Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

- Hver gang vi taler om, at vi gerne vil sætte nye tiltag i søen, ender det altid med: Jamen, hvor vi skal være?, siger formand for hovedbestyrelsen i Viby IF, Erna Damgaard, om manglen på idrætsfaciliteter. Foto: Kristine Dam Johansen

Viby IF mangler plads i hallerne på Skanderborgvej

Da jeg var barn og voksede op i den lille nordjyske by Hjallerup, gik jeg ligesom de fleste andre i min folkeskoleklasse til håndbold og levede mere eller mindre mit liv i hallen. Tirsdag og torsdag var der træning, i weekenden var der kamp, og jeg skænkede det ærlig talt ikke en tanke, at der lå et kæmpestort puslespil bag, at jeg bare kunne troppe op og gå i gang med at spille.

At der var voksne frivillige, der havde brugt deres tid på at booke hallen, sørge for pumpede bolde, harpiks og kampprogrammer og planlagt, hvilke hold, der kunne spille hvornår.

Det er en kæmpe kabale, og i Viby er det jævnligt svært for idrætsforeningen Viby IF at få den kabale til at gå op, så foreningens 1700 medlemmer kan komme til træning - hvad end de går til håndbold, fodbold, basket eller gymnastik.

Foreningen oplever stor pladsmangel i faciliteterne på Skanderborgvej, og derfor må de sende omkring halvdelen af deres gymnastik-, håndbold- og baskethold ud i byen på skoler, i gymnastiksale og i Viby Gymnasiums hal for at skaffe faciliteter nok.

I flere afdelinger er der ikke plads til at tage flere hold ind, og lige nu står der unge drenge på venteliste til at spille basket på grund af mangel på plads – og mangel på trænere.

Derfor ønsker Viby IF sig en ekstra hal foruden de to, de allerede har, men ifølge kommunen er det mere nærliggende at se på, hvordan faciliteterne på Skanderborgvej kan bruges bedre eller eventuelt udvides.

På de århusianske skoler kunne toiletfaciliteterne være bedre mange steder – eller i hvert fald renere. Efter der ad flere omgange har været historier fremme i medierne om skoletoiletter, der er så ulækre, at eleverne hellere ville holde sig end at sætte sig på brættet, har kommunen nu valgt at afsætte penge til ekstra toiletrengøring i elevernes middagspause. Og det får skolerne i Viby og Stavtrup også glæde af, hvilket blandt andet vækker begejstring på Vestergårdsskolen.

Jeg håber også, at du har glæde af min lokaljournalistik og kan have fornøjelse af mere af slagsen. Siden juni måned har jeg udsendt omkring 50 nyhedsbreve gratis, men nu bliver Viby-StavtrupLIV et betalingsmedie. Derfor har min redaktør Jens W. Møller et budskab, som jeg håber, du vil læse.

Rigtig god lørdag.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Viby IF er så presset på kapacitet, at det er svært at finde plads til alle de medlemmer, som klubben gerne vil tage ind, fortæller formand for hovedbestyrelsen Erna Damgaard. Foto: Kristine Dam Johansen

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby IF må sende halvdelen af deres gymnastik-, håndbold-, og baskethold ud på skoler, i gymnastiksale og på Viby Gymnasium for at træne, fordi der ikke er plads nok i hallerne på Skanderborgvej.

I fodboldafdelingen er der baner nok lige nu, men ikke plads til at udvide. I håndboldafdelingen er der altid minimum to hold, der bruger hallen samtidig, og i basketafdelingen står unge på venteliste til at komme på hold på grund af manglende faciliteter.

Pladsmanglen giver både praktiske og sociale udfordringer for Viby IF, og derfor har foreningen et ønske om at få etableret endnu en hal.

Men ifølge kommunen er det svært at finde ledige arealer til nye idrætsfaciliteter i Viby. Derfor mener kommunen, at det er mere relevant at se på, hvordan man kan udbygge de eksisterende faciliteter.

Viby IF er nødt til at sende indendørshold ud i byen for at træne, fordi der ikke er plads nok i hallerne på Skanderborgvej. Det går ud over fællesskabet, og derfor står en Hal 3 lige nu øverst på foreningens ønskeliste. Men det er svært at finde plads, lyder svaret fra kommunen.

Når medlemmerne af Viby IF pakker indendørssko, træningstøj og drikkedunk for at tage til gymnastik-, håndbold- eller baskettræning, er det langt fra alle, der møder op i Viby Hallerne på Skanderborgvej.

Viby IF er ligesom mange andre idrætsklubber i Aarhus presset på pladsen, og sidste år lavede foreningen en undersøgelse, der viste, at de på grund af manglen på faciliteter var nødt til at sende halvdelen af deres gymnastik-, håndbold- og baskethold andre steder hen for at træne.

Og sådan er det fortsat, fortæller formand for hovedbestyrelsen, Erna Damgaard:

- Vi er nødt til at sende vores indendørshold ud på skoler, i gymnastiksale og i Viby Gymnasiums hal for at skaffe faciliteter nok. Hver gang vi i hovedafdelingen taler om, at vi gerne vil lave noget mere samarbejde på tværs eller sætte nye tiltag i søen, så ender det altid med: Jamen, hvor vi skal være?

Venteliste til at spille basket

I dag har Viby IF to haller og et fitnessrum foruden cafeteria, mødelokaler, omklædningsrum, redskabsrum og lignende. Udendørs er der atletikbane, fodboldbaner, en relativt nyanlagt kunstgræsbane, tre tennisbaner, en krolfbane og en udendørs basketballbane.

Men med klubbens 1.700 medlemmer er der særligt pladsmangel i hallerne, som også bliver brugt af flere skoler i området - både fra Viby, men også fra Holme Skole og Kragelundsskolen - som har deres idrætstimer i hallen.

Viby IF Håndbold har et såkaldt holdsamarbejde med Stavtrup og AGF, så de kan trække på klubbernes faciliteter, men samtidig kommer der spillere fra Stavtrup og AGF og bruger faciliteterne i Viby Hallerne.

Lige nu er der plads til nye medlemmer på nogle hold i Viby IF, mens der på andre hold er fuldt booket.

- I basketafdelingen er der 15-17-årige drenge på venteliste til at komme på hold på grund af manglende faciliteter - og mangel på trænere. I fodboldafdelingen er der baner nok til det antal medlemmer, afdelingen har lige nu, men de har ikke plads til at udvide. I håndboldafdelingen er der også pres på og altid minimum to hold, der bruger hallen samtidig, fortæller Erna Damgaard.

Ifølge en opgørelse, som Aarhus Kommune lavede i 2019, ligger Viby nummer 7 ud af 13 lokalområder i Aarhus, når det kommer til andelen af idrætsfaciliteter per indbygger. Der er altså både lokalområder, der har bedre og værre forhold. For eksempel har Lisbjerg, Åby, Midtbyen, Hasle og Solbjerg væsentligt færre haller og boldbaner per indbygger end Viby.

- Men det hører med til historien, at Aarhus ligger som nummer 93 ud af 98 kommuner i forhold til andelen af idrætsfaciliteter. Så det kan godt være, at Viby ligger i midten i Aarhus, men der er generelt en meget lav dækningsgrad, siger Heidi Frostholm, forvaltningschef i Sport og Fritid i Aarhus Kommune.

Svært at skabe fællesskab i klubben

Pladsproblemerne i Viby IF giver mange praktiske udfordringer. Når håndbold- og basketafdelingen skal træne i andre faciliteter end i Viby Hallerne, skal de sikre sig, at der er bolde og udstyr nok de steder samt skabe til at opbevare det. Hvis udstyret skal bruges et andet sted, skal trænerne slæbe det rundt.

- Gymnastikafdelingen bliver til gengæld meget låst på, at deres aktiviteter skal være på bestemte lokationer, hvor deres redskaber er. Det giver udfordringer, siger Erna Damgaard.

At holdene spredes rundt i bydelen, er en stor udfordring i forhold til at skabe et godt fællesskab i klubben.

- Det er svært at skabe noget på tværs af holdene og afdelingerne, når så mange medlemmer ikke er vant til at komme i Viby Hallerne, som egentlig skulle være vores centrum, siger Erna Damgaard.

Ønske om en hal 3

Viby IF ansøger om haltider i begyndelsen af året og fordeler derefter de tider, de får, mellem deres afdelinger og hold. Alle træningstider i de to haller er mere eller mindre booket, så hvis Viby IF ønsker at oprette nye hold i for eksempel håndboldafdelingen, må de tage tid fra andre hold.

- Vi kan ikke få mere tid - heller ikke i gymnastiksalene på skolerne - så vi bliver nødt til at tage tid internt fra nogle andre. Det giver mange svære diskussioner hele tiden, siger Erna Damgaard.

Derfor står ønsket om en Hal 3 øverst på ønskesedlen hos Viby IF i forhold til at gøre noget ved pladsproblemerne. Med mindre pladsproblemerne kan løses på andre måder.

- Det er jo nemt for mig at sige, at vi gerne vil have en hal mere, men jeg tænker, at vi skal have nogle fagfolk med ind for at vurdere, hvad der vil være det bedste at gøre. Det har vi ikke nødvendigvis kompetence til som frivillige. Vi kan bare sige, at vi har mangel på kapacitet, siger Erna Damgaard.

- Selvfølgelig skal vi også være åbne for, om vi kan bruge vores faciliteter på andre måder, som giver mening. Men når der er knaphed, er det svært at udfordre sig selv, siger hun.

Bruge de eksisterende faciliteter bedre

Sport og Fritid har for nylig udarbejdet en ny strategi for, hvordan kommunen i fremtiden vil imødegå det store efterslæb på idrætsfaciliteter. Strategien er lige nu til behandling i kulturudvalget, før den skal vedtages i byrådet. Strategien indebærer blandt andet at bygge nye faciliteter, men også at gentænke dem, der allerede er.

- Viby vil gerne have en hal mere, men når man kigger på arealerne, er pladsen knap. Så en del af strategien er også at se på, om der er bygninger rundt omkring, der kan bruges bedre. Vi ser for eksempel, at padeltennis skyder op i gamle lagerhaller. Kan vi gøre gymnastiksalene mere vedkommende og indrette dem, så de i højere grad efterkommer de behov, der er? Det skal vi kigge på, siger Heidi Frostholm.

Tænk idrætsfaciliteter ind i byudviklingen

Mest af alt har Erna Damgaard fra Viby IF et ønske om, at man i højere grad tænker idrætsfaciliteter ind, når man planlægger nye byggerier i Viby - for eksempel på Jyllands-Postens grund og på Store Ravnsbjerg, hvor der kommer rigtig mange nye boliger de kommende år.

Hun er blandt andet i kontakt med Viby Fællesråd og Idrætssamvirket for at sætte fokus på at tænke idrætsfaciliteter ind i byudviklingen:

- Vi vil gerne være i stand til at byde nye beboere velkommen i klubben. Der er også mange studerende på kollegier og i ungdomsboliger i Viby, der kommer til byen for at læse, og måske har været vant til at spille håndbold der, hvor de kommer fra. Dem vil vi rigtig gerne have ind.

- Samtidig vil vi gerne være med til at løfte nogle af dem, der ikke er så vant til at gå til idræt. Men det kræver, at vi også har mulighed for at invitere dem ned, hvor vi har vores aktiviteter, siger Erna Damgaard.

Forvaltningen i Sport og Fritid tager allerede højde på befolkningstilvæksten, forsikrer Heidi Frostholm.

- Men Viby er i forvejen tæt bebygget, og derfor er det rigtig svært at finde ledige arealer til nye idrætsfaciliteter. Så i Viby er det mest relevant at se på, hvordan man kan udbygge det eksisterende og udnytte det bedst muligt. Men det kræver stadig økonomi til både faciliteten, grundkøb eller grundleje, siger hun.

Der er afsat 27 millioner kroner årligt i perioden 2024-2033 til idrætsanlæg i Aarhus.

Flere skoler rundt omkring i Aarhus har oplevet, at skoletoiletterne er så beskidte, at eleverne ikke vil bruge dem. Nu bliver der sat ekstra rengøring ind i middagspausen. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Det kan være decideret sundhedsskadeligt, hvis skolelever går rundt og holder sig en hel dag, fordi toiletterne er så beskidte, at eleverne ikke vil bruge dem.

Og rengøringen på flere århusianske skoler har været mangelfuld, erkender kommunen, som derfor har besluttet at afsætte penge til at svinge klud og gulvskrubbe på skoletoiletterne en ekstra gang i løbet af skoledagen.

Det gælder også på skolerne i Viby og Stavtrup, og det vækker glæde på blandt andet Vestergårdsskolen, som også har oplevet problemer med mangelfuld rengøring.

Efter meldinger om tis på brættet, overfyldte skraldespande og klamme toiletforhold på flere århusianske skoler, afsætter kommunen nu midler til ekstra rengøring af toiletterne i elevernes middagspause. Det gælder også på skoler i Viby og Stavtrup.

Hvis eleverne ikke vil bruge skolens toiletter, fordi de er for klamme og beskidte, kan det medføre, at eleverne i stedet går rundt og holder sig i flere timer i træk og bliver forstoppede.

Og rengøringen på de århusianske folkeskoler har været mangelfuld. Skoleledere og forældre i blandt andet Risskov og Tranbjerg har flere gange berettet om overfyldte skraldespande, beskidte gulve og ulækre toiletter, særligt efter Aarhus Kommune i stigende grad har udliciteret rengøringen på folkeskolerne til private virksomheder.

Kommunen erkender, at rengøringen i perioder har været for dårlig.

Derfor får 48 århusianske folkeskoler nu tildelt en éngangsindsprøjtning på 3,5 millioner kroner, som er øremærket ekstra rengøring på skoletoiletterne i elevernes middagspause. Det skriver Børn og Unge i en pressemeddelelse.

Ordningen tæller også Viby Skole, Søndervangskolen, Vestergårdsskolen og Højvangsskolen, hvor eleverne altså kan se frem til, at der bliver gjort bedre rent på toiletterne.

- Det siger næsten sig selv, at en ekstra rengøring af toiletterne midt på dagen vil have stor betydning for elevernes lyst til at bruge toiletterne og indtrykket af rengøringens standard generelt, siger Nikolaj Harbjerg, økonomi- og administrationschef i Børn og Unge og tilføjer:

- Samtidig kan vi konstatere, at det går støt fremad med tilfredsheden i rengøringen i skolens øvrige arealer. Så vi arbejder målrettet for at løse de udfordringer, der har været.

Nytter ikke noget, at eleverne må holde sig

På Vestergårdsskolen i Viby har de også oplevet, at rengøringen i perioder har været mangelfuld og overfladisk, og at aftalerne om, hvad der skal gøres rent, ikke bliver overholdt.

Derfor er skoleleder Dorthe Kjærulff Christensen glad for den nye mulighed.

- Der er ingen tvivl om, at vi ser frem til muligheden for, at der kan komme ekstra rengøring på toiletterne midt på dagen. Det er en super god idé, for det er vigtigt, at eleverne ikke tænker, at de bliver nødt til at holde sig, til de kommer hjem, fordi toiletterne ikke er rene nok, siger hun.

Ordningen med ekstra rengøring kører i et år, og ventes at være på plads fra midten af maj.

Skoler, der allerede har indført middagsrengøring sammen med deres leverandører, vil også få andel af de 3,5 millioner kroner.

- Skolerne afgør selv, hvordan de bedst bruger pengene til rengøring. Der kan også være lokale forskelle på, om arbejdet skal udføres af nuværende eller nyt personale. Det afgørende er, at der kommer ekstra rengøring på skolerne, siger Nikolaj Harbjerg.

På Vestergårdsskolen håber Dorthe Kjærulff Christensen, at kommunen vil forlænge ordningen, så den ikke kun løber over det kommende år.

- Den ekstra rengøring kommer til at dække et behov, der bliver svært at undvære igen efter et år, så jeg håber, at man vil fortsætte med at give det tilskud, siger hun.

Redaktionschef på Viby-StavtrupLIV, Jens W. Møller.

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

I har taget fantastisk godt imod Viby-StavtrupLIV. Over 1500 borgere får nu vores nyhedsbrev. Det tolker vi derhen, at der er brug for det.

Så nu går vi et skridt videre i vores mission for at give dig overblik over og indsigt i, hvad der sker i Viby-Stavtrup-området - hvilket vi ikke kan blive ved med at gøre gratis.

Fremover vil det koste 39 kroner om måneden at dykke ned i artiklerne på Viby-StavtrupLIV.

Hvad kan du få for 39 kroner? Knap nok fire hindbærsnitter fra Kvickly. De koster typisk 40. Og efter vores lækkersultne erfaring er både fornøjelsen og fordøjelsen desværre ret kortvarig.

Så hvad siger du til denne her servering, som både er mere vitaminrig og langvarig: For 39 kroner om måneden holder vi dig oplyst, inspireret og orienteret i dybden om, hvad der sker i dit lokalområde.

Vi fortæller, hvad der rører sig lige nu, og hvad der er på vej i Viby og Stavtrup. Vi peger på interessante mennesker i området, som du med fordel kan forbinde dig med. Vi tager dig med på råd og anviser løsninger på problemer i området.

For mange af jer er det ikke nogen nyhed, hvad vi har gang i på Viby-StavtrupLIV. For vi har været i gang siden juni, hvor vi formulerede en række løfter til jer. Dem kan du se eller gense her.

Og I har taget godt imod os. Foreløbig følger over 1500 os tæt og modtager 1-2 gange om ugen vores nyhedsbreve om jeres område.

Den brede interesse for vores nye type lokalmedie – det kærligt, kritiske, konstruktive, uafhængige nyhedsbrev – har bekræftet os i, at det er levedygtigt. På en vigtig betingelse:

I kan ikke leve af hindbærsnitter og velvilje alene. Det kan vi heller ikke. Det koster penge at fremstille og udgive god, professionel journalistik. Så derfor tager vi nu næste skridt i vores publicistiske plan for dit lokalområde.

Det er stadig gratis at modtage nyhedsbrevet, hvor du kan få indtryk af, hvad vi beskæftiger os med lige nu.

Men hvis du vil læse artiklerne, som giver dig den dybe indsigt, og resuméerne, som giver dig overblik og klæder dig på til at tale med, så skal du fremover af med 39 kroner om måneden.

Vi håber, at du finder, at Viby-StavtrupLIV mætter dit behov for fokuseret lokal dækning. At det hjælper dig til at deltage i det lokale liv, som vi brænder for at styrke. Og at det giver dig fuld valuta for pengene.

De bedste hilsner fra Jens W. Møller, redaktionschef på Viby-StavtrupLIV.