Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Efter hastigheden på motorvejen i 2018 blev hævet fra 110 km/t til 120 km/t, oplever mange i Viby og Stavtrup, at støjen er blevet væsentlig værre. Nu skal den kortlægges. Foto: Jens Thaysen

Skal der støjværn op langs motorvejen? Det skal ny kortlægning være med til at afgøre

Da jeg for nylig var i Stavtrup, besluttede jeg mig for at lave et lille eksperiment.

Jeg tog min cykel og kørte ud til området omkring Stavtrupvej og Vestergårdsvangen, som er to af de boligområder, der groft sagt ligger klos op ad motorvejen og dermed også er allermest plaget af støj.

Mellem de yderste parcelhuse og motorvejen ligger et grønt område med en lille høj, som jeg stillede mig op på - cirka 150 meter fra kørebanen, hvor bilerne susede forbi.

Jeg fiskede min mobiltelefon op ad lommen og åbnede den lydmålingsapp, som jeg havde hentet tidligere på dagen. Og få sekunder efter, at min tommelfinger havde ramt app-ikonet, røg måleren op på 63 dB. Et støjniveau, der ligger langt over Miljøstyrelsens anbefalede grænse på 58 dB.

Jeg skal ikke gøre mig klog på om min lille improviserede hjemmemåling via appen er troværdig eller ej, men jeg ved, at flere af jer, der bor ved motorvejen på både Stavtrup- og Viby-siden har foretaget lignende målinger med samme resultat.

Nu skal det så vise sig, om målingerne holder stik. For trafikstøjen fra Aarhus Syd Motorvejen skal kortlægges i år. 

Ifølge loven er Vejdirektoratet nemlig forpligtet til at undersøge trafikstøjen fra landets motorveje hvert femte år, og da den seneste kortlægning fandt sted i 2017, er det nu blevet tid igen. Og det kan vise sig at få afgørende betydning for, om man fra politisk side vil prioritere at sætte støjværn op på strækningen ved Viby og Stavtrup.

Derudover skal det handle om indbrud, som jeg også satte fokus på tidligere på ugen. For lige som antallet af indbrud i private hjem er faldet markant i 8260 Viby J de seneste år, gør det samme sig gældende for indbrud i biler. Men nogle veje og parkeringspladser er fortsat udsatte, og hvor de ligger, kan du se på kortet i artiklen.

Lad os dykke ned i det.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Skal der sættes støjværn op langs motorvejen ved Viby og Stavtrup? Det skal en ny støjkortlægning være med til at afgøre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nu skal støjen fra Aarhus Syd Motorvejen kortlægges - og det kan blive afgørende

Er støjen fra motorvejen virkelig blevet værre de seneste år, efter det er blevet tilladt at køre 120 km/t i stedet for 110?

Det skal Vejdirektoratet nu give svar på. I år skal trafikstøjen fra alle landets motorveje kortlægges, og det gælder også på strækningen, der løber mellem Viby og Stavtrup.

Og resultaterne kan vise sig at få stor betydning.

Kortlægningen af trafikstøjen danner nemlig grund for Vejdirektoratets såkaldte støjhandlingsplan, der udpeger en række særligt støjbelastede boligområder i Danmark, som Vejdirektoratet anbefaler politikerne at skele til, når de skal beslutte, hvor der skal etableres støjværn.

Vejdirektoratet skal i år kortlægge trafikstøjen fra landets motorveje – inklusiv strækningen ved Viby og Stavtrup. Kortlægningen munder ud i en række anbefalinger til politikerne om, hvor der skal prioriteres støjværn. Men de er først klar om et par år.

Støjen fra motorvejen er blevet værre, og særligt efter hastigheden i 2018 blev hævet fra 110 km/t til 120 km/t.

Den oplevelse deler mange borgere i Viby og Stavtrup, og nu skal det undersøges nærmere, om den susende lyd fra biler og lastbiler reelt er blevet højere i de seneste år.

Vejdirektoratet er forpligtet til hvert femte år at kortlægge trafikstøjen fra statsvejene, og da den seneste kortlægning fandt sted i 2017, skal den revurderes i år.

Og det kan få stor betydning.

Kortlægningen af trafikstøjen danner nemlig grund for Vejdirektoratets såkaldte støjhandlingsplan, som udpeger særligt støjbelastede boligområder i Danmark, hvor det efter Vejdirektoratets vurdering som udgangspunkt vil være mest oplagt for politikerne at prioritere midler til støjværn.

Det fortæller chefkonsulent i Vejdirektoratet, Jakob Fryd.

- Vi er forpligtet til at støjkortlægge statsvejene, men vi er også selv interesserede i at følge udviklingen for at se, hvor de største støjproblemer er, fordi en del af vores opgave er at pege på steder, hvor man får mest ud af at etablere støjværn, siger han.

Støjplan færdig i 2024

Selve støjhandlingsplanen har dog lange udsigter. Første skridt er som sagt at kortlægge støjen, og det sker ad to omgange.

Først er Vejdirektoratet forpligtet til at lave en kortlægning af støjen ud fra en fælles EU-model. Den skal være færdig i sommeren 2022.

Derefter beregner Vejdirektoratet også trafikstøjen via en fællesnordisk model kaldet Nord2000, som de anser for at være mere præcis og valid end den europæiske. Den kortlægning forventes færdig i sommeren 2023.

Først derefter udarbejdes den nye støjhandlingsplan, som bliver fremlagt i offentlig høring i foråret 2024.

Med andre ord skal vi to år frem i tiden, før det står klart, om Vejdirektoratet i deres støjhandlingsplan peger på strækningen ved Viby og Stavtrup som et område, hvor der med fordel kunne prioriteres støjværn.

Sådan beregnes støjniveauet

- Når Vejdirektoratet i løbet af 2022 og 2023 kortlægger støjen langs statsvejene, foretager de ikke målinger af støjen, men beregninger.

- Beregningerne foretages ud fra en model, der tager højde for alle de faktorer, der har betydning for støjniveauet.

- Det indebærer antallet af køretøjer, fordelingen af tunge og lette køretøjer, den gennemsnitlige hastighed, vejens belægning, terrænet, bygninger og støjskærme langs vejen samt det gennemsnitlige vejr over et år - herunder vindforhold.

- Støjkortlægningen vil vise status for støjbelastningen fra statsvejene per 2021 og tager ikke højde for eventuelle kommende infrastrukturprojekter, som for eksempel motorvejsramper eller Marselistunellen. Vejprojekter vil derimod være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurderinger, hvor de fremtidige støjmæssige konsekvenser beregnes og vurderes.

- Det er almindeligt anerkendt, at opgørelser af vejstøj ved hjælp af støjberegninger, giver lige så valide resultater, som opgørelse af støj ved hjælp af støjmålinger.

- I Danmark foretages støjberegninger med den fælles nordiske beregningsmodel Nord2000, som betragtes som en af de mest avancerede støjberegningsmodeller i verden.

Kilde: Vejdirektoratet

Støjniveau over 65 dB

Når Vejdirektoratet skal prioritere boligområder, hvor de vurderer, at det vil give mening at opsætte støjværn, sker det ud fra flere parametre, forklarer Jakob Fryd.

- Vores tilgang er, at vi peger på de steder, som er særligt støjbelastede, og samtidig laver vi analyser af, hvad vi kan gøre for at nedbringe støjen, og hvad det vil koste at sætte en støjskærm op.

- Når man sammenholder prisen med den støjreduktion, man får ud af det, kan man regne omkostningseffektiviteten ud. Det er den måde, vi prøver at prioritere på, når vi skal indstille områder til politikerne, siger han.

I Vejdirektoratets øjne er et område særligt støjbelastet, hvis der indgår mindst fem boliger, der er belastet over 63 dB, samt mindst én bolig der er belastet med mere end 65 dB.

Men selv om Vejdirektoratet kommer med deres anbefalinger i støjhandlingsplanen, er det ikke ensbetydende med, at et område bliver prioriteret, tilføjer Jakob Fryd.

- I sidste ende er det politikerne, der beslutter projekterne, og de kan have nogle andre ønsker end dem, som vi peger på, siger han.

2,4 milliarder i støjpuljen

I forhold til udfordringerne med støj fra motorvejen i Viby og Stavtrup, har det lokale byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S) blandt andet peget på muligheden for at få del i den støjpulje på 3 milliarder kroner, som tilbage i juni måned blev afsat i den store aftale om Danmarks infrastruktur.

Ud af de 3 milliarder kroner er 2,4 milliarder fortsat ikke udmøntet til konkrete projekter, og den politiske forhandling om, hvordan pengene skal fordeles, sker i princippet uafhængig af Vejdirektoratets støjhandlingsplan, fortæller Jakob Fryd.

- Men man skeler selvfølgelig til vores faglige input, for det er typisk os, der får bestillingen om at indfri projekterne. I den forbindelse er vores udgangspunkt stadig vores støjhandlingsplan, siger han.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.

-  Lad være med at lade din taske stå synligt fremme på forsædet eller bagsædet, hvor man tydeligt kan se den udefra, lyder rådet fra Østjyllands Politi. Foto: Søren Gylling

Se kortet: Her sker der flest indbrud i biler i Viby og Stavtrup

Stjålne telefoner, computere, gps-udstyr og tasker.

Det sker, at tyve bryder ind i biler i Viby-området, selv om antallet af bilindbrud de seneste år er faldet markant.

Det seneste år har Lykkesholms Allé, Niels Bohrs Vej, Onsholtgårdsvej, Vilhelm Becks Vej, Vårkjærvej og Grøfthøjparken været hårdest ramt af bilindbrud inden for postnummeret.

Ser man på de seneste fem år er det dog især de store indfaldsveje og Viby Torv, hvor folk har oplevet at komme tilbage til en bil, der er brudt op.

Politiet oplever, at tyvene nogle gange ser deres snit til at bryde ind i en bil, når folk lige hurtigt skal ordne et ærinde.

Derfor lyder råd nummer ét fra Østjyllands Politi: Tøm bilen, før tyven gør det.

Antallet af indbrud er faldende i 8260 Viby J, og det gælder også for indbrud i biler. Men nogle områder er udsatte, og ifølge politiet er det ikke ualmindeligt, at indbruddene sker, mens bilisterne lige ordner et hurtigt ærinde.

En bærbar computer på passagersædet, en iPhone i mobilholderen eller en åben taske på bagsædet kan være en rigtig dårlig idé, når du smækker døren til din bil og går en tur i kiosken eller supermarkedet.

For der sker fortsat indbrud i biler i Viby-området, selv om antallet af bilindbrud de seneste år er faldet markant - på linje med antallet af indbrud i private hjem, som Viby-StavtrupLIV tidligere har beskrevet.

Ser man på det seneste år har Damagervej i Viby været hårdest ramt af bilindbrud, hvor der fire gange er blevet anmeldt til politiet, at en tyv er brudt ind.

Dernæst kommer Lykkesholms Allé, Niels Bohrs Vej, Onsholtgårdsvej, Vilhelm Becks Vej, Vårkjærvej og Grøfthøjparken, hvor der på hver vej har været to bilindbrud i løbet af 2021.

Det viser en aktindsigt i indbrudstallene for postnummer 8260 fra Østjyllands Politi.

Ser man på tallene over en lidt længere periode, er det dog - ikke overraskende - de større indfaldsveje og Viby Torv, hvor flest har oplevet at komme tilbage til en bil, der er brudt op.

I perioden fra 2015 til 2021 er højdespringeren Skanderborgvej med 79 indbrud efterfulgt af Viby Ringvej med 74 indbrud, Viby Torv med 49 indbrud, Ormslevvej med 45 indbrud og Lykkes Holms Allé med 35 indbrud.

På kortet nedenfor kan du zoome ind og få overblik over, hvor mange bilindbrud, der har været på din vej.

Pas på ved daginstitutionen

Politiet oplever, at tyvene nogle gange ser deres snit til at bryde ind i en bil, når folk lige hurtigt skal ordne et ærinde.

- For nogle år tilbage så vi eksempler på, at der skete tyveri i biler ved daginstitutioner. Forældrene skulle bare lige hurtigt ind og aflevere eller hente deres børn, mens alting stod tilbage ude i bilen, fortæller vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Camilla Nielsen.

Derfor er råd nummer ét: Tøm bilen, før tyven gør det, tilføjer hun.

- Lad være med at lade din taske stå synligt fremme på forsædet eller bagsædet, hvor man tydeligt kan se den udefra. Læg den i bagagerummet eller allerbedst: Tag den med ud af bilen.

- Selvfølgelig kan man få erstattet en computer eller en telefon, men mange har jo halvdelen af deres liv til at ligge på deres elektroniske udstyr, så husk nu at tage det med, og lås bilen, siger Camilla Nielsen.

Derudover er det en god idé at undgå at parkere i mørke områder.

- Hvis du kan parkere et sted, hvor der er overvågning, lys, og hvor der generelt færdes mange mennesker, så er det det allerbedste, siger Camilla Nielsen.

Viby-StavtrupLIV er et nyhedsbrevsmedie og udkommer ugentligt med artikler om Viby og Stavtrup direkte i din indbakke. Tilmeld dig her.