Annonce
Medborgerhuset, som opføres i træ, skal også huse kommunale arbejdspladser og medarbejdere fra boligselskabet Århus Omegn. Illustration: Aarhus Kommune 
Viby-StavtrupLIV

Nyt træhus, naturtorv og moderne boliger skal gøre nedslidt område i Viby Syd mere attraktivt

Hvordan skal området ved Rosenhøj og Viby Gymnasium gøres mere levende og attraktivt i fremtiden? Det har Teknik og Miljø under Aarhus Kommune lagt en plan for, som onsdag fik store roser med på vejen fra byrådet.

Et medborgerhus i tre etager bygget i træ, et naturtorv, nye butikker og restauranter, moderne rækkehuse og et etagebyggeri med byhave på taget er blandt de mange tiltag, der skal gøre et større område ved Rosenhøj i den sydlige del af Viby til et mere attraktivt sted at bo og færdes.

Teknik og Miljø under Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, som ligger mellem Søndervangskolen, Rosenhøj, Kjærslund og Viby Gymnasium og lige over for Mega Syd.

Kortet viser de forskellige elementer i lokalplansforslaget og deres placering i området. Illustration: Aarhus Kommune

Onsdag var lokalplansforslaget på dagsordenen i byrådet, hvor det mødte stor opbakning - blandt andet fra SF's Jan Ravn Christensen.

- Den her plan er det, der virkelig kan give området det sidste skub. Der er ikke nogen tvivl om, at torvet - og området omkring - trænger til forskønnelse, og det vil den her plan være et væsentligt element i. Det ser rigtig, rigtig godt ud, sagde han.

Ango Winther fra Det Konservative Folkeparti stemte i:

- Det her er en rigtig god plan, og det er lige det, der mangler for at sætte prikken over i’et i hele området, sagde han.

Formålet med den nye lokalplan er at give mulighed for at ”omdanne et nedslidt og delvist funktionstømt område til et levende og aktivt bydelscenter for hele den centrale del af Viby Syd”, lyder det i planen.

I dag består området blandt andet af en tankstation, en vaskehal, et butikscenter, en kontorbygning, store parkeringsarealer samt et butikscenter, hvor hovedparten af bygningen står tom.

I forslaget til den nye lokalplan lægges der op til at omdanne området som vist på illustrationen herunder:

Her ses den mere detaljerede plan for området. Illustration: Aarhus Kommune 

Torv med nyt medborgerhus i træ

Som det fremgør skal der langs med Søndervangs Allé etableres to nye torve.

Det ene, som blot omtales som Torvet, er tiltænkt som et mødested, hvor beboere og  besøgende kan opholde sig i dagligdagen. Derudover kan torvet benyttes til markedsdage, byfester og lignende.

Selve belægningen på Torvet bliver en rød teglbelægning, som skal ligge som et ”bølgende tæppe” med mindre bakker, som kan indbyde til ophold, leg og bevægelse.

I fordybningerne skal der anlægges grønne regnvandsbede formet som regndråber, som kan opsamle overfladevand fra torvet.

På Torvet etableres der desuden et kontor- og medborgerhus i tre etager kaldet ”Huset” på hjørnet af Matildelundsvej og Søndervangs Allé.

Medborgerhuset skal være et omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter omkring torvet. Illustration: Aart Architects

Huset, som bliver på cirka 4500 kvm, opføres i træ, og skal være med til at skabe liv og aktiviteter i området.

I stueetagen er der planer om at etablere et offentligt medborgerhus, butikker og restauranter samt mulighed for kantine, møderum og køkken. Der anlægges desuden 36 parkeringspladser til huset.

Byrådsmedlem Mahad Yussuf fra Det Radikale Venstre havde også rosende ord til den samlede plan for området på byrådsmødet onsdag.

- Området har gennemgået en radikal ændring både i bebyggelsen og den nærliggende skole, Søndervangsskolen, så nu mangler vi et sted, hvor folk kan skabe noget fællesskab sammen. Det her medborgerhus, som er tænkt ind i planen, synes vi er ret positivt, sagde han.

Nyt naturtorv

I forlængelse af Torvet etableres der endnu et torv, som i lokalplansforslaget kaldes Naturtorvet.

- Naturtorvet er et landskab, hvor fladen bugter sig i bløde former som et græsbeklædt tæppe, der indbyder til ophold på arealer med plænegræs, og hvor enggræsser og urter bidrager med en frodig bund, og hvor blomster og græsser blomstrer på forskellige årstider.

- Mellem træerne er der mulighed for mindre opholdsrum og grillpladser, samt enkelte motorik-, klatre- og legeredskaber i naturlige materialer. Det kan for eksempel være i form af balancestubbe i træ, klatrestammer, klatrebakke med tov og rutsjebane fra bakke med videre, lyder det i planen.

Forslaget til lokalplanen indeholder disse referencebilleder for Naturtorvet. 

Boligkompleks i seks etager

Foruden de to nye torve og medborgerhuset lægger lokalplanen op til at opføre blandede boligtyper i området.

Det er entreprenørfirmaet KPC, der står for udviklingen af den centrale del af Viby Syd.

På hjørnet mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd planlægges et såkaldt punkthus i seks etager, som kommer til at rumme cirka 20 lejligheder.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigeligt højt. Det er vi sådan set enige i, siger byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten om planerne for at opføre et punkthus i seks etager. 

I stueetagen kommer der en dagligvarebutik med en tilhørende taghave på cirka 300 kvm, som kan bruges af beboerne og dagligvarebutikkens personale.

Taghaven skal blandt andet rumme siddepladser og træ-kummer med plads til at plante for eksempel krydderurter, grøntsager og stauder.

I nærheden af punkthuset etableres der desuden en vaskehal og et ubemandet tankanlæg med to standere.

Derudover anlægges der cirka 46 parkeringspladser i tilknytning til dagligvarebutikken og 10 parkeringspladser til punkthuset.

Højden på punkthuset skabte dog betænkeligheder hos byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten på byrådsmødet onsdag.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen, er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigelig høj. Det er vi sådan set enige i. At projektet i øvrigt ser ganske fornuftigt ud, kan vi bakke helt op om. Men når den endelige sagsbehandling kommer, kan vi sagtens finde på at sige, at det er for højt, og det skal der så tages stilling til, sagde han.

Etageboliger og rækkehuse

Foruden punkthuset skal der i området desuden opføres fire bygninger med etageboliger i tre etager, som skal rumme cirka 35 boliger i alt.

De planlagte etageboliger får saddeltag i stål, som har referencer til bygningsblokkene i Rosenhøj.

I stueetagen på etageboligerne bliver der mulighed for at etablere kontorerhverv, mindre butikker, restauranter eller caféer, som får facader i glas ud mod Torvet. Derudover er der mulighed for etablering af op til 26 parkeringspladser.

Endelig skal der i området opføres cirka 23 nye rækkehuse, som etableres i to etager og placeres i klynger med fælles gårdrum.

Entreprenørfirmaet KPC opfører boliger i området blandt andet rækkehuse. Illustration Årstiderne Arkitekter.

De nye boliger får foruden de to planlagte torv også separate udendørs opholdsarealer, som indrettes med legeplads, borde, bænke, sandkasser og grillpladser samt træer, busker og stauder.

Veje og stier

I forhold til trafikken omkring området lægges der op til at omdanne Søndervangs Allé.

Vejens kørebane indsnævres lidt, og der plantes minimum 25 allétræer så vidt muligt langs hele vejen.

Træerne skal bidrage til at "stramme gaderummet op, så byrummet syner mindre, hvilket også virker fartdæmpende", lyder det.

Derudover etableres der cykelstier i begge sider af Søndervangs Allé, og tilslutningen af Rosenhøj til Søndervangs Alle flyttes cirka 75 meter mod syd for at gøre det lettere at komme ud på Søndervangs Allé i perioder med kødannelse op mod Ringvej Syd.

Forslaget til lokalplanen skal nu sendes i høring. Hele planen kan læses her.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen