Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Det er området her ved Viby Renseanlæg, som skal omdannes til et rekreativt område i de kommende år. Foto: Aarhus Vand

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Ligesom de fleste andre synes jeg, at det er balsam for sjælen at gå en tur i skoven eller parken og tage en pause fra bylivet – særligt nu, hvor bøgen er lysegrøn, og alt springer ud. Og Viby har sine små og store oaser: Viby Parken, Eskelunden, Vårkjærparken, Byvangen. Ikke en overflod, men dog nogle stykker.

Og i løbet af de kommende år kommer der endnu et grønt område til på arealet ved Viby Renseanlæg.

Det er i hvert fald planen, som Aarhus Vand arbejder med. I takt med at et nyt, stort renseanlæg åbner på Marselisborg Lystbådehavn, skal Vibys lokale renseanlæg nedlægges, hvilket efterlader arealet mellem Ravnsbjergvej/Ormslevvej og Hømosevej.

Det skal indrettes med store regnvandssøer, så området også kan bruges rekreativt. Hvordan, kan du blive klogere på i artiklen, hvor fagchef i Aarhus Vand, Anne Laustsen, også forklarer, hvordan det nye område kommer til at afhjælpe en del af udfordringen med de massive mængder regnvand, der løber igennem Viby.

Den mangeårige vibygenser Michael Bentholm holder også af bydelens små, lokale åndehuller. Han lever af at lave hyldestkoncerter med musik fra 70’erne og 80’erne, og jeg har spurgt ham til det bedste og det værste ved at bo i Viby. Bydelen, som han kalder ”et logistisk smørhul”.  Michael Bentholm deler blandt andet en anbefaling – hans yndlingssted, som er et udsigtspunkt.

Samtidig tager jeg en overflyvning over en række andre nyheder fra lokalområdet fra den seneste uge. Det handler blandt andet om anholdelser i Stavtrup, en solgt skolebygning i Viby, og en undersøgelse af hvad der egentlig kendetegner Stavtrup som by og lokalsamfund.

Lad os kaste os ud i det.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Visualisering af de kommende regnvandssøer i området omkring det tidligere Viby Renseanlæg ved Ormslevvej. Skitsen er vejledende.

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Aarhus Vand arbejder på at etablere store regnvandssøer på området omkring Viby Renseanlæg.

Det skal dels være med til at lede de massive mængder regnvand, der løber igennem Viby, godt videre til Brabrand Sø.

Men det nye område skal også kunne nydes rekreativt af lokale vibygensere, som ønsker at gå tur eller lufte hunden og løbeskoene.

Området ligger klos op ad Vårkjærparken og det kommende boligområde ved Jyllands-Posten og indgår i planerne om at skabe en grøn kile igennem Viby.

Området ved Viby Renseanlæg skal i fremtiden omdannes til et større grønt område med regnvandssøer og mulighed for gå- og løbeture. Formålet med søerne er at forsinke de store mængder regnvand, der løber igennem Viby både i dag og i fremtiden.

I dag er området omkring Viby Renseanlæg ikke et sted, man kan tage hen for at gå en tur med hunden eller få en naturoplevelse. Men det kan det blive i fremtiden.

I løbet af de kommende år skal Viby Renseanlæg mellem Ormslevvej og Hømosevej nedlægges i takt med, at et nyt stort rensningsanlæg etableres ved Marselisborg Lystbådehavn.

Når det sker, skal der i stedes anlægges regnvandssøer på arealet, hvor Viby Renseanlæg ligger i dag. Samtidig skal området åbnes op, så det kan bruges rekreativt.

Oversigt over lokalplansområde ved Ormslevvej, hvor Aarhus Vand ønsker at etablere regnvanssøer. Hjørnet mellem Ravnsbjergvej og motorvejen er fritaget i tilfælde af, at der skal etableres ramper til motorvejen. 

Det er i hvert fald kongstankerne i en ny lokalplan for området, som er undervejs. Aarhus Vand er primus motor på projektet, og hovedformålet med de kommende regnvandssøer er at skabe en slags holdeplads for regnvandet i Viby, forklarer fagchef Anne Laustsen.

- Når det regner i Viby, ender store dele af vandet naturligt i området omkring Viby Renseanlæg, før det løber videre ud i Døde Å og Brabrand Sø. Det er vigtigt, at vi forsinker regnvandet, så der er plads i Døde Å til, at vandet langsomt kan løbe ud.

- Samtidig skal regnvandssøerne være med til at rense regnvandet, inden det fortsætter ud i Brabrand Sø, som er et Natura2000-område med sårbare naturværdier, siger Anne Laustsen.

Aarhus Kommune laver en såkaldt miljøvurdering af lokalplanen samt en miljøkonsekvensrapport, som tilsammen skal vurdere, hvordan planerne for området kommer til at påvirke miljøet.

Åbne området

Lokalplanen for området er fortsat ved at blive udarbejdet og har ikke været politisk behandlet endnu.

Første skridt bliver efter planen at etablere regnvandsbassiner på arealet imellem Ormslevvej og motorvejen. Derefter skal der etableres et stort regnvandsbassin på arealet, hvor der i dag er renseanlæg.

Det nye grønne område med regnvandssøerne skal efter planen forbindes til Vårkjærparken, som også er en del af den grønne kile i Viby. 

Der kommer stiforbindelser igennem det meste af området, så det bliver muligt at lufte hunden eller løbe rundt om søerne.

- På den måde bliver området åbnet i modsætning til i dag, hvor der er hegn hele vejen rundt om Viby Renseanlæg, siger Anne Laustsen.

Grøn kile i Viby

Det er tanken, at det nye grønne område skal indgå som en del af den "grønne kile", som er beskrevet i helhedsplanen for Viby.

Kilen skal skabe en grøn rute fra Brabrand Sø, forbi renseanlægget, igennem Vårkjærparken til idrætsanlægget og ned til Viby Torv. Fra torvet skal der skabes en grøn forbindelse videre ud mod Marselisborgskovene.

Den grønne pil markerer den "grønne kile", som skal etableres igennem Viby. Den blå pil viser, hvordan regnvandet løber. Krydserne markerer fremtidige "grønne mødesteder" i Viby. Illustration: Helhedsplanen Bedre By i Viby.

Ved renseanlægget er der – foruden stisystemer – også idéer om at skabe udendørsfaciliteter.

- I den østlige ende af området nær Hømosevej er der et underjordisk bassin, som skal blive i området. Oven på det kunne der etableres en aktivitetsbane - for eksempel en cykel-legebane med tilhørende siddemøbler, lyder det i det foreløbige udkast til lokalplanen.

Det er dog for tidligt at sige, hvilke faciliteter, der kommer på området.

For at skabe plads til regnvandssøerne, bliver det nødvendigt at fjerne flere træer og beplantning. Til gengæld kommer der ny beplantning i forbindelse med stisystemerne.

- Det er hensigten at opnå en varieret oplevelse langs stierne omkring bassinet, hvor man dels går inde i skoven, langs skovbryn og i åbne områder, lyder det i projektudkastet.

Der påtænkes også at etablere et mindre antal parkeringspladser.

Vejbede i Viby

Men selv om de kommende regnvandssøer skal kunne rumme og forsinke meget af det regnvand, der løber igennem Viby, bliver der også brug for andre løsninger på at håndtere regnmængderne, da Viby har et stort regnvandsopland, forklarer Anne Laustsen fra Aarhus Vand.

- Kigger man bredt over Viby, er vi meget udfordret, fordi Viby er en meget tætbebygget bydel, og der er ikke særlig mange grønne områder, som kan opsamle regnvand. Så der er stadig behov for at finde løsninger andre steder, siger hun.

Aarhus Vand arbejder blandt andet med at etablere vejebede i Viby, som kan være med til at opsamle en mindre mængde regnvand.

- Når vi er så presset på pladsen, prøver vi at lave nogle løsninger hist og pist. Men vi er udfordret i Viby, fordi der er et stort regnvandsopland, og bydelen er så tæt bebygget. Vi kommer til at arbejde de næste mange år på at finde lokale løsninger, siger hun.

Aarhus Kommune forventer, at lokalplanen for området omkring Viby Renseanlæg vil være endelig vedtaget i foråret 2023.

Michael Bentholm flyttede med sin familie til Viby i 2002, hvor han fandt alt det, han ikke kunne finde i København. Foto: Kristine Dam Johansen

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

- På Vidtskuevej lå der et stort, åbent græsareal med en høj. Oppe fra den høj var der en fantastisk udsigt ud over hele den sydvestlige del af Viby og ud over Brabrandsøen. Siden hen har kommunen dog anlagt en træningsbane til AGF og jævnet højen, så den mulighed er der ikke længere. Der er dog anlagt en mindre høj foran banen, og derfra er der stadig en god udsigt. Ikke helt så god, men næsten.

Sådan beskriver den mangeårige vibygenser og indehaver af virksomheden MusicalDanmark, Michael Bentholm, sit yndlingssted i Viby.

Han synes, det bedste ved at bo i bydelen er at være i et "logistisk smørhul" tæt på skov, strand, indkøb og centrum af Aarhus. Men trafikken bekymrer ham.

Michael Bentholm fra Viby lever af at producere koncerter, som hylder musik fra 70'erne og 80'erne. Han har boet i bydelen i 20 år og fortæller om det bedste og værste ved Viby.

Michael Bentholm, uddannet musicalskuespiller i England og driver virksomheden MusicalDanmark fra Viby.

Hvornår flyttede du til Viby og hvorfor?

- Vi flyttede til Viby i 2002. Vi kom fra en tre værelsers lejlighed på Frederiksberg i København.  Vi havde lige fået vores ældste datter og syntes, at der pludselig var behov for mere plads og en have. København var ligesom udelukket dengang på grund af høje priser på boliger.

- Så vendte vi blikket mod Aarhus og fandt den bolig, som vi stadig bor i. I Viby fandt vi alt det, som vi ikke kunne finde i København dengang. Tæt på centrum, grønt, roligt og godt med plads.

Hvad er dit yndlingssted i Viby?

- På Vidtskuevej lå der et stort, åbent græsareal med en høj. Oppe fra den høj var der en fantastisk udsigt ud over hele den sydvestlige del af Viby og ud over Brabrandsøen.

- Siden hen har kommunen dog anlagt en træningsbane til AGF og jævnet højen, så den mulighed er der ikke længere. Der er dog anlagt en mindre høj foran banen, og derfra er der stadig en god udsigt. Ikke helt så god, men næsten.

Hvad er det bedste ved Viby?

- Det bedste ved Viby er beliggenheden. Vi er tæt på alting. Det er nemt og hurtigt at komme ind til centrum. Indkøb ligger lige for. Og det er nemt og hurtigt at komme ud af byen. Viby ligger faktisk også rimeligt tæt på både skov og strand. Med andre ord et logistisk smørhul.

Hvad bekymrer dig?

- Smørhullet er også et knudepunkt. Trafikmængden er vokset meget de senere år. Specielt ved Viby Torv-krydset og ud af Ringvejen. Og med mere trafik følger mere støj.

Hvis du skulle give en bøn til byrådet, hvad skulle det så være?

- Bønnen til byrådet er, at de følger op på de handlingsplaner, der ligger omkring infrastrukturen her i området og får det gennemført - og meget gerne i dette årti.

Du kan læse mere om Michael Bentholms vej til Viby her - og hans forslag om at bringe en biograf tilbage til bydelen.

Det er bygningen her, som Erhvervsakademi Aarhus har solgt til kommunen. Foto: Pressefoto

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Kort nyt fra ugen, der er gået:

- Stavtrup Fællesråd har taget initiativ til at lave en såkaldt lokalsamfundsbeskrivelse for Stavtrup, som blandt andet skal sætte ord på byens historie, skoler, trafik, natur, foreningsliv og visioner for fremtiden. Tanken er, at lokalsamfundsbeskrivelsen skal kunne inddrages, når der fremover skal ske udvikling i lokalområdet.

- Politiet slog torsdag til mod en adresse i Stavtrup, hvor de anholdt tre yngre mænd i forbindelse med en større sag om ulovlige skydevåben i bandemiljøet Aarhus.

- Erhvervsakademi Aarhus har solgt en undervisnings- og kontorejendom på Hasselager Allé 8 i Viby til Aarhus Kommune for 34 millioner. Ejendommen benyttes i dag til flere af Erhvervsakademi Aarhus’ studieretninger.

- Torsdag den 19. maj fejrer Stavtrup IF deres frivillige i fodboldklubbens lokaler på Søholmvej. Ved fejringen bliver årets frivillige i Stavtrup IF samtidig kåret.

Erhvervsakademi Aarhus har solgt en bygning på Hasselager Allé til kommunen for 34 millioner, og politiet har foretaget anholdelser i Stavtrup. Her kommer et kort nyhedsoverblik fra ugen.

Hvad er Stavtrup egentlig for et sted?

Det er et stort spørgsmål, som Stavtrup Fællesråd har besluttet sig for at give et bud på.

Fællesrådet har nemlig taget initiativ til at udarbejde en såkaldt lokalsamfundsbeskrivelse for Stavtrup, som blandt andet skal indeholde en beskrivelse af byens historie, skoler, trafik, natur, foreningsliv og visioner for fremtiden. Det skriver Stavtrup Kommunikation i deres seneste nyhedsbrev. 

Idéen med en lokalsamfundsbeskrivelse er ifølge Aarhus Kommune, at beskrivelsen skal kunne tages frem og inddrages, når der skal ske udvikling i lokalområdet.

Stavtrup Fællesråd vil gerne have hjælp fra borgere i byen til at beskrive, hvad der kendetegner Stavtrup som lokalområde. Arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelsen vil blandt andet løbende blive drøftet på frivillighedsaftener på Højvangsskolen, som foregår den sidste onsdag i måneden.

Højvangsskolens udvikling, friskolen og den gamle skole , som nu huser Stavtrup Scenen, skal efter planen også indgå i en beskrivelse af Stavtrup som lokalsamfund. Foto: Silas Bang

Anholdelser i Stavtrup

Politiet efterforsker en større sag om ulovlige skydevåben i bandemiljøet Aarhus, skriver Århus Stiftstidende. 

Sagen accelererede hen over fredag og lørdag med anholdelser af fem yngre mænd.

- Det er en sag, hvor vi kigger i retning af bandemiljøet. Og vi kan bestemt ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser, siger vagtchef Rene Ludvig fra Østjyllands Politi til avisen.

Sagen tog fart, da politiet torsdag slog til mod en adresse i Stavtrup. Her blev de første tre mænd anholdt. Samtidig blev det fundet spor, som pegede mod yderligere mindst to medgerningsmænd. Dem anholdt politiet fredag aften.

To af mændene er sigtet i en sag om transport af et skydevåben til en adresse i Stavtrup.

Alle fem mænd er varetægtsfængslede efter at være fremstillet i Retten i Aarhus.

Ejendom på Hasselager Allé solgt for 34 millioner

Erhvervsakademi Aarhus har solgt en undervisnings- og kontorejendom på Hasselager Allé 8 i Viby til Aarhus Kommune for 34 millioner. Det oplyser EDC Poul Erik Bech i en pressemeddelelse.

Ejendommen er på knap 4.300 kvadratmeter og benyttes i dag til flere af Erhvervsakademi Aarhus’ studieretninger.

Det er bygningen her, som Erhvervsakademi Aarhus har solgt til kommunen. Foto: Pressefoto

Store dele af bygningens arealer er indrettet til laboratorieundervisning, hvilket ifølge økonomi- og ressourcechef, Niels Erik Holmstrøm, er en af de primære årsager til, at Erhvervsakademiet har valgt at sælge:

- Bygningen og de studieretninger, der køres herfra, er de sidste, som vi ikke har samlet på vores Campus ved Sønderhøj. På Hasselager Allé 8 så vi ind i et større renoveringsprojekt i omegnen af 30 millioner kroner.

- At vi vælger at sælge ejendommen, er også et spørgsmål om risikostyring. Det ville ikke være forsvarligt at gennemføre et så investeringstungt renoveringsprojekt, når ejendommen ligger afsides fra Campus, og det på sigt vil være svært at hive investeringen hjem igen, da blandt andet laboratorierne er specielt indrettet til os, udtaler Niels Erik Holmstrøm i pressemeddelelsen.

Erhvervsakademi Aarhus forbliver dog i ejendommen frem til august 2024. Herefter samles studieretningerne på Campus Sønderhøj, hvor der bygges en ny laboratoriebygning.

Fejring af Stavtrup IF's frivillige

Torsdag den 19. maj fejrer Stavtrup IF deres frivillige i fodboldklubbens lokaler på Søholmvej.

- Hvad enten du er frivillig i gymnastik, fodbold, senior, outdoor, basket, håndbold, bordtennis, tennis, badminton eller multihalsgruppen, giver vi en fadøl og en pølse - og ikke mindst mulighed for at netværke med alle dine fantastiske frivilligkollegaer i Stavtrup IF, skriver foreningen i invitationen.

Ved fejringen bliver årets frivillige i Stavtrup IF kåret.