Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) har fået afslag på deres tilbud om at opføre et boligområde og en støjvold i Stavtrup. Foto: Flemming Krogh

Støjvold og nye boliger i Stavtrup afvises af kommunen

Der er blevet kæmpet for en støjvold i Stavtrup i 10 år, og som jeg tidligere har beskrevet i et nyhedsbrev fra september, er en af de mulige løsninger blevet fremlagt af de to landmænd Mogens og Lars Lyngby Pedersen. 

De to brødre har de seneste fem år - ad flere omgange - tilbudt kommunen at opføre en støjvold langs motorvejen, mod at de må udstykke en del af deres mark syd for Salamanderparken til boliger.

Men kort før jul valgte Aarhus Kommune foreløbigt at takke nej til tilbuddet fra de to landmænd. Igen.

Mogens og Lars Lyngby Pedersen har tidligere fået afslag på projektet tilbage i 2017, men i sommeren 2020 besluttede de sig for at give det en runde mere og præsentere forslaget om det nye boligområde og støjvolden for kommunen igen.

Anledningen var den såkaldte temaplan "Arealer til alle boligtyper”, som har til formål at finde arealer rundt omkring i kommunen, som er egnet til at udstykke boliger på.

Men svaret blev altså igen et "tak, men nej tak" fra Aarhus Kommunens Teknik og Miljø-afdeling, og det er der flere årsager til, som du kan blive klogere på nedenfor.

Det mest tungtvejende argument er, at dele af marken syd for Salamanderparken ligger i et sårbart grundvandsområde. Og det er ikke nødvendigvis uproblematisk at bygge boliger og opføre en støjvold oven på grundvandsfølsomme arealer, lyder svaret fra kommunen.

Men det har ikke fået Mogens og Lars Lyngby Pedersen til at kaste håndklædet i ringen. De to brødre har sammen med boligforeningen Alboa og ejendomsselskabet Innovater, som begge er interesseret i at udvikle på området syd for Salamanderparken, en række løsningsforslag til kommunen.

Både i forhold til grundvandsbeskyttelsen, men også i forhold til bekymringen blandt nogle borgere i Stavtrup om, hvad et nyt boligområde vil betyde for byens infrastruktur og daginstitutioner, som i forvejen er pressede.

For selv om kommunens Teknik og Miljø-afdeling foreløbigt har vendt tommelfingeren nedad, så kan lokalpolitikerne beslutte, at projektet skal undersøges nærmere, når det onsdag den 19. januar skal behandles i byrådet.

Det følger vi op på.

Lad os dykke ned i historierne.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
De to brødre Mogens og Lars Lyngby Pedersen (th) ønsker at udstykke et område på 8 hektar til boliger på deres 24 hektar mark syd for Salamanderparken. Foto: Flemming Krogh

Kommunen siger igen nej tak til landmænds tilbud om at opføre støjvold og nyt boligområde i Stavtrup

De to brødre Mogens og Lars Lyngby Pedersen har endnu en gang fået afslag på deres projekt om at opføre et nyt boligområde i Stavtrup, som udover boliger indeholder et stort skovareal og en støjvold langs motorvejen.

Og det er især af hensyn til grundvandet, at kommunen har sagt nej, forklarer kommuneplanchef i Teknik og Miljø, Lars Høeberg.

Ifølge ham vil kommunen hellere arbejde for støjafskærmning på anden vis end at sige ja til en støjvold og et nyt boligområde på de to landmænds mark.

Men projektet er ikke lagt endelig i graven endnu.Aarhus Kommune har vendt tommelfingeren nedad til Mogens og Lars Lyngby Pedersens tilbud om at opføre en støjvold og udstykke boliger på deres mark syd for Salamanderparken i Stavtrup. Men projektet er ikke lagt i graven endnu.

De to landmænd og brødre fra Lemming Mogens og Lars Lyngby Pedersen har de seneste fem år - ad flere omgange - haft et tilbud til Aarhus Kommune: Lad os opføre en privat støjvold langs motorvejen på vores mark syd for Salamanderparken, mod at vi får lov til at udstykke en del af arealet til boliger.

Forslaget er tidligere blevet afvist i forbindelse med Kommuneplan 2017, men i 2020 lagde de to brødre projektet frem igen i forbindelse med kommunens temaplan ”Arealer til alle boligtyper”, som har til formål at finde områder i Aarhus Kommune, hvor der kan udstykkes grunde til boliger.

Men kort før jul valgte Aarhus Kommune endnu engang at sige nej tak til tilbuddet.

Og det er der flere årsager til, fortæller kommuneplanchef i Teknik og Miljø, Lars Høeberg.

Sårbart grundvandsområde

Det mest tungtvejende argument er, at cirka halvdelen af arealet, hvor de to landmænd ønsker at udstykke boliger, er et sårbart grundvandsområde.

- Vi vil så vidt muligt gerne undgå at inddrage sårbare grundvandsarealer i byudviklingen. Det skyldes dels, at der er en forureningsrisiko, men egentlig er det mest et hensyn til selve grundvandsdannelsen, siger Lars Høeberg.

- Hvis vi begynder at opføre bygninger og veje, lægge fliser og så videre på arealet, så betyder det, at vi får mindre grundvandsdannelse. Byrådet har tidligere vedtaget, at Aarhus Kommune skal være selvforsynende med grundvand, og det er ikke helt let at sikre. Så jo mere vi kan undgå at inddrage sårbare grundvandsarealer i byudviklingen, des bedre, siger Lars Høeberg.

Cirka halvdelen af marken, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen ønsker at udstykke til boliger (afgrænset af Nordskovvej, Ormslevvej og motorvejen), ligger i et sårbart grundvandsområde, som her er skraveret med rød. Illustration: Aarhus Kommune

Har man ikke lavet byudvikling andre steder i kommunen, som er sårbart i forhold til grundvandet?

- Jo, der er nogle steder, hvor der er taget arealer med stor grundvandsdannelse med, men så vidt muligt afholder vi os fra det, siger Lars Høeberg.

Støjvolden kan også være problematisk

I vurderingen af Mogens og Lars Lyngby Pedersens areal, som er afgrænset af motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken, har det i øvrigt været et argument for kommunen, at der på dele af området er risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Og så er der selve støjvolden, som efter planen skal strække sig 750 meter langs motorvejen fra Nordskovvej til Vestergårdsvangen og være mellem 10 og 16 meter høj.

Støjvolden er en betingelse for at etablere boliger på området, da trafikstøjen fra motorvejen ellers vil overskride grænsen for trafikstøj.

Men ifølge Aarhus Kommune er det ikke bare sådan lige at dynge jord op og etablere en støjvold, når dele af området er sårbart i forhold til grundvandet.

- Det er ikke nødvendigvis uproblematisk at placere jorddepoter oven på grundvandsfølsomme arealer. Der er en risiko for, at forurenet jord kan give nedsivning til grundvandet, og det kan blive en udfordring. Så det taler også imod projektet, siger Lars Høeberg.

Er det ikke et spørgsmål om, hvad for noget jord, man bruger, og hvordan man opfører sådan en støjvold?

- Nu er det ikke min spidskompetence, men jeg vil tro, at risikoen er, at jorden fra støjvolden kan være forurenet. Så kan man spørge: Kan man ikke bare vælge noget ikke-forurenet jord? Det kan godt være. Men det er noget, vi på det her planlægningsniveau ikke kan give svar på. Og det taler for, at vi ikke giver mulighed for byudvikling for et område, der senere viser sig ikke at kunne realiseres, siger Lars Høeberg.

- Andre områder bedre egnet end Stavtrup

I forbindelse med temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” har kommunen i alt modtaget forslag til områder, der kan udstykkes, svarende til 1400 hektarer. De har valgt at gå videre med 300 hektarer rundt omkring i kommunen.

Når Mogens og Lars Lyngby Pedersens areal er blevet afvist, skyldes det kort sagt, at kommunen har vurderet, at der er andre områder i kommunen, der er bedre egnet til byudvikling, siger Lars Høeberg.

- Vi er politisk blevet bedt om at finde arealer, som kan rumme fritliggende boliger. Når vi gør det, kigger vi på, hvilke arealer, der er mest velegnet til det. Så kommer der rigtig mange ønsker ind, og vi synes, der er nogle arealer, der er bedre egnet end lige præcis det her, siger han.

Finde støjafskærmning på andre måder

Humlen er jo, at store dele af Stavtrup er voldsomt plaget af støj fra motorvejen, så derfor vil støjvolden, som indgår i projektet, ikke kun være til gavn for dem, der skal bo på arealet, men også for store dele af byen som sådan. Er det noget, I har haft med i overvejelserne?

- Aarhus Kommune har ad flere omgange over for staten påpeget behovet for støjafskærmning på Aarhus Syd Motorvejen. Det gør kommunen hver gang, der kommer midler til støjbekæmpelse. Så det er noget, vi er opmærksomme på.

- Men man kan sige… Skal vi opføre boliger på et område, som vi ikke vurderer superegnet til det, alene af hensyn til støjen? Det har ikke været et tilstrækkeligt tungtvejende argument for os. Så ville det være bedre at få noget støjafskærmning på anden vis, siger Lars Høeberg.

- Men det er en politisk vurdering, og byrådet og Teknisk Udvalg må beslutte, om de er enige i den anbefaling. Politikerne kan jo godt have nogle andre hensyn end dem, vi har lagt op til, siger han.

Med andre ord er projektet ikke lagt endelig i graven endnu.

Onsdag den 19. januar skal Mogens og Lars Lyngby Pedersens projekt behandles i byrådet. Her kan byrådet vælge at sende forslaget til videre behandling i Teknisk Udvalg.

Lars Lyngby Pedersen har sammen med boligselskabet Alboa og ejendomsselskabet Innovater, som er interesseret i at udvikle på området, søgt foretræde for Teknisk Udvalg for at tale deres sag.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Lars Lyngby Pedersen dyrker i dag sin mark syd for Salamanderparken som konventionelt landbrug. I baggrunden anes motorvejen, som han sammen med sin bror vil opføre en støjvold langs. Foto: Kristine Dam Johansen

Mogens og Lars kæmper videre for udstykning og støjvold: Vi har ikke opgivet drømmen endnu

- Vi har ikke opgivet drømmen endnu, for vi mener, at vi har løsningerne på alle de indvendinger, som kommunen kommer med, og i vores øjne er det her et rigtig godt tilbud til både kommunen og til Stavtrup by.

Sådan siger Lars Lyngby Pedersen, efter kommunen har givet ham og broren Mogens afslag på deres tilbud om at opføre boliger og en støjvold syd for Salamanderparken.

Lars Lyngby Pedersen mener, at der findes løsninger på, hvordan grundvandet kan beskyttes, og veje og daginstitutioner i Stavtrup ikke bliver yderligere presset med et nyt boligområde.

Selv om Aarhus Kommune foreløbigt har afvist Mogens og Lars Lyngby Pedersens projekt om et nyt boligområde og en støjvold i Stavtrup, kæmper de to brødre videre. De mener, at de har løsningerne på kommunens bekymringer klar - blandt andet i forhold til beskyttelse af grundvandet. Men også på infrastrukturen i Stavtrup.

Skuffelse var den første følelse, der ramte Lars Lyngby Pedersen, da han lige op til juleferien den 23. december fik at vide, at Aarhus Kommune havde sagt nej til hans og broren Mogens’ projekt om at opføre et nyt boligområde - inklusiv en støjvold - på deres mark syd for Salamanderparken i Stavtrup.

De to brødre har præsenteret projektet for kommunen i forbindelse med den såkaldte temaplan "Arealer til alle boligtyper", som har til formål at finde arealer i kommunen, hvor der kan udstykkes grunde til boliger.

Men kommunens afdeling for Teknik og Miljø har altså valgt at afvise projektet og anbefale byrådet, at der ikke bliver udstykket boliger og opført en støjvold på marken.

Forslaget skal dog behandles i byrådet onsdag den 19. januar og er derfor ikke endelig afvist endnu. Og her på den anden side af nytår er Lars Lyngby Pedersen da også mere optimistisk.

Han og broren Mogens har ikke opgivet tanken om at få lov til at udstykke 8 hektar på deres 24 hektar store mark til en blanding af ejer-, lejer- og almene boliger - og derudover opføre et stort grønt, rekreativt område og en 750 meter lang støjvold langs Aarhus Syd Motorvejen.

Ejendomsselskabet Innovater, som er interesseret i at udvikle på området, har givet dette bud på, hvordan der kunne bygges på arealet. Blandt andet med opførelse af seniorbofællesskaber. De ønsker at inddrage Stavtrup Fællesråd i processen. Illustration: Luplau Poulsen Arkitekter

De to brødre arbejder sammen med boligforeningen Alboa og ejendomsselskabet Innovater, som begge er interesseret i at udvikle på området, samt med virksomheden jord.dk som er specialiseret i at opføre støjvolde.

- Vi har ikke opgivet drømmen endnu, for vi mener, at vi har løsningerne på alle de indvendinger, som kommunen kommer med, og i vores øjne er det her et rigtig godt tilbud til både kommunen og til Stavtrup by, siger Lars Lyngby Pedersen.

- Ingen risiko for grundvandet

Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-afdeling har givet flere begrundelser for, hvorfor de mener, at det er en dårlig idé at udstykke grunde til boliger på arealet.

Blandt andet er der risiko for oversvømmelse på området. Men det mest tungtvejende argument fra kommunen er, at dele af arealet ligger på et sårbart grundvandsområde, og at der derfor er risiko for mindre grundvandsdannelse og forurening af grundvandet, hvis man opfører boliger på området.

Cirka halvdelen af marken, som Mogens og Lars Lyngby Pedersen ønsker at udstykke til boliger (afgrænset af Nordskovvej, Ormslevvej og motorvejen), ligger i et sårbart grundvandsområde, som ses skraveret med rødt her. Illustration: Aarhus Kommune

Men det mener ejendomsselskabet Innovater og Alboas byggechef Niels Eilersgaard kan løses.

- I vores øjne er der ikke nogen risiko for grundvandet. Vi kan i samarbejde med Aarhus Vand sørge for, at alt det regnvand, der lander på området, lander i overløbsbassiner, render og rekreative regnvandssøer, så det kan sive ned i grundvandet. Så grundvandsdannelsen vil efter vores vurdering være lige så god, som den er nu, og samtidig vil tiltagene være med til at håndtere den oversvømmelsesrisiko, der er på området, siger Niels Eilersgaard.

Stopper med at sprøjte marken

Lars Lyngby Pedersen tilføjer, at det 15 hektar store område med skov, som han planlægger at opføre mellem støjvolden og boligerne, også vil bidrage til at beskytte grundvandet og gavne biodiversiteten.

- Derudover stopper min bror og jeg med at dyrke marken som konventionelt landbrug og bruge sprøjtemidler, som vi gør i dag, og det vil også være til gavn for grundvandet, siger han.

Det anerkender kommuneplanchef i Teknik og Miljø, Lars Høeberg, men han pointerer, at kommunen ikke kan forhindre beboerne på området i at bruge sprøjtemidler i deres haver.

Som løsning på det, foreslår Lars Lyngby Pedersen, Alboa og ejendomsfirmaet Innovater at lægge en servitut ned over boligerne, som forbyder brugen af sprøjtemidler.

Løsning for støjvolden

Og så er der støjvolden.

Den 750 meter lange jordvold, som indgår i projektet og efter planen skal strække sig fra Nordskovvej til Vestergårdsvangen, er også en af årsagerne til, at kommunen har vendt tommelfingeren nedad.

Ifølge kommunen er der en risiko for, at den jord, som støjvolden opføres af, kan være forurenet og give nedsivning til grundvandet.

Det arbejder virksomheden jord.dk, som er interesseret i at opføre støjvolden, på at løse.

- Vi er en miljøvirksomhed, og derfor er vi naturligvis kun interesseret i at lave holdbare miljøløsninger. Derfor har vi bedt uafhængige rådgivende ingeniører regne på miljøbelastning for undergrunden og grundvandet på det konkrete sted, og der bliver i øjeblikket beregnet på flere tekniske løsninger, siger administrerende direktør Rolf Mørk Nielsen.

Han forventer at kunne fremlægge beregningerne på et foretræde for Teknisk Udvalg inden for de næste måneder.

Jeg synes også, man skal huske, at hvis der ikke kommer nogle nye børnefamilier til byen de næste 10 år, ud over de familier, der køber de nuværende huse i Stavtrup, så løber skolen tør for børn. Der skal også være børn til at bruge den nye multihal

Lars Lyngby Pedersen

Pres på veje og institutioner i Stavtrup

Men én ting er kommunens bekymringer for grundvandet og oversvømmelse på området.

Noget andet er bekymringen for, hvad en ny udstykning i Stavtrup vil betyde for byens infrastruktur og daginstitutioner, som i forvejen er pressede.

I et høringssvar, som er indsendt i forbindelse med temaplanen "Arealer til alle boligtyper", skriver en borger:

- Infrastrukturen i Stavtrup er max presset med trafik både af gennemkørende bilister og områdets beboere. [...] Området har gennem mange år tiltrukket børnefamilier, hvorfor kapacitetsgraden for skole og daginstitutioner har nået sit maksimum.

I forhold til trafikken pointerer Lars Lyngby Pedersen, at der er tale om en udbygning af Stavtrup og ikke en fortætning, og at der er tre veje, der fører ind til det område, han vil udstykke - Ormslevvej, Nordskovvej og Stavtrupvej.

Samtidig ser han de potentielle motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej som en del af løsningen på infrastrukturen.

- Stavtrup har også brug for nye børnefamilier

I forhold til daginstitutioner nævner Lars Lyngby Pedersen, at en del af boligerne på området efter planen skal udstykkes til seniorboliger, som ikke vil belaste institutionerne. Derudover kunne det være en mulighed at opføre en midlertidig institution på området, som kan blive permanent, hvis behovet er der, siger han.

- Jeg synes også, man skal huske, at hvis der ikke kommer nogle nye børnefamilier til byen de næste 10 år, ud over de familier, der køber de nuværende huse i Stavtrup, så løber skolen tør for børn. Der skal også være børn til at bruge den nye multihal, siger Lars Lyngby Pedersen.

Ser du det som en mulighed at opføre støjvolden uden boligområdet?

- Det er svært for mig at sige. Så længe jeg ikke har en tilladelse fra kommunen til at opføre en støjvold, kan jeg ikke vurdere, hvad det vil koste. Derfor vil jeg være ked af at sige, at jeg opfører støjvolden uanset hvad, siger han.

- Som jeg har sagt før, så gør jeg det ikke for mine blå øjnes skyld, og fordi jeg er en flink mand. Så kunne jeg lige så godt bruge pengene på at bygge mig et hus, der er bedre støjisoleret. Jeg vil hellere end gerne bygge den støjvold for Stavtrup by. Men det er klart, at der skal være noget, der finansierer det, og der skal også være en gulerod for mig. Jeg håber, at Stavtrup by vil støtte op om projektet, siger Lars Lyngby Pedersen.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.