Annonce
Anders Hvilsted er formand for Kongsvang-Skovdal Grundejerforening. Han anser det som en strukturel fejl i arbejdet med lokalplaner, at der ikke tages højde for trafikale problematikker og parkering. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Viby-StavtrupLIV

Naboer til Eskelunden: Vi frygter larm og trafikkaos i vores villakvarterer

Husejere omkring Eskelunden frygter, at deres villaveje bliver oversvømmet af biler, når området skal danne ramme om alt fra motionsløb til koncerter med op til 40.000 deltagere.

De fleste dage på året skal Eskelunden i Viby fungere som en bypark, hvor man kan slænge sig på græsset eller løbe en tur på stierne. Men området skal også fungere som eventplads for små og store arrangementer.

I 2022 rykker NorthSide til Eskelunden, og i lokalplanen for området lægger kommunen op til, at der for eksempel kan afholdes motionsløb, udendørsarrangementer for lokale skoler, workshops og udstillinger, mens der fra maj til september kan afholdes festivaler og enkeltdagskoncerter med internationale musiknavne med op til 40.000 deltagere.

Grundet covid-19-restriktioner har der ikke været afholdt events i Eskelunden endnu, men de første ansøgninger til Aarhus Kommune er tikket ind.

Men udsigten til store arrangementer i området vækker bekymring blandt husejerne i kvartererne omkring Eskelunden, fortæller formand for Viby Grundejerforening Jette Vilstrup Rasmussen.


Betyder det, at vores kvarterer pludselig bliver oversvømmet af biler? Kan vi komme ind og ud ad vores indkørsler? Og hvad sker der, hvis redningskøretøjer ikke kan komme forbi, fordi der holder for mange biler?

Jette Vilstrup, formand for Viby Grundejerforening


I lokalplanen er der nemlig ikke lagt op til at anlægge et større område til parkeringspladser.

- Som grundejerforening har vi været venligt stemt over, at der skulle være et rekreativt område. Det er positivt. Vores største bekymring er, at der kommer øget trafik omkring Eskelunden, fordi folk kommer til at parkere i villakvartererne og på de små indfaldsveje, siger hun og fortsætter:

- Betyder det, at vores kvarterer pludselig bliver oversvømmet af biler? Kan vi komme ind og ud af vores indkørsler? Og hvad sker der, hvis redningskøretøjer ikke kan komme forbi, fordi der holder for mange biler? Det fylder meget.

Kommunen: Lad os se tiden an

Øst for indkørslen til området ved Eskelundsvej ligger en grusbelagt parkeringsplads med mulighed for parkering for cirka 50 personbiler.

Ifølge lokalplanen for området er der mulighed for at anlægge nogle få nye parkeringspladser, men ved større arrangementer - for eksempel koncerter - kan der ikke parkeres ved Eskelunden.

I Kongsvang-Skovdal Grundejerforening mangler formand Anders Hvilsted også svar på, hvor folk så skal stille deres bil.

- Kommunen har nægtet at forholde sig til det, de siger bare, at det må man løse hen ad vejen. Man tager ikke hensyn til logistikken i lokalplanen, og det anser vi som en strukturel fejl i måden, man laver lokalplaner på. At man ikke inddrager de øvrige forhold, siger han.

Hvis Anders Hvilsted selv skal give et bud på, hvor en shuttlebus-holdeplads kunne ligge, peger han på et areal nær Genvejen, hvor der er adgang med bil fra E45 og Aarhus Syd Motorvejen.

Hos Viby Grundejerforening, hvor Jette Vilstrup Rasmussen er formand, er de positivt stemte over, at der er kommet et nyt, rekreativt område. Men de er bekymret for, om der opstår trafikalt kaos i forbindelse med store arrangementer i Eskelunden. Foto: Kristine Dam Johansen

Projektleder for Eskelunden i Aarhus Kommune Felix Vestergaard forstår godt, at parkeringsspørgsmålet kan give anledning til bekymring hos naboerne. Men han opfordrer til at have is i maven, indtil de første arrangementer er afholdt.

- Jeg kan godt sætte mig ind i, at man som nabo kan have en bekymring, men vi ved ikke, hvordan virkeligheden kommer til at se ud, før vi har draget os nogle erfaringer. Hvor mange, der ankommer i bil, gående, på cykel og med offentlig transport, vil være forskelligt fra arrangement til arrangement, siger han og uddyber:

- Nogle gange opstår der parkeringsproblemer, fordi folk ikke overholder parkeringsreglerne, og der er spørgsmålet: Kan vi styre det? Ja, vi kan være medvirkende til det, men i sidste ende afhænger det af, hvor ham bag rattet parkerer sin bil, eller om han vælger at tage toget i stedet for. Vi vil selvfølgelig forholde os til det, hvis der opstår problemer, men vi ved det ikke endnu, siger han.

Mulighed for shuttlebusser

I stedet for at anlægge et stort område til parkeringspladser, lægger kommunen op til, at deltagere til et større arrangement kan fragtes til Eskelunden i shuttlebusser og sættes af på en holdeplads mellem Åhavevej og Brabrandstien.

Men også her mangler Jette Vilstrup Rasmussen fra Viby Grundejerforening svar:

- Vi har ikke fået svar på, hvor de shuttlebusser skal samle folk op henne for at køre dem til Eskelunden. Langt de fleste har en bil i dag, og bilister vil altid prøve at komme så tæt på området som muligt. Det er med biler som med vand, de siver den vej, hvor det er lettest at komme til. Så hvor skal de parkere for at tage videre med en shuttlebus?


Til koncerter er der fastlagte grænser, som koncertarrangøren kender på forhånd, og der vil blive målt på de støjgrænser. Så hvis nogen spiller for højt, kan de i yderste konsekvens blive lukket ned.

Felix Vestergaard, projektleder for Eskelunden i Aarhus Kommune


Ifølge Felix Vestergaard fra Aarhus Kommune bliver det arrangørens ansvar at finde en løsning på det. Der kommer ikke til at være en fast parkeringsplads i nærheden af Eskelunden, hvor shuttlebusser kan køre fra.

- Nogle arrangører stiller shuttlebusser til rådighed, og så er det arrangøren, der sørger for at lave en aftale med en buscentral, som kan shuttle folk til deres koncert. Der vil også være mulighed for, at en forening eller 50 gode venner går sammen om at tage en turistbus ned til en koncert. Der er mulighed for at komme til Eskelunden med bus. Om der er en shuttlebusrute vil afhænge af det enkelte arrangement, siger han.

Hvad med støj?

Foruden bekymringerne om parkeringskaos i villakvartererne er naboerne spændte på, om de bliver plaget af støj fra koncerter og arrangementer i Eskelunden.

Jette Vilstrup Rasmussen fra Viby Grundejerforening forholder sig afventende:

- Vi ved ikke endnu, om støj fra området bliver et problem. Det hænger sammen med, hvilke arrangementer, der skal være. Er det en koncert med et stort internationalt musiknavn, eller er det en børnekoncert en søndag formiddag? Og hvor ofte bliver der et arrangement?

- Hvis det er fire gange om året, kunne man sikkert godt leve med det, men hvis det er hver weekend hele sommerhalvåret, tror jeg, at mange vil føle, at de ikke kan sidde på deres terrasser for støj, siger hun.

I Kongsvang-Skovdal Grundejerforening mener formand Anders Hvilsted også, det er afgørende, hvor mange arrangementer der bliver.

- Mere end tre-fire koncerter i sommerhalvåret tror jeg ikke, vil være populært. Man skal tænke på, at den egentlige periode, hvor folk kan sidde ude og nyde vejret, ikke er mere end 10-12 uger om året, siger han.

Når Eskelunden ikke skal bruges til afholdelse af store arrangementer, er det et rekreativt område med stisystemer, borde, bænke og pavilloner. Kommunen har også planer om at anlægge et fitnessområde og en legeplads. Foto: Mette Marie Birch Breuning

I forhold til støj vil der ved musikarrangementer i Eskelunden blive stillet krav om maksimal lydstyrke og sluttidspunkter for koncerter, og dem holder kommunen øje med, fortæller Felix Vestergaard.

- Til koncerter er der fastlagte grænser, som koncertarrangøren kender på forhånd, og der vil blive målt på de støjgrænser. Så hvis nogen spiller for højt, kan de i yderste konsekvens blive lukket ned. Når det er sagt, kan det sagtens være, at nogle vil mene, at det er for højt, siger han.

Følg med på nettet

Hvor mange koncerter og arrangementer, der vil blive afholdt i Eskelunden, er en afvejning af hensynet til naboerne og ønskerne om, at Aarhus som by skal kunne tilbyde arealer til koncerter, står der i lokalplanen.

Felix Vestergaard kan ikke sætte nærmere antal på:

- Lige nu ved vi ikke, hvor benyttet Eskelunden vil blive. Det er vi også spændte på som myndighed og ejer af området. Noget af det største, der kommer til at løbe af stablen, vil være på størrelse med NorthSide, men intensiteten kommer til dels til at afhænge af efterspørgslen.

- Hvis efterspørgslen bliver stor, vil det være en vurdering, hvornår den er for stor. Men vi mangler at få nogle erfaringer med området, siger han.

Felix Vestergaard forventer, at de første arrangementer i Eskelunden vil løbe af stablen i løbet af august.

www.brugaarhus.dk kan du holde øje med, hvilke arrangører der har ansøgt om at bruge Eskelunden, hvornår, og om ansøgningerne er blevet godkendt.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen