Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I 2018 blev fartgrænsen på Aarhus Syd Motorvejen hævet fra 110 km/t til 120 km/t. Det har ifølge flere borgere i Stavtrup og Viby medvirket til, at trafikstøjen er blevet værre de seneste år. Foto: Jens Thaysen

Motorvejsstøj: Rådmand og beboere sender bøn til ministeren

Den konstante støj fra susende biler, der blæser afsted på motorvejsstrækningen ved Stavtrup og Viby, er blevet så voldsom for borgerne i området, at farten skal sættes ned, så det ikke længere er tilladt at køre 120 km/t på Aarhus Syd Motorvejen.

Sådan lyder budskabet nu fra kommunens rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), som sammen med Stavtrup Fællesråd har sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S) med en kraftig appel om at sænke hastigheden på motorvejen fra de nuværende 120 km/t til 90 km/t.

For så længe, der ikke er etableret støjværn langs motorvejen, kan det være en del af løsningen at sænke farten, mener rådmanden. Det er Karen Yde fra Stavtrup Fællesråd enig i.

- Det vil ikke løse hele problemet, men det vil tage noget af støjtrykket, og vi er ret overbeviste om, at det vil kunne mærkes i Stavtrup, hvis hastigheden nedsættes, siger hun.

Også på Bøgeskov Høvej i Viby er Ole Schmidt positiv over for forslaget. Han har boet på vejen i 35 år og oplever, at støjen de seneste år er blevet "helt ekstrem".

Alt det kan du læse mere om nedenfor, hvor du også får transportministerens svar til forslaget. 

Hvis du generelt interesserer dig for støjproblemet, kan du på onsdag den 10. november blive klogere på, hvordan fire lokale byrådskandidater vil kæmpe for at løse problemet, når Stavtrup Fællesråd og Ro i Stavtrup-gruppen inviterer til vælgermøde på Lokalcenter Søholm fra 19.30 til 21.30.

Og mens borgere og politikere kæmper mod støjen, kæmper Aarhus Kommune med rotter. De små skadedyr kribler nemlig rundt i huse og haver, og sidste år modtog kommunen rekordmange anmeldelser om rotter – også i Viby.

Selv om antallet af anmeldelser er faldet lidt, er der stadig mange rotter i lokalområdet, og i dette nyhedsbrev kan du på et kort helt ned på vejplan se, hvor i postnummer 8260, der har været flest anmeldelser om rotter i årets første ni måneder. Og få et par gode råd til at undgå uønsket besøg.

I næste uge varmer vi op til kommunalvalget den 16. november og sætter fokus på lokale kandidater fra Viby og Stavtrup og deres bud på, hvad der er den vigtigste udfordring at løse i lokalområdet.

Indtil da: God lørdag og god læselyst.

Og hvis du kan lide det, vi laver, må du endelig opfordre venner, familie og gode naboer til at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Aarhus Syd Motorvejen ved Aarhus med Viby til venstre og Stavtrup til højre. I baggrunden anes en delvis støjvold på Viby-siden, men den dækker kun en del af strækningen. Foto: Jens Thaysen 

Rådmand og støjplagede borgere til minister: Sæt farten ned på motorvejen

Det skal være slut med at drøne afsted med 120 km/t på Aarhus Syd Motorvejen, så borgere i Stavtrup og Viby ikke kan sove med deres vinduer åbne eller drikke en kop kaffe i haven på grund af støjen.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) har sammen med Stavtrup Fællesråd sendt en kraftig appel til transportministeren om at få sænket hastigheden på motorvejen fra 120 km/t til 90 km/t.

Ministeren vil intet love, men er åben for, at hastighedsnedsættelse kan være en del af løsningen mod trafikstøj.

Det handler om et sundt og godt liv, når Stavtrup Fællesråd og rådmanden for Teknik og Miljø nu går i fælles bøn til transportministeren for at få sænket hastigheden til 90 km/t på Aarhus Syd Motorvejen. Ministeren vil intet love, men overvejer at drøfte det med forligskreds.

Beboernes kamp mod støjgener fra Aarhus Syd Motorvejen ved Stavtrup og Viby har stået på i årevis, men foreløbig uden held. Nu er Stavtrup Fællesråd gået sammen med kommunens rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) i en fælles appel til transportministeren om hjælp. De vil have farten ned på 90 km/t.

I brevet beskriver fællesrådet og rådmanden, at støjgenerne kun er blevet værre, siden hastigheden blev sat op på Aarhus Syd Motorvejen fra 110 km/t til 120 km/t.

Det skete i 2018, hvor den daværende transportminister Ole Birk Olesen i VLAK-regeringen hævede hastigheden på en række motorvejsstrækninger landet over, herunder på Aarhus Syd Motorvejen.

Men hastighedsstigningen skaber altså mere støj, mener naboerne, og det samme gør den generelle stigning i trafikken, tilføjer brevets underskrivere.

Er helbredet i fare?

Faktisk er støjen fra motorvejen blevet så voldsom, at mange borgere i Stavtrup ikke kan finde ro i deres eget hjem, fortæller medlem af Stavtrup Fællesråd, Karen Yde.

- Dem, der bor i særligt udsatte områder i det sydlige Stavtrup fortæller, at de ikke kan sove med åbne vinduer om sommeren. De kan ikke spise på deres terrasse eller sidde i haven og drikke en kop kaffe om eftermiddagen, fordi støjtrykket er så voldsomt. Mange er nervøse for at lade deres børn lege udenfor. Nogle overvejer at flytte, og folk er bange for, hvad det betyder for deres helbred at bo i så massiv trafikstøj, siger hun.

Hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen blev hævet til 120 km/t i 2018. Foto: Jens Thaysen

Derfor kritiserer Stavtrup Fællesråd også den tidligere regerings beslutning om at hæve hastigheden fra 110 km/t til 120 km/t.

- Vi er velvidende om, at man kan spare nogle minutter på fremkommeligheden ved at øge hastigheden. Men hvor mange minutter er det reelt, at folk sparer? Og hvad med de mennesker, der bor tæt på motorvejen, kan deres liv og velvære virkelig opgøres i kolde kroner, spørger Karen Yde.

Også problem i Viby

Støjproblemet rammer også i Viby-området, for eksempel på Bøgeskov Høvej, hvor Ole Schmidt har boet i 35 år. Han flyttede ind, før der kom motorvej.

Mindre end et minut ekstra

Hvor meget længere tager køreturen for en bilist, hvis farten på Aarhus Syd Motorvejen sænkes fra 120 km/t til 90 km/t mellem Viby Ringvej og Genvejen?

På strækningen fra Viby Ringvej til Ormslevvej er hastigheden først 90 km/t og dernæst 110 km/t, og fra Ormslevvej mod syd forbi Stavtrup stiger den til 120 km/t.

Hvis hele strækningen fra Viby Ringvej til Genvejen sænkes til 90 km/t, vil bilisterne skulle bruge mindre end et minut ekstra på den fem kilometer lange strækning.

- Det er blevet værre, efter at hastigheden er sat op til 120 km/t. Og så er der kommet meget mere trafik, især lastbiltrafik til og fra havnen. Der kommer rigtigt mange træk fra Maersk-terminalen på havnen, fortæller han.

Ole Schmidt hører motorvejen hele tiden fra sit hus på Bøgeskov Høvej. Og støjen er kun blevet værre, efter hastigheden blev hævet i 2018. Foto: Jens Thaysen

- I lang tid var det ikke noget problem, men nu er det blevet helt ekstremt.

Støjen er selvfølgelig værst om morgenen og eftermiddagen i myldretiden. Men der er hele tiden en voldsom støj.

Ole Schmidt, beboer Viby

Ole Schmidt har også en løsning. Der er nemlig blevet lagt støjdæmpende asfalt på Ormslevvej, der ligesom motorvejen ligger mindre end 100 meter fra hans hus.

- Det har virkelig hjulpet meget. Hvis man også lægger det på motorvejen og kombinerer det med en støjvold og en lavere hastighed, vil det kunne løse meget af problemet, mener han.

På grund af motorvejsstøjen lukker Ole Schmidt ikke kun alle vinduer om natten, men også husets udluftningsventiler for at kunne sove.

- Støjen er selvfølgelig værst om morgenen og eftermiddagen i myldretiden. Men der er hele tiden en voldsom støj. Særligt når vinden står i vest, og asfalten er våd efter regnvejr, fortæller beboeren på Bøgeskov Høvej.

Forsøg dæmper støj lidt

Rådmand Bünyamin Simsek har en klar forventning om, at støjen kan dæmpes ved at sænke hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen.

Beboerne i Stavtrup kan ikke sidde ude i deres haver og må sove med lukkede vinduer om natten på grund af motorvejen, som ses i baggrunden. Foto: Jens Thaysen

Han henviser til et forsøg på den inderste del af Holbæk-motorvejen, der startede for et år siden.

Her har Vejdirektoratet på en strækning sænket hastigheden fra 90 km/t til 60 km/t, og hvis ellers bilisterne overholdt fartbegrænsningen, er det beregnet, at halvdelen af naboejendommene vil opnå en reduktion på mere end 1 dB, mens 211 boliger får en reduktion på 2-3 dB, og 37 boliger får en reduktion på 3-4 dB, oplyser Vejdirektoratet.

Lyd måles i decibel

Lyd måles i decibel (dB). 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse. Smertegrænsen går typisk ved 120-130 dB.

En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres.

En stigning på 3 dB opfattes tydeligt og er teknisk set en fordobling af lydtrykket.

Men det er ikke sådan, mennesker hører det. Der skal 8-10 dB(A) op og ned på skalaen til, før det menneskelige øre opfatter det som en fordobling eller halvering af lyden.

Decibel er en såkaldt logaritmisk skala. Det betyder, at man heller ikke bare kan lægge dB-tallene sammen, når man beregner den samlede støjbelastning.

Hvis man for eksempel bruger en maskine, der støjer 80 dB, og starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af lyden giver altså kun en forøgelse af støjbelastningen på 3 dB.

Kilde: Arbejdstilsynet.dk og arbejdsmiljoweb.dk

Hvis man sænker hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen fra 120 km/t til 90 km/t, vil støjen derfor formentlig falde med 2-3 dB i de nærliggende boligområder, som dagligt er generet af trafikken. En sådan reduktion vil have en gavnlig effekt for de berørte beboere, skriver fællesråd og rådmand.

- Det er en relativ nem og billig måde at lave støjreduktion på at sænke fartgrænsen, mener Bünyamin Simsek (V), der tidligere er gået forgæves til Transportministeriet for at få staten til at rejse en støjmur ved Aarhus Syd Motorvejen.

Jordvold fortsat en mulighed

Hvorfor kommer du med forslaget lige nu?

- Hvis nogen tror, at det er på grund af valget, så kan de godt tro om. Jeg har arbejdet med sagen i flere år og haft møde med fællesrådets arbejdsgruppe, hvor jeg lovede at gå dybere ind i det, og det har jeg gjort.

- Jeg har også meget tidligere haft en sondering i teknisk udvalg, om lokale lodsejere kunne få lov til at udstykke til grunde og samtidig lægge jord op som en støjvold, men det ville flertallet i udvalget ikke. Men vi arbejder fortsat på muligheden for en støjvold, svarer Bünyamin Simsek.

Han tror dog ikke, at der på kort sigt kommer en støjvold, og derfor kommer forslaget om at sænke hastigheden.

S: Et voldsomt problem

Hos Socialdemokratiet har støjproblemerne i Stavtrup også stor bevågenhed. Steen Bording Andersen (S), næstformand i teknisk udvalg, havde forleden en snak med transportministeren om problemet, da ministeren var i Aarhus for at underskrive aftalen om Marselistunnellen.

- Der er voldsomme problemer med støjen i Viby og Stavtrup, og det er staten, vi skal have fat i, fordi det er en statsvej. Nedsat hastighed kunne være én måde at hjælpe på, men det er ikke nok. Der er brug for et mere traditionelt støjværn, mener Steen Bording Andersen.

Han er som udgangspunkt positiv for igen at se på jordvoldsprojektet fra lokale landmænd.

I Stavtrup Fællesråd mener Karen Yde heller ikke, at en hastighedsnedsættelse kan stå alene.

- Det vil ikke løse hele problemet, men det vil tage noget af støjtrykket, og vi er ret overbeviste om, at det vil kunne mærkes i Stavtrup, hvis hastigheden nedsættes. Vi ser det som et delelement i en større plan, som også skal indebære støjvolde og støjskærme langs Aarhus Syd Motorvejen, siger hun.

Minister vil intet love

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men svarer skriftligt, at der er voksende fokus på, at støj er et stort og generende problem for naboer til de store veje.

- Derfor har et bredt flertal i Folketinget også afsat tre milliarder til en støjpulje til blandt andet opsætning af et stort antal støjskærme og forsøg med støjstærekasser. Reduceringen af hastighederne er også et redskab, der kan være med til at begrænse støjgenerne. Det viser resultaterne fra hastighedsforsøget ved Holbæk-motorvejen, skriver han.

Transportministeren svarer ikke direkte på spørgsmålet, om han vil sænke hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen, og om han har overvejelser om at rejse et støjværn. Men skriver:

- Vi har i forligskredsen bag infrastrukturplanen drøftelser om, hvordan vi bedst og mest effektivt afhjælper støjgenerne både på kort og lang sigt. Her er støjskærme, hastighedssænkelser og ikke mindst kontrol med hastigheden værktøjer, der kan tages i brug, og det er således i forligskredsen, at vi skal tage stilling til de konkrete projekter og ideer. Den konkrete strækning, der spørges til, har ikke været drøftet i forligskredsen endnu, svarer transportminister Benny Engelbrecht.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

I årets første ni måneder har Aarhus Kommune modtaget 457 henvendelser om rotter på forskellige veje i postnummer 8260. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)

Er din vej på listen? Disse områder af Viby er plaget af rotter

Ingen ønsker sig besøg af en rotte, men de små skadedyr kribler rundt mange steder i Viby og Stavtrup.

Læs her, hvor der har været flest anmeldelser om rotter inden for postnummer 8260 og se på kortet, hvordan det står til på din vej.

Sidste år fik Aarhus Kommune rekordmange anmeldelser om rotter, og flere veje i postnummer 8260 Viby er fortsat plaget af de små skadedyr. Læs, hvor de huserer, og hvad du kan gøre for at undgå dem.

2020 var et kedeligt rekordår for anmeldelser om rotter i Aarhus Kommune, og flere steder i Viby er der fortsat problemer med de kriblende skadedyr.

Ser man på tallene har kommunen fra januar til og med september i år modtaget 457 henvendelser om rotter på forskellige veje i postnummer 8260.

På den suveræne førsteplads ligger Ormslevvej, hvor der i løbet af årets første ni måneder er tikket 22 anmeldelser om rotter ind hos kommunen. På andenpladsen finder vi Grøndalsvej, hvor der er anmeldt 17 rotter.

Begge veje er dog lange og strækker sig dermed over et stort areal.


Haveforeninger hårdt ramt

I Vibys haveforeninger har borgerne også haft adskillige uønskede besøg af rotter.

Haveforeningen Mosevang og Haveforeningen af 1940 ved Åhavevej har hver haft 14 anmeldelser om rotter i årets første ni måneder, mens der i Haveforeningen af 1934 og Engvang Haveforening har været henholdsvis 12 og 10 anmeldelser.

Det er ikke så overraskende, at haveforeningerne er særligt udsatte, siger Kurt Olesen fra Aarhus Kommunens rottebekæmpelse.

- I haveforeningerne er der typisk rig mulighed for, at rotter kan finde føde i køkkenhaver eller nedfalden frugt fra frugttræer.

- Derudover er huse i haveforeninger typisk ikke så rottesikrede. Der er ikke støbte fundamenter, hvilket betyder, at rotterne kan kravle ind og bo under husene. Nogle gange er der også kaninbure, kompostbeholdere og brændestabler, hvor rotterne kan gemme sig, siger han.

Hvis du ser en rotte

  • Du har pligt til at renholde og sikre din ejendom, så der er dårligst mulige vilkår for rotter. Ser du alligevel rotter - eller spor efter rotter - har du pligt til at underrette kommunen. 
  • Det kan gøres på kommunens hjemmeside via linket her. Du kan også ringe til borgerservice eller kontakte kommunen via appen BorgerTip. 
  • I din anmeldelse skal du oplyse, hvilken dato du ønsker besøg af rottebekæmperen. Sender du anmeldelsen inden klokken 15, kan du få besøg dagen efter. 

Aarhus Kommune har en rottefolder på deres hjemmeside med gode råd til at undgå rotter.

Har man en kompostbeholder, kan det være en god idé at lægge et metalnet under den, da rotterne ellers kan grave sig ind til maden.

Kurt Olesen anbefaler også at sikre sine tagrender med en lille rist i toppen af nedløbsrøret, så rotter ikke kan trænge ind i dem. Og så er det en rigtig dårlig idé at strø fuglefrø på græsplanen.

- Mange vil gerne fodre fuglene, men hvis man kaster mad på jorden, kan det også tiltrække rotter. Det er bedre at arrangere frøene, for eksempel i et fodringshus på en stolpe, siger Kurt Olesen.

Færre anmeldelser end rekordåret 2020

Selv om Aarhus Kommune i årets ni første måneder har modtaget 457 anmeldelser om rotter, er det færre end samme periode sidste år, hvor der var 748 anmeldelser om rotter.

Det kan dels skyldes vejrforholdene, og så har corona-pandemien formentlig haft en betydning, vurderer Kurt Olesen fra kommunens rottebekæmpelse.

- Vi fik en del anmeldelser i 2020, da folk blev hjemsendt på grund af corona. Det gjorde, at en del borgere blev mere opmærksomme på, hvad der skete derhjemme, og nogle har måske været i gang med at rydde op i skuret og opdaget rotterne.

- Men vejrforholdene spiller også ind. Rotterne er mere tilbøjelige til at overleve en mild vinter end en hård vinter, siger han.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.