Annonce
Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) mener, at fritidsklubben får nye muligheder for blandt andet at bruge skolens musik- og billedkunstlokaler, når klubben flytter ind på Højvangskolen. Foto: Axel Schütt/Jysk Fynske Medier
Viby-StavtrupLIV

Rådmand om klubflytning: Jeg kommer ikke til at arbejde for at ændre beslutningen

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), vil ikke arbejde for at omstøde beslutningen om at flytte fritidsklubben op på Højvangskolen. "Beslutningen er truffet, og byggeriet er i gang", siger han. I rådmandens øjne er der mange nye muligheder forbundet med flytningen.

Thomas Medom, hvorfor har I besluttet at flytte en velfungerende fritidsklub, hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for rammerne, ind på den lokale folkeskole?

- Det er en beslutning, der blev taget før min tid som rådmand. Tanken var, at man i højere grad ville bruge penge på pædagogik og dygtige medarbejdere og ikke helt så mange penge på matrikler. Man ville bruge kommunens kvadratmeter klogere.

- Samtidig er vi optaget af at få skabt nogle miljøer, hvor der stadigvæk er et skifte. Det er jo ikke de samme lokaler, som børnene har undervisning i, som bliver til klub. Der er stadigvæk klubmiljøer, som mange steder er vellykkede, og hvor flytningen er gået godt.

Set udefra kan det ligne en ren spareøvelse, at man prøver at optimere brugen af lokalerne mest muligt ved at flytte fritidsklubben ind på skolen?

- Det var helt sikkert også en del af det. Man ville fra politisk side undgå besparelser på medarbejdere, så derfor ville man hellere spare på husleje, vedligehold og bygninger.

- Men synergierne er jo blandt andet, at klubben nu kommer ind i nogle rammer og et miljø (på Højvangskolen, red), som man også kan trække på. Der er en helt masse faglokaler, som pludselig bliver tilgængelige – musiklokaler, billedkunstlokaler og alt muligt andet - som børnene kan bruge, hvis de synes, det er meningsfuldt.

Forældrerådet i Stavtrup Fritidsklub tænker, at det bliver ret svært at skabe et klubmiljø og en hyggelig stemning i et klasselokale, hvor der måske står et kateder eller andre skolematerialer?

- Man skal heller ikke sidde i et klasselokale. Der skal bygges et klubmiljø op, hvor forældre og unge er inviteret med ind i processen omkring det. Nogle af de flytninger og nybyggerier, jeg har set på skolerne rundt omkring i kommunen, er faktisk blevet nogle ret attraktive ungemiljøer, som børnene er superglade for, og hvor vi kan se, at der er meget stor tilslutning til de klubber, som ligger på skolerne.

Bliver ingen heldagsskole

Centralt i forældrenes kritik er også, at børnene nu skal bruge deres fritid på skolen. De synes, at det kommer til at tendere heldagsskole, hvor børnene ikke får et arenaskifte mellem skole og fritid, mellem pligt og lyst. Kan de ikke have ret i det?

- Et sceneskift fra skole til fritid kan selvfølgelig handle om rammer, men det handler i høj grad også om miljø, og hvordan man som barn bliver mødt. Vi har nogle enormt dygtige medarbejdere i Aarhus, som er gode til at skabe inspirerende rammer og aktiviteter til et godt fritidsliv.

- Og så har vi altså rigtig gode erfaringer fra nogle af de andre skoler, hvor klubberne er flyttet ind. Så en heldagskole bliver det på ingen måde. Det er i høj grad medarbejderne og de rammer, der bliver skabt, som kan være med til stadigvæk at give et skifte.

Men kan det ikke være værdifuldt for børnene at få et arenaskifte, så der kommer et helt klart skel mellem at være i skole og have fri?

- Jeg oplever, at i de klubber, der er blevet skabt på skolerne, der oplever de unge lokalerne som klubmiljøer og som noget helt andet end skole. Det er det, vi hører fra de unge, og det, vi kan se på den store tilstrømning, der fortsat er til klubberne.

Mindre plads til klubben

Når fritidsklubben i Stavtrup skal flytte, går de fra at have 343 kvadratmeter til at have 156 kvadratmeter, som bliver dedikeret til klubben på Højvangskolen. Derudover kommer der lokaler, som de skal dele med skolen. I dag kommer der cirka 100 børn i klubben om dagen. Risikerer man ikke, at flere børn i Stavtrup stopper med at gå i klub, fordi det bliver for trængt?

- Jeg tænker, at det helt centrale er, at man får et rigtig godt samarbejde med Højvangskolen og helt fra start får nogle gode aftaler og en god kultur om at kunne bruge de mange faciliteter, der er på skolen.

- Så ja, der bliver færre dedikerede klub-kvadratmeter, men til gengæld er der mange flere kvadratmeter tæt på, der kan bruges til børn- og ungemiljø. Så jeg tænker også, at der er nogle muligheder i at have et billedkunstlokale og et toptunet musiklokale tæt på, hvor børnene kan have et band eller bare have det sjovt.

Hvad med friskolen?

I Stavtrup Fritidsklub kommer en femtedel af børnene i dag fra Århus Friskole. Friskolen kritiserer flytningen, fordi friskoleeleverne nu skal være gæster på Højvangskolen – en skole, som de har valgt fra. Risikerer man ikke, at færre friskoleelever kommer til at bruge klubben, når den ikke længere ligger på neutral grund, men på den lokale folkeskole?

- Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man får samarbejdet og får gjort det til en fælles klub. Pædagogerne er jo de samme, og venskaberne er de samme, så jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man gør, hvad man kan for at få oplevelsen af, at det stadig er en fælles klub for alle Stavtrups børn og unge.

Hvordan gør man det? Man kan jo ikke lave om på, at friskoleleverne skal gå op på en skole, som de ikke har noget tilhørsforhold til og måske kan komme til at føle sig som gæster på en fremmed skole?

- Det er klubpædagogerne og venskaberne, som børnene kommer for, det er ikke den folkeskole, der også ligger der. Det skal jo være klubben, man går op til.

- Og så skal man måske passe på med at tegne alt for hårde billeder op mellem privatskole og folkeskole. Når der bliver ved med at være et godt klubtilbud med gode pædagoger og gode aktiviteter, så er jeg overbevist om, at man godt kan finde gode løsninger.

Vil ikke omstøde beslutningen

Er du villig til at se på de konkrete forhold i Stavtrup og ønskerne fra forældrene og friskolen og genoverveje, om klubben skal flytte op på Højvangskolen?

- Nej. Jeg er pålagt af byrådet og et politisk forlig, og byggeriet er i gang. Så det kan jeg svare rimelig klart nej til.

Jeg ved, at den lokale fritidsklub i Beder har fået lov at blive i deres lokaler, efter forældrene har udtrykt deres utilfredshed. Hvis man kan gøre en undtagelse i Beder, hvorfor så ikke i Stavtrup?

- I Beder tog man en besparelse på pædagogerne i stedet for og gik ned i normering i den proces, der var der.

Hvis fritidsklubben i Stavtrup siger ja til en lignende ordning som i Beder, kunne det så komme på tale, at de får lov at blive?

- Vi har startet byggeriet på Højvangskolen, vi har haft en høringsproces, og vi har et enigt byråd, der har truffet beslutningen. Så mit fokus er på at få den nye klub til at blive så velfungerende som muligt.

Så det er et nej?

- Jeg kommer i hvert fald ikke til at arbejde for at ændre beslutningen.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen