Annonce
De to brødre Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) ønsker at udstykke et område på 8 hektar til boliger på deres 24 hektar mark syd for Salamanderparken. Foto: Flemming Krogh
Viby-StavtrupLIV

Kommunen siger igen nej tak til landmænds tilbud om at opføre støjvold og nyt boligområde i Stavtrup

Aarhus Kommune har vendt tommelfingeren nedad til Mogens og Lars Lyngby Pedersens tilbud om at opføre en støjvold og udstykke boliger på deres mark syd for Salamanderparken i Stavtrup. Men projektet er ikke lagt i graven endnu.

De to landmænd og brødre fra Lemming Mogens og Lars Lyngby Pedersen har de seneste fem år - ad flere omgange - haft et tilbud til Aarhus Kommune: Lad os opføre en privat støjvold langs motorvejen på vores mark syd for Salamanderparken, mod at vi får lov til at udstykke en del af arealet til boliger.

Forslaget er tidligere blevet afvist i forbindelse med Kommuneplan 2017, men i 2020 lagde de to brødre projektet frem igen i forbindelse med kommunens temaplan ”Arealer til alle boligtyper”, som har til formål at finde områder i Aarhus Kommune, hvor der kan udstykkes grunde til boliger.

Men kort før jul valgte Aarhus Kommune endnu engang at sige nej tak til tilbuddet.

Og det er der flere årsager til, fortæller kommuneplanchef i Teknik og Miljø, Lars Høeberg.

Sårbart grundvandsområde

Det mest tungtvejende argument er, at cirka halvdelen af arealet, hvor de to landmænd ønsker at udstykke boliger, er et sårbart grundvandsområde.

- Vi vil så vidt muligt gerne undgå at inddrage sårbare grundvandsarealer i byudviklingen. Det skyldes dels, at der er en forureningsrisiko, men egentlig er det mest et hensyn til selve grundvandsdannelsen, siger Lars Høeberg.

- Hvis vi begynder at opføre bygninger og veje, lægge fliser og så videre på arealet, så betyder det, at vi får mindre grundvandsdannelse. Byrådet har tidligere vedtaget, at Aarhus Kommune skal være selvforsynende med grundvand, og det er ikke helt let at sikre. Så jo mere vi kan undgå at inddrage sårbare grundvandsarealer i byudviklingen, des bedre, siger Lars Høeberg.

Cirka halvdelen af marken, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen ønsker at udstykke til boliger (afgrænset af Nordskovvej, Ormslevvej og motorvejen), ligger i et sårbart grundvandsområde, som her er skraveret med rød. Illustration: Aarhus Kommune

Har man ikke lavet byudvikling andre steder i kommunen, som er sårbart i forhold til grundvandet?

- Jo, der er nogle steder, hvor der er taget arealer med stor grundvandsdannelse med, men så vidt muligt afholder vi os fra det, siger Lars Høeberg.

Støjvolden kan også være problematisk

I vurderingen af Mogens og Lars Lyngby Pedersens areal, som er afgrænset af motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken, har det i øvrigt været et argument for kommunen, at der på dele af området er risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Og så er der selve støjvolden, som efter planen skal strække sig 750 meter langs motorvejen fra Nordskovvej til Vestergårdsvangen og være mellem 10 og 16 meter høj.

Støjvolden er en betingelse for at etablere boliger på området, da trafikstøjen fra motorvejen ellers vil overskride grænsen for trafikstøj.

Men ifølge Aarhus Kommune er det ikke bare sådan lige at dynge jord op og etablere en støjvold, når dele af området er sårbart i forhold til grundvandet.

- Det er ikke nødvendigvis uproblematisk at placere jorddepoter oven på grundvandsfølsomme arealer. Der er en risiko for, at forurenet jord kan give nedsivning til grundvandet, og det kan blive en udfordring. Så det taler også imod projektet, siger Lars Høeberg.

Er det ikke et spørgsmål om, hvad for noget jord, man bruger, og hvordan man opfører sådan en støjvold?

- Nu er det ikke min spidskompetence, men jeg vil tro, at risikoen er, at jorden fra støjvolden kan være forurenet. Så kan man spørge: Kan man ikke bare vælge noget ikke-forurenet jord? Det kan godt være. Men det er noget, vi på det her planlægningsniveau ikke kan give svar på. Og det taler for, at vi ikke giver mulighed for byudvikling for et område, der senere viser sig ikke at kunne realiseres, siger Lars Høeberg.

- Andre områder bedre egnet end Stavtrup

I forbindelse med temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” har kommunen i alt modtaget forslag til områder, der kan udstykkes, svarende til 1400 hektarer. De har valgt at gå videre med 300 hektarer rundt omkring i kommunen.

Når Mogens og Lars Lyngby Pedersens areal er blevet afvist, skyldes det kort sagt, at kommunen har vurderet, at der er andre områder i kommunen, der er bedre egnet til byudvikling, siger Lars Høeberg.

- Vi er politisk blevet bedt om at finde arealer, som kan rumme fritliggende boliger. Når vi gør det, kigger vi på, hvilke arealer, der er mest velegnet til det. Så kommer der rigtig mange ønsker ind, og vi synes, der er nogle arealer, der er bedre egnet end lige præcis det her, siger han.

Finde støjafskærmning på andre måder

Humlen er jo, at store dele af Stavtrup er voldsomt plaget af støj fra motorvejen, så derfor vil støjvolden, som indgår i projektet, ikke kun være til gavn for dem, der skal bo på arealet, men også for store dele af byen som sådan. Er det noget, I har haft med i overvejelserne?

- Aarhus Kommune har ad flere omgange over for staten påpeget behovet for støjafskærmning på Aarhus Syd Motorvejen. Det gør kommunen hver gang, der kommer midler til støjbekæmpelse. Så det er noget, vi er opmærksomme på.

- Men man kan sige… Skal vi opføre boliger på et område, som vi ikke vurderer superegnet til det, alene af hensyn til støjen? Det har ikke været et tilstrækkeligt tungtvejende argument for os. Så ville det være bedre at få noget støjafskærmning på anden vis, siger Lars Høeberg.

- Men det er en politisk vurdering, og byrådet og Teknisk Udvalg må beslutte, om de er enige i den anbefaling. Politikerne kan jo godt have nogle andre hensyn end dem, vi har lagt op til, siger han.

Med andre ord er projektet ikke lagt endelig i graven endnu.

Onsdag den 19. januar skal Mogens og Lars Lyngby Pedersens projekt behandles i byrådet. Her kan byrådet vælge at sende forslaget til videre behandling i Teknisk Udvalg.

Lars Lyngby Pedersen har sammen med boligselskabet Alboa og ejendomsselskabet Innovater, som er interesseret i at udvikle på området, søgt foretræde for Teknisk Udvalg for at tale deres sag.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen