Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Hvis alt går efter planen, får Søndervangskolen i Viby en ny kunstgræsbane, som kan stå klar i 2022. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ny kunstgræsbane på vej - men ingen støjvold

Er der penge på vej til Viby og Stavtrup? Det spørgsmål var jeg spændt på at få besvaret, da jeg fredag morgen satte mig ved computeren og begyndte at læse aftalen om det nye budget for Aarhus Kommune, som blev indgået på rådhuset natten til fredag.

Og svaret er både ja og nej.

I budgetforliget, som alle partier undtagen Enhedslisten og løsgængeren Dorthe Borgkvist står bag, er der de kommende år afsat penge til alt fra vild natur til minimumsnormeringer i daginstitutionerne, kollektiv trafik og bedre idrætsfaciliteter, som kan komme Viby og Stavtrup til gode.

Men ser man på, hvilke konkrete projekter, der allerede nu er øremærket midler til, nævner budgetforliget kun ét projekt inden for postnummer 8260: En ny kunstgræsbane til Viby Syd. Kunstgræsbanen skal efter planen opføres ved Søndervangskolen, og det vækker stor glæde hos viceskoleleder Martin Bernhard, at banen ser ud til at blive realiseret.

I Stavtrup var skuffelse imidlertid den dominerende følelse blandt gruppen Ro i Stavtrup, som kæmper for at få dæmpet trafikstøjen i byen - særligt fra Aarhus Syd Motorvejen. Der er nemlig ikke afsat penge til en støjvold eller andre støjdæmpende foranstaltninger på kommunens budget, selv om gruppen har forsøgt at få lokalpolitikerne til at prioritere en løsning.

- Det er skuffende, at der ikke har været vilje til at gøre noget ved støjen, når alle de politikere, vi har talt med, er enige om, at det er et alvorligt problem, lyder reaktionen fra Christian Holch, som sammen med resten af Ro i Stavtrup-gruppen nu vil kæmpe videre.

I Viby er der til gengæld en åbning i forhold til at få etableret bedre skoleveje. På Viby-StavtrupLIV har vi tidligere skrevet om den mildest talt halvsløje cykelsti på Ormslevvej ved Vestergårdskolen, som mange forældre er utrygge ved at lade deres børn cykle ad.

I budgetforliget er der lagt op til at fremskynde arbejdet med at etablere sikre skoleveje i kommunen, som der sidste år blev afsat 77 millioner til over en 10-årig periode.

Forligspartierne anmoder samtidig Teknik og Miljø om at komme med bud på, hvor i kommunen man med fordel kunne skabe bedre cykelstier, og i den forbindelse vil man "indhente ønsker fra fællesrådene i lokalområderne", lyder det i teksten.

Om det fører til noget, holder vi øje med.

Og så vil jeg til sidst give en lille servicemeddelelse til dig, der er interesseret i kommunens planer om at opføre nye boliger, torv og et medborgerhus i træ i området ved Rosenhøj og Viby Gymnasium.

De planer kan du nemlig blive klogere på mandag den 4. oktober, hvor Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informationsmøde om projektet fra klokken 17:00 til 18:30 via Microsoft Teams. Læs mere om det her.

God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Søndervangskolen i Viby har i flere år haft et ønske om at få etableret en kunstgræsbane. Genrefoto: Jens Thaysen 

Ny kunstgræsbane på vej til Viby Syd

Aarhus Kommune har afsat 24 millioner til bedre idrætsfaciliteter de kommende år, og det kommer Søndervangskolen i Viby til gode.

Efter alt at dømme er der en ny kunstgræsbane på vej til skolen, og det kan også gavne lokalområdet, som fortsat har sine udfordringer, lyder det fra viceskoleleder på Søndervangskolen, Martin Bernhard.

Aarhus Kommune har afsat 24 millioner til bedre idrætsfaciliteter de kommende år, og det kommer Søndervangskolen i Viby til gode. Efter alt at dømme er der en ny kunstgræsbane på vej til skolen og lokalområdet.

Børn og unge i det sydlige Viby får med al sandsynlighed snart mulighed for at boltre sig på en spritny kunstgræsbane, som skal opføres ved Søndervangskolen.

Det står klart, efter der natten til fredag blev indgået budgetforlig i Aarhus Kommune, hvor milliarderne i kommunens budget blev fordelt for de kommende år.

Forligspartierne bag budgettet har besluttet at afsætte 24 millioner til bedre idrætsfaciliteter, og i forliget står fire konkrete projekter nævnt: En multihal i Åbyhøj, en ny idrætshal i Solbjerg, udvidet halkapacitet i Vejlby Risskov Hallen og en ny kunstgræsbane til Viby Syd.

De fire projekter skal nu undersøges nærmere, men når kunstgræsbanen står nævnt så specifikt i budgetforliget, er det ifølge Venstres borgmesterkandidat, Christian Budde, så godt som sikkert, at den bliver etableret.

- Det projekt med kunstgræsbanen i Viby Syd vil jeg anse som, at det bliver realiseret. Jeg kan ikke forestille mig andet, siger han og fortsætter:

- Der skal mange faglige kræfter ind over at vurdere, hvilken karakter projektet har, og hvor dyrt det bliver, men når kunstgræsbanen står nævnt så eksplicit i budgetforliget, så er det et spørgsmål om tid, før den bliver realiseret. Og det er vi rigtig glade for, for vi har i mange år forsømt nye idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune, siger Christian Budde.

Et løft til et udfordret lokalområde

Den nye kunstgræsbane skal efter planen opføres på et græsareal ved Søndervangskolen. På skolen vækker det også begejstring, at kunstgræsbanen ser ud til at blive realiseret, fortæller viceskoleleder Martin Bernhard.

- Jeg håber og forventer, at projektet kommer helt igennem. Det ville være godt for skolen og for lokalområdet i det hele taget, at den kunstgræsbane bliver etableret.

- Området omkring Søndervangskolen har tidligere været på to regeringers ghettoliste, og selv om vi ikke længere er klassificeret som et ghettoområde, betyder det ikke, at udfordringerne er forsvundet. Så der er ingen tvivl om, at jeg er glad for, at det løft, som idræt kan give et lokalområde, bliver prioriteret i budgettet fremadrettet, siger han.

Søndervangskolen har haft et ønske om at opføre en kunstgræsbane, siden skolen for tre år siden kom med i projektet Get2Sport.

- Lige nu krydser vi egentlig bare fingre for, at vi kommer det sidste stykke vej, så vi - når det endelig punktum i budgetforhandlingerne bliver sat den 13. oktober – kan læse, at der er afsat midler til en kunstgræsbane, siger viceskoleleder på Søndervangskolen Martin Bernhard. Foto: Kristine Dam Johansen

Get2Sport er et projekt under Dansk Idrætsforbund, som har til formål at få børn og voksne i udsatte boligområder engageret i idræt og foreningsliv - herunder fodbold.

- Da vi startede i projektet 2018, mærkede vi hurtigt en stor efterspørgsel på at deltage. Så når vi har så stor tilslutning både fra skolen, men også fra lokalsamfundet som helhed, vil vi selvfølgelig også gerne have faciliteter, som vi kan bruge året rundt. Derfor har vi arbejdet på, at den her kunstgræsbane kunne blive realiseret, fortæller Martin Bernhard.

Stå klar i 2022

Såfremt kunstgræsbanen bliver realiseret, håber Martin Bernhard, at skolen får lov til at bruge banen så meget som muligt.

- Når skolen har arbejdet i nogle år på at få banen etableret, synes vi selvfølgelig, at det ville være paradoksalt, hvis skolen og vores engagement i Get2Sport ikke også får en betydelig tidsreservation på banen, så vi kan bruge den i vores arbejde med at koble skole og fritid for vores elever, siger Martin Bernhard.

Søndervangskolen har været i kontakt med skolens naboer - herunder Viby Gymnasium, den lokale boligforening og de nærmeste naboer til arealet, hvor kunstgræsbanen skal opføres – og ifølge Martin Bernhard er der bred opbakning til projektet.

Så nu håber viceskolelederen, at projektet får endegyldigt grønt lys.

- Lige nu er vi bare en skole, der ønsker os en kunstgræsbane, men al yderligere beslutning ligger i sidste ende hos politikerne og forvaltningen.

- Så vi krydser fingre for, at vi kommer det sidste stykke vej, så vi - når det endelige punktum i budgetforhandlingerne bliver sat 13. oktober – kan læse, at der er afsat midler til en kunstgræsbane, så vi umiddelbart derefter kan begynde at forberede etableringen af banen i samarbejde med kommunen, siger Martin Bernhard.

Hvis alt går som Søndervangskolen håber, kan kunstgræsbanen stå klar i løbet af 2022.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler en grænse for vejstøj på 53 dB, da forskning viser, at vejstøj over 53 dB giver øget risiko for en række sygdomme som for eksempel hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde, diabetes og stress. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ingen støjvold til Stavtrup i kommunens budget: Det er skuffende

Gruppen Ro i Stavtrup har presset på for at få lokalpolitikerne til at prioritere penge til støjdæmpning i Stavtrup – men indtil videre uden held.

Der er i hvert fald ikke afsat penge til en støjvold ved Stavtrup på kommunens budget for de kommende år, selv om flere politikere anerkender, hvor stort problemet er.

Læs her, hvad Ro i Stavtrup-gruppen nu vil gøre for at fortsætte kampen for en støjvold.

Gruppen Ro i Stavtrup har presset på for at få lokalpolitikerne til at prioritere penge til støjdæmpning i Stavtrup ved kommunens budgetforhandlinger. Men uden held.

Der bliver ikke lige foreløbigt afsat penge på kommunens budget til at dæmpe støjen fra motorvejen i Stavtrup.

Det står klart, efter byrådets partier natten til fredag afsluttede årets budgetforhandlinger og landede en aftale om, hvordan milliarderne i Aarhus Kommune skal fordeles de kommende år.

I det 45 sider lange budgetforlig, som alle partier undtagen Enhedslisten og løsgænger Dorthe Borgkvist har skrevet under på, står der intet nævnt om støjdæmpning i Stavtrup.

Det ærgrer formand for Stavtrup Netværket og medlem af gruppen Ro i Stavtrup, Christian Holch. Han har sammen med fællesrådsformand Mikkel Stærk Dickenson holdt møder med flere byrådspolitikere op til budgetforhandlingerne for at sætte fokus på støjproblemerne i Stavtrup.

- Det er skuffende, at der ikke har været vilje til at gøre noget ved støjen, når alle de politikere, vi har talt med, er enige om, at det er et alvorligt problem, siger Christian Holch.

Som Viby-StavtrupLIV skrev i sidste uge, viser nye beregninger, som arkitekt- og ingeniørfirmaet SWECO har foretaget på foranledning af Ro i Stavtrup, at hele den midterste og sydlige del af Stavtrup vil blive udsat for sundhedsskadelig trafikstøj på over 55 decibel (dB) frem mod 2039, medmindre der bliver etableret støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen.

I området syd for Ormslevvej vil mange beboere opleve et gennemsnitligt støjniveau på op til 64 dB og 67 dB som vist med orange og rødt nedenfor.

Illustrationen viser, hvordan trafikstøjen vil se ud i Stavtrup i 2039. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er trafikstøj over 53 decibel sundhedsskadelig. Illustration: SWECO

- Vi synes jo faktisk, at vi har bragt ny viden på banen med de beregninger, som i høj grad viser, hvor stort problemet er, men også hvordan det vil udvikle sig, siger Christian Holch og fortsætter:

- Vi har oplevet, at beregningerne er blevet taget positivt imod af de politikere, vi har været i kontakt med. De har anerkendt, at det var et vigtigt problem at løse, og så er det jo ekstra skuffende, at det så ikke har ført til noget.

Fortsætter kampen

Ro i Stavtrup-gruppen vil nu fremadrettet forsøge at komme i dialog med kommunalpolitikerne frem mod kommunalvalget 16. november 2021.

- Vi savner, at lokalpolitikkerne utvetydigt og åbent anerkender, at motorvejsstøjen i Stavtrup ikke kun er et statsligt anliggende at løse. For det er lokalpolitiske trafikale beslutninger, som har flyttet mange flere biler ud på denne del af motorvejen - senest med flytningen af Mols-Liniens færgeleje. Derfor savner vi, at vores lokale politikkere også påtager sig et økonomisk og politisk medansvar for at finde løsninger, siger Christian Holch.

Gruppen vil samtidig forsøge at råbe kommunal- og folketingspolitikere op i forbindelse med forhandlingerne om den støjpulje på tre milliarder kroner, som regeringen sammen med samtlige af Folketingets partier har afsat til bekæmpelse af trafikstøj.

- Vi savner, at Aarhus Kommune - meget gerne i samarbejde med østjyske folketingsmedlemmer på tværs af partiskel - arbejder aktivt, strategisk og synligt for, at Stavtrup og andre dele af Aarhus, som er plaget af motorvejsstøj, bliver sat på landkortet og prioriteret højt, når der skal forhandles om midler fra den statslige støjpulje, på samme måde som det historisk er sket i andre dele af landet, siger Christian Holch.

Han opfordrer alle borgere i Stavtrup, som har kontakt til politikere, til at råbe op om støjproblemerne i Stavtrup. Derudover opfordrer han alle, der har lyst til at bidrage til at finde en løsning, til at melde sig ind i Ro i Stavtrup.