Annonce
Michael Hytting, som bor på Bøgeskov Høvej, er imod planerne om at etablere motorvejsramper i krydset her ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej. Foto: Kristine Dam Johansen
Viby-StavtrupLIV

Motorvejsramper giver frygt for støj og trafikkaos: Vi gør alt for at undgå det, lyder svaret fra kommunen

I Stavtrup og i området omkring Ravnsbjergvej bekymrer mange lokale sig for, om de planlagte motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej kommer til at skabe øget støj og gennemkørende trafik i lokalområdet. "Vi har fokus på, at ramperne ikke får uheldige bivirkninger", lyder svaret fra kommunen.

Én ting kan de fleste være enige om: Der er tryk på trafikken igennem Viby om morgenen.

Som det er i dag, skal rigtig mange bilister både fra Stavtrup og fra det sydlige Aarhus ind over Viby Torv for at komme videre nordpå eller på motorvejen, hvilket ofte giver problemer med tætpakket trafik og flaskehalse.

For at aflaste trafikken omkring Viby Torv ønsker Aarhus Kommune derfor at etablere ramper til Aarhus Syd Motorvejen i krydset ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej for at lede en større del af trafikken via Ravnsbjergvej og Syd Motorvejen og ind mod Aarhus eller videre nordpå - som markeret med rødt nedenfor.

Aarhus Kommune ønsker at etablere motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej (markeret med den sorte firkant) for at lede bilister via Ravnsbjergvej og motorvejen (markeret med rød) og ind mod byen eller videre nordpå. På den måde skal de ikke ind langs Skanderborgvej og Viby Torv (markeret med blå), som fungerer som en flaskehals.

I den forbindelse er det planen at udvide Ravnsbjergvej fra en tosporet til en firesporet vej.

Ifølge kommunen er ramperne et nødvendigt tiltag, da trafikafviklingen ellers formentligt vil bryde sammen på Viby Torv, i takt med at der kommer endnu flere biler på vejene i de kommende år.

Mange borgere er også store fortalere for ramperne og ser det som en oplagt og nødvendig løsning på trafikproblemerne i Viby.

Men i nærområdet omkring Ravnsbjergvej sidder andre omvendt med en knude i maven over projektet. Vil ramperne give endnu mere støj fra motorvejen? Hvor massiv bliver den gennemkørende trafik til og fra ramperne? Og hvordan skal skolebørn sikkert kunne krydse Ravnsbjergvej, som efter planen skal gøres firesporet?

En af dem er Michael Hytting, som sidder i Viby Fællesråd og selv bor på Bøgeskov Høvej cirka 200 meter fra motorvejen og krydset, hvor motorvejsramperne planlægges.

Han har fulgt projektet, siden kommunen første gang luftede idéen helt tilbage i slutningen af 90’erne.

- Jeg synes, at kommunen fokuserer alt for ensidigt på det her rampeanlæg, som noget der kommer til at løse en meget stor del af trafikproblemerne i Viby.

- Jeg er fuldstændig enig i, at Viby Torv skal aflastes for trafik. Jeg kan bare ikke se, at det er ramperne, der er løsningen, for jeg tror, at man kommer til at flytte trafikproblematikken en kilometer fra Viby Torv og herud, siger han.

Byggeri ved Jyllands-Posten

Mere konkret frygter Michael Hytting for den øgede trafik ad Ravnsbjergvej, som efter planen skal gøres firesporet for at kunne håndtere de mange biler, der skal køre til og fra rampeanlægget.

Særligt med tanke på, at der samtidig er planer om at opføre flere hundrede boliger på Jyllands-Postens grund på Grøndalsvej.

Trafikken på Ravnsbjergvej vil stige fra 15.000 til op mod 38.000 biler i 2035, såfremt ramperne etableres og Ravnsbjergvej udbygges. Det anslår rapporten "Mobilitet frem mod 2050". 

- Hvis man stiller sig ved Jyllands-Postens grund en morgen i myldretiden, er der allerede i dag virkelig mange biler. Og der vil komme yderligere mange biler ind i systemet, når man opfører boliger på grunden, samtidig med at der kommer biler fra motorvejen og rampeanlægget, siger han.

En anden stor bekymring i lokalområdet er, at de mange skolebørn, der går og cykler til og fra Vestergårdskolen, fremover vil skulle krydse en firesporet Ravnsbjergvej, hvis ramperne kommer.

Ormslevvej - som bliver til Ravnsbjergvej - er i dag tosporet. Foto: Kristine Dam Johansen

Kommunen: - Vi kan sagtens håndtere trafikken

Hos Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-afdeling understreger projektleder Lars Clausen, at det fortsat ikke er vedtaget, om ramperne overhovedet kan etableres.

Kommunen er i kontakt med Vejdirektoratet, som skal give den endelige tilladelse til projektet, da motorvejen er en statsvej.

Hvis ramperne skal etableres, hvordan vil I så undgå, at de bliver en stor belastning for borgerne i området omkring Ravnsbjergvej i forhold til trafik?

- Trafikken kommer jo, det er ligesom idéen med projektet, og trafiksikkerheden bliver løst efter reglerne på området. Jeg ved for eksempel, at der er nogle, der ønsker at lave en gangbro over Ravnsbjergvej, så skolebørn ikke skal igennem de store kryds. Men alt sådan noget er vi slet ikke kommet til endnu. Det skal vi først kigge på, når vi en gang kommer så langt, at vi skal til at projektere, siger Lars Clausen.

Ifølge projektlederen er der dog taget højde for de igangværende planer om at opføre flere hundrede boliger på Jyllands-Postens grund på Grøndalsvej.

- Den trafik, der affødes af boligerne på Jyllands-Postens grund, kan vi sagtens håndtere, og beregningerne viser, at det kan fungere med den forventede trafik. Så vi er ikke bange for trafikafviklingen i forhold til anlæg af ramperne, siger han.

- Det er krydset Ravnsbjergvej/Skanderborgvej, der får det sværest. Der bliver pres på, men trafikken kan stadig afvikles tilfredsstillende, siger Lars Clausen og tilføjer, at der vil blive etableret signalregulerede kryds ved Grøndalsvej og Bøgeskov Høvej.

Projektet med motorvejsramperne omfatter en udvidelse af Ravnsbjergvej - og herunder en udbygning af de tre kryds ved Skanderborgvej, Grøndalsvej og Ormslevvej/Bøgeskov Høvej. Illustration: Mobilitet frem mod 2050

Hvad med støjen?

Foruden øget trafik frygter Michael Hytting, som bor på Bøgeskov Høvej, også, at ramperne vil medføre øget støj. Både motorvejsstøj, som borgerne i forvejen er plaget af, men også støj fra Ravnsbjergvej.

- Hvis man begynder at lave rampeanlæg, så kommer der også flere lastbiler ad Ravnsbjergvej, som skal køre på motorvejen, og som larmer mere end biler. Lastbilerne skal accelerere, når de kører igennem lyskryds og op ad Ravnsbjergvej, som stiger i terræn, og ligeledes når de kører op ad ramperne. Jeg tror, at det kommer til at give endnu mere støj, end vi allerede har i dag, siger han.

Til det pointerer Lars Clausen fra Aarhus Kommune, at projektet skal igennem en såkaldt VVM-redegørelse (miljøvurdering, red.) og sendes i høring, før det kan vedtages.

- I forhold til støj, så har Aarhus Kommune en støjhandlingsplan, som ligger sig op af nationale regler på området. Der står, at hvis man laver nye vejanlæg, så skal de overholde de krav, der er til det maksimale støjniveau på tætliggende boliger.

- Så når vi udvider Ravnsbjergvej, er vi forpligtet til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at sikre, at støjen holder sig under niveauerne. Om det så bliver med støjskærme eller andre støjværn, det ved vi ikke endnu, siger han.

En "trafikmaskine" i Stavtrup

Hvis motorvejsramperne kommer, vil de også få betydning for borgerne i Stavtrup.

På den ene side vil Stavtrup-borgerne få nemmere ved at komme på Aarhus Syd Motorvejen uden at skulle ned ad Ravnsbjergvej og omkring Viby Torv.

Omvendt er Stavtrup i forvejen plaget af gennemkørende trafik, og hvis ramperne kommer, kunne man forestille sig, at mange bilister fra Brabrand ville vælge at køre en smutvej ad Byleddet/Søskovvej og ned igennem Stavtrup for at komme på motorvejen.

Byleddet/Søskovvej forbinder Brabrand og Stavtrup og kaldes også "den tredje ringvej".

Men projektleder i Teknik og Miljø Lars Clausen forsikrer, at kommunen har fokus på at undgå, at motorvejsramperne kommer til at skabe for meget uhensigtsmæssig trafik igennem Stavtrup.

- Jeg kan sagtens forstå, at borgerne i Stavtrup er bange for, at vi laver en ”trafikmaskine”, så områderne bare bliver endnu mere belastet af gennemkørende trafik. Men vi vil netop gerne modvirke øget trafik ad Jarlsmindevej og Ormslevvej. Det er ikke meningen, at de skal fungere som store trafikveje.

- Det er ikke ordentligt belyst endnu, hvordan vi undgår, at der kommer øget trafik igennem Stavtrup, men det skal der kigges på. En løsning kunne være at omdanne Byleddet/Søskovvej imellem søerne til en rekreativ sti i stedet for en vej. Det vil fredeliggøre Stavtrup og Brabrand, siger Lars Clausen.

Men, siger han:

- De uheldige bivirkninger ved at etablere ramperne er slet ikke ordentligt belyst endnu. Når vi kender dem - eller i hvert fald har begreb om, hvilke konsekvenser det vil have at etablere ramperne - så skal de selvfølgelig håndteres.

Derudover skal borgerne i områderne høres, understreger Lars Clausen.

- Vi har en løbende dialog med fællesrådene, og vi har hverken planer eller intentioner om at køre noget hen over hovedet på folk, uden at borgerne bliver hørt. De skal vide, at vi har fokus på, at ramperne ikke får uheldige bivirkninger, men tværtimod bliver en god gevinst – også for Stavtrup, siger han.

Har I overvejet andre løsninger på trafikbelastningen omkring Viby Torv end ramperne?

- Som vi ser det, er ramperne den eneste gode løsning. Ellers skal folk ud til Genvejen, og for en stor del af byen vil det aldrig være den naturlige vej, siger Lars Clausen.

- Jeg vil ikke sige, at vi ikke har overvejet andre løsninger, for vi kigger selvfølgelig på alle mulige løsninger, men ramperne er det bedste greb, vi har. Det er svært at løse problemet på andre måder, siger han.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen