Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Rækkehuse og et såkaldt punkthus i seks etager (øverst) er sammen med et medborgerhus i træ og moderne etageboliger (nederst) en del af den samlede plan for området omkring Rosenhøj og Viby Gymnasium. 

Et nyt vartegn til Viby - men er det for højt?

Hvor højt må der bygges i Viby? Er fire etager passende? Er seks etager for højt?

Det er spørgsmål, som medlemmerne af Viby Fællesråd er meget optaget af, og mandag var spørgsmålet oppe at vende igen, da Aarhus Kommune havde inviteret til virtuelt borgermøde via Microsoft Teams for at fortælle om byggeplanerne, der skal give Viby Syd en makeover. 

Ifølge planerne, som du kan læse om i detaljer længere nede i nyhedsbrevet, skal der bygges nye lejligheder, rækkehuse, grønne naturtorve og et stort medborgerhus i træ i området ved Rosenhøj og Viby Gymnasium.

Derudover planlægger kommunen at opføre et boligtårn i seks etager på hjørnet af Søndervangs Allé og Ringvej Syd. Det er højden på netop det tårn, som giver betænkeligheder i Viby Fællesråd.

Da byggeplanerne var på dagsordenen i byrådet tilbage i august, mødte de store roser blandt lokalpolitikerne, men formand for teknisk udvalg Viggo Jonasen fra Enhedslisten udtrykte også en vis bekymring for, om boligtårnet er for højt.

- At projektet i øvrigt ser ganske fornuftigt ud, kan vi bakke helt op om. Men når den endelige sagsbehandling kommer, kan vi sagtens finde på at sige, at det er for højt, og det skal der så tages stilling til, sagde han.

Ifølge projektgruppen, der står bag planerne for området, er idéen med tårnet, at det skal være et slags vartegn, der markerer indgangen til Viby Syd og fungere som en mere arkitektonisk inspirerende velkomst end den tankstation, der ligger i området i dag.

Hvad de sagde om højden på boligtårnet, kan du læse mere om nedenfor, og så vil jeg minde dig om, at hvis du har holdninger, bekymringer, kritik, ros eller idéer til byggeplanerne ved Viby Syd, kan du indsende et høringssvar til projektet her. Fristen er tirsdag den 26. oktober.

Lad os dykke ned i det.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Ifølge planerne skal det såkaldte punkthus i seks etager rumme cirka 20 lejligheder. I stueetagen kommer der en dagligvarebutik med en tilhørende taghave, som kan bruges af beboerne og dagligvarebutikkens personale.

Boligtårn i seks etager skal være nyt vartegn for Viby Syd

Et boligtårn i seks etager på hjørnet af Søndervangs Allé og Ringvej Syd er en del af Aarhus Kommunes for, hvordan Viby Syd får et ansigtsløft.

Mandag blev planerne diskuteret på et virtuelt borgermøde, og her udtrykte Viby Fællesråd betænkeligheder ved, om boligtårnet er for højt.

Hvad gruppen bag byggeprojektet mener om det, kan du blive klogere på her.

Aarhus Kommune planlægger at opføre et boligtårn i seks etager på hjørnet af Søndervangs Allé og Ringvej Syd, som skal fungere som et slags vartegn for Viby Syd. Mandag blev planerne diskuteret på et virtuelt borgermøde, hvor Viby Fællesråd udtrykte betænkeligheder ved, om boligtårnet er for højt.

Området mellem Rosenhøj, Viby Gymnasium, Kjærslund og Søndervangskolen skal gøres hyggeligere og mere attraktivt at bo og færdes i, og det skal ske ved at opføre nye boligbyggerier, grønne torv og et stort medborgerhus i træ.

Det er i hvert fald tankerne i det lokalplansforslag, som Aarhus Kommune har udarbejdet for området. Forslaget er lige nu i høring, og mandag havde kommunen inviteret til virtuelt borgermøde via Microsoft Teams for at fortælle mere om byggeplanerne i området.

Til borgermødet var der et beskedent fremmøde, og kun fem lokale borgere var mødt frem bag skærmen foruden medlemmerne af projektgruppen.

Men der blev stillet spørgsmål, blandt andet fra Niels Erik Andersen fra Viby Fællesråd, som indledte med at sige, at fællesrådet generelt er positive over for planerne for området.

Men de er betænkelige ved højden på det såkaldte punkthus i seks etager, som efter planen skal opføres på hjørnet af Søndervangs Allé og Ringvej Syd.

Punkthuset skal efter planen opføres i gul tegl og med såkaldte sadeltag, som også findes i området i dag. Tanken er, at materialerne skal binde den nye bygning sammen med den eksisterende arkitektur. 

Punkthuset kommer til at rumme cirka 20 lejligheder.

I stueetagen kommer der en dagligvarebutik med en tilhørende taghave på cirka 300 kvm, som kan bruges af beboerne og dagligvarebutikkens personale.

- Overordnet synes vi ikke, at det er det værste sted at ligge et punkthus i seks etager, men på den anden side, tror vi, at det kan komme til at afskærme området, sagde Niels Erik Andersen og spurgte, om højden på punkthuset ligger fast.

Et vartegn for Viby Syd

Ifølge Tina Axelsen, informationschef i boligforeningen Århus Omegn og medlem af projektgruppen, ligger højden på de seks etager "rimelig fast".

Hun forklarede, at tanken bag punkthuset er, at det skal fungere som et slags vartegn og en velkomst ved indkørslen til Viby Syd.

- Helt tilbage fra da vi arbejdede med helhedsplanen for Viby Syd (som blev vedtaget i 2009, red.), har vi talt om, at der manglede et markant ”landmark” (vartegn, red.) eller bygningsværk ved indkørslen til Viby Syd.

- Så kan man altid diskutere, hvor højt sådan et hus skal være, men vi synes, at det ligger et ret unikt sted, hvor det ikke generer andet boligbebyggelse. Så set fra vores side er det et bygningselement, der ligger rimelig fast, siger hun.

Arkitekt Peter Iversen fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco supplerede:

- I Rosenhøj er rigtig meget af bebyggelsen i fire etager, og derfor tænkte vi, at når man kommer ind til området, så kunne bygningen markere sig på hjørnet. Samtidig har vi arbejdet med at nedskalere punkthuset ved at lave tre forskellige tage, så det ikke kommer til at virke for voldsomt. Når man kommer videre ind ad Søndervangs Allé, ser man blokkene, som ligger omme bagved, så det er ikke noget med, at bygningen kommer til at skærme overhovedet.

- Derudover har vi placeret punkthuset helt ude i siden, så det kommer så langt væk fra Rosenhøj som muligt. Så vi synes egentlig, at det er et positivt tiltag til området. Punkthuset giver også nogle andre boliger, end dem der er i forvejen - og boliger med en fin udsigt - hvilket kan tiltrække en anden type mennesker til området, siger han.

Formålet med den nye lokalplan er at give mulighed for at "omdanne et nedslidt og delvist funktionstømt område til et levende og aktivt bydelscenter for hele den centrale del af Viby Syd", som der står i lokalplansforslaget. Illustration: Sweco

Men højden på punkthuset afhænger også af, om kommunen modtager mange høringssvar om netop det emne, tilføjede Mia Juhl Kyhn, byplanlægger i planafdelingen i Aarhus Kommune.

Fristen for at indgive et på høringssvar til byggeplanerne er tirsdag 26. oktober 2021 og kan indsendes på deltag.aarhus.dk eller via linket her.

Øget trafik i området?

På det virtuelle borgermøde havde en borger også et spørgsmål til, om projektgruppen forventer en øget trafikbelastning i området, når der skal bygges boliger og et stort medborgerhus, som skal huse kommunale arbejdspladser og boligselskabet Århus Omegns administration.

Ifølge byplanlægger i Aarhus Kommune Mia Juhl Kyhn er der taget højde for trafikken i planerne.

- Tidligere var området en blanding af boliger og erhvervsområde. Nu får det karakter af et centerområde med mulighed for blandede boligtyper. Det giver den samme mængde trafik, så derfor er der ikke noget ekstraordinært i forhold til tidligere, siger hun.

Hele forslaget til den nye lokalplan kan læses i detaljer her.

Medborgerhuset, som opføres i træ, skal også huse kommunale arbejdspladser og medarbejdere fra boligselskabet Århus Omegn. Illustration: Aarhus Kommune 

Nyt træhus, naturtorv og moderne boliger skal gøre nedslidt område i Viby Syd mere attraktivt

Et nedslidt område mellem Rosenhøj, Viby Gymnasium og Søndervangskolen skal forskønnes, og det skal blandt andet ske ved at opføre nye rækkehuse, torveområder og et medborgerhus i træ.

Sådan lyder kommunens forslag til en ny lokalplan for området i hvert fald.

Dyk ned i planerne her, hvor du også kan se illustrationer af, hvordan området kommer til at se ud, såfremt lokalplanen bliver endelig vedtaget.

Hvordan skal området ved Rosenhøj og Viby Gymnasium gøres mere levende og attraktivt i fremtiden? Det har Teknik og Miljø under Aarhus Kommune lagt en plan for, som onsdag fik store roser med på vejen fra byrådet.

Et medborgerhus i tre etager bygget i træ, et naturtorv, nye butikker og restauranter, moderne rækkehuse og et etagebyggeri med byhave på taget er blandt de mange tiltag, der skal gøre et større område ved Rosenhøj i den sydlige del af Viby til et mere attraktivt sted at bo og færdes.

Teknik og Miljø under Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, som ligger mellem Søndervangskolen, Rosenhøj, Kjærslund og Viby Gymnasium og lige over for Mega Syd.

Kortet viser de forskellige elementer i lokalplansforslaget og deres placering i området. Illustration: Aarhus Kommune

Onsdag var lokalplansforslaget på dagsordenen i byrådet, hvor det mødte stor opbakning - blandt andet fra SF's Jan Ravn Christensen.

- Den her plan er det, der virkelig kan give området det sidste skub. Der er ikke nogen tvivl om, at torvet - og området omkring - trænger til forskønnelse, og det vil den her plan være et væsentligt element i. Det ser rigtig, rigtig godt ud, sagde han.

Ango Winther fra Det Konservative Folkeparti stemte i:

- Det her er en rigtig god plan, og det er lige det, der mangler for at sætte prikken over i’et i hele området, sagde han.

Formålet med den nye lokalplan er at give mulighed for at ”omdanne et nedslidt og delvist funktionstømt område til et levende og aktivt bydelscenter for hele den centrale del af Viby Syd”, lyder det i planen.

I dag består området blandt andet af en tankstation, en vaskehal, et butikscenter, en kontorbygning, store parkeringsarealer samt et butikscenter, hvor hovedparten af bygningen står tom.

I forslaget til den nye lokalplan lægges der op til at omdanne området som vist på illustrationen herunder:

Her ses den mere detaljerede plan for området. Illustration: Aarhus Kommune 

Torv med nyt medborgerhus i træ

Som det fremgør skal der langs med Søndervangs Allé etableres to nye torve.

Det ene, som blot omtales som Torvet, er tiltænkt som et mødested, hvor beboere og  besøgende kan opholde sig i dagligdagen. Derudover kan torvet benyttes til markedsdage, byfester og lignende.

Selve belægningen på Torvet bliver en rød teglbelægning, som skal ligge som et ”bølgende tæppe” med mindre bakker, som kan indbyde til ophold, leg og bevægelse.

I fordybningerne skal der anlægges grønne regnvandsbede formet som regndråber, som kan opsamle overfladevand fra torvet.

På Torvet etableres der desuden et kontor- og medborgerhus i tre etager kaldet ”Huset” på hjørnet af Matildelundsvej og Søndervangs Allé.

Medborgerhuset skal være et omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter omkring torvet. Illustration: Aart Architects

Huset, som bliver på cirka 4500 kvm, opføres i træ, og skal være med til at skabe liv og aktiviteter i området.

I stueetagen er der planer om at etablere et offentligt medborgerhus, butikker og restauranter samt mulighed for kantine, møderum og køkken. Der anlægges desuden 36 parkeringspladser til huset.

Byrådsmedlem Mahad Yussuf fra Det Radikale Venstre havde også rosende ord til den samlede plan for området på byrådsmødet onsdag.

- Området har gennemgået en radikal ændring både i bebyggelsen og den nærliggende skole, Søndervangsskolen, så nu mangler vi et sted, hvor folk kan skabe noget fællesskab sammen. Det her medborgerhus, som er tænkt ind i planen, synes vi er ret positivt, sagde han.

Nyt naturtorv

I forlængelse af Torvet etableres der endnu et torv, som i lokalplansforslaget kaldes Naturtorvet.

- Naturtorvet er et landskab, hvor fladen bugter sig i bløde former som et græsbeklædt tæppe, der indbyder til ophold på arealer med plænegræs, og hvor enggræsser og urter bidrager med en frodig bund, og hvor blomster og græsser blomstrer på forskellige årstider.

- Mellem træerne er der mulighed for mindre opholdsrum og grillpladser, samt enkelte motorik-, klatre- og legeredskaber i naturlige materialer. Det kan for eksempel være i form af balancestubbe i træ, klatrestammer, klatrebakke med tov og rutsjebane fra bakke med videre, lyder det i planen.

Forslaget til lokalplanen indeholder disse referencebilleder for Naturtorvet. 

Boligkompleks i seks etager

Foruden de to nye torve og medborgerhuset lægger lokalplanen op til at opføre blandede boligtyper i området.

Det er entreprenørfirmaet KPC, der står for udviklingen af den centrale del af Viby Syd.

På hjørnet mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd planlægges et såkaldt punkthus i seks etager, som kommer til at rumme cirka 20 lejligheder.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigeligt højt. Det er vi sådan set enige i, siger byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten om planerne for at opføre et punkthus i seks etager. 

I stueetagen kommer der en dagligvarebutik med en tilhørende taghave på cirka 300 kvm, som kan bruges af beboerne og dagligvarebutikkens personale.

Taghaven skal blandt andet rumme siddepladser og træ-kummer med plads til at plante for eksempel krydderurter, grøntsager og stauder.

I nærheden af punkthuset etableres der desuden en vaskehal og et ubemandet tankanlæg med to standere.

Derudover anlægges der cirka 46 parkeringspladser i tilknytning til dagligvarebutikken og 10 parkeringspladser til punkthuset.

Højden på punkthuset skabte dog betænkeligheder hos byrådsmedlem Viggo Jonasen fra Enhedslisten på byrådsmødet onsdag.

- En af de betænkeligheder, vi har hørt i forhøringen, er, at byggehøjden på punkthuset kan være rigelig høj. Det er vi sådan set enige i. At projektet i øvrigt ser ganske fornuftigt ud, kan vi bakke helt op om. Men når den endelige sagsbehandling kommer, kan vi sagtens finde på at sige, at det er for højt, og det skal der så tages stilling til, sagde han.

Etageboliger og rækkehuse

Foruden punkthuset skal der i området desuden opføres fire bygninger med etageboliger i tre etager, som skal rumme cirka 35 boliger i alt.

De planlagte etageboliger får saddeltag i stål, som har referencer til bygningsblokkene i Rosenhøj.

I stueetagen på etageboligerne bliver der mulighed for at etablere kontorerhverv, mindre butikker, restauranter eller caféer, som får facader i glas ud mod Torvet. Derudover er der mulighed for etablering af op til 26 parkeringspladser.

Endelig skal der i området opføres cirka 23 nye rækkehuse, som etableres i to etager og placeres i klynger med fælles gårdrum.

Entreprenørfirmaet KPC opfører boliger i området blandt andet rækkehuse. Illustration Årstiderne Arkitekter.

De nye boliger får foruden de to planlagte torv også separate udendørs opholdsarealer, som indrettes med legeplads, borde, bænke, sandkasser og grillpladser samt træer, busker og stauder.

Veje og stier

I forhold til trafikken omkring området lægges der op til at omdanne Søndervangs Allé.

Vejens kørebane indsnævres lidt, og der plantes minimum 25 allétræer så vidt muligt langs hele vejen.

Træerne skal bidrage til at "stramme gaderummet op, så byrummet syner mindre, hvilket også virker fartdæmpende", lyder det.

Derudover etableres der cykelstier i begge sider af Søndervangs Allé, og tilslutningen af Rosenhøj til Søndervangs Alle flyttes cirka 75 meter mod syd for at gøre det lettere at komme ud på Søndervangs Allé i perioder med kødannelse op mod Ringvej Syd.

Forslaget til lokalplanen skal nu sendes i høring. Hele planen kan læses her.

- For mig giver det ikke mening at lukke et gymnasium ned, som allerede er undervejs i forhold til fordeling af elever, siger forperson for elevrådet på Viby Gymnasium, Anna Vinther Nielsen. Foto: Privat

Elever på Viby Gymnasium strejker: Hvorfor må vi ikke få nye elever næste år?

På Viby Gymnasium er eleverne i oprør over, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at gymnasiet ikke skal modtage nye elever næste sommer.

Derfor har eleverne besluttet sig for at strejke fra undervisningen.

- På Viby Gymnasium er vi på grund af den tidligere elevfordeling kommet ret langt med målet om at have en elevsammensætning, som afspejler det omkringliggende samfund. Derfor forstår jeg ikke, at vi nu bliver nødt til at lukke ned, siger forperson for elevrådet, Anna Vinther Nielsen.

Eleverne på Viby Gymnasium frygter, at det kommer til at gå ud over skolens traditioner og sociale liv, at gymnasiet ikke skal modtage nye elever næste år. De stiller sig i det hele taget uforstående over for beslutningen.

På Viby Gymnasium er eleverne i oprør over, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at gymnasiet ikke skal modtage nye elever næste sommer.

Derfor har eleverne besluttet sig for at strejke fra undervisningen mandag formiddag og demonstrere på skolens parkeringsplads. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Formålet med den politiske beslutning er at give Viby Gymnasium - og fem andre gymnasier over hele landet - en frisk start, fordi skolerne i løbet af de senere år har oplevet faldende ansøgertal og en overvægt af to-sprogede elever.

Men den begrundelse stiller forperson for elevrådet på Viby Gymnasium, Anna Vinther Nielsen, sig uforstående overfor.

- For mig giver det ikke mening at lukke et gymnasium ned, som allerede er undervejs i forhold til fordeling af elever. På Viby Gymnasium er vi på grund af den tidligere elevfordeling kommet ret langt med målet om at have en elevsammensætning, som afspejler det omkringliggende samfund. Derfor forstår jeg ikke, at vi nu bliver nødt til at lukke ned, siger hun.

- Et velfungerende gymnasium

Det forstår Lina Karim fra 2.g på Viby Gymnasium heller ikke.

- Jeg kan godt lide at gå på Viby Gymnasium. Det er et mangfoldigt gymnasium, hvor man både kan spejle sig i hinanden og lære af hinandens forskelligheder.

- Jeg kan slet ikke se, hvordan det giver mening at lukke et velfungerende gymnasium ned, som faktisk er i gang med den gode udvikling, og jeg kan blive bekymret for, at det ender med at have den modsatte effekt, og elever i højere grad vil søge ind på andre gymnasier de efterfølgende år, udtaler hun.

Eleverne er desuden bekymrede for, hvilke sociale konsekvenser det kan få, at der kommer til at mangle en årgang på gymnasiet næste år i forhold til at føre gymnasiets traditioner og udvalg videre.

Rektor på Viby Gymnasium, Lone Sandholdt Jacobsen, er enig i, at gymnasiet sådan set i forvejen er godt på vej til at løse udfordringen med elevsammensætningen.

- Vi har ikke et behov for at ændre vores elevsammensætning i den forstand, at det har vi selv gjort de seneste to år med hjælp fra regionen, siger hun til Århus Stiftstidende.

Men rektoren kan se muligheder i den politiske beslutning.

Som kompensation for, at Viby Gymnasium ikke får nye elever næste år, modtager gymnasiet et særtilskud, og det kan nu bruges til at styrke skolens sociale og faglige fællesskab og udviklingen i det hele taget, tilføjer hun til avisen.