Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

- I mit hoved kan det hurtigt blive en heldagsskole, og det synes vi, er rigtig ærgerligt for børnene, siger formand for forældrerådet i Stavtrup Fritidsklub, Esben Dam Kristensen.

Fritidsklubben i Stavtrup skal flytte, men forældrene kæmper imod

Prøv at forestille dig følgende scenarie: Du har fri efter en lang arbejdsdag, men i stedet for at tage hjem eller tage videre til en fritidsaktivitet, går du ind i et mødelokale på din arbejdsplads for at ligge på sofaen og se Netflix eller styrketræne en times tid.

Lidt sat på spidsen bliver det virkeligheden – ikke for de voksne – men for børnene i Stavtrup, at deres skoletid og fritid snart smelter sammen, når byens fritidsklub næste år flytter fra de nuværende lokaler på Bispevej ind på Højvangskolen.

Det mener i hvert fald formanden for forældrerådet i Stavtrup Fritidsklub, Esben Dam Kristensen. Og ifølge ham er det den helt forkerte beslutning at flytte en velfungerende fritidsklub ind på den lokale folkeskole.

- I forældrerådet er vi bange for, at børnene ikke får skiftet fra at være i skole til at være i klub.

- Hele den fritidspædagogiske tankegang forsvinder, fordi fritiden kommer til at foregå på en skole, hvor børnene også har deres daglige gang. I mit hoved kan det hurtigt blive en heldagsskole, og det synes vi, er rigtig ærgerligt for børnene, siger han.

Derudover ærgrer forældrerådet sig over, at fritidsklubben i Stavtrup går fra at have 316 kvadratmeter i deres nuværende lokaler på Bispevej til at have 156 kvadratmeter, som bliver dedikeret til klubben på Højvangskolen. De prøver derfor at få beslutningen trukket tilbage.

Beslutningen om at flytte klubben er truffet politisk. Byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget, at alle fritidsklubber skal ligge sammen med de lokale folkeskoler for at udnytte kommunens lokaler bedst muligt.

På Århus Friskole er der heller ingen begejstring over beslutningen. Her frygter man, at mange friskoleelever vil vælge klubben fra, fordi børnene kommer til at føle sig som gæster på Højvangskolen.

Men er det virkelig et problem, at børnene i Stavtrup fremover kommer til at bruge deres fritid på skolen?

Kan det også være en fordel, at klubben fremover kommer til at ligge på skolens matrikel, så børnene nemmere kan stikke ned og spille bordtennis og gå i krea-rummet efter skoletid - og i øvrigt bruge skolens musik- og billedkunstlokaler?

Det dykker vi ned i - og i næste uge ser vi på erfaringerne fra Viby Skole, som allerede har været igennem processen med at flytte sammen med fritidsklubben.

Jeg håber, at du vil læse med. Og så er der kun tilbage at sige god efterårsferie til alle jer, der holder ferie i næste uge.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
- Vi er sent ude rent politisk, men vi er blevet enige om, at vi bliver nødt til at give det et skud at få beslutningen omstødt, for vi synes ikke, at det på den lange bane giver mening at rykke en klub ind på skolen, siger formand for forældrerådet i Stavtrup Fritidsklub, Esben Dam Kristensen.

Frustration i Stavtrup Fritidsklub: Hvorfor skal vi flytte ind på skolen, hvor vi ikke hører til?

Fritidsklubben i Stavtrup har ligget i sine nuværende lokaler på Bispevej siden 1997, men næste år skal klubben flytte ind i nye lokaler på Højvangskolen.

Det har byrådet i Aarhus Kommune vedtaget, men flytningen vækker stor frustration og bekymring blandt forældrene, som frygter, at deres børn kommer til at opleve en form for heldagsskole, når de fremover både skal bruge deres skoletid og fritid på Højvangskolen.

Fritidsklubben i Stavtrup skal næste år flytte ind i nye lokaler på Højvangskolen. Det vækker frustration og bekymring blandt forældrene, som frygter, at børnene mister deres frirum, når de skal være på skolen i fritiden.

Når klokken ringer ud og skoledagen er forbi for eleverne i Stavtrup, går og cykler mange 4. - 6. klasses elever i dag ned for at spille bordtennis, hygge sig i krea-rummet og hænge ud med vennerne i fritidsklubben på Bispevej.

Men i den nærmeste fremtid kommer børnene til at have væsentligt kortere til klubben.

Fritidsklubben i Stavtrup skal flytte op på Højvangskolen. Præcis hvornår, er endnu uvist, da byggeriet på Højvangskolen er forsinket, men ifølge skoleleder Ivan Børsting bliver det en gang i det nye år.

Årsagen til flytningen er, at det i Aarhus Kommune er besluttet politisk, at alle fritidsklubber skal ligge sammen med den lokale folkeskole. Langt de fleste klubber i kommunen er allerede flyttet, og nu er turen så kommet til Stavtrup Fritidsklub.

- Det lugter af heldagsskole

Men flytningen vækker stor frustration og bekymring blandt forældrene, som frygter, at deres børn kommer til at opleve en form for heldagsskole, når de både skal bruge deres skoletid og fritid på Højvangskolen.

I mit hoved kan det hurtigt blive en heldagsskole, og det synes vi, er rigtig ærgerligt for børnene

Esben Dam Kristensen, formand for fritidsklubbens forældreråd

Det fortæller formand for fritidsklubbens forældreråd, Esben Dam Kristensen, som selv har børn, der bruger klubben.

- Vi er bange for, at børnene ikke får skiftet fra at være i skole til at være i klub. Fremover kan børnene reelt blive siddende i klasselokalet efter skoletid og så være i klub. Dermed forsvinder hele den fritidspædagogiske tankegang, fordi fritiden kommer til at foregå på en skole, hvor børnene også har deres daglige gang.

- I mit hoved kan det hurtigt blive en heldagsskole, og det synes vi, er rigtig ærgerligt for børnene, siger Esben Dam Kristensen.

Men kommer det ikke til at give et naturligt skifte fra skole til fritid, at børnene laver nogle andre aktiviteter i klubben, end når de er i skole?

- Det kan man godt sige, men så bliver det lidt som en forlænget SFO. Der er ingen tvivl om, at klubbens personale nok skal gøre det til UG og lave nogle gode miljøer, som de unge kan være i. Det er jeg egentlig ikke i tvivl om.

- Men det, som fritidsklubber kan tilbyde, er et frirum, hvor man kan komme og være ung og lave nogle andre ting. Det er hele den tankegang, jeg er bange for kan forsvinde ved, at man lige pludselig er på en skole. Måske ender det med, at børnene ikke en gang kalder det ”at gå i klub”, men bare siger ”vi er på Højvangsskolen”, siger Esben Dam Kristensen

Mindre plads til klubben

Baggrunden for den politiske beslutning om at flytte kommunens fritidsklubber ind på de lokale folkeskoler er at udnytte kommunens bygninger og arealer bedst muligt, så andelen af tomme lokaler begrænses.

For Stavtrup Fritidsklub betyder det konkret, at de får færre kvadratmeter, som udelukkende er dedikeret til klublokaler.

Pt. er der 225 børn tilmeldt Stavtrup Fritidsklub, hvoraf cirka 100 børn passerer igennem klubben på en dag.

I dag har børnene 316 kvadratmeter og ni rum at boltre sig på i lokalerne på Bispevej, som blandt andet tæller køkken, computerrum, krea-rum, musikrum og fællesarealer med pool- og bordtennisborde.

Stavtrup Fritidsklub ligger i dag på Bispevej, hvor klubben har ligget siden 1997. Foto: Kristine Dam Johansen

På Højvangskolen får klubben ifølge tegningerne over de nye lokaler 156 selvstændige kvadratmeter, som bliver dedikeret til klubben. Arealet bliver fordelt på fire rum: Et fællesrum med køkken, et gamerrum, et krea-rum og et musikrum.

Derudover får klubben mulighed for at bruge lokaler, fællesarealer og udefaciliteter på Højvangskolen, som de skal dele med skolen i dagligdagen.

Frygter at hyggen forsvinder

Men det bliver ikke nemt at lave klubstemning i skolens lokaler, mener formand for forældrerådet, Esben Dam Kristensen.

- Det er svært at gøre et skolelokale til et hyggeligt rum, hvor unge mennesker kan trække sig ind og være teenagere. Der står måske borde, stole og et kateder, og der er materialer, som eleverne bruger, når de er i skole. I dag har klubben mange små lokaler, hvor børnene kan trække ind og være sig selv. De kan gå i køkkenet og bage boller eller gå ind på det kreative værksted, hvis det er det, de har lyst til.

- Hvis det hele skal være på de 156 kvm, som klubben selv får råderum over på skolen, så bliver det meget trængt. Og så tror jeg desværre, at mange børn ikke gider komme i klubben, fordi det hyggelige forsvinder, siger Esben Dam Kristensen.

Skoleleder: Vi må få det bedste ud af det

Højvangskolen og fritidsklubben skal i fællesskab finde ud af, hvordan de skal dele de fælles lokaler imellem sig i dagligdagen, fortæller skoleleder Ivan Børsting.

- Der bliver fra politisk side udstukket nogle rammer for samarbejdet, men medarbejderne skal være med i dagligdagen til at finde ud af det.

- Men det er vigtigt for mig at sige, at vi skal huske, at det er børnenes lokaler. Det er ikke klubbens eller skolens lokaler. Det er børnene, vi skal tænke på. Der er taget en politisk beslutning om, at klubben skal flytte op på skolen, og så skal vi få det bedste ud af det, siger han.

Ivan Børsting er fortrøstningsfuld i forhold til processen med at få fritidsklubben ind på Højvangskolen.

- Det er ikke sådan, at klub og skole ikke samarbejder i dag. Det gør vi rigtigt meget. Nu skal vi samarbejde om lokaler, og det er jeg sikker på, nok skal gå, siger han.

Nogle forældre glæder sig

Forældrerådsformand Esben Dam Kristensen lægger da heller ikke skjul på, at der også er forældre, der glæder sig til, at fritidsklubben flytter op på Højvangskolen. Det fremgik blandt andet af en debattråd på Facebook-gruppen Stavtrup siden tilbage i september.

- Nogle forældre tænker, at det er nemt for børnene at gå direkte fra klasselokalet til klubben i stedet for, at de skal cykle eller gå ned i klubben. Og det er helt fair. Jeg synes bare, at det er ærgerligt, at vi som fritidspædagogisk tilbud skal ind på en skole, hvor vi i realiteten ikke hører hjemme.

Man kunne jo også tænke, at tiltaget netop får flere børn til at bruge klubben, fordi de ikke skal transportere sig så langt til klubben efter skole?

- Ja, det kunne godt tænkes, at der ville komme flere børn fra Højvangsskolen. Men hvad så med eleverne fra friskolen? Det kan være svært for dem at få en ligeværdig følelse, hvis de skal gå i klub på Højvangsskolen, hvor de er gæster, siger han.

Håber at få bremset flytningen

Selv om beslutningen om, at fritidsklubben skal flytte ind på Højvangskolen, er vedtaget i byrådet, håber forældrerådet alligevel at få beslutningen trukket tilbage.

- Vi er sent ude rent politisk, men vi er blevet enige om, at vi bliver nødt til at give det et skud at få beslutningen omstødt, for vi synes ikke, at det på den lange bane giver mening at rykke en klub, som er bygget til at være fritidsklub for 24 år siden, ind på skolen, siger Esben Dam Kristensen.

- Hvis klubben bliver flyttet op på Højvangskolen, er vi bekymret for, at ejerskabsfølelsen omkring klubben bliver reduceret, fordi eleverne tænker, at de er gæster, siger bestyrelsesformand på Århus Friskole, Thorbjørn Munck Alstrup. 

Århus Friskole om klubbens flytning: Vi frygter, at vores elever vil falde fra

Samtlige elever i 5. og 6. klasse på Århus Friskole er i dag tilmeldt Stavtrup Fritidsklub. Men det kan meget vel ændre sig, når børnene fremover skal gå i klub på Højvangskolen.

Sådan lyder bekymringen i hvert fald hos bestyrelsesformand Thorbjørn Munck Alstrup, som frygter, at børnene vil vælge klubben fra, fordi de nu skal være gæster på en fremmed skole.

På Århus Friskole er alle elever i 5. og 6. klasse i dag tilmeldt Stavtrup Fritidsklub. Men ledelsen frygter, at mange friskoleelever vil falde fra, når klubben flytter ind på Højvangskolen, fordi børnene kommer til at føle sig som gæster på skolen.

På Århus Friskole er der ikke meget begejstring at hente over byrådets beslutning om at flytte Stavtrup Fritidsklub ind på Højvangskolen i løbet af det kommende år.

Siden 1997 har fritidsklubben haft til huse på Bispevej i lokaler, der var dedikeret til at være klub og ikke hørte til en bestemt skole. Det har betydet, at elever fra Højvangskolen og Århus Friskole har haft lige meget ejerskab over lokalerne.

Det risikerer nu at gå tabt, når klubben rykker ind på Højvangskolen, frygter bestyrelsesformand på Århus Friskole, Thorbjørn Munck Alstrup.

- Vi kunne godt tænke os, at det foregik på neutral grund, når vi sender vores elever i klub, så de ikke skal være gæster på Højvangskolen. Vi synes, at klubben, hvor elever fra forskellige skoler mødes, skal være et sted, hvor alle føler sig lige meget hjemme og har lige meget ejerskab.

- Hvis klubben bliver flyttet op på Højvangskolen, er vi bekymret for, at ejerskabsfølelsen omkring klubben bliver reduceret, fordi eleverne tænker, at de er gæster, siger han.

Frygter at friskoleelever falder fra

I dag er 100 procent af eleverne i 5. og 6. klasse på Århus Friskole meldt ind i fritidsklubben og udgør cirka en femtedel af det samlede antal børn, som kommer i klubben.

- Jeg tror helt sikkert, at lederne og klubbens personale vil gøre alt, hvad de kan, for at skabe nogle dejlige rammer for vores børn. Det skal nok blive fint.

- Men jeg er ikke sikker på, at vi fremover kommer til at have lige så mange børn fra friskolen i fritidsklubben, som vi har i dag, siger Thorbjørn Munck Alstrup.

I et læserbrev i Århus Stiftstidende udtrykker souschef på Århus Friskole, Asger Muurholm, også utilfredshed med beslutningen.

- Vi frygter, at eleverne fra vores skole i fremtiden ikke vil gøre brug af et tilbud, hvor de skal besøge Højvangskolen som gæster. Konsekvensen kan blive, at vi må starte en ny ungdomsklub placeret i nærheden af vores skole i fremtiden, og at de unge i Stavtrup dermed ikke får et fælles sted at mødes, skriver han.

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) mener, at fritidsklubben får nye muligheder for blandt andet at bruge skolens musik- og billedkunstlokaler, når klubben flytter ind på Højvangskolen. Foto: Axel Schütt/Jysk Fynske Medier

Rådmand om klubflytning: Jeg kommer ikke til at arbejde for at ændre beslutningen

Beslutningen er vedtaget i byrådet, og byggeriet af de nye klublokaler på Højvangskolen er i gang, og derfor kommer rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), ikke til at arbejde for at omstøde beslutningen, siger han.

I rådmandens øjne kommer der til at være fordele for børnene forbundet med at flytte fritidsklubben op på skolen.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), vil ikke arbejde for at omstøde beslutningen om at flytte fritidsklubben op på Højvangskolen. "Beslutningen er truffet, og byggeriet er i gang", siger han. I rådmandens øjne er der mange nye muligheder forbundet med flytningen.

Thomas Medom, hvorfor har I besluttet at flytte en velfungerende fritidsklub, hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for rammerne, ind på den lokale folkeskole?

- Det er en beslutning, der blev taget før min tid som rådmand. Tanken var, at man i højere grad ville bruge penge på pædagogik og dygtige medarbejdere og ikke helt så mange penge på matrikler. Man ville bruge kommunens kvadratmeter klogere.

- Samtidig er vi optaget af at få skabt nogle miljøer, hvor der stadigvæk er et skifte. Det er jo ikke de samme lokaler, som børnene har undervisning i, som bliver til klub. Der er stadigvæk klubmiljøer, som mange steder er vellykkede, og hvor flytningen er gået godt.

Set udefra kan det ligne en ren spareøvelse, at man prøver at optimere brugen af lokalerne mest muligt ved at flytte fritidsklubben ind på skolen?

- Det var helt sikkert også en del af det. Man ville fra politisk side undgå besparelser på medarbejdere, så derfor ville man hellere spare på husleje, vedligehold og bygninger.

- Men synergierne er jo blandt andet, at klubben nu kommer ind i nogle rammer og et miljø (på Højvangskolen, red), som man også kan trække på. Der er en helt masse faglokaler, som pludselig bliver tilgængelige – musiklokaler, billedkunstlokaler og alt muligt andet - som børnene kan bruge, hvis de synes, det er meningsfuldt.

Forældrerådet i Stavtrup Fritidsklub tænker, at det bliver ret svært at skabe et klubmiljø og en hyggelig stemning i et klasselokale, hvor der måske står et kateder eller andre skolematerialer?

- Man skal heller ikke sidde i et klasselokale. Der skal bygges et klubmiljø op, hvor forældre og unge er inviteret med ind i processen omkring det. Nogle af de flytninger og nybyggerier, jeg har set på skolerne rundt omkring i kommunen, er faktisk blevet nogle ret attraktive ungemiljøer, som børnene er superglade for, og hvor vi kan se, at der er meget stor tilslutning til de klubber, som ligger på skolerne.

Bliver ingen heldagsskole

Centralt i forældrenes kritik er også, at børnene nu skal bruge deres fritid på skolen. De synes, at det kommer til at tendere heldagsskole, hvor børnene ikke får et arenaskifte mellem skole og fritid, mellem pligt og lyst. Kan de ikke have ret i det?

- Et sceneskift fra skole til fritid kan selvfølgelig handle om rammer, men det handler i høj grad også om miljø, og hvordan man som barn bliver mødt. Vi har nogle enormt dygtige medarbejdere i Aarhus, som er gode til at skabe inspirerende rammer og aktiviteter til et godt fritidsliv.

- Og så har vi altså rigtig gode erfaringer fra nogle af de andre skoler, hvor klubberne er flyttet ind. Så en heldagskole bliver det på ingen måde. Det er i høj grad medarbejderne og de rammer, der bliver skabt, som kan være med til stadigvæk at give et skifte.

Men kan det ikke være værdifuldt for børnene at få et arenaskifte, så der kommer et helt klart skel mellem at være i skole og have fri?

- Jeg oplever, at i de klubber, der er blevet skabt på skolerne, der oplever de unge lokalerne som klubmiljøer og som noget helt andet end skole. Det er det, vi hører fra de unge, og det, vi kan se på den store tilstrømning, der fortsat er til klubberne.

Mindre plads til klubben

Når fritidsklubben i Stavtrup skal flytte, går de fra at have 343 kvadratmeter til at have 156 kvadratmeter, som bliver dedikeret til klubben på Højvangskolen. Derudover kommer der lokaler, som de skal dele med skolen. I dag kommer der cirka 100 børn i klubben om dagen. Risikerer man ikke, at flere børn i Stavtrup stopper med at gå i klub, fordi det bliver for trængt?

- Jeg tænker, at det helt centrale er, at man får et rigtig godt samarbejde med Højvangskolen og helt fra start får nogle gode aftaler og en god kultur om at kunne bruge de mange faciliteter, der er på skolen.

- Så ja, der bliver færre dedikerede klub-kvadratmeter, men til gengæld er der mange flere kvadratmeter tæt på, der kan bruges til børn- og ungemiljø. Så jeg tænker også, at der er nogle muligheder i at have et billedkunstlokale og et toptunet musiklokale tæt på, hvor børnene kan have et band eller bare have det sjovt.

Hvad med friskolen?

I Stavtrup Fritidsklub kommer en femtedel af børnene i dag fra Århus Friskole. Friskolen kritiserer flytningen, fordi friskoleeleverne nu skal være gæster på Højvangskolen – en skole, som de har valgt fra. Risikerer man ikke, at færre friskoleelever kommer til at bruge klubben, når den ikke længere ligger på neutral grund, men på den lokale folkeskole?

- Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man får samarbejdet og får gjort det til en fælles klub. Pædagogerne er jo de samme, og venskaberne er de samme, så jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man gør, hvad man kan for at få oplevelsen af, at det stadig er en fælles klub for alle Stavtrups børn og unge.

Hvordan gør man det? Man kan jo ikke lave om på, at friskoleleverne skal gå op på en skole, som de ikke har noget tilhørsforhold til og måske kan komme til at føle sig som gæster på en fremmed skole?

- Det er klubpædagogerne og venskaberne, som børnene kommer for, det er ikke den folkeskole, der også ligger der. Det skal jo være klubben, man går op til.

- Og så skal man måske passe på med at tegne alt for hårde billeder op mellem privatskole og folkeskole. Når der bliver ved med at være et godt klubtilbud med gode pædagoger og gode aktiviteter, så er jeg overbevist om, at man godt kan finde gode løsninger.

Vil ikke omstøde beslutningen

Er du villig til at se på de konkrete forhold i Stavtrup og ønskerne fra forældrene og friskolen og genoverveje, om klubben skal flytte op på Højvangskolen?

- Nej. Jeg er pålagt af byrådet og et politisk forlig, og byggeriet er i gang. Så det kan jeg svare rimelig klart nej til.

Jeg ved, at den lokale fritidsklub i Beder har fået lov at blive i deres lokaler, efter forældrene har udtrykt deres utilfredshed. Hvis man kan gøre en undtagelse i Beder, hvorfor så ikke i Stavtrup?

- I Beder tog man en besparelse på pædagogerne i stedet for og gik ned i normering i den proces, der var der.

Hvis fritidsklubben i Stavtrup siger ja til en lignende ordning som i Beder, kunne det så komme på tale, at de får lov at blive?

- Vi har startet byggeriet på Højvangskolen, vi har haft en høringsproces, og vi har et enigt byråd, der har truffet beslutningen. Så mit fokus er på at få den nye klub til at blive så velfungerende som muligt.

Så det er et nej?

- Jeg kommer i hvert fald ikke til at arbejde for at ændre beslutningen.