Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Taget over motorvejen, som de to byrådsmedlemmer Metin Lindved Aydin (R) og Jesper Kjeldsen (S) forestiller sig, skal strække sig 7,5 kilometer fra Kolt, forbi Stavtrup og ind til Viby Ringvej. Animation: Metin Lindved Aydin

Galt eller genialt? Politikere vil lægge tag på Aarhus Syd Motorvejen

Det lyder umiddelbart ret simpelt. Hvis borgere i Viby og Stavtrup er så plaget af støj fra Aarhus Syd Motorvejen, at de vågner om natten og ikke kan bruge deres haver, hvorfor så ikke bare lægge et tag over motorvejen? Simpelthen overdække kørebanen med et låg, der forhindrer støjen i at slippe ud?

Det er en lidt vild tanke måske. Ikke desto mindre er det en tanke, som de to nyvalgte byrådsmedlemmer Metin Lindved Aydin (R) og Jesper Kjeldsen (S) går og sysler ret seriøst med.

Faktisk fremlagde de to politikere kort før kommunalvalget et konkret bud på et design af taget, som i deres øjne kunne bestå af solcellepaneler, som placeres over motorvejens kørebane og forhindrer støjen i at slippe ud, samtidig med at det fungerer som en solcellepark.

- Det er en visionær tanke, men den kan også vise sig at være naiv. Vi ved det simpelthen ikke endnu. Lige nu balancerer den mellem den gode idé og den dårlige idé, siger Metin Lindved Aydin til Viby-StavtrupLIV.

Efter han og Jesper Kjeldsen - som bliver medlem af Teknisk Udvalg - begge er valgt ind i byrådet, vil de to lokalpolitikere nu gå videre med idéen.

Hvad det præcis indebærer, kan du læse mere om nedenfor, hvor jeg også stiller Metin Lindved Aydin og Jesper Kjeldsen de spørgsmål, som presser sig på hos mig. Først og fremmest: Kan det overhovedet lade sig gøre? Hvad sker der med taget, når det regner og stormer? Hvem skal betale for det? Og hvorfor kaster I ikke jeres kræfter efter en løsning på støjen nu og her i stedet for at bruge krudt på en idé, der tager årevis at realisere?

Og så skal vi til Stavtrup, hvor det også tager mange år at realisere projektet med at opføre en ny multihal. Men det skrider fremad, og Haludvalget har for nylig fået tilsagn om endnu en millionbevilling, som kan være med til at finansiere første del af byggeriet.

Derudover har udvalget fået besked på at undersøge en række forhold omkring "Bispemarken" som et skridt i den lokalplansproces, der skal afgøre, om hallen kan placeres på marken.

God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Taget over motorvejen skal bestå af solcellepaneler, hvor der på undersiden skal monteres plader af støjabsorberende materiale. Animation: Metin Lindved Aydin

Læg låg på støjen: Byrådsmedlemmer vil have tag over motorvejen ved Viby og Stavtrup

Der skal lægges tag over Aarhus Syd Motorvejen på strækningen fra Kolt, videre forbi Stavtrup og hele vejen ind til Viby Ringvej, så trafikstøjen kan reduceres.

Det er i hvert fald idéen, som de to nyvalgte byrådsmedlemmer Metin Lindved Aydin (R) og Jesper Kjeldsen (S) arbejder med, og i begyndelsen af det nye år vil de tage idéen videre til kommunens Teknik og Miljø-afdeling.

Men har forslaget overhovedet gang på jord?

De to nyvalgte byrådsmedlemmer Metin Lindved Aydin (R) og Jesper Kjeldsen (S) vil have Aarhus Kommune til at undersøge, om man kan overdække Aarhus Syd Motorvejen med et tag, der kan absorbere trafikstøj og give borgerne i Viby og Stavtrup mere ro. ”Det er en visionær tanke, som kan vise sig at være naiv”, lyder det fra Metin Lindved Aydin.

I mere end 10 år har borgere i Viby og Stavtrup kæmpet for en løsning på støjproblemet fra Aarhus Syd Motorvejen.

Men i stedet for kun at tænke på støjvolde, der – såfremt de bliver opført – risikerer at reflektere støjen og kaste den tilbage andre steder i lokalområdet, har de to nyvalgte byrådsmedlemmer Metin Lindved Aydin (R) og Jesper Kjeldsen (S) fremlagt en mere vidtrækkende idé som løsning på støjproblemet.

Nemlig at lægge tag over Aarhus Syd Motorvejen på strækningen fra Kolt til krydset Åhavevej/Viby Ringvej - og altså forbi de stærkt støjplagede områder i Stavtrup, Lemming og Høskoven i Viby.

Mere konkret forestiller de to politikere sig, at taget over motorvejen skal bestå af solcellepaneler, hvor der på undersiden skal monteres plader af støjabsorberende materiale, som skal indfange støjen, når bilerne kører under.

Selv kalder de to lokalpolitikere taget for et "solsejl", og de forestiller sig, at det kan opføres i kombination med støjvolde og støjskærme.

- Vi forestiller os, at vi skal have støjvolde langs motorvejen kombineret med et solsejl over kørebanen, så støjen hverken slipper ud i siderne eller i toppen, siger Metin Lindved Aydin.

- Med en støjvold alene risikerer man, at støjen bliver slået tilbage af inversioner i luftlagene, selv om støjen egentlig er sendt til vejrs. Derfor skal vi have lukket i toppen også, siger han.

Går nu videre med idéen

Metin Lindved Aydin og Jesper Kjeldsen fremlagde første gang idéen om at anlægge et solsejl over motorvejen på et vælgermøde i Stavtrup kort før kommunalvalget. Efter de nu begge er valgt ind i byrådet, vil de gå videre med idéen.

Metin Lindved Aydin (tv) er uddannet arkitekt og arbejder til daglig med byggeri af huse og byudvikling. Han er valgt til byrådet for De Radikale. Foto: Kristine Dam Johansen

Derfor vil de to politikere først i det nye år anmode kommunens afdeling for Teknik og Miljø om midler til en forundersøgelse, der skal give svar på, om det overhovedet kan lade sig gøre at opføre solsejlet.

- Det er en visionær tanke, men den kan også vise sig at være naiv. Vi ved det simpelthen ikke endnu. Lige nu balancerer den mellem den gode idé og den dårlige idé. Derfor har vi brug for en bevilling fra Teknik og Miljø, så vi kan få undersøgt, om det kunne være en god løsning, siger Metin Lindved Aydin.

Høje-Taastrup er allerede i gang

De to byrådspolitikere er dog ikke de eneste, der arbejder med idéen.

I Høje-Taastrup Kommune besluttede byrådet i september 2021 at afsætte 650.000 kroner til at undersøge muligheden for at overdække et stykke af Holbæk-motorvejen, ligesom man i Østrig pt. foretager studier af løsningen.

Hvis idéen kan realiseres, forestiller Metin Lindved Aydin og Jesper Kjeldsen sig, at solsejlet skal strække sig 7,5 kilometer langs Aarhus Syd Motorvejen fra motorvejsramperne vest for Kolt til krydset ved Åhavevej/Viby Ringvej.

Derudover ønsker de at opføre solsejl vest for Åbo i nordgående retning, som skal mindske støjbelastningen i Ormslev og Ormslev Stationsby, samt på en strækning vest for Tilst, hvor et større parcelhuskvarter er plaget af støj.

Det er på de tre strækninger markeret med blå, at Metin Lindved Aydin og Jesper Kjeldsen forestiller sig, at solsejlet skal etableres. 

Støjen skal holdes under sejlet

Det er Metin Lindved Aydin (R), som er uddannet arkitekt, der står bag idéen til den konkrete konstruktion af solsejlet. Inspirationen er hentet hos den portugisiske arkitekt Alvaro Sizas berømte pavillon, som blev vist på verdensudstillingen i Lissabon i 1998.

Solsejlet skal bestå af en let wirekonstruktion båret af master med et tag bestående af solcellepaneler.

Med en støjvold risikerer man, at støjen kastes tilbage. Hvad ved I om, hvordan støjen opfører sig under et solsejl?

- Når man kører i sin bil under sejlet, vil det komme til at støje, men formentlig ikke lige så meget som i en tunnel, som jo er helt lukket. Det er den her konstruktion ikke. Der er huller til det fri, siger Metin Lindved Aydin.

Solsejlet skal udgøres af en let wirekonstruktion båret af master. Animation: Metin Lindved Aydin

- Idéen er at holde så meget af støjen som muligt under sejlet, så den ikke reflekteres. Derfor skal vi have så porøse overflader som muligt kombineret med lydabsorbenter, som monteres på undersiden af solcellepanelerne, som skal absorbere støjen, siger han.

Hvad så når det stormer og regner? 

Ved I, om det overhovedet kan lade sig gøre at opføre et solsejl over motorvejen i forhold til eksempelvis trafiksikkerhed og naturforhold?

- Rent byggeteknisk ved vi, at det kan lade sig gøre at konstruere. Hvis der kommer en storm, kan det godt være, at det blafrer mere, end hvad godt er, og måske vil nogle af panelerne gå til. Men det kan udbedres. Så det er et spørgsmål om dimensionering, altså hvor stærk, robust og fleksibel konstruktionen skal være, siger Metin Lindved Aydin.

- Men der er en masse ubekendte, som jeg på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at svare fornuftigt på. Måske er der nogle grundlæggende fejl i hele setuppet, som gør, at det skal gøres anderledes. Det skal komme for en dag, hvis Teknik og Miljø beslutter at allokere midler til at undersøge idéen, siger han.

Foruden kraftige storme skal det undersøges, hvordan solsejlet kan håndtere kraftig nedbør. Derudover skal der findes løsninger på at sikre arbejdsmiljøet for de teknikere, der skal servicere solcellepanelerne og bevæge sig over en stærkt trafikeret motorvej.

Energiselskaber skal medfinansiere

De to lokalpolitikere mangler også fortsat svar på, om idéen er rentabel. De forestiller sig, at solsejlet delvist kan finansieres af elselskaber, som har interesse i at aftage strømmen fra solcellerne.

- Vi har luftet idéen over for et energiselskab, og de har ikke gjort korsets tegn eller vendt det hvide ud af øjnene. De har sagt, at det er interessant, men ikke givet endeligt tilsagn til at være med, siger Metin Lindved Aydin.

Har I trykprøvet idéen hos Vejdirektoratet, som i sidste ende skal give tilladelse?

- Nej, og de er sandsynligvis ikke den eneste myndighed, der skal ind over sådan et projekt her. Sikkerhedsstyrelsen skal formentlig også ind over, når det involverer stærkstrøm. Så der skal arbejdes med det – også mere seriøst end hvad to byrådspolitikere kan gøre. Vi kan højest pege i en retning, hvor vi synes, der kunne være en mulighed. Og så skal embedsværket følge den til dørs, siger Metin Lindved Aydin.

Løsninger på den korte bane

Når der er så mange ubekendte, og det tager mange år, før idéen måske kan realiseres, hvorfor så ikke kaste jeres kræfter efter at finde løsninger på den korte bane – for eksempel en støjvold?

- Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er hurtigere at anlægge en støjvold end at etablere et solsejl. Man kan heller ikke bare uden videre få lov at etablere en støjvold langs E45. Det tager adskillige år, så i mine øjne kan projekter med støjvolde og solsejl sagtens bevæge sig parallelt, så de kan blive realiseret lige hurtigt - eller lige langsomt om man vil, siger Metin Lindved Aydin.

Jesper Kjeldsen supplerer.

- For os handler det ikke om enten-eller, men om både-og. Solsejlet kommer højst sandsynligt ikke til at løse problemet nu og her. Men når det er besluttet, at Aarhus Syd Motorvejen skal være vejen ind til Aarhus, så skal der også tænkes i langsigtede løsninger.

- Det er ikke sikkert, at det er den her løsning, der kommer til at ske. Men jeg synes godt, at et nyt byråd må tænke visionært og lægge nogle tanker frem, som vi går og pusler med. Vi ender ofte med at tænke en lille smule reaktionært i måden, vi finder løsninger på. Vi gør bare, som vi plejer. Det her er et forsøg på at tænke lidt større, siger Jesper Kjeldsen.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

I det nye år skal Haludvalget under Stavtrup IF i samarbejde med arkitekter og idrætsforeningens klubber i gang med at tegne og skitsere, hvordan multihallen i Stavtrup mere konkret skal se ud. Visualisering: Sleth Arkitekter

Fem millioner i tilskud og undersøgelser af Bispemarken: Her er status på Stavtrup Multihal

Aarhus Kommune har bedt om yderligere undersøgelser af forholdene på "Bispemarken", før det kan endelig afgøres, om den nye multihal i Stavtrup kan placeres der.

Og så har Haludvalget, der driver multihalsprojektet, fået tilsagn om yderligere fem millioner kroner til at finansiere byggeriet.

Få en status på projektet.

Haludvalget, som står i spidsen for multihalsprojektet i Stavtrup, har fået tilsagn om et tilskud på fem millioner kroner til byggeriet. Samtidig har Aarhus Kommune bedt om en række undersøgelser af "Bispemarken", inden hallens placeringen kan afgøres endeligt.

Det skrider fremad med projektet om at opføre en multihal i Stavtrup.

Haludvalget under Stavtrup IF, som driver projektet, er fortsat i gang med at samle penge ind til første etape af byggeriet, og udvalget har for nylig fået tilsagn fra Købmand Herman Sallings Fond om, at fonden forventer at støtte multihalsprojektet med fem millioner kroner, såfremt det lykkedes at få resten af finansieringen på plads og finde en placering til hallen.

I foråret gav Aarhus Kommune et tilskud på ni millioner kroner til projektet, og dermed er det på relativt kort tid lykkedes Haludvalget at sikre 14 millioner kroner til det nye samlingssted i Stavtrup.

Nu mangler der et tilsvarende beløb for at have finansieringen til første etape af det planlagte byggeri på plads, fortæller formand Per Bo Nørgaard Andersen.

- Lige nu mangler vi at indsamle cirka 13-14 millioner kroner til vores anlægsbudget, og vi har fremsendt en ansøgning til AP Møller fonden, som vi venter svar på, siger han.

Selskabet AAA United, som er ejet af Anders Holch Povlsen, har tidligere sagt ja til at støtte projektet med 28 millioner kroner, samt udgifter til arkitekter. Derudover er der gang i en løbende lokal indsamling til projektet i Stavtrup.

Placeringen på Bispemarken

Foruden finansieringen er der en lokalplansproces i gang, som skal afgøre, om den nye multihal kan opføres på ”Bispemarken” på hjørnet af Bispevej og Jarlsmindevej.

Placeringen af multihallen har skabt en del diskussion i Stavtrup, som Viby-StavtrupLIV tidligere har beskrevet, men Haludvalget arbejder fortsat for, at hallen skal placeres på "Bispemarken", som er ejet af Aarhus Kommune.

For at det kan ske, skal der laves en ændring i lokalplanen, så marken kan anvendes til kulturelle formål og ikke kun til idræts- og rekreative formål, som den er udlagt til i dag.

Per Bo Nørgaard Andersen, hvad er din forventning til lokalplansprocessen?

- De politiske signaler, vi har fået fra kommunen er, at de støtter op om projektet – også med tanke på de ni millioner, de selv har givet i tilskud. Derfor må vi formode, at hvis ikke ”Bispemarken” bliver anvist som placering, så arbejder kommunen med en anden mulighed.

- Jeg har svært ved at se, at kommunen har andre muligheder end ”Bispemarken”, men jeg kan jo blive overrasket, siger han.

For at Haludvalget kan komme i mål med lokalplansprocessen og få den endelige godkendelse af byrådet til at opføre hallen på ”Bispemarken”, har Aarhus Kommune stillet en række krav om, at Haludvalget bliver mere konkrete i forhold til byggemodning af grunden.

- Vi er blevet bedt om at stille med en række undersøgelser og svar på, hvordan vi vil håndtere forhold omkring støj, trafikafvikling, vandnedsivning og miljø. Det er en forudsætning for at lokalplanen kan ændres, så det skal vi i gang med, fortæller Per Bo Nørgaard Andersen.

Undersøgelserne kræver hjælp fra arkitekter, rådgivende ingeniører og byplanrådgivere, og derfor har Haludvalget fået frigivet midler fra Aarhus Kommune og AAA United til at gå i gang med undersøgelserne.

Hvordan skal hallen se ud?

Derudover skal Haludvalget i samarbejde med arkitekterne i gang med at tegne og skitsere, hvordan hallen skal indrettes og se ud - både indendørs og udendørs.

Det skal elever på Højvangskolen og Århus Friskole blandt andet komme med input til.

Den 2. og 3. februar 2022 afvikler Haludvalget workshops i samarbejde med Lego, hvor eleverne skal bygge med legoklodser.

- Børnene i 0. - 6. klasse skal bygge de udendørsfaciliteter, som de kunne ønske sig omkring hallen, gennem Klokkeskoven og op omkring skolen. Det arbejde skal så indgå som inspiration til arkitekterne i forhold til at få skitseret udendørsarealerne omkring hallen, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

Arrangementet faciliteres af lokale Stavtrup-borgere ansat ved Lego.

Viby-StavtrupLIV har tidligere skrevet om, hvad Haludvalget planlægger, at den nye multihal skal rumme. 

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.