Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I krydset her hvor Ormslevvej møder Aarhus Syd Motorvejen planlægger kommunen at etablere motorvejsramper. Det kan få stor betydning for både Viby og Stavtrup. Foto: Kristine Dam Johansen

Er de berygtede motorvejsramper på vej?

I løbet af det halve år jeg efterhånden har skrevet artikler om Viby og Stavtrup, er "ramperne" et ord, der er dukket op igen og igen.

Kommunens planer om at etablere motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej er blevet diskuteret til borgermøder, nævnt for mig i adskillige interviews og omtalt i helhedsplanen for Viby og kommunens 10-års investeringsplan.

Og det er tydeligt, at planerne om "ramperne" også spøger hos mange af jer, der bor i Stavtrup og i området omkring Ravnsbjergvej, hvor de potentielt kan få stor betydning for jeres hverdag.

Hele idéen med projektet er, at motorvejsramperne skal være med til aflaste trafikken på Viby Torv og lede flere bilister uden om torvet, hvor trafikken lige nu er presset til bristepunktet i myldretiden.

Men kommunens planer giver også store bekymringer om øget støj, gennemkørende trafik og usikre skoleveje på Ravnsbjergvej, som i forbindelse med projektet skal udvides fra en tosporet til en firesporet vej.

Derfor sætter jeg i de næste to nyhedsbreve fokus på de berygtede ramper, som kommunen har afsat 101 millioner kroner til over de næste 10 år. Og i denne uge vil jeg gøre dig klogere på, hvad status er på projektet lige nu.

For selv om kommunen står på spring for at få ramperne etableret, er Vejdirektoratet - som skal give den endelige tilladelse - anderledes forbeholdne, som situationen er lige nu.

I næste uge dykker vi så dybere ned i de mange bekymringer, som rampeprojektet afføder i Stavtrup og i området omkring Ravnsbjergvej.

Men inden da skal vi i dette nyhedsbrev også omkring Stavtrup Fritidsklub, som i det nye år skal sige farvel til deres nuværende lokaler på Bispevej og i stedet rykke ind på Højvangskolen. Kommunen har nemlig nye planer for, hvad der skal ske med de tomme lokaler, som fritidsklubben efterlader.

Mere om det nedenfor. God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Det er i krydset her, hvor Aarhus Syd Motorvejen møder Ormslevvej, at kommunen ønsker at etablere motorvejsramper. Til højre for motorvejen ses Stavtrup og til venstre ses Viby. Foto: Jens Thaysen

Kommunen kigger igen på at etablere motorvejsramper mellem Viby og Stavtrup

Aarhus Kommune har i maaaaaange år talt om at lave endnu en tilkørsel til motorvejen i krydset ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej, og det giver bekymringer i både Viby og Stavtrup.

Efter projektet efterhånden har ligget i dvale i mange år, kigger kommunen nu igen på ramperne og har for nylig taget kontakt til Vejdirektoratet for at komme videre med de store planer.

Få en status på projektet her.

Aarhus Kommune har i årevis haft planer om at etablere ramper til motorvejen ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej, og nu har de taget projektet op af skrivebordsskuffen igen. Men Vejdirektoratet er ikke klar til at vende tommelfingeren op endnu.

I mange år har Aarhus Kommune luftet idéen om at etablere endnu en motorvejstilkørsel til Aarhus Syd Motorvejen i krydset ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej.

Formålet med motorvejsramperne er at lede en større del af trafikken fra det sydlige Aarhus via Ravnsbjergvej og Aarhus Syd Motorvejen, i stedet for at bilisterne i dag skal køre ind over Viby Torv, som er hårdt presset i myldretiden og i dag fungerer som en flaskehals.

Aarhus Kommune ønsker at etablere motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej (markeret med den sorte firkant) for at lede bilister via Ravnsbjergvej (markeret med rød), så de ikke skal ind langs Skanderborgvej og Viby Ringvej (markeret med blå) for at komme på motorvejen eller videre nordpå. 

Men idéen om at etablere motorvejsramperne deler borgerne i Viby og Stavtrup.

Nogle mener, at det er en god og nødvendig løsning for at mindske trafikken omkring Viby Torv. Andre – særligt i Stavtrup og omkring Ravnsbjergvej - frygter øget støj og gennemkørende trafik, hvis ramperne kommer.

Projektet med motorvejsramperne har på det seneste ligget i dvale, men nu har Aarhus Kommune besluttet at tage projektet op af skrivebordsskuffen igen.

Mere konkret har de i løbet af de seneste måneder haft kontakt med Vejdirektoratet - som i sidste ende skal give tilladelse til at etablere ramperne - for at få deres vurdering af projektet.

- Vi har lige indkaldt til et nyt møde om projektet, som vi håber at nå inden jul, hvor vi forhåbentlig kan få Vejdirektoratets nik til, at de kan se projektet for sig, fortæller projektleder hos kommunens afdeling for Teknik og Miljø, Lars Clausen.

Stadig usikkert om ramperne kommer

Årsagen til, at Aarhus Kommune har taget projektet frem igen, er at Aarhus Vand har planer om at etablere regnvandsbassiner og et rekreativt område i nærheden af, hvor ramperne efter planen skal anlægges.

Aarhus Vand har derfor eftersøgt et svar på, hvor meget motorvejsramperne kommer til at fylde, og det har fået kommunen til at hive projektet frem igen.

Sådan kunne motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej blive anlagt, men det ligger ikke endelig fast endnu. Illustration: Rapporten "Mobilitet frem mod 2050"

Men lige nu er spørgsmålet fortsat, om ramperne overhovedet kan etableres.

Kommunen har afsat 101 millioner til projektet i deres 10-års investeringsplan for 2024-2033, hvor de forudsætter en statslig medfinansiering på 50 millioner kroner.

Men motorvejsramperne blev ikke nævnt, da Folketinget i juni måned vedtog en stor plan for Danmarks infrastruktur.

- Vi har pillet projektet frem for Aarhus Vands skyld, og vi troede, at vi skulle i gang med at projektere, men så kunne vi fornemme på infrastrukturforliget, at det var måske ikke lige nu, siger Lars Clausen.

- Når vi en gang får en aftale med Vejdirektoratet om at etablere ramperne, så skal vi i gang med at projektere. Men først skal vi have en aftale om, at der kan komme ramper, og hvordan de i så fald kan se ud, siger han.

Af den grund kan Aarhus Kommune lige nu ikke sige noget om tidshorisonten på projektet.

Vejdirektoratet: Meget skal undersøges, før vi siger ja

Det kan Vejdirektoratet heller ikke. Her er der pt. ingen planer om at etablere - eller medfinansiere - nye ramper til Aarhus Syd Motorvejen ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej, oplyser afdelingsleder Mette Fynbo.

Hun bekræfter, at Vejdirektoratet har genoptaget dialogen med Aarhus Kommune. Men det er endnu for tidligt at sige, om det overhovedet kan lade sig gøre at etablere ramperne.

- På det grundlag, der foreligger nu, kan vi ikke vurdere, om vi kan godkende et nyt tilslutningsanlæg. Det vil kræve et mere omfattende arbejde, siger Mette Fynbo.

Vejdirektoratet skal blandt andet have foretaget en vurdering af, hvordan et nyt rampeanlæg vil påvirke den øvrige motorvejstrafik.

Derudover skal det undersøges, hvad der rent vej- og anlægsteknisk er plads til i krydset ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej, så ramperne ikke bliver til gene for trafikafviklingen og trafiksikkerheden på motorvejen.

- Vejdirektoratet skal jo varetage statens veje, så vi skal sikre, at vores øvrige anlæg ikke bliver forringet i væsentlig grad ved at lave et nyt tilslutningsanlæg, siger Mette Fynbo og tilføjer, at det i sidste ende er en politisk beslutning at etablere - og eventuelt medfinansiere - ramperne.

Bekymring for afstanden mellem ramperne

Vejdirektoratet er også opmærksomme på, at motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej potentielt kan komme til at ligge ret tæt på de eksisterende ramper ved Åhavevej/Viby Ringvej med kun 1,7 kilometers afstand imellem sig.

Der er præcis 1,74 kilometer mellem motorvejsramperne ved Åhavevej/Viby Ringvej og krydset ved Ormslevvej/Ravnsbjergvej, og det kan være for kort, lyder det fra Vejdirektoratet. 

- Det er ikke altid, at vi har de bedste erfaringer med det. Motorvejen er jo egentlig indrettet til, at man skal have en masse trafik, der kører lige ud og lidt trafik, der kører af og på. Og hver gang man etablerer et nyt rampeanlæg, bliver det mere komplekst med af- og tilkørsel, siger Mette Fynbo.

- Derfor skal vi undersøge den konkrete strækning nærmere for at se, hvor tæt ramperne kommer til at ligge, og om det kan give nogle problemer i forhold til trafiksikkerheden og trafikafviklingen på motorvejen. Det er sådan noget, vi skal drøfte med Aarhus Kommune, siger hun.

Endelig skal Vejdirektoratet også foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et nyt rampeanlæg i forhold til blandt andet trafikafvikling, fremkommelighed og eventuelle miljømæssige konsekvenser.

Viby Torv er presset til bristepunktet

Årsagen til, at Aarhus Kommune overhovedet ønsker at etablere motorvejsramperne, er som nævnt, at trafikken på Viby Torv skal aflastes. Ifølge Lars Clausen fra Teknik og Miljø er torvet allerede nu presset til bristepunktet i myldretiden.

- Vi så et meget godt eksempel på det, da Brabrand Sø og Årslev Engsø for to år siden var oversvømmet efter store regnskyl. Det gjorde, at man ikke kunne køre ad Byleddet og Søskovvej, som kører igennem de to søer. Det så man tydeligt effekterne af på Viby Torv.

Byleddet/Søskovvej, som forbinder Brabrand og Stavtrup, omtales også som "den tredje ringvej". 

- Det afspejler selvfølgelig også noget uhensigtsmæssigt, nemlig at Byleddet/Søskovvej i dag fungerer som en ventil. Nogle kalder den for ”den tredje ringvej”. Hvis man ikke havde den, ville trafikken i perioder bryde helt sammen. Det viser tydeligt, at vi har et vejsystem, som faktisk i dag er fuldt udnyttet de kritiske steder, og det er blandt andet på Viby Torv, siger Lars Clausen.

Færre biler på Skanderborgvej og Viby Ringvej

Ifølge Aarhus Kommunens trafikmodel, der kan simulere, hvordan trafikken vil udvikle sig i fremtiden, kommer der endnu flere biler på vejene frem mod 2030 og 2040, end der er i dag - også omkring Viby Torv.

Ifølge rapporten ”Mobilitet frem mod 2050”, som blev publiceret i 2019, vil der på en almindelig hverdag i 2035 køre 30.000 biler på Skanderborgvej uden ramperne. Med ramperne reduceres det tal til 25.000 biler. På Viby Ringvej vil trafikken i 2035 reduceres fra 43.000 biler til 30.000 biler, hvis ramperne etableres, vurderer rapporten.

De nyeste prognoser, baseret på kommunens nye trafikmodel og lidt ændrede forudsætninger for byens udvikling, viser dog tal for biltrafikken, der er noget lavere.

Her ses de forventede trafiktal på en hverdag i 2035 med og uden motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej. Kilde: Mobilitet frem mod 2050 (publiceret i 2019).

- Men Aarhus Syd er samtidig den del af Aarhus, som ”halter efter” byudviklingsmæssigt. Vi forudser, at der kommer til at bo flere mennesker i det sydlige Aarhus. Så man kan forvente yderlige pres på vejnettet, og det er helt tydeligt, at Viby Torv ikke kan blive ved med at klare den trafik. Det er den primære årsag til, at vi gerne vil udvide Ravnsbjergvej og koble ramperne på, siger Lars Clausen.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Stavtrup Fritidsklub har ligget i lokalerne på Bispevej siden 1997, hvor bygningen blev opført til at være fritidsklub. Foto: Kristine Dam Johansen

Fritidsklubben i Stavtrup skal flytte: Nu rykker små børn ind i lokalerne på Bispevej

Fritidsklubben i Stavtrup skal snart i gang med at pakke flyttekasserne med playstations og brætspil.

I løbet af 2022 rykker klubben nemlig ind i nye lokaler på Højvangskolen, og det efterlader klubbens lokaler på Bispevej tomme.

Men kun for en stund, for kommunen har en plan.

Stavtrup Fritidsklub skal flytte ind på Højvangskolen i 2022. Det efterlader klubbens lokaler på Bispevej 7, hvor daginstitutionen Kælkebakken i fremtiden skal have hjemme.

I 24 år har der været fritidsklub i den røde murstensbygning på Bispevej 7 i Stavtrup, men i fremtiden bliver krea-værksted, bordtennisborde og gamer-rum skiftet ud med pusleborde, legerum og sangkufferter.

Den integrerede institution Kælkebakken skal nemlig flytte ind i fritidsklubbens lokaler, når klubben i løbet af 2022 er rykket ind på Højvangskolen.

Det oplyser kommunen til Viby-StavtrupLIV.

- Det er besluttet, at fritidsklubbens tidligere lokaler på Bispevej i fremtiden skal huse den nuværende institution Kælkebakken, som i dag ligger på Klokkeskovvej. Kælkebakkens lokaler er nedslidte, og der er brug for nye lokaler, oplyser vikarierende Børn og Unge-chef i Sydvest, Susanne Hammer-Jakobsen.

Lokalerne på Bispevej blev i 1997 bygget til at være fritidsklub. Nu skal de omdannes til at kunne huse vuggestue- og børnehavebørn, oplyser Susanne Hammer-Jakobsen.

- Planlægningsafdelingen i Børn og Unge har været i dialog med ledelsen i Stavtrup dagtilbud om flytningen, og forældre i Kælkebakken er blevet orienteret på et fyraftensmøde. Vi håber snarest muligt at kunne starte en inddragende proces om ombygningen af klubbens lokaler, siger hun.

Planen er, at Kælkebakken kan flytte ind på Bispevej om cirka to år.

Modstand mod at flytte klubben

Årsagen til, at Stavtrup Fritidsklub skal flytte op på Højvangskolen er, at det i Aarhus Kommune er besluttet politisk, at alle fritidsklubber skal ligge sammen med den lokale folkeskole.

Fritidsklubbens forældreråd har kæmpet imod beslutningen sammen med Århus Friskole, men rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), oplyste i oktober til Viby-StavtrupLIV, at han agter at holde fast i beslutningen om at flytte fritidsklubben.

Det er endnu uvist, hvornår i 2022 flytningen af fritidsklubben kommer til at ske, da byggeriet på Højvangskolen er forsinket.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.