Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I løbet af i år undersøger Aarhus Kommune, hvordan skolevejene ved kommunens skoler kan gøres mere sikre for eleverne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skoleveje skal gøres tryggere - men cykelsti på Ormslevvej har lange udsigter

For de fleste forældre kan det være en nervepirrende affære at sende sit barn alene afsted til skole på cykel, løbehjul eller gåben, og som mor til en lille pige - som dog er nogle år fra skolealderen - kan jeg levende sætte mig ind i, at det må være ekstra angstprovokerende i så trafikeret et område som Viby.

Viby Skole skal eleverne gebærde sig på Skanderborgvej, Viby Torv og Holme Ringvej. På Vestergårdsskolen cykler eleverne klos op ad biler og bybusser langs Ormslevvej. Og længere ude af Ormslevvej i Stavtrup skal eleverne fra den sydlige del af byen krydse den stærkt trafikerede vej for at komme til Højvangskolen.

Nu skal skolevejene imidlertid gøres tryggere. Aarhus Kommune har igangsat en stor såkaldt skolevejsanalyse, som indebærer, at kommunen i løbet af i år og starten af næste år besøger alle skoler og kortlægger de trafikale udfordringer. Og efterfølgende vil kommunen i samarbejde med skolerne så give deres bud på, om bedre cykelstier, fodgængerovergange eller kampagner kan gøre det tryggere for børnene at fragte sig selv til og fra skole.

Der er afsat 70 millioner kroner til nye projekter, og der er stor politisk velvilje til at gøre noget ved skolevejene, men hvordan pengene skal fordeles, er ikke fastlagt endnu.

På Viby Skole og Højvangskolen i Stavtrup håber skolebestyrelserne på løsninger, der kan gøre det tryggere for eleverne at færdes ved de stærkt trafikerede veje.

Men på Vestergårdsskolen har bestyrelsen allerede fået en nedslående besked. Cykelstien langs Ormslevvej, som i mange år har stået på toppen af ønskelisten, bliver nemlig ikke realiseret i forbindelse med kommunens skolevejsanalyse.

Det skyldes, at der er store anlægsprojekter på tegnebrættet langs Ormslevvej i de kommende år, og derfor vil det ifølge kommunen være ulogisk at grave vejen op nu og etablere en cykelsti til eleverne, lyder det.

Og med den lidt nedslående nyhed vil jeg sende dig videre til historierne og i øvrigt opfordre dig til at skrive til mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk, hvis du oplever trafikproblemer i Viby eller Stavtrup, som du synes, jeg skal kigge nærmere på.

God lørdag.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Trafikken på Holme Ringvej, Skanderborgvej og Grundtvigsvej i Viby samt Ormslevvej i Stavtrup gør det sårbart for elever at komme til skole, lyder det fra de lokale skolebestyrelser. Foto: Mikkel Østergaard

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Aarhus Kommune har sat gang i en større skolevejsanalyse, der skal undersøge, hvordan trafiksikkerheden for eleverne på kommunens skoler kan forbedres.

Og der er rigeligt med udfordringer at tage fat på i lokalområdet. På Viby Skole har de nyanlagte bump på Holme Ringvej ikke helt haft den effekt, som skolen havde håbet på, og derudover er det svært at få forældrene til at bruge skolens kys-og-kør-bane om morgenen.

På Højvangsskolen i Stavtrup er der et stort ønske om at gøre det tryggere for børn at krydse Ormslevvej, og så er skolebestyrelsen opmærksomme på cykelstien ved Rema 1000, hvor eleverne er udsatte.

Og der er god chance for at få del i de 77 millioner, der er afsat til skolevejsprojekter, selv om der ikke er nogen garanti.

- Fra politisk side er der stort fokus på de her skolevejsanalyser, og vi fik penge til nærmest samtlige projekter ved den forrige skolevejsanalyse, hvor 138 ud af 146 projekter indtil videre er blevet udført, siger Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune.

Hvordan gør vi det mere sikkert for eleverne at cykle eller gå til skole? Det skal undersøges i en ny stor skolevejsanalyse, som Aarhus Kommune har iværksat. På Viby Skole og Højvangskolen håber man på mere sikkerhed omkring de trafikerede veje.

Lige meget om børn cykler, går, kører på rulleskøjter eller løbehjul til skole, er alle forældre optaget af, at børnene kommer sikkert frem, og nu skal skolevejene til folkeskolerne i Viby og Stavtrup – og i resten af kommunen - undersøges nærmere.

Aarhus Kommune har i år igangsat en større skolevejsanalyse, som skal kortlægge trafikale udfordringer ved alle kommunens skoler og pege på mulige løsninger, der kan forbedre trafiksikkerheden for eleverne.

Det foregår sådan, at kommunens medarbejdere afholder møder med lederen og bestyrelsen på den enkelte skole og efterfølgende besøger skolen en morgen, hvor der er meget trafik, for at observere forholdene.

Veje omkring Viby Skole er ikke børnevenlige

Viby Skole har endnu ikke haft besøg af kommunen i forbindelse med skolevejsanalysen, men der er flere udfordringer at tage fat på, fortæller formand for skolebestyrelsen Gitte Frederiksen Vahl.

Viby Skole ligger i et stærkt trafikeret område, og mange forældre kører deres børn i skole på trods af, at skolen har lavet adskillige kampagner for at få flere børn til at gå eller cykle.

- Omkring Viby Skole har vi rigtig mange veje, som ikke er særligt børnevenlige - Grundtvigsvej, Viby Torv og Skanderborgvej og også Holme Ringvej, hvor der er utroligt meget trafik om morgenen og eftermiddagen, siger Gitte Frederiksen Vahl.

- På trods af kommunens nylige tiltag med bump på Holme Ringvej, er bumpene simpelthen ikke høje nok til at genere bilisterne, så der køres med høj fart for at nå det grønne lys ved Skanderborgvej, siger hun.

Trafikudfordringerne har længe været et stort fokus i skolebestyrelsen, men bestyrelsen har svært ved selv at se de oplagte, gode løsninger.

- Vi har forsøgt med forskellige løsninger, hvor vi i samarbejde med kommunen for eksempel etablerede kys-og-kør-banen, men tiltagene viser sig bare ikke at være tilstrækkelige, blandt andet fordi banen ikke benyttes, siger Gitte Frederiksen Vahl.

Viby Skole har tidligere forsøgt sig med at uddele kyskager til dem, der bruger skolens kys-og-kør-bane for at nudge flere til benytte sig af banen. Foto: Kristine Dam Johansen

- Som jeg ser det, kan man fortsætte med at lave kampagner for at få forældrene til at lade deres børn cykle eller huske at tage hensyn, når de afleverer deres børn i bil om morgenen, siger hun.

Sårbart at krydse Ormslevvej

I Stavtrup er der et stort ønske om at få forbedret sikkerheden for de mange børn, der bor syd for Ormslevvej, og som morgen og eftermiddag skal krydse vejen for at komme til og fra Højvangskolen. Det fortæller formand for skolebestyrelsen Carina Faaborg.

- Den største udfordring er Ormslevvej, for der er rigtig mange børn, der er tvunget til at krydse den stærkt trafikerede vej, og selv om man har lavet et midterhelle, er det sårbart for eleverne at gå over, siger hun.

Trafiksikkerheden på Jarlsmindevej er også et opmærksomhedspunkt for skolebestyrelsen, og det samme er cykelstien på Ormslevvej ved Remas parkeringsplads.

- Vi har mange elever, der cykler i skole, og ved indkørslen til Remas parkeringsplads er der tosporet cykelsti, hvor cyklisterne kører i begge retninger, så der er de meget sårbare, når bilister skal køre ind og ud af parkeringspladsen, siger Carina Faaborg.

Penge til næsten alle projekter

Når kommunen besøger skolerne, vurderer de efterfølgende, hvordan trafikudfordringerne kan løses bedst, fortæller Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune.

- Vi vurderer ud fra, hvad skolen har sagt, og hvad vi har observeret. Kan vi for eksempel nøjes med at arbejde med kampagner, eller skal der laves fysiske tiltag? Hvis det bare er nudging eller kampagner, der skal til, er der ingen grund til at sætte det helt store maskineri i gang, siger han.

Aarhus Kommune forventer at besøge alle skolerne i løbet af i år eller starten af næste år. Derefter skal ønsker og projekter kortlægges, inden de i prioriteret rækkefølge skal føres ud i livet.

- Vi skal have skitseret og regnet på en masse løsningsforslag, og så skal vi prioritere dem og lave en indstilling til byrådet. Fra politisk side er der stort fokus på de her skolevejsanalyser, og vi fik penge til nærmest samtlige projekter ved den forrige skolevejsanalyse, hvor 138 ud af 146 projekter indtil videre er blevet udført, siger Martin Svendsen.

Han forventer, at implementeringen af de første løsninger finder sted i 2023, og at det vil tage cirka fire år, før det sidste projekt er færdigt.

Men lige nu handler det først om at finde ud af, hvad problemerne er, og hvordan de skal løses.

Flere kører deres børn i skole

Det betyder også, at det er nu man som forælder med fordel kan hive fat i skolelederen eller skolebestyrelsen, hvis man har ønsker og ideer, der kan gøre børnenes vej til skolen mere sikker.

- Det er selvfølgelig ikke sådan, at man mister sin chance for at få en ide med, hvis man ikke får det gjort nu, men det er en god ide at tage fat i skolerne, så de kan samle til bunke, siger Martin Svendsen.

Ifølge Martin Svendsen er der trængselsudfordringer ved stort set alle kommunens skoler om morgenen, og kommunen hører fra flere skoler, at det er blevet mere normalt, at forældre kører deres børn i skole i stedet for at lade dem cykle eller gå.

- Vi har været på flere skoler, der fortæller, at mange af dem, der før cyklede, nu bliver kørt af deres forældre, som sætter børnene af, inden turen går videre til arbejde. Så de fleste skoler har en eller anden form for afleveringsproblematik. Simpelthen fordi, der er mange biler i en kort periode, siger han.

Om det skyldes praktiske årsager, vaner, dårlige skoleveje eller noget helt fjerde, er ikke til at sige entydigt.

Svært at bygge sig ud af trængsel

Men bedre vejforhold eller lignende anlægsprojekter er ikke nødvendigvis den bedste løsning på det trafikkaos, der kan opstå ved skolerne om morgenen, siger Martin Svendsen.

- Det er så koncentreret en trafik, at den er svær at bygge sig ud af for at kunne klare 10 minutters pres. Vi skal også huske på, at skolevejsanalysens primære formål er at skabe bedre forhold for de lette trafikanter og deres færden til og fra skole. Vi vil jo gerne have skoleeleverne ud af bilen og afsted på cykel i stedet for, hvilket også kan være med til at forbedre forholdene omkring afleveringsproblematikken, siger han.

- Vi besøgte Ellehøjskolen (I Aarhus Vest, red.), hvor vi noterede, at der var kaos i syv minutter. Hvis man skal bygge et stort projekt for noget, der varer i syv minutter, så får vores budget lynhurtigt ben at gå på, selv om vi selvfølgelig gerne vil forbedre forholdene alle steder, siger Martin Svendsen.

Der er i alt afsat 77 millioner kroner til skolevejstiltag på tværs af kommunen, hvoraf syv millioner er brugt til et projekt fra den forrige skolevejsanalyse.

I dag er der kun en såkaldt "cykelstrimmel" nogle steder langs Ormslevvej, som betyder, at eleverne til Vestergårdsskolen cykler faretruende tæt på biler og bybusser. Foto: Kristine Dam Johansen

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Det har længe været et stærkt ønske blandt forældrene til børn på Vestergårdsskolen at få etableret en cykelsti på Ormslevvej, så eleverne ikke skal risikere at blive strejfet af en bil eller en bus på vej til skole.

Men selv om Aarhus Kommune i år gennemfører en større skolevejsanalyse, som skal forbedre trafiksikkerheden på skolerne, afviser kommunen allerede nu, at der kommer en cykelsti langs Ormslevvej.

Det skyldes, at der planlægges et stort spildevandsprojekt og en renovering af Ny Vestergårdsparken i de kommende år, og det får kommunen til at se tiden an.

- I vores øjne ville det være at smide penge ud ad vinduet, hvis vi gravede Ormslevvej op nu for at anlægge en cykelsti, når vejen alligevel skal graves op igen om nogle år. Hvis der skal laves en bedre skolevej, skal det tænkes sammen med de andre store projekter, siger Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune.

Det har længe været et stort ønske blandt forældre til børn på Vestergårdsskolen at få en cykelsti langs Ormslevvej, så børnene ikke skal cykle klos op ad biler og bybusser. Men det bliver ikke en realitet i den nærmeste fremtid. Renoveringer og spildevandsprojekt får kommunen til at holde igen. Til gengæld er der bedre belysning og skiltning på vej.

Hvis det skal være tryggere for elever på Vestergårdsskolen i Viby at cykle til skole, står en cykelsti langs Ormslevvej øverst på ønskesedlen hos forældre og skolen selv.

I dag er der kun en smal ”cykelstrimmel” på cirka en halv meter langs dele af vejen, og det betyder, at skoleelever ofte kommer til at cykle klos op ad biler og bybusser på den trafikerede vej, som Viby-StavtrupLIV tidligere har beskrevet.

I år skal alle skoleveje i Aarhus Kommune imidlertid undersøges i en ny skolevejsanalyse, som skal pege på mulige løsninger, der kan gøre skolevejene mere sikre.

I vores øjne ville det være at smide penge ud ad vinduet, hvis vi gravede Ormslevvej op nu for at anlægge en cykelsti

Martin Svendsen, civilingeniør i Aarhus Kommune

Men selv om det kunne give håb for en ny cykelsti langs Ormslevvej, kan Aarhus Kommune allerede nu sige, at ønsket ikke bliver opfyldt lige foreløbigt.

- Vi kan godt se, at der er et problem på Ormslevvej, siger Martin Svendsen, civilingeniør ved Aarhus Kommune.

- Skolevejsanalysen er et projekt, der strækker sig over flere år, og samtidig er der så mange projekter i støbeskeen i området omkring Ormslevvej i de kommende år, at det i vores øjne ikke giver mening at grave vejen op nu for at anlægge bedre skoleveje, siger han.

Stort spildevandsprojekt

Blandt projekterne nævner Martin Svendsen, at boligforeningen Alboa planlægger en stor renovering af Ny Vestergårdsparken, som ligger på den modsatte side af Ormslevvej, hvor det også skal gentænkes, hvordan trafikken skal betjenes i fremtiden.

Derudover arbejder Aarhus Vand på et stort spildevandsprojekt. Viby Renseanlæg skal i løbet af de kommende 10 år nedlægges, og i stedet skal spildevand i fremtiden pumpes ud til det nye store rensningsanlæg på Marselisborg Havn.

Det indebærer, at der – igen - skal graves spildevandsrør ned langs Ormslevvej.

- Derfor er vi ved at finde ud af, om vi i forbindelse med nedgravningen af spildevandsrørene kan ændre på vejforholdene og lave bedre skoleveje, siger Martin Svendsen.

Hvornår det bliver, kan Teknik og Miljø i Aarhus Kommune dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Men, som Martin Svendsen siger:

- I vores øjne ville det være at smide penge ud ad vinduet, hvis vi gravede Ormslevvej op nu for at anlægge en cykelsti, når vejen alligevel skal graves op igen om nogle år. Hvis der skal laves en bedre skolevej, skal det tænkes sammen med de andre store projekter.

- Ormslevvej er den centrale vej til nogle kæmpe områder, så derfor giver det også nogle store trafikale udfordringer hver gang, man sætter en prop i for at grave vejen op. Så vi skal holde tungen lige i munden og finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt med mindst mulig gene, siger han.

Vejen er for smal til en cykelsti

Årsagen til, at der længe ikke har været en cykelsti langs Ormslevvej er, at vejen lige nu ikke er bred nok til at skabe en reel cykelsti i stedet for den smalle cykelstrimmel.

Etablering af cykelstier kræver minimum 1,8 meter i hver vejside, og vejen går allerede nu helt ud til vejskellene. Derfor ville kommunen skulle erhverve arealer langs med hele Ormslevvej, og det er dyrt, pointerer Martin Svenden.

- Derfor afventer vi det store spildevandsprojekt for at se, om der er anlægsomkostninger, der eventuelt kan samkøres, siger han.

Bedre belysning og skiltning på vej

I Vestergårdsskolens bestyrelse ærgrer formand Jan Secher Mortensen sig over de lange udsigter.

- Det er selvfølgelig ikke okay, men vi er glade for, at der trods alt er fokus på forholdene på Ormslevvej, og vi håber selvfølgelig, at cykelstien kommer så hurtigt som muligt, siger han.

Skolen har til gengæld fået tilsagn fra kommunen om, at der i år vil komme bedre gadebelysning langs Ormslevvej, hvilket også har været et ønske fra skolens side.

Derudover bliver der sat skilte op, som morgen og eftermiddag vil gøre bilister opmærksomme på, at Ormslevvej er en skolevej med krydsende børn.