Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Brødrene Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) fra Lemming har tilbudt at opføre en privat støjvold ved Stavtrup, mod at de kan få lov at udstykke en del af deres mark til boliger. Foto: Flemming Krogh

Støjvold på vej til Stavtrup? Byrådspolitikere vil se på tilbud fra lokale landmænd igen

- Det er skræmmende, og det skal tages alvorligt. Jeg har boet op ad en motorvej hele mit liv uden at tænke over, at det kunne have helbredsmæssige konsekvenser, når jeg bliver ældre.

Sådan sagde Michael Nyhuus fra Stavtrup, da han i sidste uge blev interviewet af TV2 i en noget nedslående anledning: Nemlig, at et banebrydende nyt dansk forskningsprojekt viser, at mennesker, der udsættes for trafikstøj, er i markant højere risiko for at udvikle demens.

Skræmmende, sagde Michael Nyhuus, og det vil mange borgere i både Viby og Stavtrup helt sikkert give ham ret i. Så hvorfor sker der ikke noget?

Hvorfor er der – efter mere end 10 år – fortsat ikke blevet etableret en støjvold langs Aarhus Syd Motorvejen, som fællesråd, grundejerforeninger og støjplagede borgere i Viby og Stavtrup i årevis har kæmpet for?

Det spørger jeg rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), om i dette nyhedsbrev.

Rådmanden erkender, at hans egen forvaltning er mislykket med projektet om at rejse en støjvold langs motorvejen på kommunens arealer, som han ellers lovede Stavtrup-borgerne tilbage i 2018.

Til gengæld mener Bünyamin Simsek nu, at byrådet bør genoverveje at give de to lokale landmænd fra Lemming, Mogens og Lars Lyngby Pedersen, lov til at opføre en privat støjvold på deres mark syd for Salamanderparken, som de to brødre har tilbudt kommunen i årevis.

De to landmænds eneste betingelse for at opføre støjvolden er, at de samtidig får lov at udstykke en del af deres mark til boliger.

Og Socialdemokratiet, som ellers stemte imod de to landmænds forslag tilbage i 2017, melder nu også ud, at de i dag er "meget mere positive" over for forslaget, fortæller næstformand i Teknisk Udvalg, Steen Bording Andersen (S).

Det kan du læse meget mere om nedenfor, hvor vi også dykker ned i, hvad det præcis er, de to landmænd fra Lemming vil med deres projekt.

Og så håber jeg, at du selv vil melde dig på banen og gøre mig klogere på den store udfordring med trafikstøj i Viby og Stavtrup, som jeg løbende vil sætte fokus på her på Viby-StavtrupLIV. Hvordan påvirker støjen dig? Hvilke spørgsmål mangler du svar på?

Tip mig endelig på kridj@viby-stavtrupliv.dk.

Og nu til historierne.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Bünyamin Simsek lovede tilbage i 2018, at der var en støjvold på vej til Stavtrup. Siden er intet sket. Foto: Axel Schütt

Rådmand: Giv landmænd lov til at opføre støjvold ved Stavtrup

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) mener, at byrådet i Aarhus Kommune bør genoverveje at give de to landmænd fra Lemming, Mogens og Lars Lyngby Pedersen, lov til at opføre en privat støjvold ved Stavtrup, mod at brødrene får tilladelse til at udstykke boliger på deres mark ved motorvejen.

- Uden at tage stilling til hvor tæt, hvor højt og hvor meget, der skal bygges, synes jeg, at det er en håndsrækning fra de to landmænd, som man godt kunne gå videre med, lyder det fra rådmanden.

Bünyamin Simsek giver samtidig svar på, hvorfor der ikke er sket mere med hans eget løfte til Stavtrup om at etablere en støjvold på kommunens arealer langs motorvejen.

Rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) vil give lokale landmænd lov til at opføre en privat støjvold syd for Salamanderparken i Stavtrup.

Siden 2017 har to lokale landmænd fra Lemming, Mogens og Lars Lyngby Pedersen, kæmpet for at få Aarhus Kommune med på en byttehandel.

Forslaget lyder, at hvis kommunen vil give de to brødre tilladelse til at udstykke en del af deres mark syd for Salamanderparken i Stavtrup til boliger, så vil de til gengæld gratis rejse en privat støjvold langs Aarhus Syd Motorvejen, som kan mindske den massive trafikstøj, som mange Stavtrup-borgere har været plaget af i årevis.

En klassisk noget-for-noget aftale.

Forslaget har tidligere været stemt ned i Teknisk Udvalg, men nu melder rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), ud, at han synes, man burde genoverveje de to brødres projekt.

- Uden at tage stilling til hvor tæt, hvor højt og hvor meget, der skal bygges, synes jeg, at det er en håndsrækning fra de to landmænd, som man godt kunne gå videre med, lyder det fra rådmanden.

Mere konkret ønsker Mogens og Lars Lyngby Pedersen at udstykke grunde til parcelhuse og almene boliger på deres 24 hektar mark, som de i dag ejer og driver til markbrug.

Samtidig vil de opføre et grønt, rekreativt område på 15 hektar mellem boligerne og motorvejen som vist nedenfor.

Marken, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen vil udstykke til boliger i bytte for en støjvold, ligger syd for Salamanderparken og strækker sig fra Nordskovvej i vest til Vestergårdsvangen i øst. 

Den slags boligtyper er netop, hvad der er mangel på i Aarhus Kommune, siger Bünyamin Simsek.

- Jeg synes, at det er en god idé at udvikle på arealet, så der samtidig kunne komme nogle eftertragtede boligtyper, som der er stor efterspørgsel på i kommunen. Stavtrup er et populært lokalområde at bo i, og derfor ville det være helt oplagt at få flere synergier med i den udvikling, siger han.

Kommunal støjvold lagt i graven

I Stavtrup har fællesråd, grundejerforeninger og støjplagede borgere i mere end 10 år kæmpet for at få etableret en støjvold ved Aarhus Syd Motorvejen for at dæmpe den konstante støj fra biler og tung trafik, som særligt er til gene for borgerne i den sydlige del af byen.

Tilbage i juni 2018 lovede Simsek selv, at der var en støjvold på vej til Stavtrup, som skulle opføres af overskudsjord fra de mange byggerier i Aarhus og etableres på kommunens arealer langs motorvejen.

Et år senere i 2019 var der endnu ikke opført en støjvold, men rådmanden sagde til Århus Stiftstidende, at "vi skal i mål med den".

I mellemtiden er der dog aldrig blevet kørt så meget som et læs jord til området.

Tilbage i 2018 og 2019 havde du selv planer om at bruge overskudsjord fra byggerier i Aarhus til at etablere en støjvold på kommunens arealer – som jo ikke har noget med de to landmænds projekt at gøre. Hvorfor er der ikke sket mere med det projekt?

- Som jeg har forstået det, så må det jord, som man skal anvende til en støjvold, ikke være forurenet. Jorden skal analyseres, og det gør projektet komplekst. Det er ikke bare et spørgsmål om at grave noget jord op fra et byggefelt og køre det til Stavtrup og lægge det. Man skal sikre sig mod, at eventuelt forurenet jord kan trænge ned i den jord, der ligger under. Det har gjort projektet kompliceret og dyrt rent økonomisk, siger han.

Betyder det, at projektet med at opføre en støjvold på kommunens arealer er lagt i graven?

- Med de økonomiske muligheder, som byrådet har givet os, er det lagt i graven. Det kan jo ændre sig, hvis byrådet afsætter midler til støjbekæmpelse til det, vi har brug for. Så kunne forslaget komme i spil igen, siger Bünyamin Simsek.

Bünyamin Simsek mener ikke, at der er afsat de nødvendige midler i Aarhus Kommunes støjhandlingsplan i forhold til det reelle behov for støjbekæmpelse.

Og de midler, der er afsat, er øremærket til kommunale veje, understreger han.

Aarhus Syd Motorvejen er ejet af staten.

- Det er svært for byrådet at begynde at bruge penge på statsveje, når vi ikke engang er i mål med at støjafskærme på vores kommunale veje, hvor vi har et stort efterslæb.

- Hvis jeg skal bruge penge på støjdæmpning, så er jeg nødt til først at bruge pengene på de områder, hvor vi selv har ansvaret og lade staten påtage sig deres del af ansvaret. Derfor synes jeg, at det er en god kompromisløsning, som de to landmænd kommer med, siger han.

Brev til transportministeren

For at lægge pres på en statslig løsning har Bünyamin Simsek og Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune skrevet et brev til transportminister Benny Engelbrecht den 8. juni 2021.

I brevet, som Viby-StavtrupLIV har set, skriver udvalget, at de "kraftigt vil appellere til, at de fremtidige planer for nedbringelse af støjbelastningen fra motorvejsnettet også omfatter boligområder inden for Aarhus Kommune, der er hårdt belastet af støj fra motorvejsnettet" og nævner specifikt områderne Stavtrup, Lemming, Viby, Terp, Trige og Lillering.

- Ligesom borgerne forventer, at jeg og byrådet leverer løsningerne på de kommunale veje, så er det min klare forventning, at staten lever op til deres ansvar. Så vi skal have en regering og en minister, der synes, at selvfølgelig skal Stavtrup have en støjvold, siger Bünyamin Simsek.

Men så længe staten ikke har afsat penge til støjafskærmning ved Stavtrup, synes rådmanden, det er oplagt at genoverveje Mogens og Lars Lyngby Pedersens tilbud.

- De initiativer, vi indtil videre har taget lokalt, har ikke båret frugt. Så hvis vi skal nå i mål med den her opgave kræver det, at der er et flertal i byrådet, der er villige til at se på de to landmænds ønske, eller at man lykkedes med at få ministeren til at levere en løsning på strækningen, siger han.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) har i fire år kæmpet for at få lov at opføre en privat støjvold ved Stavtrup. Foto: Flemming Krogh

Lars og Mogens’ tilbud: Vi rejser en støjvold mod at vi må udstykke grunde til boliger

De to brødre Mogens og Lars Lyngby Pedersen har i fire år tilbudt Aarhus Kommune at rejse en privat støjvold på deres mark syd for Salamanderparken i Stavtrup.

Støjvolden vil kunne dæmpe støjen fra motorvejen for 200-300 husstande i Stavtrup.

Men de to brødres betingelse for at rejse volden er, at kommunen samtidig vil give dem lov til at udstykke byggegrunde på marken, hvor de to brødre forestiller sig at opføre parcelhuse og almene seniorboliger.

Samtidig har Mogens og Lars Lyngby Pedersen tilbudt at opføre et nyt grønt område med træer, gå- og cykelstier, bakkelandskab, madpakkehytte og æbleplantage.

Få overblik over de to landmænds projekt her.

Tilbuddet om at rejse en privat støjvold ved Stavtrup står stadig ved magt, lyder det fra de to landmænd Mogens og Lars Lyngby Pedersen. Såfremt de kan få lov at udstykke en del af deres mark syd for Salamanderparken til boliger.

Stavtrup har i mere end 10 år kæmpet for at få etableret en støjvold for at dæmpe den massive trafikstøj fra Aarhus Syd Motorvejen, og ifølge de to landmænd Mogens og Lars Lyngby Pedersen ligger løsningen lige for.

De to brødre fra Lemming har siden 2017 haft et tilbud til Aarhus Kommune, som fortsat står ved magt: Lad os opføre en gratis støjvold på vores mark ved motorvejen, mod at vi får lov at udstykke en del af marken til boliger.

Tilbuddet er tidligere blevet afvist i Teknisk Udvalg, men nu har rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) meldt ud, at han mener, man bør tage forslaget op til genovervejelse.

Det glæder Lars Lyngby Pedersen.

- Det her projekt handler ikke kun om en udstykning. Det er et helhedsprojekt til borgerne i Stavtrup, hvor de får en støjvold og et stort grønt område.

- Samtidig indebærer projektet boliger til særligt børnefamilier, som både Bünyamin Simsek og borgmesteren har efterlyst, eftersom mange børnefamilier i dag flytter ud af kommunen, siger han.

Støjdæmpning til 200-300 husstande

Den projekterede støjvold, som de to landmænd tilbyder at rejse, skal efter planen etableres syd for Salamanderparken i Stavtrup og strække sig 750 meter langs motorvejen fra Nordskovvej til Vestergårdsvangen.

Støjvolden, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen har tilbudt at opføre, strækker sig 750 meter langs motorvejen som vist med den sorte streg. Illustration: Nex

Støjvolden planlægges i en højde på mellem 10 og 16 meter afhængig af terrænet.

- Der, hvor motorvejen er oppe i terræn, skal støjvolden være højere for at kunne dække af for støjen, så den ikke blæser ind over Stavtrup, siger Lars Lyngby Pedersen.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen planlægger ikke at etablere volden selv. De samarbejder med firmaet jord.dk, som blandt andet er specialiseret i at rejse støjvolde.

Jord.dk har fået foretaget støjberegninger i området omkring de to brødres mark for at vurdere, hvor stor en effekt støjvolden langs motorvejen vil have.

Beregningerne viser, at det primært er det vestlige Stavtrup syd for Ormslevvej, som vil have en ”hørbar effekt” af volden, oplyser administrerende direktør i jord.dk, Rolf Mørk Nielsen.

Her vil støjen blive dæmpet med 30-75 procent og 200-300 husstande vil få hørbar gavn af volden.

Det er klart, at jeg selvfølgelig ikke bygger den støjvold for mine blå øjnes skyld og for Stavtrup, fordi jeg er en flink mand. Jeg er selv plaget af støj fra motorvejen, så jeg kunne lige så godt bruge pengene på at bygge mig et hus, der var bedre støjisoleret.

Lars Lyngby Pedersen, landmand Lemming

Støjberegningerne er foretaget af uafhængige rådgivnings-ingeniører, som er hyret af jord.dk, men som er forpligtet til at rådgive uafhængigt.

I modsætning til støjmålinger, som kan svinge afhængig af vind og vejr og tidspunkter på døgnet, beregner man effekten af en støjvold med et ingeniørværktøj, der tager højde for terrænet og det gennemsnitlige antal personbiler og lastbiler, der kører på motorvejen om året.

Rolf Mørk Nielsen fra jord.dk afviser, at en støjvold blot vil parere støjen, så den høres kraftigere på den anden side af vejen eller andre steder i byen.

- Det er der ikke noget i støjberegningerne, der tyder på. Enten får man en positiv effekt af støjvolden eller ingen effekt, siger han.

Hvis de to brødre får tilladelse til at opføre støjvolden ved Stavtrup, vil det ifølge Rolf Mørk Nielsen tage ”nogle få år” at rejse volden, afhængigt af hvad tilladelsen præcis siger.

Han tilføjer, at hvis der samtidig anlægges støjdæmpende tiltag – for eksempel en vold eller højere, sammenhængende bygninger – på strækningen syd for Stavtrupvej, så vil effekten af den private støjvold blive endnu større og også gavne det øvrige Stavtrup, fordi to sammenhængende, støjdæmpende foranstaltninger vil forstærke hinandens effekt.

Nye boliger 

Men for Mogens og Lars Lyngby Pedersen afhænger projektet med støjvolden lige nu af, at kommunen samtidig vil give brødrene tilladelse til at udstykke et område på 8 hektar på deres 24 hektar mark til boliger.

- Jeg kan ikke benægte, at jeg kommer til at tjene penge på det her projekt. Men det er vigtigt for mig at sige, jeg ikke kun er ude på at lave en udstykning. Udstykningen skal være med til at finansiere støjvolden og et helt nyt grønt område til Stavtrup, siger Lars Lyngby Pedersen. Foto: Kristine Dam Johansen

Marken er afgrænset af Aarhus Syd Motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken, og udstykningen skal være med til at finansiere etableringen af støjvolden, fortæller Lars Lyngby Pedersen.

- Det er klart, at jeg selvfølgelig ikke bygger den støjvold for mine blå øjnes skyld og for Stavtrup, fordi jeg er en flink mand. Jeg er selv plaget af støj fra motorvejen, så jeg kunne lige så godt bruge pengene på at bygge mig et hus, der var bedre støjisoleret.

- Jeg skal have volden finansieret, og jeg har også en bank og en kreditforening bagved, som kræver, at jeg har dækning for at lave den støjvold, siger han.

På de 8 hektar mark, som brødrene vil udstykke til boliger, forestiller de sig at opføre blandede boligtyper.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen vil udstykke 8 hektar af deres 24 hektar mark til blandede boliger i form af parcelhusgrunde og almene seniorboliger. Desuden tilbyder de to brødre at etablere et grønt, rekreativt område på 15 hektar mellem boligerne og støjvolden. 

I det nordvestlige hjørne af marken vil de udstykke op til 35 parcelhusgrunde.

Syd for parcelhusgrundene vil de opføre mindre såkaldte kompaktgrunde på 500-600 kvm henvendt til børnefamilier, som ønsker sig en villa, men ikke nødvendigvis har lyst til at passe en stor have.

Endelig vil de mod øst udstykke grunde til almene boligbyggerier. Det har fået boligselskabet Alboa til at støtte op om projektet.

Alboa er interesseret i at opføre seniorboliger på området for at sætte gang i en flyttekæde, så ældre borgere kan blive boende i Stavtrup, efter de har solgt deres hus. Samtidig kan Alboa se, at en støjvold vil gavne Salamanderparken, som Alboa driver.

Det fremgår af et høringssvar, som Alboa har indsendt til kommunens temaplan om ”Arealer til alle boligtyper”.

Men planerne for området er indtil videre kun på idéplanet, understreger Lars Lyngby Pedersen.

- Det er kun et forslag, og lige meget hvad bliver det en forhandling, vi kommer til at lave med kommunen, siger han.

Stort grønt område

Foruden boligerne tilbyder Mogens og Lars Lyngby Pedersen at udstykke et område på 15 hektar mellem boligerne og motorvejen til et grønt, rekreativt område med træer, gå- og cykelstier, sø, bakkelandskab, madpakkehytte, æbleplantage og parkeringsplads.

Mens jord.dk skal stå for etableringen af støjvolden, vil Lars Lyngby Pedersen selv stå for skovrejsningen. Han forestiller sig også, at der kunne etableres en mountainbike-bane på selve støjvolden og igennem det grønne område.

I løbet af de fire år, som de to brødres projekt har ligget hos kommunen, har miljøafdelingen udtrykt bekymring for, at den jord, som støjvolden etableres af, kan risikere at indeholde pesticider, som kan trænge ned i grundvandet.

Lars Lyngby Pedersen, hvordan vil I undgå at jorden fra støjvolden forurener?

- Vi har tilbudt at køre Kategori-1 jord på (som i de fleste sammenhænge bliver opfattet som uforurenet, red.), og lave jordprøver på alt den jord, der bliver kørt derud, siger han.

Lars Lyngby Pedersen har desuden fået foretaget to boringer i området, som Viby-StavtrupLIV har set, som viser, at der ligger lerlag på omkring 40 meter mellem jordoverfladen og grundvandet.

- Det er en grundvandssikring i sig selv. Samtidig skal man huske, at hvis arealet bliver udstykket til boliger og det grønne område, som vi planlægger, så stopper min bror og jeg med at dyrke marken som konventionelt landbrug, så det bliver sprøjtefrit område, og dermed beskytter vi grundvandet, siger han.

Lars Lyngby Pedersen lægger ikke skjul på, at han naturligvis har en økonomisk interesse i at få projektet med udstykningerne gennemført.

- Jeg kan ikke benægte, at jeg kommer til at tjene penge på det her projekt. Men det er vigtigt for mig at sige, jeg ikke kun er ude på at lave en udstykning. Udstykningen skal være med til at finansiere støjvolden og et helt nyt grønt område til Stavtrup, siger han.

- Jeg mener, at der er hårdt brug for en støjvold og støjafskærmning i Stavtrup, så på den måde taler projektet ind i noget, som er rigtig vigtigt, siger byrådsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand i Teknisk Udvalg Steen Bording Andersen. Foto: Aarhus Kommune

Socialdemokratiet om støjvoldsprojekt: Vi er positive

Socialdemokratiet i Aarhus har tidligere stemt imod de to landmænds forslag om at opføre en privat støjvold ved Stavtrup, da de fik projektet præsenteret tilbage i 2017.

Men i dag er partiet anderledes positiv over for forslaget og er klar til at se på det igen, fortæller næstformand i Teknisk Udvalg, Steen Bording Andersen (S).

Det skyldes, at der er hårdt brug for støjafskærmning i Stavtrup og flere familievenlige boliger i Aarhus Kommune.

Næstformand i Teknisk Udvalg, Steen Bording Andersen (S), er i dag "meget mere positiv" over for de to landmænds tilbud om at etablere en støjvold ved Stavtrup end for fire år siden. Han vil se på projektet igen.

Socialdemokratiet var imod forslaget, da Mogens og Lars Lyngby Pedersens tilbud om at opføre en støjvold i Stavtrup i bytte for at udstykke grunde på deres mark blev præsenteret for Teknisk Udvalg tilbage i 2017.

Partiet var skeptisk over for, om projektet var "den rigtige byudvikling" for Stavtrup, men i dag er socialdemokrat og næstformand i Teknisk Udvalg, Steen Bording Andersen, anderledes positivt indstillet over for de to landmænds tilbud.

Dels fordi der er hårdt brug for støjafskærmning i Stavtrup, og dels fordi antallet af byggegrunde i Aarhus Kommune i mange år ikke har kunnet leve op til efterspørgslen, hvilket har betydet, at mange – især børnefamilier - har valgt at flytte ud af kommunen.

- Jeg mener, at der er hårdt brug for en støjvold og støjafskærmning i Stavtrup, så på den måde taler projektet ind i noget, som er rigtig vigtigt.

- Samtidig vil jeg gerne se projektet i detaljer igen, fordi det i dag taler ind i en anden dagsorden, vi har, nemlig at vi skal sørge for at få flere familieboliger i Aarhus Kommune.

- Derfor er vi som udgangspunkt positive over for projektet, siger Steen Bording Andersen.

Styr på infrastruktur og grundvand 

Steen Bording Andersen lægger ikke skjul på, at Socialdemokratiet "ærlig talt var noget skeptiske", da de blev præsenteret for støjvoldsprojektet for fire år siden.

- Det skyldes absolut ikke, at vi er imod støjvolden, men vi var lidt bekymrede for, hvad det ville betyde for trafikken og infrastrukturen, og om det var en lidt for voldsom byudvikling for Stavtrup på det tidspunkt, siger han.

Næstformanden nævner da også fortsat infrastruktur, beskyttelse af naturen og grundvandet som vigtige opmærksomhedspunkter for Socialdemokratiet, hvis de skal se på projektet igen.

Samtidig er det afgørende for Steen Bording Andersen, at man sikrer, at en eventuel støjvold ved Stavtrup ikke reflekterer støjen over mod Lemming på den anden side af motorvejen.

- Vi skal være helt sikre på, at vi ikke løser ét problem og skaber et andet, siger han.

- Men vi er meget mere positive over for projektet i dag, end da vi så det for fire år siden, fordi det kan være med til at tilføre flere familieboliger til kommunen, og samtidig er det rigtig, rigtig nødvendigt at støjsikre Stavtrup-området bedre, siger han.

- Og jeg vil altid gerne lytte til borgerne i Stavtrup - og i lokalsamfundene omkring - og høre deres input, ligesom fællesrådets mening også er rigtig vigtig for os, siger han.