Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Støj, trafik og bedre cykelstier er - ikke overraskende - blandt de store mærkesager for lokale kandidater i Viby og Stavtrup. Collage: Kristine Dam Johansen

Hvad er det største problem i Viby og Stavtrup?

Hvis du kunne svinge en tryllestav og ændre én ting i dit lokalområde – og kun én – hvad skulle det så være?

Tænk over det et øjeblik. Måske er det et nemt spørgsmål, måske har du aldrig skænket det en tanke.

Ikke desto mindre stiller jeg i dette nyhedsbrev nogenlunde det spørgsmål til syv kandidater til kommunalvalget, som enten bor i Viby eller Stavtrup eller har en stærk tilknytning til området.

Idéen er at give dig et overblik over, hvilke lokale kandidater, der findes i Viby og Stavtrup, og hvad de vil kæmpe for at ændre i din hverdag.

Konkret er de blevet stillet to spørgsmål: Hvad er i dine øjne den vigtigste udfordring at løse i Viby og Stavtrup? Hvordan vil du løse den?

Men det er vigtigt for mig at sige, at deres svar selvfølgelig ikke kan stå alene. Kandidaterne har mange andre mærkesager, end den de nævner i artiklen, og udover disse syv er der over 100 kandidater til kommunalvalget, som måske også vil kæmpe for noget af det, der er vigtigt for dig.

Derfor vil jeg selvfølgelig opfordre dig til at sætte dig grundigt ind i, hvem du vil stemme på, hvis du ikke har besluttet dig endnu. Kommunalvalget er et vigtigt valg, for det handler om alt det, der betyder noget i hverdagen: Børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, trafik, byggerier, idrætstilbud og meget mere. Hvis du synes, det er uoverskueligt, kan du starte med at tage en kandidattest, for at se hvem du er mest enig med.

Og så til sidst to påmindelser: Det er muligt at brevstemme på Viby Bibliotek til og med fredag den 12. november, hvis du vil undgå alt for meget trængsel på valgdagen den 16. november. Og i aften fra klokken 19.30 til 21.30 er der vælgermøde i Stavtrup med fokus på støj. Det foregår i caféen på Lokalcenter Søholm, og Stavtrup Outdoor disker op med varm kakao og skumfiduser fra klokken 19.00.

Husk, at min indbakke altid er åben, hvis du synes, der er noget, jeg burde sætte fokus på. Fang mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk.

God læselyst og godt valg!

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Kommunalvalget bliver også kaldt hverdagens valg, fordi det handler om alt fra skoler til foreningsliv, trafik, byudvikling og ældrepleje. Emner, der har betydning for vores nære liv. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix 

Hvad er den vigtigste udfordring at løse i Viby og Stavtrup? Lokale kandidater giver deres bud

Det kan føles uoverskueligt at finde ud af, hvor krydset skal sættes til kommunalvalget på tirsdag den 16. november.

Hvis du er optaget af, hvad de lokale kandidater fra Viby og Stavtrup vil gøre for lige netop dit område, hvis de bliver valgt ind i byrådet, kan du læse med her.

Vi har nemlig stillet dem to (relativt) simple spørgsmål:

Hvad er den største udfordring for Viby og Stavtrup, og hvordan skal den løses?

Tirsdag den 16. november skal vi sætte vores kryds til kommunalvalget. Viby-StavtrupLIV har spurgt syv kandidater med stærk forankring i Viby og Stavtrup, hvilken udfordring de mener, er den største i lokalområdet, og hvordan de vil løse den.

På tirsdag den 16. november skal vi sætte vores kryds til kommunalvalget, og hvis du fortsat er i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du i denne artikel få et overblik over lokale kandidater fra Viby og Stavtrup.

Nogle af dem bor inden for postnummer 8260, andre har en stærk tilknytning til området og har boet der i mange år.

I artiklen forsøger vi at sikre en bred repræsentation af partier, men nogle partier er ikke repræsenteret. Det skyldes, at de ikke har lokale kandidater i Viby og Stavtrup.

De syv byrådskandidater har fået de samme to spørgsmål:

Hvad er i dine øjne den vigtigste udfordring at løse i Viby og Stavtrup? Hvordan vil du løse den?

Nedenfor kan du læse kandidaternes svar. Men husk, at svarene kun er et udsnit af kandidaternes mærkesager.

Morten Bak Josefsen, Venstre

Morten Bak Josefsen. Pressefoto. 

- For mig er mobilitet den vigtigste udfordring, altså hvordan vi bevæger os fra A til B, når vi skal på arbejde, købe ind, hente børn osv. Vi skal understøtte den måde, borgerne har brug for at transportere sig på, om det så er på cykel, med offentlig transport eller i bil. Alle tre transportformer skal have bedre forhold. Vi skal have en sikker skolevej omkring Ormslevvej og Ravnsbjergvej, særligt hvis ramperne til motorvejen kommer. I forhold til den offentlige transport, mener jeg, at letbanen er en katastrofal fejlinvestering. Den er ufleksibel og meget dyr at drive. Jeg synes, at vi skal investere i busserne. Særligt omegnsbyerne er dårligt betjent med busser, og det animerer til, at flere køber en lille bil. Det synes jeg, er ærgerligt.

- Med hensyn til vejene skal vi investere i vejnettet, så vi kan have en større kapacitet, og så skal vi have ledt trafikken uden om Viby, så godt vi kan. Det er et helvede at være på Viby Torv, så vi skal have flyttet det trafikknudepunkt væk. Men jeg synes, at vi skal være meget forsigtige med, hvordan vi bygger vejene om, for jeg tror, at vi på sigt får selvkørende biler, og vi kommer ikke til at eje biler, vi kommer til at købe en abonnementsordning til en delebil. Derfor skal vi indrette vejene til det. Endelig skal vi sænke hastigheden på motorvejen for at komme støjen til livs. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg forsøge at påvirke vores folketingsmedlemmer til at få sat farten ned.

Lena Tandrup Esbensen, Trivsel og Reel Borgerinddragelse

Lena Tandrup Esbensen. Privatfoto. 

- Det er en mærkesag for mig, at der kommer en langt tidligere og mere reel borgerinddragelse, så borgernes stemmer bliver inddraget bedre i processerne. Men hvis det handler specifikt om Stavtrup, så er trafik og støj den største lokale udfordring. Det støjniveau, som vi er oppe på, er sundhedsskadeligt, og livskvaliteten bliver væsentlig forringet, fordi mange borgere i Stavtrup ikke kan være i deres haver og åbne vinduerne. 

- En del af løsningen er, at hastigheden sættes ned på Aarhus Syd Motorvejen til 90 km/t fra Viby til Genvejen. Og så skal der selvfølgelig arbejdes for at få den støjvold, som Stavtrup Fællesråd og flere andre arbejder for. Jeg synes generelt, at der skal være helhedsplaner for infrastruktur og byudvikling i Stavtrup. De kortsigtede løsninger har ofte negative konsekvenser andre steder i kommunen. For eksempel flytningen af Molslinjen og udbygningen af industrien i Årslev over mod Harlev. Det gør, at der kommer øget tung trafik igennem Stavtrup. Trafik, som Jarlsmindevej, Klokkeskovvej og Søholmvej slet ikke kan bære. Så vi skal undersøge, om der kan gøres noget for at forhindre den tunge, gennemkørende trafik. Jeg går ind for helhedsplaner, så man ikke bare laver knopskydninger, for så kommer man nogle gange til at træffe beslutninger med dårlige løsninger.

Daniel Møller Kongsgaard, Det Konservative Folkeparti

Daniel Møller Kongsgaard. Privatfoto.

- Det vigtigste for mig er at skabe sikre cykelstier og stisystemer fra familiernes hjem til foreningslivet. Altså til sport, spejder og andre foreningsaktiviteter. Det hænger tæt sammen med at skabe sikre skoleveje, hvor vi i Viby har et kæmpe problem med Ormslevvej, som ikke har en ordentlig cykelsti. Men ligesom, at vi tænker på sikre skoleveje, synes jeg også, at vi skal tænke ind, at der skal være sikre veje og cykelstier til foreningslivet. 

- Jeg er foreningsmenneske langt ind i hjertet. Foreningslivet kan så meget godt. Det kan løfte socialt udsatte, bekæmpe ensomhed, styrke integrationen og give sammenhold i ungdomsflokken på tværs af skoler og institutioner. Men det kræver, at børnene kan komme sikkert til foreningerne selv. Forældrene kan ikke køre deres børn til alting - det giver curlingbørn, og derudover er mange forældre sjældent hjemme fra arbejde, når børnene skal til fodbold eller spejder. Derfor synes jeg, at vi fremadrettet i Aarhus Kommune skal være lige så opmærksomme på at tænke sikre veje til foreningslivet, som vi er på at tænke sikre skoleveje. Vi skal etablere flere cykelstier – og nogle steder bedre cykelstier - så børnene ikke skal køre på en sti som den på Ormslevvej, som bare er en tynd stribe.

Jesper Kjeldsen, Socialdemokratiet

Jesper Kjeldsen. Privatfoto. 

- For mig er støjen den vigtigste udfordring. Støjen er det, der påvirker flest mennesker i Viby lige nu, som jeg ser det. Der er kommet ny forskning, som påviser sundhedsrisikoen ved støj, og derfor mener jeg, at vi skal sætte ind nu. Det er også lige nu, at vi har en mulighed for at smede, mens jernet er varmt, fordi der er en pulje på tre milliarder, som Folketinget har afsat til at bekæmpe trafikstøj. Og uanset om jeg bliver valgt til byrådet eller ej, vil jeg sidde i haserne på de politikere, der udmønter de milliarder. Både vores egne Socialdemokratiske kontakter på Christiansborg, men også i andre partier. 

- Derudover vil jeg se på, hvad vi kan gøre kommunalt for at bekæmpe støjen. Konkret er der to landmænd, der har tilbudt at rejse en privat støjvold, mod at de får lov til at udstykke boliger. Jeg synes, at vi skal kigge på den løsning igen, men det indebærer, at vi stiller nogle klare krav til landmændene, så vi ikke risikerer, at vores grundvand bliver forurenet i forbindelse med etableringen af en støjvold. Jeg vil ikke opføre så meget som et hundehus, hvis det kan gå på kompromis med vores grundvand. Så vil jeg hellere finde en anden løsning, for eksempel at sætte støjskærme op. Men jeg synes i det hele taget, at vi skal kigge på alle de løsninger, der er, for at sænke trafikstøjen. Det kunne også være at udskifte den nuværende asfalt med støjdæmpende asfalt.

Katrine Vinther Nielsen, Enhedslisten

Katrine Vinther Nielsen. Pressefoto. 

- Det vigtigste er, at vi får skabt en god hverdag for borgerne i Viby, og for mig indebærer det, at der er sikre skoleveje, mindre trafik og mindre støj, bedre normeringer og flere ressourcer til velfærden. I forhold til trafik og trafikstøj ønsker vi i Enhedslisten at styrke den kollektive trafik, så vi på den måde mindsker støj og biltrafik. Det er vigtigere at styrke den kollektive trafik end at bygge flere veje. Når vi udvider vejene, kommer der mere trafik. 

- Vi kæmper for at få finansieret cykelhandlingsplanen fuldt ud, så vi får nogle gode cykelstier. Derudover vil vi kæmpe for at få gratis kollektiv transport og flere afgange. Jeg tror på, at vi kan få råd til de tiltag, uden at det bliver på bekostning af noget andet. For mig handler det om, at vi faktisk tør at bruge alle pengene i vores budget, og at man samtidig tør at sætte skatten op. I Aarhus Kommune har vi et lavt skattetryk, så i Enhedslisten vil vi gerne sætte skatten op. Vi vil både prioritere bierne, børnene og bedstemor, og vi ved godt, at det betyder, at skatten skal stige, og at vi skal bruge de penge, der på kistebunden, men det ønsker vi faktisk for borgerne.

Mahad Yussuf, Radikale Venstre

Mahad Yussuf. Pressefoto. 

- Hvis jeg skulle pege på én udfordring, så er det trafikken og infrastrukturen i området. Viby og Stavtrup ligger i et område med Genvejen, hvor der er rigtig mange pendlere, der kommer ind og ud af Aarhus, og der er naboer, som bliver generet af trafikstøjen. Så vi er nødt til at tænke på, om der er forbedringer, vi kan foretage.

- Jeg mener, at der skal flere støjværn til, især langs de store indfaldsveje og hovedveje. Derudover skal vi tænke på, hvordan trafikken kan afvikles bedre. På Skanderborgvej er der to spor i dag, men måske skal man overveje, om man har brug for flere baner, og om det kan lade sig gøre at etablere. Der er en del borgere, der pendler til arbejde hver dag, og derfor skal vejnettet være ordentligt.

- Derudover arbejder vi lige nu på at styrke den offentlige transport ved at styrke busfremkommeligheden, så busserne kører til tiden og kommer til tiden. Derudover skal busserne køre oftere, end de gør i dag, og så skal vi sørge for, at letbanen fungerer optimalt. Nu havde vi jo nogle uheldige episoder både sidste og forrige vinter, hvor letbanen ikke kørte på grund af blade på skinnerne osv. Så vi skal sikre, at letbanen kører optimalt, så vi får folk over i den offentlige transport.

Ango Winther, Det Konservative Folkeparti

Ango Winther. Foto: Axel Schütt

- Vi har et tiltagende støjproblem igennem hele Høskov-området og ud igennem Stavtrup. For mig at se, er det et af de store problemer, vi skal have løst. Jeg ser to måder. For det første skal vi have nedsat hastigheden på motorvejen. Desværre har man i 2018 sat hastigheden op fra 110 km/t til 120 km/t. Jeg mener, at hastigheden er en del af støjkilden, og derfor kunne et hurtigt indgreb være at få sat hastigheden ned. Det andet tiltag er, at vi får fat i nogle statsmidler. Folketinget har afsat en pulje på tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj, og der har vi i Teknisk Udvalg gjort opmærksom på nogle af de områder i Aarhus Kommune, som kunne have gavn af de midler, og der mener jeg helt afgjort, at vi skal have Viby og Stavtrup med, så vi kan få lavet støjdæmpning, der virkelig batter. Jeg har nogle direkte kontakter til ministerier og Folketinget, som jeg selvfølgelig vil gøre brug af. 

- Udover hastighedsnedsættelse synes jeg, at vi skal have etableret støjvolde. Vi skal have meget mere fokus på at kræve, at der bliver etableret en støjvold, når vi anlægger nye boligområder, og så skal vi have udbygget med støjvolde, de steder hvor det mangler i dag. I forhold til forslaget fra de lokale landmænd, som ønsker at opføre en privat støjvold i Stavtrup mod at udstykke boliger, så vil jeg ikke udelukke, at det kunne være en god idé at genbesøge det forslag.