Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Et kommende medborgerhus i træ ved Søndervangs Allé skal være centralt for Viby Syd. Illustration: Aart Architects

En makeover til Viby Syd - og kampen mod støjen

I Viby har boligkvarteret Rosenhøj tidligere gennemgået en større renovering, og nu er turen så kommet til det halvstore og – vil nogle sige – halvslidte areal mellem Søndervangskolen, Rosenhøj og Viby Gymnasium, som skal have et ansigtsløft.

Teknik og Miljø under Aarhus Kommune har i hvert fald lagt hovedet i blød og fremlagt et forslag til en ny lokalplan for området, som blandt andet indebærer at skifte store parkeringsarealer og tomme butikslokaler ud med moderne lejligheder og rækkehuse, et frodigt naturtorv og et stort medborgerhus bygget i træ.

Forslaget til den nye lokalplan var onsdag på dagsordenen til byrådsmødet, og her var der ikke mangel på begejstring blandt lokalpolitikerne.

- Den her plan er det, der virkelig kan give området det sidste skub, lød det blandt andet fra SF’s Jan Ravn Christensen.

Derfor dykker vi i dette nyhedsbrev dybere ned i de konkrete planer og ser på, hvordan kommunen mere præcist forestiller sig, at området skal se ud i fremtiden.

Og så skal det handle om støj.

For borgere i Viby og Stavtrup har i årevis været plaget af støjen fra susende biler og tunge lastbiler på Aarhus Syd Motorvejen.

Men nu har byrådskandidat for Socialdemokratiet Jesper Kjeldsen øjnet en chance for at skaffe midler til at reducere støjen fra motorvejen gennem en støjpulje på tre milliarder kroner, som regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget har afsat i den nye plan for Danmarks infrastruktur.

Han har derfor taget initiativ til en underskriftsindsamling. Men batter det noget? Det spørger jeg ham om.

God lørdag og god læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Medborgerhuset, som opføres i træ, skal også huse kommunale arbejdspladser og medarbejdere fra boligselskabet Århus Omegn. Illustration: Aarhus Kommune 

Nyt træhus, naturtorv og moderne boliger skal gøre nedslidt område i Viby Syd mere attraktivt

Et nedslidt område mellem Rosenhøj, Viby Gymnasium og Søndervangskolen skal forskønnes, og det skal blandt andet ske ved at opføre et såkaldt punkthus i seks etager, nye rækkehuse, torveområder og et medborgerhus i træ.

Sådan lyder kommunens forslag til en ny lokalplan for området i den centrale del af Viby Syd.

Dyk ned i planerne her, hvor du også kan se illustrationer af, hvordan området kommer til at se ud, såfremt lokalplanen bliver endelig vedtaget.

Hvordan skal området ved Rosenhøj og Viby Gymnasium gøres mere levende og attraktivt i fremtiden? Det har Teknik og Miljø under Aarhus Kommune lagt en plan for, som onsdag fik store roser med på vejen fra byrådet.

Et medborgerhus i tre etager bygget i træ, et naturtorv, nye butikker og restauranter, moderne rækkehuse og et etagebyggeri med byhave på taget er blandt de mange tiltag, der skal gøre et større område ved Rosenhøj i den sydlige del af Viby til et mere attraktivt sted at bo og færdes.

Teknik og Miljø under Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, som ligger mellem Søndervangskolen, Rosenhøj, Kjærslund og Viby Gymnasium og lige over for Mega Syd.

Kortet viser de forskellige elementer i lokalplansforslaget og deres placering i området. Illustration: Aarhus Kommune

Onsdag var lokalplansforslaget på dagsordenen i byrådet, hvor det mødte stor opbakning - blandt andet fra SF's Jan Ravn Christensen.

- Den her plan er det, der virkelig kan give området det sidste skub. Der er ikke nogen tvivl om, at torvet - og området omkring - trænger til forskønnelse, og det vil den her plan være et væsentligt element i. Det ser rigtig, rigtig godt ud, sagde han.

Ango Winther fra Det Konservative Folkeparti stemte i:

- Det her er en rigtig god plan, og det er lige det, der mangler for at sætte prikken over i’et i hele området, sagde han.

Formålet med den nye lokalplan er at give mulighed for at ”omdanne et nedslidt og delvist funktionstømt område til et levende og aktivt bydelscenter for hele den centrale del af Viby Syd”, lyder det i planen.

I dag består området blandt andet af en tankstation, en vaskehal, et butikscenter, en kontorbygning, store parkeringsarealer samt et butikscenter, hvor hovedparten af bygningen står tom.

I forslaget til den nye lokalplan lægges der op til at omdanne området som vist på illustrationen herunder:

Her ses den mere detaljerede plan for området. Illustration: Aarhus Kommune 

Torv med nyt medborgerhus i træ

Som det fremgør skal der langs med Søndervangs Allé etableres to nye torve.

Det ene, som blot omtales som Torvet, er tiltænkt som et mødested, hvor beboere og  besøgende kan opholde sig i dagligdagen. Derudover kan torvet benyttes til markedsdage, byfester og lignende.

Selve belægningen på Torvet bliver en rød teglbelægning, som skal ligge som et ”bølgende tæppe” med mindre bakker, som kan indbyde til ophold, leg og bevægelse.

I fordybningerne skal der anlægges grønne regnvandsbede formet som regndråber, som kan opsamle overfladevand fra torvet.

På Torvet etableres der desuden et kontor- og medborgerhus i tre etager kaldet ”Huset” på hjørnet af Matildelundsvej og Søndervangs Allé.

Medborgerhuset skal være et omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter omkring torvet. Illustration: Aart Architects

Huset, som bliver på cirka 4500 kvm, opføres i træ, og skal være med til at skabe liv og aktiviteter i området.

I stueetagen er der planer om at etablere et offentligt medborgerhus, butikker og restauranter samt mulighed for kantine, møderum og køkken. Der anlægges desuden 36 parkeringspladser til huset.

Byrådsmedlem Mahad Yussuf fra Det Radikale Venstre havde også rosende ord til den samlede plan for området på byrådsmødet onsdag.

- Området har gennemgået en radikal ændring både i bebyggelsen og den nærliggende skole, Søndervangsskolen, så nu mangler vi et sted, hvor folk kan skabe noget fællesskab sammen. Det her medborgerhus, som er tænkt ind i planen, synes vi er ret positivt, sagde han.

Nyt naturtorv

I forlængelse af Torvet etableres der endnu et torv, som i lokalplansforslaget kaldes Naturtorvet.

- Naturtorvet er et landskab, hvor fladen bugter sig i bløde former som et græsbeklædt tæppe, der indbyder til ophold på arealer med plænegræs, og hvor enggræsser og urter bidrager med en frodig bund, og hvor blomster og græsser blomstrer på forskellige årstider.

- Mellem træerne er der mulighed for mindre opholdsrum og grillpladser, samt enkelte motorik-, klatre- og legeredskaber i naturlige materialer. Det kan for eksempel være i form af balancestubbe i træ, klatrestammer, klatrebakke med tov og rutsjebane fra bakke med videre, lyder det i planen.

Forslaget til lokalplanen indeholder disse referencebilleder for Naturtorvet. 

Boligkompleks i seks etager

Foruden de to nye torve og medborgerhuset lægger lokalplanen op til at opføre blandede boligtyper i området.

Det er entreprenørfirmaet KPC, der står for udviklingen af den centrale del af Viby Syd.

På hjørnet mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd planlægges et såkaldt punkthus i seks etager, som kommer til at rumme cirka 20 lejligheder.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigeligt højt. Det er vi sådan set enige i, siger byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten om planerne for at opføre et punkthus i seks etager. 

I stueetagen kommer der en dagligvarebutik med en tilhørende taghave på cirka 300 kvm, som kan bruges af beboerne og dagligvarebutikkens personale.

Taghaven skal blandt andet rumme siddepladser og træ-kummer med plads til at plante for eksempel krydderurter, grøntsager og stauder.

I nærheden af punkthuset etableres der desuden en vaskehal og et ubemandet tankanlæg med to standere.

Derudover anlægges der cirka 46 parkeringspladser i tilknytning til dagligvarebutikken og 10 parkeringspladser til punkthuset.

Højden på punkthuset skabte dog betænkeligheder hos byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten på byrådsmødet onsdag.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen, er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigelig høj. Det er vi sådan set enige i. At projektet i øvrigt ser ganske fornuftigt ud, kan vi bakke helt op om. Men når den endelige sagsbehandling kommer, kan vi sagtens finde på at sige, at det er for højt, og det skal der så tages stilling til, sagde han.

Etageboliger og rækkehuse

Foruden punkthuset skal der i området desuden opføres fire bygninger med etageboliger i tre etager, som skal rumme cirka 35 boliger i alt.

De planlagte etageboliger får saddeltag i stål, som har referencer til bygningsblokkene i Rosenhøj.

I stueetagen på etageboligerne bliver der mulighed for at etablere kontorerhverv, mindre butikker, restauranter eller caféer, som får facader i glas ud mod Torvet. Derudover er der mulighed for etablering af op til 26 parkeringspladser.

Endelig skal der i området opføres cirka 23 nye rækkehuse, som etableres i to etager og placeres i klynger med fælles gårdrum.

Entreprenørfirmaet KPC opfører boliger i området blandt andet rækkehuse. Illustration Årstiderne Arkitekter.

De nye boliger får foruden de to planlagte torv også separate udendørs opholdsarealer, som indrettes med legeplads, borde, bænke, sandkasser og grillpladser samt træer, busker og stauder.

Veje og stier

I forhold til trafikken omkring området lægges der op til at omdanne Søndervangs Allé.

Vejens kørebane indsnævres lidt, og der plantes minimum 25 allétræer så vidt muligt langs hele vejen.

Træerne skal bidrage til at "stramme gaderummet op, så byrummet syner mindre, hvilket også virker fartdæmpende", lyder det.

Derudover etableres der cykelstier i begge sider af Søndervangs Allé, og tilslutningen af Rosenhøj til Søndervangs Alle flyttes cirka 75 meter mod syd for at gøre det lettere at komme ud på Søndervangs Allé i perioder med kødannelse op mod Ringvej Syd.

Forslaget til lokalplanen skal nu sendes i høring. Hele planen kan læses her.

Jesper Kjeldsen er byrådskandidat for Socialdemokratiet. Foto: Privatfoto

Det støjer i Viby og Stavtrup: Nu vil byrådskandidat skaffe penge til at gøre noget ved det

Borgere, fællesråd, grundejerforeninger og lokalpolitikere har i årevis kæmpet for at få reduceret støjen fra Aarhus Syd Motorvejen, som er til stor gene for borgere i Viby og det sydlige Stavtrup.

Nu har byrådskandidat for Socialdemokratiet Jesper Kjeldsen kastet sig ind i kampen og startet en underskriftsindsamling for at råbe op om problemerne med den konstante støj fra susende biler.

Formålet er at få del i de tre milliarder kroner, som regeringen og Folketingets partier har afsat til at reducere trafikstøj i forbindelse med den nye plan for Danmarks infrastruktur.

Byrådskandidat for Socialdemokratiet Jesper Kjeldsen har taget initiativ til en underskriftsindsamling for at gøre opmærksom på den massive støj fra motorvejen i Viby og Stavtrup. Han håber at få andel i en støjpulje på tre milliarder kroner til at bekæmpe problemet.

En konstant susen. Spoleret nattesøvn. En mur af trafiklarm, når man åbner sin havedør.

Borgere i Viby og den sydlige del af Stavtrup har i årevis været plaget af trafikstøj fra Aarhus Syd Motorvejen, men nu er der ifølge byrådskandidat for Socialdemokratiet Jesper Kjeldsen en fornyet chance for at gøre noget ved det.

Regeringen har nemlig med støtte fra samtlige partier i Folketinget afsat en pulje på tre milliarder kroner i perioden 2022 til 2035 til bekæmpelse af trafikstøj i den nye plan for Danmarks infrastruktur, som blev vedtaget i juni.

Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene, og ifølge Jesper Kjeldsen er der indtil videre afsat 600 millioner kroner til 17 projekter, der skal påbegyndes i 2022.

Det efterlader 2,4 milliarder, og en del af de penge vil byrådskandidaten have fingre i for at få reduceret motorvejsstøjen i Viby og Stavtrup.

Han har derfor taget initiativ til en underskriftsindsamling, der skal gøre opmærksom på støjgenerne i området.

- Underskriftsindsamlingen skal gøre opmærksom på, at der er en støjudfordring i Viby, og at det vil have stor betydning, hvis vi fik sat en støjdæmpende anordning op. Om det skal være en støjvold eller skærme, det skal jeg ikke kloge mig på. Men lige nu er der nogle midler, og der er et behov, siger Jesper Kjeldsen, som selv bor i en kolonihave ved Åhavevej med udsyn til motorvejen.

Han har qua sit kandidatur til byrådet talt med mange Viby-borgere, som oplever, at støjen fra motorvejen er blevet værre de seneste år, blandt andet fordi hastighedsbegrænsningen er blevet sat op, og den tunge trafik er øget.


Det her er en underskriftsindsamling, som er direkte rettet til forligskredsen og transportministeren for at gøre opmærksom på, at vi er mange borgere, der synes, det ville være udmærket at kigge den her vej.

Jesper Kjeldsen


Han har også foretaget støjmålinger i villakvarterer i Viby, som registrerede vejstøj på op til 62 decibel.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler ellers en grænse for vejstøj på 53 decibel, da forskning viser, at vejstøj over 53 decibel giver øget risiko for en række sygdomme som for eksempel hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde, diabetes og stress.

De danske myndigheder anvender en grænse på 58 decibel for vejstøj.

Hvor meget batter en underskrift?

I Viby og Stavtrup har private borgere, grundejerforeninger, fællesråd og lokalpolitikere i årevis råbt op om behovet for støjdæmpning fra motorvejen.

Tilbage i juni 2018 lovede rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V), at der var en løsning på vej til borgere i det sydlige Stavtrup i form af en støjvold med overskudsjord fra de mange byggerier i Aarhus.

Siden er intet sket.

- Jeg tror ikke, at der er en politiker i Aarhus der er uenig i, at vi skal have kigget på støjudfordringerne, og derfor må vi stå sammen om det, siger Jesper Kjeldsen og fortsætter:

- Jeg synes, det er godt, at Bünyamin Simsek har sat fokus på det, og nu gør jeg det samme. Forskellen på Bünyamin Simsek og jeg er, at jeg prøver at samle underskrifter og gøre opmærksom på, at der rent faktisk er nogle midler i infrastrukturplanen lige nu, siger han.

Tror du, at en underskriftsindsamling vil batte noget?

- Det her er en underskriftsindsamling, som er direkte rettet til forligskredsen og transportministeren for at gøre opmærksom på, at vi er mange borgere, der synes, det ville være udmærket at kigge den her vej.

- Når vi kommer med en underskriftsindsamling, støjkort og støjmålinger, så har jeg som minimum en forventning om, at der bliver kigget seriøst på det. Om det så bliver prioriteret, det vil tiden vise. Men hvis ikke, så har vi i hvert fald fået gjort opmærksom på, at Viby er et område, der skal prioriteres i fremtiden, siger Jesper Kjeldsen.