Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Flere partier bakker nu op om forslaget om at nedsætte hastigheden på motorvejen af hensyn til støjplagede borgere. Foto: Jens Thaysen

Bekæmp trafikstøjen: Partier vil have farten ned på motorvejen

Jeg tror, jeg har fået en arbejdsskade.

Når jeg kører i min bil på motorvejen, er jeg den seneste tid begyndt at lægge mærke til, hvor tæt de nærliggende gårde og huse ligger på kørebanen. Dernæst tænker jeg på, hvor meget beboerne på gårdene og i husene mon kan høre støjen fra dækkene på min halvlarmende Renault Clio og alle andres biler for den sags skyld.

Okay, jeg korrigerer lige mig selv: Jeg har helt sikkert fået en arbejdsskade af at skrive om problemerne med trafikstøj fra Aarhus Syd Motorvejen. En støj, der kan afhjælpes ved, at jeg og de andre bilister i fremtiden bliver tvunget til at lette foden lidt fra speederen.

Det mener i hvert fald en række partier i Aarhus Kommune, som nu bakker op om idéen om at sænke hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen fra 120 til 90 kilometer i timen af hensyn til de borgere i Viby og Stavtrup, som lever i en konstant susen.

I et tidligere nyhedsbrev har rådmanden for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K) selv kaldt det en "oplagt idé" at sætte farten ned til 90 kilometer i timen, og nu melder både røde og blå partier i byrådet sig i koret.

Udfordringen er, at det ikke er Aarhus Kommunens beslutning alene. Motorvejen er en statslig vej, men i andre kommuner har lokalpolitikere valgt at tage støjkampen op. Blandt andet i Gentofte Kommune, hvor borgmester Michael Fenger (K) for nyligt anmodede Vejdirektoratet om at sænke farten på dele af Helsingørmotorvejen, der ligesom i Aarhus løber igennem tætbefolkede villakvarterer.

I Stavtrup er byen vokset betragteligt de seneste år, men fremover kan endnu flere potentielt få mulighed for at flytte til. I en ny plan udpeger Aarhus Kommune nemlig Højvangskolens skoledistrikt, som tæller Stavtrup og Ormslev, som et område med "stort potentiale" for flere almene boliger.

Men jeg må hellere skynde mig at sige, at det altså ikke betyder, at der kommer til at skyde stribevis af almene boliger op i næste måned eller næste år. Men området vil så at sige være på byrådspolitikernes radar, når kvoten for almene boliger skal fordeles i fremtiden.

Til sidst i nyhedsbrevet har jeg samlet en række mindre nyheder fra ugen, der gik, hvor du blandt andet kan læse om et projekt med at skabe bedre adgang til Kongsvang Station, som nu er blevet sparket til hjørne. Og så er Anders Holch Povlsen blevet udnævnt som den rigeste person i Skotland, hvor han ejer mere jord end den britiske dronning Elizabeth.

Med det – og håbet om en mandag uden for meget støj: God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Transportminister Trine Bramsen skriver i et brev, at hun er "yderst opmærksom" på problemerne med motorvejsstøj ved Aarhus. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flere partier bakker op om at sænke farten på Aarhus Syd Motorvejen for at mindske trafikstøjen

I Aarhus Kommune er der nu øget opbakning blandt partierne i byrådet til at nedsætte hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen, så borgerne i Viby og Stavtrup kan få mere fred fra trafikstøjen.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative og Venstre støtter forslaget om at sænke farten til 90 kilometer i timen – som en del af løsningen for at mindske støjen.

Men Aarhus Kommune kan ikke træffe beslutningen alene. Motorvejen er en statslig vej, som varetages af Vejdirektoratet under Transportministeriet.

Transportminister Trine Bramsen (S) skriver i et brev til rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo, at hun er "yderst opmærksom" på støjproblemet i Aarhus.Både røde og blå partier i Aarhus bakker op om at få nedsat hastigheden fra 120 til 90 kilometer i timen på Aarhus Syd Motorvejen af hensyn til støjplagede borgere i Viby og Stavtrup. Transportminister Trine Bramsen skriver i et brev til rådmand Steen Stavnsbo, at hun er "yderst opmærksom" på støjproblemet i Aarhus.

Siden hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen i 2018 blev hævet fra 110 til 120 kilometer i timen, oplever mange borgere i Stavtrup og dele af Viby, at støjen fra de susende biler er blevet væsentligt værre.

Det rejser spørgsmålet: Hvorfor sætter man ikke bare hastigheden ned?

Sammenlignet med udgiften og tidsforbruget ved at opføre støjvolde eller støjskærme på strækningen virker det umiddelbart som en hurtig løsning, der ikke kræver mere end et par nye skilte.

Og nu melder en række partier i Aarhus da også ud, at de bakker op om idéen om at sænke hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen til 90 kilometer i timen. I hvert fald som en del af løsningen for at komme støjproblemet til livs.

- Jeg har haft flere samtaler med rådmanden og følger stort set på ugentlig basis op på, hvordan det går med hastighedsnedsættelsen til 90 kilometer i timen, som vi i Socialdemokratiet mener burde gøres nu, lyder det fra Jesper Kjeldsen, som sidder i Teknisk Udvalg, og blandt andet gik til kommunalvalg på at gøre noget ved støjen i Viby og Stavtrup.

- Hvis politiet kan sige god for, at det er forsvarligt sikkerhedsmæssigt, og trafikken stadig er nogenlunde fremkommelig, så lad os da prøve det af. Det koster kun et par skilte. Om ikke andet kan det være noget, vi skal gøre midlertidigt, indtil vi har en Marselistunnel, en overdækning af motorvejen eller finansiering på plads til en støjvold, siger han.

Batter det noget?

- Der forelægger ingen beregning på, hvor meget støjen vil mindskes på Aarhus Syd Motorvejen, hvis hastigheden sættes ned til 90 km/t. 

- På Holbæk-motorvejen har Vejdirektoratet på en strækning sænket hastigheden fra 90 km/t til 60 km/t, og hvis ellers bilisterne overholder fartbegrænsningen, er det beregnet, at halvdelen af naboejendommene vil opnå en reduktion på mere end 1 dB, mens 211 boliger får en reduktion på 2-3 dB, og 37 boliger får en reduktion på 3-4 dB.

- Hvis man sænker hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen fra 120 km/t til 90 km/t, vil støjen derfor formentlig falde med 2-3 dB i de nærliggende boligområder, som dagligt er generet af trafikken, men det kan ikke siges med sikkerhed. 

- En reduktion på 3 dB vil ifølge ingeniørvirksomheden SWECO svare til, at man fjernede halvdelen af de biler, der i dag kører på motorvejen.

Kilde: Vejdirektoratet, Sweco

Aarhus kan ikke gøre det alene

Vælger man for eksempel at nedsætte hastigheden på den fem kilometer lange strækning fra Viby Ringvej til Genvejen til 90 kilometer i timen, vil bilisterne skulle bruge mindre end et minut ekstra på at køre den.

Men Aarhus Kommune kan ikke træffe en sådan beslutning alene. Motorvejen er en statslig vej, som varetages af Vejdirektoratet under Transportministeriet.

Men de århusianske politikere kan føre ønsket frem og presse på for at få det gennemført.

Og det vil Venstres byrådsmedlem og medlem af Teknisk Udvalg Gert Bjerregaard også gerne bidrage til - sideløbende med at fremføre ønsket om at få del i den støjpulje på tre milliarder kroner, som er afsat i Folketingets infrastrukturaftale fra 2021.

- Udgangspunktet for mig er, at ingen mennesker skal leve i et støjhelvede. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at modvirke det lokalt. Jeg vil blive ved med at lægge tryk på ministeren igennem mine folketingsmedlemmer på Christiansborg for, at vi kommer i betragtning til den støjpulje, der er afsat, siger Gert Bjerregaard og fortsætter:

- Men indtil vi har tilsagn om, at vi har midler til støjafskærmning, så synes jeg, at man skal forfølge muligheden for en hastighedsnedsættelse i området, siger han.

EL: Man bør stadig arbejde for en støjvold

Også Enhedslisten i Aarhus er fortalere for hastighedsnedsættelse på motorvejen. Her kan Solveig Munk, som er konstitueret formand for Teknisk Udvalg, se en sidegevinst i øget trafiksikkerhed.

- Jo højere hastighed, jo flere ulykker og dødsfald. Så vi synes, at det er udmærket at nedsætte hastigheden. Men jeg tvivler på, at det løser problemet helt, for en bil, der kører 90 kilometer i timen, larmer altså også.

- Så uanset om man nedsætter hastigheden eller ej, synes jeg stadig, at man bør arbejde for at få etableret en støjvold. Det er et rimeligt krav for alle, der bor op ad en støjende vej. Men det er kompliceret – særligt når der er mange jordejere og myndigheder blandet ind i det, siger hun.

Gentofte Kommune har fået nej til fartnedsættelse

Den 3. januar 2022 trådte en ny hastighedsbekendtgørelse i kraft, hvor det for første gang er blevet muligt at nedsætte hastigheden på veje alene for at nedsætte støjniveauet.

Det har fået Gentofte Kommune til at anmode Vejdirektoratet om at få nedsat hastigheden på dele af Helsingørmotorvejen fra 90 til 60 kilometer i timen.

Det afviste Vejdirektoratet imidlertid for nylig, skriver TV2 Lorry. Blandt andet med den begrundelse, at en hastighedsnedsættelse vil få flere biler til at søge mod mindre veje, som dermed vil blive belastet.

Transportministeren er "yderst opmærksom"

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Steen Stavnsbo (K), har selv over for Viby-StavtrupLIV betegnet det som "en oplagt løsning" på støjproblemet at sænke hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen.

Det har dog ikke været muligt at få et svar fra rådmanden på, om han vil anmode Vejdirektoratet om en hastighedsnedsættelse eller på anden vis arbejde videre for at få farten ned.

Den 28. april 2022 skrev rådmanden et brev til transportminister Trine Bramsen (S), hvor han gjorde opmærksom på, at Aarhus Kommune fortsat modtager mange henvendelser fra borgere, der føler sig stærkt generede af støj fra motorvejsnettet. Og at generne kun er blevet værre i takt med, at der igen er kommet gang i samfundet efter coronanedlukningen.

- Vi vil derfor gerne henlede opmærksomheden på, at problemet med støjgener fra motorvejene i Aarhus Kommune fortsat er højaktuelt, og at problemerne kræver snarlig handling. Det glæder os, at der er afsat midler til støjbekæmpelse i det seneste infrastrukturforlig, og vi vil derfor appellere til, at der allerede nu tages initiativ til, at den reviderede støjhandlingsplan også kommer til at omfatte indsatser for boligområder i Aarhus Kommune, skriver Steen Stavnsbo i brevet.

Den 6. maj 2022 svarer transportminister Trine Bramsen, at hun er "yderst opmærksom" på de støjgener, der følger af at bo tæt på motorveje - også i Aarhus.

Ministeren skriver videre, at Vejdirektoratets støjkortlægning af motorvejene, som forventes færdig i 2023, vil danne grundlag for udmøntningen af midlerne til støjbekæmpelse, som er afsat i forbindelse med infrastrukturforliget.

Gert Bjerregaard: Aarhus må overveje at betale selv

Men hvis det viser sig, at Viby-Stavtrup-området ikke får del i de afsatte midler til støjbekæmpelse, eller at hastigheden på motorvejen ikke kan nedsættes som ønsket, mener Venstres medlem af Teknisk Udvalg Gert Bjerregaard, at Aarhus Kommune må undersøge, hvad det vil koste at finansiere et støjværn selv.

- Det er dyrt, og vi har knapt med midler, men vi kan jo heller ikke lade stå til og sidde på hænderne i Aarhus. Vi er også nødt til at tage handling. Bolden flyver frem og tilbage, og derfor tror jeg, at vi kan ende med at skulle til lommerne selv lokalt, selv om det ikke er rimeligt. Det er en statslig opgave at begrænse støjen. Derfor er vi nødt til at mase på, men vi er også nødt til at komme til en afslutning, siger han.

I dag er der almene boliger i blandt andet Råhøjparken i Stavtrup. Foto: Alboa

Flere almene boliger kan være på vej til Stavtrup og Ormslev i fremtiden

Alle skal have mulighed for at bo til leje i ordentlige boliger til en rimelig pris - hvad end man bor alene eller mange sammen, ung som gammel.

Det er grundidéen bag de almene boliger, og dem kan der komme flere af i Stavtrup og Ormslev i fremtiden.

Aarhus Kommune har udpeget Højvangskolens skoledistrikt som et område med "stort potentiale" for mere alment byggeri - sammen med 12 andre områder i kommunen.

Det betyder, at lokalpolitikerne i fremtiden vil skele mod Stavtrup og Ormslev, når nye almene boliger skal fordeles.

En ny plan for en bedre fordeling af de almene boliger i Aarhus Kommune udpeger Stavtrup og Ormslev som områder med stort potentiale for mere alment byggeri.

De fleste indbyggere i Stavtrup og Ormslev bor i privatejede huse, men cirka en femtedel har adresse i almene boliger - og dem kan der komme endnu flere af fremover.

Byrådet i Aarhus har netop vedtaget en ny plan, som skal fordele almene boliger bedre rundt omkring i kommunen.

I den plan er 13 ud af 20 skoledistrikter udpeget som områder med ”stort potentiale” for mere alment boligbyggeri, og det er blandt andet Højvangskolens skoledistrikt, som blandt andet tæller Stavtrup og Ormslev.

Højvangskolens skoledistrikt ses her markeret med grønt. Prikkerne er henholdsvis Højvangskolen og friskolen. Illustration: DinGeo

I dag er 21 procent af familieboligerne i Højvangsskolens distrikt almene, men der kan altså efter kommunens vurdering være rum til flere.

- Når vi har udpeget Stavtrup og Ormslev bunder det blandt andet i, at vi har kigget på andelen af almene boliger i dag, og at der er god søgning mod området. Der er let til- og frakobling via motorvejen, og så er området udpeget som fortætningspunkt i kommuneplanen. Derudover har vi kigget på befolkningsprognosen og skolekapaciteten, siger Cecilie Kjærgaard, som er AC-medarbejder i Almene Boliger i Aarhus Kommune.

Disse områder er også udpeget

- Skæring

- Skødstrup

- Lystrup

- Egå

- Elsted

- Elev og Nye 

- Lisbjerg 

- Harlev 

- Årslev

- Tranbjerg

- Mårslet

- Malling 

- Hjortshøj 

- Sabro 

- Hasselager og Kolt 

- Beder

- Hårup 

- Trige

Kilde: Plan for bedre fordeling af almene boliger 

Bygger kun, hvis det giver mening

At Stavtrup og Ormslev vurderes som at have stort potentiale for flere almene boliger, betyder dog ikke nødvendigvis, at nye almene byggerier kommer til at skyde op næste år eller året efter.

Planen udstikker de overordnede retningslinjer for, hvor der kan bygges, når kvoterne med almene boliger skal fordeles, forklarer Cecilie Kjærgaard.

- Man skal se planen som et overordnet strategisk værktøj. Det er ikke sådan, at vi med denne plan har udpeget konkrete områder eller grunde i Stavtrup og Ormslev, hvor der skal opføres almene boliger. Planen siger blot, at Stavtrup og Ormslev kan være et sted, hvor man kan bygge flere almene boliger, hvis muligheden er der, og hvis det giver mening. Også fordi det er et meget attraktivt område, siger hun.

Pres på infrastruktur og daginstitutioner

Ser man på Aarhus Kommunens befolkningsprognose for hele Højvangskolens skoledistrikt, forventes det, at indbyggertallet vil falde med 13,1 procent frem mod 2033 svarende til 778 personer.

Stavtrup som by har dog de seneste år oplevet stor befolkningstilvækst, hvilket blandt andet har medført en udbygning af Højvangskolen.

Derfor har Stavtrup Fællesråd i forbindelse med den nye plan udtrykt bekymring for, at flere boliger i byen vil være med til at skabe yderligere pres på blandt andet infrastrukturen og daginstitutionerne.

I december skrev de i et høringssvar til den nye plan:

- Fællesrådet mener, at lokalsamfundet ikke kan rumme flere boliger på nuværende tidspunkt og appellerer til, at der efter mange års rivende udvikling og vækst i Stavtrup gives tid og ro til at genskabe det gode og trygge liv i vores lokalsamfund.

Sikre trafikafvikling

Det er dog vigtigt at huske, at der pt. ikke er nogle konkrete planer om almene boligbyggerier i Stavtrup og Ormslev, understreger Cecilie Kjærgaard fra Aarhus Kommune.

- Og hvis der i fremtiden kommer mere konkrete planer eller idéer til almene boligbyggerier, vil der indgå overvejelser omkring veje og trafik, som skal medvirke til en god trafikafvikling til og fra området. Det gælder generelt, når der kommer nye konkrete planer for et område, og det vil også være tilfældet her, siger hun.

Den nye plan for fordeling af almene boliger har fokus på kommunens oplandsområder, fordi en stor del af væksten de seneste år har koncentreret sig om centrum af Aarhus.

Kongsvang Station kan være svær at tilgå, men et projekt med at skabe bedre adgangsforhold er blevet udsat. Foto: Christian Schmitz Mouridsen, NorthSide, Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Det korte nyhedsoverblik: Letbaneprojekt udsat, svævende kunstværk sat op og Anders Holch Povlsen kåret som Skotlands rigeste

Et projekt med bedre adgangsforhold på Kongsvang St. er skudt til hjørne på grund af stigende materialepriser.

Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen er kåret som Skotlands rigeste person.

Kunstværket kaldet The Orb, som forestiller en kæmpe spejlglobus, er nu sat op i Eskelunden i anledning af festivalen Northside, som løber af stablen 2.-4. juni.

Stavtrup Netværket inviterer til affaldsindsamling lørdag den 28. maj forud for den kommende byfest.

Her er det korte nyhedsoverblik.

Bedre adgangsforhold på Kongsvang Station får længere udsigter, Stavtrup rydder op inden byfesten, og en svævende spejlglobus kan nu ses over Eskelunden. Her er nyheder fra ugen, der gik.

Kongsvang Station må vente på bedre adgangsforhold

Inflationen er høj for tiden, og mange varer er steget i pris. Det gælder også prisen på grus, granit og asfalt, som har fået nogle gevaldige prisstigninger.

Det betyder nu, at rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Steen Stavnsbo (K), har valgt at udsætte en række vej- og stiprojekter, som skulle have været gennemført i 2022. Det skriver Århus Stiftstidende. 

Det går blandt andet ud over et projekt med at skabe bedre adgangsforhold på Kongsvang St., som kan være svær at komme til både som gående, cyklist og bilist.

- Det er ansvarlig brug af skatteydernes penge, at vi nu sætter en række anlægsprojekter i bero. Vi aflyser ikke projekter, men udskyder nogle af dem, til priserne forhåbentlig finder et mere naturligt leje, siger Steen Stavnsbo til avisen.

Udsættelsen af anlægsprojekterne rammer ikke projekter, der allerede er i gang. Derudover har rådmanden valgt at prioritere projekter, der handler om trafikstøj og trafiksikkerhed. De skal ikke bremses.

Anders Holch Povlsen er Skotlands rigeste

Den århusianske mangemilliardær Anders Holch Povlsen har siden, han var ung, haft en forkærlighed for Skotland.

Foruden herregården Constantinsborg uden for Stavtrup ejer han adskillige godser i Skotland, og derudover ejer han 89.000 hektar skotsk jord, hvilket er mere end den britiske dronning Elizabeth.

Det gør Anders Holch Povlsen til den rigeste person i Skotland, skriver The Sunday Times, som hvert år laver en liste over landets rigeste personer.

Ifølge avisen er Anders Holch Povlsen god for 6,5 milliarder pund, hvilket i danske kroner er 57 milliarder kroner.

Anders Holch Povlsen overhaler blandt andet Harry Potters "mor", forfatteren J. K. Rowling, på listen over Skotlands rigeste personer. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

En spejlglobus svæver nu over Eskelunden

Årets Northside er lige om hjørnet, og for første gang skal festivalen afholdes i Eskelunden.

Forberedelserne er i fuld gang, og fredag blev den store sølvfarvede ballon med navnet The Orb pustet op og svæver nu fem meter over jorden i Eskelunden, så man kan se den, hvis man kommer forbi.

Den er udviklet af BIG-partnerne, Bjarke Ingels og Jakob Lange, til festivalen Burning Man i Nevada i 2018, men skal nu være et vartegn for Northside.

Globussen hænger på et stålstativ i en hældning på 21 grader, som svarer til jordens aksehældning omkring solen. Den er præcis jordens størrelse divideret med 500.000.

Se en video af spejlkuglen, der pustes op her.

Northside løber af stablen den 2.-4. juni 2022.

Spejlglobussen The Orb kaster et billede af den omkringliggende verden tilbage til beskueren. Visualisering: BIG/Northside

Affaldsindsamling i Stavtrup

Om små tre uger er der byfest i Stavtrup den 11. juni, og i den anledning skal byen ryddes pænt op til festlighederne.

Derfor har Stavtrup Netværket sammen med Rema 1000 og Coop365 taget initiativ til en affaldsindsamling.

Det forgår lørdag den 28. maj fra klokken 11.00 til 13.00, og arrangørerne kvitterer med lidt mad og drikke og en præmie for det bedste skraldefund.

Læs mere her.

Bil i brand i Viby

Politi og brandvæsen rykkede natten til mandag klokken 03.18 ud til en bilbrand på en p-plads på Rosenhøj Allé i Viby. Bilen udbrændte. Tre biler, der stod i nærheden, fik også nogle skader.

Der var ingen personer i bilerne, og branden blev slukket, inden den kunne brede sig yderligere.

Østjyllands Politi sikrede spor på stedet og efterforsker branden som påsat.

Spejderhytte på Bjørnbaksvej officielt indviet

Lørdag kunne Viby-spejderne langt om længe fejre, at de har fået en ny spejderhytte på Bjørnbaksvej.

Spejderhytten ligger på Bjørnbaksvej 15. Foto: Christian Schmitz Mouridsen

Spejderhytten er bygget som erstatning for de tidligere spejderhytter, som brændte i henholdsvis 2009 og 2015.

Den nye spejderhytte har været i brug i et par år, men coronapandemien har spændt ben for en officiel indvielse, men lørdag kunne spejderne altså indvie hytten med snobrødsbagning og en kastebod.

Der er lige nu to spejdergrupper, der bruger hytten til spejdermøder og aktiviteter, ligesom den også bliver brugt af børnehaverne i området.