Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Jens Frostholm er skoleleder på Langagerskolen, som skal udvides for at få plads til flere elever med behov for specialpædagogisk undervisning. Foto: Kristine Dam Johansen

Skole i Viby skal udvides for millionbeløb - og Stavtrup IF mangler frivillige

Når foråret kommer, og træerne langt om længe har fået grønne blade igen, så kan alle jer der bor i området omkring Ravnsbjerg og Bøgeskov Høvej formentlig godt forvente at støde på en gravko eller et sjak håndværkere, når I går tur forbi Langagerskolen.

Specialskolen for børn med adhd og autisme, som ligger på Bøgeskov Høvej, har nemlig efterhånden så mange elever, at skolen er i alvorlig pladsmangel, og derfor har byrådet i Aarhus Kommune besluttet, at den skal udvides.

21,2 millioner kroner er der helt præcis afsat til byggeriet, som efter planen skal gå i gang sidst på foråret eller i starten af sommeren. Udvidelsen skal blandt andet give skolen flere klasselokaler, en ny såkaldt multisal, og så skal der gøres noget ved trafikafviklingen ud til Bøgeskov Høvej.

En lignende proces er i gang i Stavtrup, hvor man også er i fuld gang med at udvide Højvangskolen, fordi der kommer flere og flere elever og børnefamilier i byen.

Men selv om byen vokser – og der generelt er en stærk frivillighed i Stavtrup - så har idrætsforeningen for tiden store problemer med at finde frivillige til at give et nap med - hvad end det drejer sig om at træne et gymnastikhold et par gange om ugen eller bruge en eftermiddag på at sælge juletræer foran Rema 1000.

Det har betydet, at Stavtrup IF har måttet sløjfe flere initiativer, fordi der simpelthen ikke var frivillige nok. Og det ærgrer frivilligansvarlig Søren Kjærgaard Kristiansen.

- Jeg forstår udmærket, at folk med et fuldtidsjob og to børn føler, at buen er spændt, og at der ikke er mere tid at give af. Men det er ærgerligt, for der findes så mange monster-ressourcestærke folk i byen, som kunne bidrage med rigtig meget, siger han.

Søren Kjærgaard Kristiansen håber derfor, at flere folk i Stavtrup vil melde sig på banen - bogstavelig talt.

Det kan du læse mere om nedenfor. God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Langagerskolen er en kommunal specialskole særligt for elever med adhd og autisme. Skolen har elever på alle klassetrin fra 0.-10. klasse. Foto: Kristine Dam Johansen

Langagerskolen skal udbygges med ny multisal og elevbygning

Flere og flere børn med eksempelvis adhd og autisme bliver henvist til et specialpædagogisk tilbud, og det mærker de tydeligt på Langagerskolen i Viby, som netop er en skole for børn med særlige behov.

Elevtallet er steget markant de seneste år, og derfor skal skolen nu udbygges for 21,2 millioner kroner.

Det indebærer en ny multisal, flere klasselokaler og bedre afvikling af trafikken ud mod Bøgeskov Høvej.

Specialskolen Langagerskolen i Viby får flere og flere elever og skal nu udbygges for 21,2 millioner kroner. Skolen får blandt andet nye idrætsfaciliteter, elevbygning og bedre trafikafvikling ud mod Bøgeskov Høvej.

Langagerskolen i Viby, som er en specialskole for børn med autisme og adhd, oplever ligesom mange andre skoler i disse år at få flere elever.

Det skyldes både den generelle vækst i befolkningstallet, men også fordi andelen af børn, der har brug for specialpædagogisk undervisning, stiger.

For Langagerskolen betyder det, at elevtallet er steget fra 157 elever i 2015 til knap 230 elever i det nuværende skoleår, og derfor er skolen efterhånden ved at være hårdt presset på plads.

- Vi mærker tydeligt, at vi har haft en stor tilgang i elever, og vi kan rent fysisk ikke være her alle sammen på adressen i Viby, fortæller skoleleder Jens Frostholm.

- Derfor har vi i løbet af dette skoleår fået opsat en ekstra pavillon, så vi nu har to midlertidige pavilloner at undervise i foruden vores klasselokaler. Derudover har vi åbnet en afdeling med cirka 23 børn på den gamle skole i Kolt, så vi har to adresser. Så vi har i den grad brug for mere plads, siger han.

Jens Frostholm er skoleleder på Langagerskolen i Viby, som skal udvides for 21,2 millioner. På området her bag ham, hvor der i dag ligger en svævebane, skal der bygges endnu en elevbygning med klasselokaler, som kan huse endnu flere elever. Foto: Kristine Dam Johansen

Multisal til idræt, teater og klatring

Og det får skolen snart.

Byrådet i Aarhus Kommune har i forbindelse med budgetforliget 2021 afsat 21,2 millioner kroner til at udbygge Langagerskolen.

Udbygningen kommer til at foregå i en to-trins-raket.

Først skal skolen have udvidet sine idrætsfaciliteter med cirka 300 kvadratmeter, og skoleleder Jens Frostholm forventer, at arbejdet går i gang allerede i det sene forår eller først på sommeren.

Det er blandt andet gymnastiksalen her, som skal udvides i forbindelse med udbygningen af Langagerskolen. Foto: Kristine Dam Johansen

- Når vi får flere børn, får vi også brug for flere idrætsfaciliteter. Derfor bliver der bygget en multisal i forbindelse med vores nuværende gymnastiksal.

- Multisalen skal kunne bruges både til idræt og til forskellige arrangementer, så der skal være mulighed for klatrevæg, teaterforestillinger og motorisk træning. Samtidig får vi et lille lokale til fitness, som er en aktivitet, mange af vores børn og unge mennesker godt kan lide. Derudover kommer der nye omklædningsfaciliteter, fortæller skolelederen.

Skitsen her viser planerne for udbygningen af Langagerskolen med multisal, elevbygning og bedre vejtilslutning. 

Flere klasselokaler

Udover multisalen skal skolen udbygges med en ny elevbygning på cirka 400 kvadratmeter med plads til fire ekstra klasselokaler, som skal erstatte de to pavilloner.

Sammen med Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune er ledelsen og medarbejderne på skolen i gang med at finde ud af, hvordan undervisningslokalerne kan indrettes bedst muligt i forhold til elevernes særlige behov.

- Langagerskolen er oprindeligt bygget med udgangspunkt i de behov, som børn med autisme har, men der sker hele tiden en udvikling, så det er vigtigt for os at overveje, om den indretning, vi har haft indtil nu, er det den rigtige, eller om der skal laves nogle justeringer, siger Jens Frostholm.

Endelig er der i forbindelse med udbygningen af Langagerskolen planer om at lave en bedre til- og frakørsel til skolen via Bøgeskov Høvej.

- Langt de fleste af vores elever kommer om morgenen med minibusser fra hele Aarhus Kommune. Så der er forholdsvis trange kår med trafikken, så tanken er, at der skal laves en udkørsel i begge ender af skolen, så vi kan få en mere flydende og sikker afvikling af trafikken, siger Jens Frostholm.

Tilbygningen til Langagerskolen forventes at stå færdig i marts 2023.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

- Mit håb er, at der er flere folk i Stavtrup, som har lyst til at give en hånd med, siger Søren Kjærgaard Kristiansen, der er frivilligansvarlig i Stavtrup IF. Foto: Kristine Dam Johansen

Stavtrup IF mangler frivillige: Der er så mange ressourcestærke folk i byen, der kan bidrage med rigtig meget

At være frivillig i den lokale idrætsforening behøver ikke at indebære at stå langs sidelinjen på en kold fodboldbane og træne juniorholdet tre gange om ugen.

Det kan også indebære at bruge en eftermiddag på at sælge nytårskrudt eller pølser to gange om året.

Men lige for tiden har Stavtrup IF svært ved at tiltrække frivillige til både de store og de små tjanser.

Det betyder, at flere initiativer er blevet sløjfet, og derfor håber foreningen, at flere lokale kan lokkes til at give en hjælpende hånd med.

Stavtrup IF har brug for flere frivillige - både som trænere og holdledere - men i lige så høj grad til mindre tjanser som at sælge fyrværkeri og juletræer eller stå for udlejningen af foreningens klublokale. Men det er svært at få folk til at melde sig på banen, siger frivilligansvarlig Søren Kjærgaard Kristiansen.

På mange fronter er der en stærk frivillighed i Stavtrup, hvor lokale samler sig i grundejerforeninger, idrætsforeningen, multihalsudvalget, Stavtrup Netværket og naturgruppen De Re-Kreative – ofte under sloganet ”sammen når vi længere”.

Men når det er sagt, så er det ikke altid nemt at tiltrække nye frivillige til byens mange grupper og foreninger, og det mærker man for tiden i Stavtrup IF.

Idrætsforeningen har store problemer med at finde frivillige med lyst og vilje til at give en hånd - hvad end det drejer sig om at træne et gymnastikhold eller sælge juletræer foran Rema 1000 en eftermiddag i december.

Stavtrup IF annoncerer jævnligt via Facebook, klubbladet Riposten eller appen Holdsport, men det er generelt op ad bakke at få folk til at melde sig på banen, fortæller frivilligansvarlig og medlem af forretningsudvalget Søren Kjærgaard Kristiansen.

- Når vi skriver ud og spørger, om der er nogen, der har lyst til at bruge en eftermiddag på at sælge krudt op til nytår, så får vi ingen tilbagemeldinger. Vi bliver nødt til at tage direkte dialog og kontakt, og vi finder primært de frivillige via vores eksisterende netværk, og blandt borgere der er frivillige i andre sammenhænge.

- Vi har for nylig haft en specifik jobannonce i Riposten, hvor vi leder efter en person, der vil stå for udlejningen af klublokalet SIF’en. Annoncen er også blevet sendt ud til medlemmerne af Motion og Bevægelse, men indtil videre er der ingen, der har meldt tilbage, og det ærgrer os selvfølgelig, siger han.

Stavtrup IF har fundet en ansvarlig til udlejning af SIF'en internt i deres forretningsudvalg.

- Men det virker lidt tragikomisk, at ham, der er kasserer i badminton, tennis og i Stavtrup IF, også skal påtage sig det ansvar, siger Søren Kjærgaard Kristiansen.

Initiativer bliver sløjfet

I december var Stavtrup IF nødt til at sløjfe det årlige juletræssalg, blandt andet fordi det ikke lykkedes at skaffe frivillige nok til at sælge træerne.

I gymnastikforeningen er der potentiale for endnu flere hold, hvis flere frivillige meldte sig til at hjælpe til, og Stavtrup IF har også undersøgt muligheden for at starte et e-sportshold, men det er ikke lykkedes at finde frivillige til at drive det.

Jeg forstår udmærket, at folk med et fuldtidsjob og to børn føler, at buen er spændt. Men det er ærgerligt, for der findes så mange monster-ressourcestærke folk i byen, som kunne bidrage med rigtig meget.

Søren Kjærgaard Kristiansen

Ofte kan det også være svært at finde folk til mindre tjanser. Det betyder, at Stavtrup IF i stedet må trække på dem, der i forvejen yder en stor indsats i foreningen.

- Ofte ender det med, at vi må spørge formændene for de forskellige afdelinger – håndbold, fodbold og badminton - om de kan finde folk til at tage en vagt, for eksempel med at sælge juletræer.

- Og så ender det ofte med, at de selv står med deres kone eller nærmeste nabo og må tage vagten, og det er jo surt, når de i forvejen gør en stor indsats. Men de har en ansvarsfølelse, og derfor tager de mere på sig, siger Søren Kjærgaard Kristensen.

I håndboldafdelingen har de forsøgt at finde frivillige til at sælge fadøl på Smukfest eller hjælpe ved andre store begivenheder, som kan give penge til afdelingen, men det er generelt svært at finde frivillige til at stille op.

Mange ressourcestærke folk i Stavtrup

Søren Kjærgaard Kristiansen forstår godt, at især børnefamilier har meget at se til i hverdagen.

- Jeg forstår udmærket, at folk med et fuldtidsjob og to børn føler, at buen er spændt, og at der ikke er mere tid at give af. Men det er ærgerligt, for der findes så mange monster-ressourcestærke folk i byen, som kunne bidrage med rigtig meget.

- I foreningen kunne vi formentlig også blive bedre til at organisere, men mit håb er, at der er flere folk i Stavtrup, som har lyst til at give en hånd med, siger han.

Det at være frivillig kan også give en hel masse til en selv, siger Søren Kjærgaard Kristiansen, som blandt andet har været engageret i multihalsprojektet.

- Alle de relationer, jeg har i Stavtrup, med søde, dygtige og kompetente mennesker, havde jeg ikke, før jeg meldte mig ind i multihalsprojektet for tre år siden. Så det at være frivillig kan også give en følelse af at være med i et fællesskab og bidrage til et endnu bedre lokalsamfund, siger han.

Skulle man have lyst til at blive frivillig i Stavtrup IF, anbefaler Søren Kjærgaard Kristiansen, at man henvender sig til formanden i den afdeling, som man er interesseret i at hjælpe i.

Ellers kan man henvende sig direkte til ham.

Det mangler Stavtrup IF hjælp til lige nu:

  • Alle afdelinger under Stavtrup IF har brug for frivillige til stort og småt. Det kan være som kasserer i bestyrelsen, en hjælpende hånd til at planlægge træningstider, sælge pølser og juletræer eller lignende.
  • Ofte er der brug for trænere og holdledere.
  • Stavtrup IF mangler en ansvarlig for udlejning af klublokalet SIF’en. Arbejdet består blandt andet i kommunikation med borgere, der ønsker at leje lokalerne. Arbejdstiden er cirka en time om ugen. Det kræver ingen specifikke kompetencer.
  • Stavtrup IF er interesseret i nye medlemmer til forretningsudvalget. Det kan indebære at skrive artikler til Riposten, arrangere sommerskole, sælge strømper og hjælpe med at skabe synergier på tværs af underafdelingerne. Det kræver ingen særlige forudsætninger.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

Kulturgryden Stavtrup består pt. af seks frivillige - heriblandt Lise Juliussen øverst til højre - som har sat sig for at bringe flere kulturarrangementer til Stavtrup. Foto: Privat, Jørgen Kirk/Jysk Fynske Medier, Agata Lenczewska-Madsen/Jysk Fynske Medier.

Morgensang, fredagsbar og keramik: Lokale vil lave flere kulturarrangementer i Stavtrup

Skal vi ikke mødes om fredagen til en øl og lidt livemusik?

Eller hvad med at synge morgensang sammen, tage på naturudflugt eller arrangere et sambaoptog igennem Stavtrup?

Det er ikke mangel på gode idéer hos den lille gruppe af lokale borgere, der kalder sig Kulturgryden Stavtrup.

Gruppen har sat sig for at bringe flere kulturarrangementer til byen, og der er allerede en hel del planer på tapetet.

En gruppe lokale Stavtrup-borgere, der går under navnet Kulturgryden Stavtrup, drømmer om at skabe flere kulturarrangementer i byen. Gruppen har allerede planer om at arrangere fredagsbar, morgensang, foredrag og måske et sambaoptog.

En fredagsbar med livemusik, hvor borgerne i Stavtrup kan mødes over en øl eller en sodavand. En uge med fælles morgensang i samarbejde med Ormslev Kirke. Eller et festligt sambaoptog igennem byen med elever fra Højvangskolen og Friskolen.

Der er ikke mangel på gode idéer hos en lokal gruppe frivillige, der kalder sig Kulturgryden Stavtrup, og som arbejder for at skabe flere kulturarrangementer for voksne og børn i Stavtrup.

Gruppen består pt. af cirka seks medlemmer og blev skabt tilbage i oktober 2019 under et fællesmøde på Højvangskolen i forbindelse med multihalsprojektet.

Lise Juliussen er en af dem, der har været med i gruppen fra start, og formålet er ifølge hende at skabe flere kulturelle fællesskaber i byen.

- Stavtrup har simpelthen så mange gode fællesskaber, og der sker rigtig meget inden for idrætsområdet – håndbold, fodbold, badminton og så videre – men der sker ikke så meget på det organiserede kulturområde.

- Så vi skeler lidt til den aktivitet, der er på idrætsområdet, og lader os inspirere af det i forhold til at få nogle kulturelle aktiviteter for voksne og børn op at stå. Det kræver altid flere kræfter, når det ikke eksisterer i forvejen, men det er noget af det, vi drømmer om, siger hun.

Arrangementer på vej

Kulturgryden Stavtrup har allerede taget initiativ til en række arrangementer, som efter planen skal løbe af stablen i foråret.

Det tæller blandt andet morgensang i Ormslev Kirkes sognegård i uge 10 og en familietur med en naturvejleder i nærområdet.

Derudover arbejder gruppen på at arrangere en række foredrag i samarbejde med menighedsrådet i Ormslev Kirke, for eksempel med en forfatter, en rejsefortælling eller noget for børn.

Og så har Kulturgryden Stavtrup en idé om at starte en fredagsbar i Stavtrup.

- Der er jo en del kreative folk i Stavtrup, så vi synes, det kunne være fedt at lave en kulturel aktivitet, som man kan kunne mødes om, og der er musik jo oplagt, fordi det er så dejlig festligt.

- Så vi vil gerne lave en fredagsbar, hvor man kan mødes lidt uforpligtende til en øl eller en sodavand og forhåbentlig høre noget live-musik. Vi mangler dog lige at få lokationen helt på plads, siger Lise Juliussen.

Kulturgryden Stavtrup har også haft planer om at arrangere et sambaoptog i forbindelse med byfesten. Men det blev aflyst på grund af corona.

- Vi tænkte, at det kunne være et rigtig fint samarbejde mellem Friskolen og Højvangskolen, hvis de havde lyst til at gå sammen og lave et optog. Og idéen lever stadigvæk, siger Lise Juliussen.

Udfordring at finde lokaler

Corona har i det hele taget spændt ben for en del af gruppens idéer, men i oktober 2020 lykkedes det Kulturgryden Stavtrup at stable en keramikworkshop på benene med den lokale kunstner Ginette Wien, hvor børn og voksne mødtes udenfor ved fodboldklubben og lavede figurer i ler.

"Monstre og mønstre" var temaet for den keramikworkshop, som Kulturgryden Stavtrup arrangerede i efteråret 2020 i samarbejde med en lokal kunstner. Foto: Privat

Foruden corona har gruppen en løbende udfordring med at finde lokaler, hvor de kan afholde deres arrangementer. For eksempel en fredagsbar.

Men det giver også muligheder, siger Lise Juliussen.

- Fordelen ved det er, at vi kan gå hen og banke på forskellige steder – for eksempel på Lokalcenter Søholm eller i bofællesskaberne i byen, hvor vi måske kan være heldige at leje nogle lokaler. Det gode ved kultur er jo, at vi ikke behøver at vente, til der står en multihal eller et lokale klar. Vi kan for det meste bare gå i gang, siger hun.

Gerne have flere med

Lise Juliussen opfordrer Stavtrup-borgerne til at følge med i gruppens arbejde på Facebook og til at melde sig på banen, hvis man har lyst til at være med.

- Der er garanteret nogle folk i byen, som spiller musik eller har et orkester, og dem vil vi gerne have på banen til fredagsbaren, hvis de har lyst til at bidrage. Men i det hele taget må kunstnere eller andre med gode idéer meget gerne tage fat i os, siger hun.

I selve styregruppen i Kulturgryden byder de også nye medlemmer velkomne.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.