Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Trafik, støj og byudvikling var blandt de helt store temaer på mandagens vælgermøde på Viby Bibliotek. Foto: Kristine Dam Johansen

Borgerne krævede svar: Hvad vil I gøre ved støj, trafik og byggerier i Viby og Stavtrup?

Mandag aften havde jeg den store fornøjelse at være ordstyrer til et vælgermøde på Viby Bibliotek, hvor syv kandidater til kommunalvalget den 16. november var mødt frem for at svare på, hvad de vil gøre for Viby, Stavtrup og Aarhus generelt, hvis de bliver valgt til byrådet.

Den største fornøjelse var uden tvivl, at over 100 lokale borgere var mødt op og tog plads på stolerækkerne i salen under Viby Bibliotek - skarpt bevæbnet med relevante spørgsmål til kandidaterne. Og det var uden konkurrence trafik, støj og byudvikling, der dominerede spørgsmålene til panelet, der bestod af Jesper Kjeldsen (S), Mads Rundstrøm (R), Ango Winther (KF), Liv Gro Jensen (SF), Morten Bak Josefsen (V), Thure Hastrup (EL) og Dennis Cassøe (H).

Spørgsmål som: Hvordan vil I mindske støjen fra motorvejen? Hvordan forholder I jer til motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej? Skal byen fortsat fortættes med nye boligbyggerier, og hvad mener I om byggeplanerne på Bernstorffsvej?

Nedenfor kan du finde et kort oprids af, hvad kandidaterne svarede til bekymringerne om støj, trafik og byudvikling, så du (forhåbentlig) kan blive lidt klogere på, hvad de vil kæmpe for.

Og så skifter vi brat emne, for i dette nyhedsbrev skal det også handle om, at politiet de seneste uger har haft øget fokus på Stavtrup og sendt ekstra patruljevogne og civilklædte betjente til byen.

Det skyldes, at politiet forsøger at blive klogere på den seneste tids meldinger om uro, hærværk og salg af euforiserende stoffer omkring Højvangskolen og Rema 1000, som Viby-StavtrupLIV også tidligere har beskrevet.

- Vi har øget fokus på Stavtrup, fordi der er en utryghed, som vi hører om, og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved, fortæller politikommissær i Østjyllands Politi, Allan Aarslev.

Han opfordrer borgerne i Stavtrup til at hjælpe politiet med at blive klogere på, hvad der egentlig foregår i byen. Det kan du læse mere om nedenfor.

Nu til historierne.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Syv byrådskandidater stillede op til vælgermøde på Viby Bibliotek mandag aften. Fra venstre: Jesper Kjeldsen (Socialdemokratiet), Mads Rundstrøm (Radikale), Ango Winther (Konservative), Liv Gro Jensen (SF), Morten Bak Josefsen (Venstre), Thure Hastrup (Enhedslisten) og Dennis Cassøe (Trivsel og Reel Borgerinddragelse). 

Støjværn og shuttlebusser: Sådan vil byrådskandidater løse problemer med støj og trafik

Motorvejsstøj, støjvolden ved Stavtrup og planerne om motorvejsramper ved Ravnsbjergvej var blandt de store emner, da der blev diskuteret trafikudfordringer på vælgermødet på Viby Bibliotek mandag aften.

Flere af byrådskandidaterne var enige om, hvad løsningen på de massive støjproblemer er.

Motorvejsstøj, en støjvold ved Stavtrup og planerne om motorvejsramper ved Ravnsbjergvej var blandt de store emner, da der blev diskuteret trafikudfordringer på vælgermødet på Viby Bibliotek mandag aften.

Hvordan vil I løse problemet med den sundhedsskadelige støj fra motorvejen? Skal landmænd have lov til at opføre en privat støjvold ved Stavtrup mod at udstykke boliger?

Bliver støjen ikke kun værre, når der efter planen skal bygges motorvejsramper ved Ravnsbjergvej? Og var det ikke en idé at indsætte shuttlebusser for at aflaste trafikken i Viby?

Spørgsmålene til byrådskandidaterne var mange, da der mandag aften blev debatteret trafik- og støjproblemer i Viby og Stavtrup på vælgermødet på Viby Bibliotek.

Her kan du læse kandidaternes svar.

Støj fra motorvejen

Ango Winther fra Det Konservative Folkeparti mener, at løsningen på støjproblemerne fra motorvejen er at få del i de tre milliarder kroner, som et bredt forlig i Folketinget har afsat til bekæmpelse af trafikstøj i den store infrastrukturplan, der blev vedtaget i juni.

2,4 af milliarderne er endnu ikke afsat til konkrete projekter.

- Jeg gik en tur i Høskoven for ikke så lang tid siden, hvor jeg oplevede med egne ører, hvordan det er at være tæt på motorvejen, når det virkelig spidser til i myldretiden. I Teknisk Udvalg har vi arbejdet meget for at få fat i nogle af de milliarder (fra regeringens støjpulje, red.) for at få lavet trafikdæmpning og støjdæmpning de steder, som er rigtig slemme - fra Høskoven og ud på den anden side af Stavtrup. Jeg håber meget, at det på et tidspunkt lykkedes at få fat i nogle af de milliarder, så vi får støjdæmpning, sagde Ango Winther.

På vælgermødet efterlyste en lokal Stavtrup-borger, som selv er ramt af støjen, flere konkrete forslag til at løse støjproblemerne nu og her i stedet for at sigte efter en støjpulje, som kan tage lang tid at få del i.

Til det svarede Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet:

- Milliarderne i støjpuljen kan være nogle lange penge, men det er trods alt ægte penge. Rigtige penge. Der er aldrig penge til sådan noget her, men nu er der 2,4 milliarder. Skulle vi så bare sige: ”Det bliver nok for svært. Det kommer ikke til at ske”? Vi er 734 borgere i Viby og Stavtrup, der har skrevet under på en underskriftsindsamling mod støjen, og jeg ved, at der bliver lagt politisk pres på ministeren. Så jeg tror ikke, at det er så urealistisk, sagde han.

Morten Bak Josefsen, kandidat for Venstre, mener også, at det er den rigtige løsning at kæmpe for en andel af de tre milliarder kroner i støjpuljen.

- Det er en ganske glimrende løsning, men den eneste mulighed, jeg ser for at få adgang til midlerne, er at vi skal have medfinansiering fra Aarhus Kommune. Derfor skal vi spørge Socialdemokratiet, om de vil være med til at afsætte midler til det. Ellers får vi ikke gjort noget ved støjen. Støjen er ikke bare i Viby og Stavtrup. Den findes også i Kolt-Hasselager, så der skal findes en helhedsløsning på hele motorvejsstrækningen, sagde han.

Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet tilføjede, at han gerne vil se på, hvordan man også kommunalt kan finde penge til at løse problematikken.

Støjvold i Stavtrup

På vælgermødet blev tilbuddet fra de to landmænd Lars og Mogens Lyngby Pedersen om at etablere en privat støjvold syd for Salamanderparken i Stavtrup også diskuteret.

De to landmænd har tilbudt at opføre en støjvold mod at få tilladelse til at udstykke en del af deres landbrugsjord til boliger, som Viby-StavtrupLIV tidligere har beskrevet.

Ango Winther, Det Konservative Folkeparti:

- Landmændene vil ikke etablere en støjvold ved Stavtrup kvit og frit, de vil have lov til at omdanne landbrugsjord til boligbyggeri. Det er sådan nogle ting, vi skal have til at hænge sammen, om det nu også er en mulighed. Men det er en sag, vi kigger på. Så forhåbentlig bliver det også en fornuftig ting, sagde han.

Jesper Kjeldsen, Socialdemokratiet:

- Jeg er optaget af, at vi ikke risikerer at forurene vores grundvand ved at etablere en støjvold. Men der er kommet nogle nye muligheder for at lave restriktioner, hvis man skal bygge på netop det område. Det åbner for muligheden for at tage en diskussion, om vi måske kan udvikle Stavtrup i det område. Men kun hvis vi stiller krav til de landmænd, der vil stille deres jord til rådighed, sagde han.

Motorvejsramper ved Ravnsbjergvej

På vælgermødet udtrykte flere borgere også bekymring om øget støj og trafik, såfremt der bliver etableret motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej.

Ango Winther, Det Konservative Folkeparti:

- Der er en del støjproblemer på Ravnsbjergvej allerede, og hvis der kommer mere trafik, bliver støjen ikke mindre. Vi sidder i øjeblikket og venter på at komme til at behandle en sag om boligbyggeri på Jyllands-Postens arealer (på Grøndalsvej, red.). I forbindelse med at give sådan en tilladelse skal man også se på, at der kommer til at være støjdæmpende foranstaltninger for at sikre at området - både hvor Jyllands-Posten ligger i dag og området nord for - bliver tænkt ind, siger han.

Jesper Kjeldsen, Socialdemokratiet:

- Når det kommer til ramperne, er det vigtigt for mig, at vi får lavet den støjdæmpning, vi har talt om, allerede nu. Hvis ramperne så kommer, så kan man ikke etablere dem uden at pakke dem totalt ind i en eller anden form for støjdæmpende elementer. Det vil være spild af penge andet, siger han.

Thure Hastrup, Enhedslisten:

- I forhold til støj, synes vi i Enhedslisten, at man skal sætte hastigheden ned. Derudover kunne vi jo bruge de millioner, der er afsat til at bygge ramper, på først at lave en cykelhandlingsplan, så der blandt andet kan gøres noget ved cykelstien til Vestergårdsskolen. Samtidig kunne man bruge pengene på at styrke den kollektive trafik ved at øge antallet af afgange på letbanen og indsætte elbusser, som kan sikre et ordentligt alternativ til bilerne, siger han.

Skal der shuttlebusser til for at mindske trafikken?

En borger fra Viby spurgte kandidaterne, om det ikke var en løsning at etablere parkeringspladser og shuttlebusser i udkanten af Aarhus for at mindske biltrafikken ind igennem Viby og særligt Ravnsbjergvej.

Thure Hastrup, Enhedslisten:

- Helt generelt lader det ikke til, at man samtidig med helhedsplanen for Viby har overvejet, hvordan man kan løse trafikudfordringerne. Så der er vist behov for en mere overordnet gennemgang af det én gang til.

- Forslaget om at etablere parkeringspladser og shuttlebusser, som man kan køre ind til byen i, er en gammel idé, som vi støtter, og det er noget af det, der skal til for at nedbringe biltrafikken. Men vi skal først have indsat en helt masse el-busser, sagde han.

Dennis Cassøe, Trivsel og Reel Borgerinddragelse:

- For mig er det en gåde, at vi ikke har parkeringspladser og shuttlebusser ved indfaldsvejene. Vi kan placere parkeringspladserne tilpas langt uden for byerne, sørge for shuttlebusser, der kører hurtigt, og som kører hvert 5.-10. minut, så man kan komme ind til byen. Jeg ville personligt spare meget tid på det, og det tænker jeg, gælder rigtig mange her i byen, sagde han.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Det er her fra hjørnet af Bernstorffsvej og Skanderborgvej og frem til Alboas gule blokke, at et udviklerselskab har købt otte villaer, som det planlægger at rive ned for i stedet at bygge etageboliger. Foto: Axel Schütt

Nye byggerier og balladen om Bernstorffsvej: Det sagde kandidaterne om byudvikling

Skal vi gøre plads til, at endnu flere kan bo i Aarhus ved fortsat at fortætte byen med nye boligbyggerier? Og vil I stemme for byggeplanerne på Bernstorffsvej i Viby?

Der blev stillet flere spørgsmål til byudvikling på mandagens vælgermøde på Viby Bibliotek.

Læs her, hvad byrådskandidaterne sagde om nye boligbyggerier i Viby og i Aarhus generelt.

Skal Aarhus og Viby fortsat fortættes med nye boliger, så flere kan bo i byen? Og hvad mener byrådskandidaterne om de konkrete planer om at opføre etageboliger tæt på en række villaer på Bernstorffsvej? Det var blandt temaerne på vælgermødet på Viby Bibliotek mandag aften.

Aarhus vokser, og rundt omkring i byen skyder nye boligbyggerier op for at give endnu flere mulighed for at bo i byen.

Således også i Viby, hvor fortætning og højden på nye boligbyggerier er et stort tema. I flere tilfælde har der været protester fra vibygensere, der mener, at der bliver bygget for tæt på eksisterende villakvarterer og parcelhuse.

Kommuneplanen fra 2017 lægger op til at fortætte langs de store indfaldsveje i Aarhus, herunder også Skanderborgvej. Men skal den fortætningspolitik fortsætte?

Liv Gro Jensen, SF:

- SF’s linje er, at fortætning giver mening nogle steder, og vi vurderer fra sag til sag. Jeg har ikke noget imod højder eller fortætning, men det skal være de få steder, hvor det giver mening, og hvor man i øvrigt supplerer med grønt op og ned ad tage, så vi ikke bare får store cementbygninger. Vi har kun brug for højhuse der, hvor det giver mening, og ikke over hele Aarhus, siger hun.

Dennis Cassøe, Trivsel og Reel Borgerinddragelse:

- Fortætning i sig selv behøver ikke at være et problem. Det store problem er, at fortætning bliver gjort hovedløst og uden at forholde sig til de områder, man gør det i, og hvad der skal følge med. Fornuftigt byggeri kan for mig ikke defineres med en specifik højde. Men vi bliver nødt til at have nogle faste rammer for, hvordan vi udvikler, og det har vi ikke lige nu. Derudover vil vi gerne have byrådet til at ændre på borgerinddragelsen, så vi starter nedefra og op lige så snart, vi vil udvikle et område, siger han.

Jesper Kjeldsen, Socialdemokratiet:

- Jeg synes, at man skal kunne bo i Aarhus, uanset hvem man er. Hvis vi ikke bygger flere billige boliger, kommer vi ikke til at kunne tilbyde sosu-assistenten og skolelæreren at bo her. Jeg er helt enig med SF. Der skal fortættes der, hvor det giver mening. Men når vi fortætter, skal vi stille større krav til den kvalitet, vi bygger i.

- I Viby skal der som udgangspunkt max bygges i tre etager. Det kan godt være, at der nogle steder skal bygges i fem til seks etager, men så skal vi sige det klart, så det ikke ender som noget udspekuleret fra developers side, hvor vi starter med at sige ni etager, og så ender vi på seks, og så kan vi sige, at vi har lyttet til borgerne, siger han.

Morten Bak Josefsen, Venstre:

- Fortætningen skal fortsætte, for vi skal have billige boliger i Aarhus, og det kan fortætning være med til at skabe. Men vi skal også have en by i balance. Vi har en masse oplandsbyer, som mangler en anden og mere blandet boligtype. Hvis man som ældre vil bo i omegnsbyerne, er der ikke rigtig nogen tilbud. Så vi skal også have en bedre mulighed for at lave byudvikling uden for Ringgaden, siger han.

Hvad med Bernstorffsvej?

På vælgermødet på Viby Bibliotek mandag aften spurgte en borger specifikt ind til planerne om at opføre etageboliger mellem Bernstorffsvej og Skanderborgvej.

Borgerne på Bernstorffsvej har i flere år protesteret over, at det planlagte etagebyggeri ligger for tæt på de eksisterende villaer og i øvrigt ikke lever op til de rammer, som helhedsplanen for Viby udstikker.

Det var kandidaterne enige i.

Ango Winther, Det Konservative Folkeparti:

- Jeg har besøgt borgerne på Bernstorffsvej adskillige gange, og vi har holdt mange møder. Jeg vil sige, at den plan, der foreligger, ikke er den plan, der kommer igennem. Det er helt udelukket, at man kan få lov til at bygge så tæt, som der er lagt op til, og også så højt i forhold til de første ejendomme op ad Bernstorffsvej. Det bliver et klart nej fra mig, siger han.

Jesper Kjeldsen, Socialdemokratiet:

- I Socialdemokratiet har vi sammen med Konservative givet hinanden håndslag på, at der med byggeriet på Bernstorffsvej skal tages højde for de mennesker, der bor der. Der skal være en ”respekt-afstand”, og der skal tages højde for skyggeindfald. Jeg kommer ikke til at sidde i byrådet, når sagen skal behandles. Men jeg vil gerne bemærke, at det har været en grotesk proces i forhold til borgerinddragelse, og vi trænger til en gevaldig opgradering af vores borgerinddragelse i den her kommune, siger han.

Liv Gro Jensen, SF:

- Vi lægger os fuldstændig på linje i forhold til Socialdemokratiet og Konservative i den her konkrete sag. Fortætning skal give mening i forhold til det område, der er der i forvejen, og det gør den plan ikke, siger hun.

Thure Hastrup, Enhedslisten:

- Enhedslisten er generelt modstander af at give dispensation, hvis der kommer en ansøgning, som ikke passer ind i logikken i helhedsplanen. Så simpelt er det. Særligt hvis borgerinddragelsen samtidig viser, at der er en massiv modstand og kritik af de forslag, der er kommet ind ved lokalplanen. Så vi vil med meget stor sandsynlighed – tæt på 100 procent – have samme indstilling som Socialdemokratiet og Konservative. Det bliver et nej, siger han.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Politiet har brug for konkrete tip fra borgerne for at blive klogere på kriminalitetsniveauet i Stavtrup. Foto: Jacob Schultz

Politiet har øget fokus på Stavtrup: Efterlyser hjælp fra borgerne

Østjyllands Politi har de seneste uger været til stede i Stavtrup med patruljevogne og civilklædte betjente for at blive klogere på den seneste tids meldinger om hærværk, salg af euforiserende stoffer og generel utryghed i byen.

I den forbindelse efterlyser politiet blandt andet hjælp fra Stavtrup-borgerne for at opklare, om der foregår reel kriminalitet i byen.

Østjyllands Politi har de seneste uger været på gaden i Stavtrup med uniformerede og civilklædte betjente for at undersøge, hvad der skaber den utryghed, som flere borgere i byen oplever.

- Jo mere politiet ved om, hvor og hvornår, der er trusler, utryghedsskabende adfærd eller mistanke om salg af euforiserende stoffer, jo bedre kan politiet planlægge og målrette deres indsats.

Sådan lyder budskabet fra Østjyllands Politi, som i en mail, der er sendt rundt til flere lokale foreninger i Stavtrup, opfordrer byens borgere til at tippe politiet, hvis de ser noget mistænkeligt eller decideret kriminelt.

Politiet har de seneste uger haft et øget fokus på Stavtrup og den utryghed, som flere voksne og unge i byen oplever.

Lige nu kigger vi os omkring for at se, i hvilket omfang utrygheden er begrundet i konkret kriminalitet

Politikommissær ved Østjyllands Politi Allan Aarslev

Som Viby-StavtrupLIV tidligere har beskrevet, har forældregruppen Tryg i Stavtrup blandt andet været opmærksom på en mindre gruppe utilpassede unge, som hænger ud omkring Højvangskolen, pizzeriaet Lido og ungdomsklubben "Staueren" og passer byens unge op.

Forældregruppen har også været vidne til, at der er blevet fyret kanonslag og blålyn af, ligesom der har været meldinger om salg af euforiserende stoffer i byen.

Højvangskolen har i stigende grad været plaget af hærværk med knuste ruder og forsøg på ildspåsættelse af skolens bålhytter.

- Ingen større handel med narkotika

Derfor har Østjyllands Politi de seneste uger haft flere møder med skolebestyrelsen på Højvangskolen og øget deres tilstedeværelse i byen for at finde ud af, hvad der egentlig foregår.

- Vi har øget fokus på Stavtrup, fordi der er en utryghed, som vi hører om, og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved.

- Lige nu kigger vi os omkring for at se, i hvilket omfang utrygheden er begrundet i konkret kriminalitet. Det er det, vi leder efter, fortæller politikommissær og leder af forebyggelsessektionen i Østjyllands Politi, Allan Aarslev.

Ifølge Allan Aarslev har politiet været til stede i Stavtrup med uniformerede patruljer og civilklædte gadeplansmedarbejdere.

Indtil videre har de dog ikke fundet tegn på, at der foregår massiv handel med narkotika i byen.

- Vi kan sagtens se, at der er unge derude, og i et eller andet omfang kan forsamlinger af unge sagtens være med til at skabe utryghed.

- Men vi har svært ved at se, at der er noget større omfang af handel med narkotika. Det har vi simpelthen ikke kunnet finde bevis for, siger Allan Aarslev.

Politiet mangler konkrete tip

Ifølge politikommissæren har politiet modtaget ”et begrænset antal henvendelser” fra borgere i Stavtrup om mistanke om narkotikahandel. Men ingen af henvendelserne har indeholdt informationer, som politiet har kunnet gå videre med.

- Det er mere nogle antagelser om, hvad folk tror, de ser, siger Allan Aarslev og fortsætter:

- Som det er nu, arbejder vi med borgernes utryghed, og det anerkender vi fuldstændig, at det skal vi som politi gøre noget ved.

- Men vores udfordring er, at hvis vi ikke kan sige, at der er et konkret kriminalitetsbillede i Stavtrup, så er det svært for os at vide, hvad vi egentlig arbejder med, siger han.

Derfor opfordrer Allan Aarslev borgerne i Stavtrup til at anmelde til politiet, hvis de ser noget kriminelt. Det kan gøres ved at ringe 114.

- Hvis borgerne oplever mistænkelige forhold, for eksempel salg af narkotika, så må man selvfølgelig være anonym, når man henvender sig til os, men man må også meget gerne komme med noget konkret.

- Er der en nummerplade på en knallert? Er det personer, som man har set før, og som man kender navnet på? Er der en bil, der kører væk? Sådan nogle ting har vi virkelig brug for at få at vide, hvis vi skal blive mere konkrete i det her, siger Allan Aarslev.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.