hallen samt et ”kiss and ride”, hvor man kan standse kortvarigt. Derudover har vi parkeringspladser ved vores eksisterende fodboldområde, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

Jævne klubhus og fritidsklub med jorden?

I takt med at multihallen udbygges og udvides, og fodboldklubben kan rykke ind i de nye faciliteter, planlægger Haludvalget desuden at gøre plads til cirka 30 yderligere parkeringspladser, hvor fodboldklubbens nuværende klubhus ligger.

Endelig planlægger Haludvalget at ansøge Aarhus Kommune om at overtage lokaler fra fritidsklubben ”Klubben”, som flytter op på Højvangsskolen i 2022.

Først vil de bruge lokalerne til oprettelse af foreningsfitness og dernæst til selvbetjeningsbibliotek og lokalarkiv. Når disse tre institutioner alle er flyttet ind i den nye multihal, kan fritidsklubbens tidligere lokaler jævnes med jorden, så der kan anlægges yderligere parkeringspladser - og måske en udkørsel til Storskovvej, så trafikken ned ad Bispevej reduceres yderligere, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

- Det er i hvert fald en af de idéer, vi arbejder med, siger han, og tilføjer, at han har rakt ud til Den Grønne Kile og inviteret dem til at være med til at præge hallen og udfordringerne omkring trafik og parkering.

Den invitation står ved magt.

Tidsplanen

- 2021: For at opføre ”Stedet der samler – Stavtrup Multihal” på ”Bispemarken”, som Haludvalget ønsker, skal Kommuneplanen ændres, så marken bliver udlagt til idræts- og kulturformål. Beslutningen træffes efter forventning i efteråret 2021.

- 2022: Siger Aarhus Kommune ja til en ændring af Kommuneplanen, skal multihallen herefter tegnes og i høring. Dernæst skal byrådet tage endelig stilling til projektet.

- 2022: Haludvalget forventer, at finansieringen til første del af byggeriet (56 millioner) er i hus.

- 2023: Første fase af byggeriet kan påbegyndes i starten af 2023.

- 2024: Første del af Stavtrup Multihal forventes at være klar til brug i sommeren 2024.

Kilde: Formand for Haludvalget, Per Bo Nørgaard Andersen

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen