Annonce
Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) har i fire år kæmpet for at få lov at opføre en privat støjvold ved Stavtrup. Foto: Flemming Krogh
Viby-StavtrupLIV

Lars og Mogens’ tilbud: Vi rejser en støjvold mod at vi må udstykke grunde til boliger

Tilbuddet om at rejse en privat støjvold ved Stavtrup står stadig ved magt, lyder det fra de to landmænd Mogens og Lars Lyngby Pedersen. Såfremt de kan få lov at udstykke en del af deres mark syd for Salamanderparken til boliger.

Stavtrup har i mere end 10 år kæmpet for at få etableret en støjvold for at dæmpe den massive trafikstøj fra Aarhus Syd Motorvejen, og ifølge de to landmænd Mogens og Lars Lyngby Pedersen ligger løsningen lige for.

De to brødre fra Lemming har siden 2017 haft et tilbud til Aarhus Kommune, som fortsat står ved magt: Lad os opføre en gratis støjvold på vores mark ved motorvejen, mod at vi får lov at udstykke en del af marken til boliger.

Tilbuddet er tidligere blevet afvist i Teknisk Udvalg, men nu har rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) meldt ud, at han mener, man bør tage forslaget op til genovervejelse.

Det glæder Lars Lyngby Pedersen.

- Det her projekt handler ikke kun om en udstykning. Det er et helhedsprojekt til borgerne i Stavtrup, hvor de får en støjvold og et stort grønt område.

- Samtidig indebærer projektet boliger til særligt børnefamilier, som både Bünyamin Simsek og borgmesteren har efterlyst, eftersom mange børnefamilier i dag flytter ud af kommunen, siger han.

Støjdæmpning til 200-300 husstande

Den projekterede støjvold, som de to landmænd tilbyder at rejse, skal efter planen etableres syd for Salamanderparken i Stavtrup og strække sig 750 meter langs motorvejen fra Nordskovvej til Vestergårdsvangen.

Støjvolden, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen har tilbudt at opføre, strækker sig 750 meter langs motorvejen som vist med den sorte streg. Illustration: Nex

Støjvolden planlægges i en højde på mellem 10 og 16 meter afhængig af terrænet.

- Der, hvor motorvejen er oppe i terræn, skal støjvolden være højere for at kunne dække af for støjen, så den ikke blæser ind over Stavtrup, siger Lars Lyngby Pedersen.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen planlægger ikke at etablere volden selv. De samarbejder med firmaet jord.dk, som blandt andet er specialiseret i at rejse støjvolde.

Jord.dk har fået foretaget støjberegninger i området omkring de to brødres mark for at vurdere, hvor stor en effekt støjvolden langs motorvejen vil have.

Beregningerne viser, at det primært er det vestlige Stavtrup syd for Ormslevvej, som vil have en ”hørbar effekt” af volden, oplyser administrerende direktør i jord.dk, Rolf Mørk Nielsen.

Her vil støjen blive dæmpet med 30-75 procent og 200-300 husstande vil få hørbar gavn af volden.

Det er klart, at jeg selvfølgelig ikke bygger den støjvold for mine blå øjnes skyld og for Stavtrup, fordi jeg er en flink mand. Jeg er selv plaget af støj fra motorvejen, så jeg kunne lige så godt bruge pengene på at bygge mig et hus, der var bedre støjisoleret.

Lars Lyngby Pedersen, landmand Lemming

Støjberegningerne er foretaget af uafhængige rådgivnings-ingeniører, som er hyret af jord.dk, men som er forpligtet til at rådgive uafhængigt.

I modsætning til støjmålinger, som kan svinge afhængig af vind og vejr og tidspunkter på døgnet, beregner man effekten af en støjvold med et ingeniørværktøj, der tager højde for terrænet og det gennemsnitlige antal personbiler og lastbiler, der kører på motorvejen om året.

Rolf Mørk Nielsen fra jord.dk afviser, at en støjvold blot vil parere støjen, så den høres kraftigere på den anden side af vejen eller andre steder i byen.

- Det er der ikke noget i støjberegningerne, der tyder på. Enten får man en positiv effekt af støjvolden eller ingen effekt, siger han.

Hvis de to brødre får tilladelse til at opføre støjvolden ved Stavtrup, vil det ifølge Rolf Mørk Nielsen tage ”nogle få år” at rejse volden, afhængigt af hvad tilladelsen præcis siger.

Han tilføjer, at hvis der samtidig anlægges støjdæmpende tiltag – for eksempel en vold eller højere, sammenhængende bygninger – på strækningen syd for Stavtrupvej, så vil effekten af den private støjvold blive endnu større og også gavne det øvrige Stavtrup, fordi to sammenhængende, støjdæmpende foranstaltninger vil forstærke hinandens effekt.

Nye boliger 

Men for Mogens og Lars Lyngby Pedersen afhænger projektet med støjvolden lige nu af, at kommunen samtidig vil give brødrene tilladelse til at udstykke et område på 8 hektar på deres 24 hektar mark til boliger.

- Jeg kan ikke benægte, at jeg kommer til at tjene penge på det her projekt. Men det er vigtigt for mig at sige, jeg ikke kun er ude på at lave en udstykning. Udstykningen skal være med til at finansiere støjvolden og et helt nyt grønt område til Stavtrup, siger Lars Lyngby Pedersen. Foto: Kristine Dam Johansen

Marken er afgrænset af Aarhus Syd Motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken, og udstykningen skal være med til at finansiere etableringen af støjvolden, fortæller Lars Lyngby Pedersen.

- Det er klart, at jeg selvfølgelig ikke bygger den støjvold for mine blå øjnes skyld og for Stavtrup, fordi jeg er en flink mand. Jeg er selv plaget af støj fra motorvejen, så jeg kunne lige så godt bruge pengene på at bygge mig et hus, der var bedre støjisoleret.

- Jeg skal have volden finansieret, og jeg har også en bank og en kreditforening bagved, som kræver, at jeg har dækning for at lave den støjvold, siger han.

På de 8 hektar mark, som brødrene vil udstykke til boliger, forestiller de sig at opføre blandede boligtyper.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen vil udstykke 8 hektar af deres 24 hektar mark til blandede boliger i form af parcelhusgrunde og almene seniorboliger. Desuden tilbyder de to brødre at etablere et grønt, rekreativt område på 15 hektar mellem boligerne og støjvolden. 

I det nordvestlige hjørne af marken vil de udstykke op til 35 parcelhusgrunde.

Syd for parcelhusgrundene vil de opføre mindre såkaldte kompaktgrunde på 500-600 kvm henvendt til børnefamilier, som ønsker sig en villa, men ikke nødvendigvis har lyst til at passe en stor have.

Endelig vil de mod øst udstykke grunde til almene boligbyggerier. Det har fået boligselskabet Alboa til at støtte op om projektet.

Alboa er interesseret i at opføre seniorboliger på området for at sætte gang i en flyttekæde, så ældre borgere kan blive boende i Stavtrup, efter de har solgt deres hus. Samtidig kan Alboa se, at en støjvold vil gavne Salamanderparken, som Alboa driver.

Det fremgår af et høringssvar, som Alboa har indsendt til kommunens temaplan om ”Arealer til alle boligtyper”.

Men planerne for området er indtil videre kun på idéplanet, understreger Lars Lyngby Pedersen.

- Det er kun et forslag, og lige meget hvad bliver det en forhandling, vi kommer til at lave med kommunen, siger han.

Stort grønt område

Foruden boligerne tilbyder Mogens og Lars Lyngby Pedersen at udstykke et område på 15 hektar mellem boligerne og motorvejen til et grønt, rekreativt område med træer, gå- og cykelstier, sø, bakkelandskab, madpakkehytte, æbleplantage og parkeringsplads.

Mens jord.dk skal stå for etableringen af støjvolden, vil Lars Lyngby Pedersen selv stå for skovrejsningen. Han forestiller sig også, at der kunne etableres en mountainbike-bane på selve støjvolden og igennem det grønne område.

I løbet af de fire år, som de to brødres projekt har ligget hos kommunen, har miljøafdelingen udtrykt bekymring for, at den jord, som støjvolden etableres af, kan risikere at indeholde pesticider, som kan trænge ned i grundvandet.

Lars Lyngby Pedersen, hvordan vil I undgå at jorden fra støjvolden forurener?

- Vi har tilbudt at køre Kategori-1 jord på (som i de fleste sammenhænge bliver opfattet som uforurenet, red.), og lave jordprøver på alt den jord, der bliver kørt derud, siger han.

Lars Lyngby Pedersen har desuden fået foretaget to boringer i området, som Viby-StavtrupLIV har set, som viser, at der ligger lerlag på omkring 40 meter mellem jordoverfladen og grundvandet.

- Det er en grundvandssikring i sig selv. Samtidig skal man huske, at hvis arealet bliver udstykket til boliger og det grønne område, som vi planlægger, så stopper min bror og jeg med at dyrke marken som konventionelt landbrug, så det bliver sprøjtefrit område, og dermed beskytter vi grundvandet, siger han.

Lars Lyngby Pedersen lægger ikke skjul på, at han naturligvis har en økonomisk interesse i at få projektet med udstykningerne gennemført.

- Jeg kan ikke benægte, at jeg kommer til at tjene penge på det her projekt. Men det er vigtigt for mig at sige, jeg ikke kun er ude på at lave en udstykning. Udstykningen skal være med til at finansiere støjvolden og et helt nyt grønt område til Stavtrup, siger han.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen