Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der bliver gjort store tanker om, hvordan Viby skal se ud i fremtiden. Blandt andet ved Vårkjærparken og Jyllands-Posten. Foto: Silas Bang

Rivende udvikling i Ravnsbjerg-området

Det ville være løgn at sige, at der ikke sker noget i Viby. Og særligt i det midt-vestlige område af bydelen omkring Ravnsbjergvej.

Eller det vil sige: Der er et hav af vilde planer for, hvad der skal ske i fremtiden: Kæmpe byggeprojekter, skoleudvidelser, renovering af almene boliger, nye cykelstier og omfattende trafikprojekter. Nye naboer, forretninger og grønne områder. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis man om 10 år slentrer en tur igennem området, vil det se markant anderledes ud, end det gør i dag.

Derfor vil jeg i dette nyhedsbrev forsøge at give dig et overblik over de mange projekter for Ravnsbjerg og forberede dig på, hvor du formentlig kommer til at støde på gravkøer og håndværkere de kommende år. Og hvis jeg har glemt nogle projekter, eller der er noget, du er nysgerrig på at vide mere om, så husk, at du altid kan fange mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk. Så skal jeg se, hvad jeg kan finde ud af.

I Eskelunden begynder forberedelserne til årets Northside-festival at tage form, og medmindre du har planer om at flygte ud af byen i sommerhus eller på weekendtur fra den 2. til den 4. juni, så kommer du formentlig til at bemærke festivalen. Op mod 40.000 festivalgæster forventes at deltage over de tre koncertdage, og det kommer blandt andet til at påvirke trafikken i lokalområdet, særligt omkring haveforeningerne.

For mere end et år siden, da lokalplanen for Eskelunden var under udarbejdelse, udtrykte flere naboer til det store naturområde bekymring for, om deres villaveje ville blive oversvømmet af biler, når der skulle afholdes store koncerter og festivaler i Eskelunden. Især fordi der ikke er mere end 50 parkeringspladser i umiddelbar tilknytning til pladsen. Og hvor meget ville koncerterne komme til at larme? Det skal nu stå sin prøve. Northside oplyser, at de dels har sikret sig retningsbestemte højtalere for at målrette lyden, og derudover vil de sammen med kommunen løbende overvåge trafikken, blandt andet ved hjælp af droner.

I Viby Fællesråd er trafik, støj og byggeprojekter store mærkesager, som medlemmerne arbejder for at forbedre, men formand Hans Peter Mehlsen har en drøm om meget mere end det. Han sukker efter, at flere lokale foreninger og almindelige beboere kunne have lyst til at engagere sig i fællesrådet og bidrage til at gøre noget for Viby. For eksempel for de grønne områder, butikslivet, idrætten og kulturlivet. Og særligt yngre mennesker med børn er i høj kurs.

Så hvis du går rundt med en hjertesag, er fællesrådet i hvert fald et sted at gå hen - og ellers vil jeg altid gerne høre om den.

Nu til historierne.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Bor du i nærheden af Ravnsbjergvej i Viby, skal du indstille dig på en stor forandring i området de kommende år. Foto: 1927 Estate

Kæmpe byggerier, nye grønne områder og trafikprojekter: Få det fulde overblik over planerne for Ravnsbjerg

Den enorme grund kaldet Store Ravnsbjerg skal omdannes til et nyt boligområde. Vårkjærparken skal have en makeover. Langagerskolen skal udvides. Jyllands-Posten skal laves til et nyt boligkvarter, og Grøndalsvej skal have cykelstier og lavere hastighed.

Jeg kunne blive ved.

Der er i den grad planer og udvikling i gang i Ravnsbjerg-området, hvor mindst seks store projekter er på tegnebrættet lige nu.

Tager man et kig i krystalkuglen og ser 10 år frem i tiden, kommer området omkring Ravnsbjergvej i Viby til at se markant anderledes ud end i dag. Her får du en opsummering af alle de idéer og konkrete projekter, der er i spil.

Det er næsten en underdrivelse at sige, at der er en rivende udvikling i gang i området omkring Ravnsbjergvej i Viby.

Lige nu sidder en god håndfuld ejendomsudviklere, arkitekter og kommunale medarbejdere og diskuterer, planlægger og tegner streger for, hvordan området skal se ud i fremtiden.

Og bor du i området, skal du indstille dig på, at der kommer nye naboer, grønne områder, cykelstier og butikker og måske også mere trafik i området.

Her er de projekter, som er på tegnebrættet lige nu.

Stort nyt boligområde på Store Ravnsbjerg

Store Ravnsbjerg-grunden er en af de sidste store byudviklingsområder i Aarhus. Foto: 1927 Estate

I dag er der tætbevokset skov og nogle steder rimelig ufremkommeligt. 

Men i fremtiden er det planen, at et helt nyt boligområde skal skyde op på den enorme grund på Skanderborgvej 275, som går under navnet Store Ravnsbjerg.

Ejendomsselskabet 1927 Estate har købt grunden, hvor der er plads til at bygge 80.000 etagekvadratmeter. Selskabet vil i de kommende år gå i gang med at forvandle området til et helt nyt kvarter i Viby.

Sælgeren af grunden er Arla, som tidligere havde hovedsæde på Store Ravnsbjerg. 

Hvad der skal bygges og hvor meget, ligger ikke fast endnu. Men en af tankerne er blandt andet at bygge såkaldte mikroboliger på 20-25 kvadratmeter, som er inspireret af lejligheder i Asien, hvor man udnytter hver kvadratcentimeter optimalt.

- Vi har tidligere arbejdet med microliving-konceptet, hvor man gør op med sig selv, hvad det egentlig er, man har brug for i en bolig, i stedet for hvad man kan få. Det kunne være et af de koncepter, vi arbejder med, sagde administrerende direktør i 1927 Estate, Søren Hampen Kristensen, til Viby-StavtrupLIV i marts.

Først skal der dog udarbejdes en lokalplan for området. 

Store Ravnsbjerg er omfattet af helhedsplanen "Bedre by i Viby". I helhedsplanen er retningslinjen, at nye byggerier langs Skanderborgvej maksimalt må bygges i tre etager. 

Men ved Store Ravnsbjerg tillades højere byggeri forudsat en "høj arkitektonisk, bymæssig og indholdsmæssig kvalitet", som det lyder.

Læs mere om planerne her.

Langagerskolen udvides

Langagerskolen i Viby skal udvides for 21,2 millioner kroner. Foto: Kristine Dam Johansen

På Bøgeskov Høvej ligger Langagerskolen, som er en specialskole for børn med autisme og adhd.

Skolen har de seneste år fået væsentlig flere elever, og derfor har byrådet i forbindelse med budgetforliget 2021 afsat 21,2 millioner kroner til at udbygge Langagerskolen.

Udbygningen kommer til at foregå i en to-trins-raket.

Først skal skolen have udvidet sine idrætsfaciliteter med en multisal, der skal opføres i forbindelse med den nuværende gymnastiksal.

- Multisalen skal kunne bruges både til idræt og til forskellige arrangementer, så der skal være mulighed for klatrevæg, teaterforestillinger og motorisk træning. Samtidig får vi et lille lokale til fitness, som er en aktivitet, mange af vores børn og unge mennesker godt kan lide. Derudover kommer der nye omklædningsfaciliteter, fortalte skoleleder Jens Frostholm tidligere på året.

Udover multisalen skal skolen udbygges med en ny elevbygning på cirka 400 kvadratmeter med plads til fire ekstra klasselokaler. Endelig er der planer om at lave en bedre til- og frakørsel til skolen via Bøgeskov Høvej.

Vårkjærparken får en makeover

Vårkjærparken skal renoveres for millioner og tænkes sammen med kommende nybyggeri på Jyllands-Postens tidligere grund. Foto: Axel Schütt

De seks almene boligblokke, som udgør Vårkjærparken, skal have et ansigtsløft. 

Der er afsat et budget på 160 millioner til renoveringer af områdets boliger, som administreres af Alboa. Arbejdet er fortsat i planlægningsfasen, men pengene skal ifølge Alboa blandt andet bruges til renoveringer af facader, nye indgangspartier og nye vinduer i gavlene.

Derudover skal der etableres bedre ventilation, ligesom opholdsarealerne skal renoveres, og der skal anlægges nye stisystemer.   

Alboa vil sammen med Aarhus Kommune gennemføre en større inddragelsesproces blandt beboerne i Vårkjærparken for at få input til, hvad de ønsker for området.

Vårkjærparken er kategoriseret som et udsat boligområde af Aarhus Kommune. Derfor gør man sig også tanker om, hvordan området kan spille godt sammen med det kommende nabobyggeri på Jyllands-Postens tidligere grund, som ejendomsselskabet KPC står for. 

I KPC forestiller man sig blandt andet at forbinde områderne med stisystemer og rydde en del af bevoksningen på arealet vest for Vårkjærparken for at skabe bedre passage mellem de to boligområder, fortæller projektdirektør Johan Gottschalck.

Arkitektfirmaet Sleth er desuden med inde over renoveringen af Vårkjærparken. 

Jyllands-Posten bliver til Viby Bakke med 500 boliger

Boligområdet på Viby Bakke planlægges i røde mursten inspireret af Ravnsbjergkirken. Visualisering: Arkitema 

Jyllands-Postens tidligere domicil på Grøndalsvej skal i de kommende år rives ned for at gøre plads til et helt nyt kombineret bolig- og erhvervsområde, der er blevet døbt Viby Bakke.

Ejendomsselskabet KPC har købt grunden af JP/Politikens Hus og står for udviklingen på området, som dels tæller grunden, hvor Jyllands-Postens tidligere hovedsæde stadig ligger i dag samt grunden nord for Grøndalsvej, hvor store dele i dag er bevokset med træer.

I alt planlægges der cirka 515 boliger på området, hvoraf cirka 10 procent bliver almene boliger. Boligerne bliver en kombination af lejligheder i tre til seks etager og rækkehuse i to etager.

Derudover kommer der en daginstitution med tilhørende legeplads, torveområder og et offentligt tilgængeligt grønt område. Der gøres også plads til erhverv og butikker, som ifølge KPC kan være alt fra en cykelhandler til en bager eller et apotek. 

- Med kombinationen af rækkehuse, etageboliger, almene boliger og en daginstitution tænker vi, at området kan blive attraktivt for mange forskellige aldersgrupper. Vi vil gerne udvikle området, så det bliver så blandet som muligt, og vi arbejder også med, hvordan vi kan indpasse seniorer i området, siger projektdirektør i KPC Johan Gottschalck.

For at håndtere trafikken i området er der planer om dels at etablere en ekstra svingbane i krydset Ravnsbjergvej/Skanderborgvej. På Grøndalsvej planlægger man at etablere cykelstier i begge retninger og sænke hastigheden. 

Hvis lokalplanen for området bliver vedtaget i år, vil nedrivningen af Jyllands-Postens tidligere lokaler kunne begynde i starten af 2023.

Læs mere om planerne her. 

Nyt grønt område at gå tur i

Visualisering af regnvandssøer i området omkring det tidligere Viby Renseanlæg ved Ormslevvej. Skitsen er vejledende.

Det bugner ikke med grønne åndehuller i Viby, men langs Ravnsbjergvej er et nyt grønt område på tegnebrættet. 

I løbet af de kommende år skal Viby Renseanlæg mellem Ormslevvej og Hømosevej nedlægges i takt med, at et nyt stort rensningsanlæg etableres ved Marselisborg Lystbådehavn.

Når det sker, skal der i stedes anlægges regnvandssøer på arealet, hvor Viby Renseanlæg ligger i dag. Samtidig skal området åbnes op, så det kan bruges rekreativt.

Det er tankerne for en ny lokalplan for området, som Aarhus Vand står for. 

Der kommer stiforbindelser igennem det meste af området, så det bliver muligt at lufte hunden eller løbe rundt om søerne.

Aarhus Kommune forventer, at lokalplanen for området omkring Viby Renseanlæg vil være endeligt vedtaget i foråret 2023.

Motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej

I krydset her, hvor Ormslevvej møder Aarhus Syd Motorvejen, håber kommunen at kunne etablere motorvejsramper. Det kan få stor betydning for både Viby og Stavtrup. Foto: Kristine Dam Johansen

Ved det nye grønne område, som planlægges ved Viby Renseanlæg, er der samtidig et ønske fra Aarhus Kommune om at etablere ramper til Aarhus Syd Motorvejen.

Projektet er ikke vedtaget endnu, men det har i mange år været et ønske for kommunen at få ramperne etableret. 

Formålet er at gøre det nemmere for bilisterne - blandt andet fra Stavtrup - at komme direkte på motorvejen. På den måde skal de ikke ind over Viby Torv, som er et stort trafikalt knudepunkt. 

Hvis planerne realiseres, vil det ifølge kommunen være nødvendigt at udvide Ravnsbjergvej fra en tosporet til en firesporet vej for at kunne håndtere den øgede trafik i området. 

Nogle beboere i området er stærkt bekymrede for planerne, mens blandt andre Viby Grundejerforening bakker op om rampeprojektet, men foreslår en "light-model". 

Da motorvejen er en statslig vej, skal Vejdirektoratet sige god for rampeprojektet. 

Efter to års coronapause vender Northside tilbage i 2022, hvor festivalen første gang afvikles i Eskelunden. Arkivfoto: Axel Schütt 

Snart indtager 40.000 Northside-gæster Eskelunden: Sådan påvirker det trafikken i Viby

Fra torsdag den 2. juni til lørdag den 4. juni vil op mod 40.000 festivalgæster strømme til Eskelunden til årets Northside.

Det påvirker trafikken i lokalområdet. Særligt omkring haveforeningerne Rugholm, Sølyst og Norringholm, Haveforeningen af 1934 og Haveforeningen af 1918.

Northside oplyser, at de overvåger trafikken - og lydniveaet under koncerterne - løbende.

Oplever man ulovligt parkerede biler på ens villavej skal man ringe 114, oplyser festivalen.

Haveforeningerne omkring Eskelunden skal være særligt opmærksomme på trafikken i dagene op til og under Northside. Kommunen overvåger løbende trafikafviklingen med droner, og festivalen opfordrer til at kontakte politiet, hvis man oplever ulovligt parkerede biler på sin villavej.

Fra torsdag den 2. juni til lørdag den 4. juni vil op mod 40.000 feststemte festivalgæster strømme til Eskelunden for at nyde kolde øl og høj musik til årets Northside, som for første gang afholdes i Viby.

Det påvirker trafikken i lokalområdet. Særligt i de haveforeninger, der ligger omkring Eskelunden.

I haveforeningerne vest for festivalpladsen - Rugholm, Sølyst og Norringholm - laves der "parkering forbudt"-zone i hele området allerede fra tirsdag den 31. maj og frem til mandag den 6. juni.

Det omfatter hele området med indkørsel fra Rugholmvej. Derudover oprettes der handikapparkering i området ved Haveforeningen af 1934.

I haveforeningerne ved Åhavevej opsættes der "standsning forbudt" mellem Åhave Parkvej og Bjørnholms Allé fra torsdag den 2. juni til søndag den 5. juni.

Ved Haveforeningen af 1918 oprettes der en kontrolpost ved indkørslen fra den 2. juni til den 5. juni, så det kun er beboere og erhvervsdrivende, der kan tilgå området.

Og fra onsdag den 1. juni klokken 22.00 til torsdag den 2. juni klokken 05.00 vil det ikke være muligt at tilgå Haveforeningen af 1918, da Marselis Boulevard vil være totalspærret i vestgående retning.

Det oplyser Down The Drain Group, som står bag Northside.

- Vi forventer, at gæsterne lader bilen stå

Da Eskelunden i maj 2021 blev indviet, udtrykte flere naboer bekymring for, hvordan trafikken til og fra pladsen ville blive afviklet ved store koncerter og festivaler.

Særligt med tanke på, at der ikke er etableret ekstra parkeringspladser ved Eskelunden foruden den grusbelagte plads ved Åhavevej med plads til cirka 50 biler.

Det skal nu stå sin prøve.

Down The Drain Group forventer, at de fleste festivaldeltagere vil lade bilen stå.

- Vi forventer, at vores gæster primært går, cykler og benytter offentlig transport. Vi tilbyder ikke parkering og henviser til parkering i byens parkeringshuse, siger marketingkoordinator Nikoline Skaarup.

Overvåger trafikken med droner

Om aftenen bliver der indsat shuttlebusser til at køre festivalgæster fra Eskelunden til Aarhus C. Busserne kører fra klokken 22.00, indtil pladsen lukker. Der vil ikke køre shuttlebusser til pladsen fra midtbyen i dagtimerne, men Midttrafiks bybusser vil være forstærket under festivalen.

Down The Drain Group vil sammen med kommunen holde øje med trafikken under festivalen, fortæller Nikoline Skaarup.

- Der er lavet et samarbejde med Aarhus Kommune, hvor de opsætter droner til at overvåge trafikken. Derudover vil vi fra festivalens side have personale i området, som holder øje med eventuelle trafikale udfordringer og melder disse videre til myndighederne, siger hun.

Hvis man som nabo til Eskelunden oplever gener fra trafikken under festivalen - for eksempel ulovligt parkerede biler på villaveje - skal man kontakte politiet på telefonnummer 114.

- Vi holder øje med støjniveauet

I forhold til støj oplyser Down The Drain Group i et brev til naboerne, at festivalen har valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og at lyden derfor primært burde ramme publikum.

Festivalen måler lydniveauet kontinuerligt under festivalen for at sikre, at de ikke overskrider de tilladte decibel-grænser.

- Vi kigger desuden hele tiden på, hvordan vi kan forbedre lyden, således at vi ikke generer andre unødigt, står der i brevet.

Northside løber af stablen den 2.-4. juni.

Torsdag åbner pladsen klokken 14.00 og lukker klokken 01.00. Fredag og lørdag åbner pladsen klokken 13.00 og lukker klokken 02.00.

- Jeg kunne så godt tænke mig, at der også kom nogle yngre mennesker med i fællesrådet, for eksempel unge med børn, siger formand for Viby Fællesråd Hans Peter Mehlsen. Foto: Silas Bang, privatfoto

Opråb fra fællesrådet: Vi savner flere, der vil gøre noget for Viby

Hvordan gør vi Viby til et endnu bedre sted at bo?

Det er kernespørgsmålet for Viby Fællesråd, som arbejder hårdt for at præge udviklingen i bydelen og sætte fokus på det, der mangler og kunne gøres bedre.

I dag lægger fællesrådet særligt kræfter i emner som trafik og byggeri. Men fællesrådsformand Hans Peter Mehlsen sukker efter hjælp fra foreninger, institutioner og almindelige borgere i Viby, som kunne have lyst til at give en hånd med at arbejde for bedre skole-, idræts-, kultur- og handelsliv i Viby.

- Jeg kunne så godt tænke mig, at der også kom nogle yngre mennesker med i fællesrådet, for eksempel unge med børn. Jeg savner virkelig flere folk, der vil være med til at gøre noget for Viby, siger han.

Hvordan får vi et bedre handelsliv, grønne områder, mere kultur og bedre skole- og idrætsforhold i Viby? Det savner Viby Fællesråd hjælp til at finde ud af - fra foreninger, institutioner og almindelige borgere i Viby. Og det behøver ikke at kræve en kæmpe indsats, siger formand Hans Peter Mehlsen.

Der skal gøres noget ved trafikken i Viby. Borgerne skal høres, når nye byggerier skyder op, og der må ikke bygges for højt. Vores bydel skal være et trygt sted at bo.

Sådan lyder et udpluk af de mærkesager, som Viby Fællesråd arbejder for at opnå for at gøre Viby til et (endnu) bedre sted at bo. Men der er utrolig mange andre områder, som man med fordel kunne arbejde for i Viby, og det savner fællesrådet hjælp til, fortæller formand Hans Peter Mehlsen.

- Vi har nogle områder, som vi slet ikke har med i fællesrådet, for eksempel uddannelsesområdet. Jeg savner, at vi kunne kigge mere på vores uddannelsessteder - vejene til dem, forholdene på dem, og aktiviteter hvor man rækker ud over den enkelte skole.

- Vi har blandt andet talt om at få børn og unge til at give idéer til, hvordan fremtidens Viby kunne se ud, men det er aldrig blevet til noget. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig, at skolerne for eksempel gik med ind i arbejdet på tværs, siger han.

Hvad er et fællesråd?

- Fællesrådet er en paraplyorganisation typisk for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

- Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

- Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

Kilde: Aarhus Kommune

Butikker og idrætsfaciliteter

Udvalget af butikker i Viby og forretningslivet generelt er også et oplagt fokuspunkt, hvis man spørger Hans Peter Mehlsen. Han efterlyser derfor repræsentanter for erhvervslivet i Viby eller andre, der kunne have lyst til at udvikle forretningslivet igennem fællesrådet.

- Kunne vi for eksempel tænke os en anden type forretninger, end dem vi har i dag, så vi ikke bare får endnu en shawarmabar eller burgerbar? Det, synes jeg, kunne være oplagt at kigge på, siger han.

Hans Peter Mehlsen nævner også kulturlivet i Viby, som med fordel kunne styrkes, hvis nogen var interesserede i at hjælpe til. Og så savner han repræsentanter fra idrætsforeningen i fællesrådet.

- Viby IF mangler plads i hallerne på Skanderborgvej og mangler nye folk, der vil deltage i foreningsarbejdet. Det kunne fællesrådet hjælpe med at udvikle, siger han.

Yngre mennesker med børn

Viby Fællesråd har pt. 41 medlemmer fordelt mellem 33 foreninger og otte enkeltpersoner.

Fællesrådet ledes af forretningsudvalget, som består af syv repræsentanter. Flere af dem er også engagerede i grundejerforeninger rundt omkring i Viby.

I dag beskæftiger fællesrådet sig især med hovedemner som trafik og byggeri. Dels fordi det er store dagsordener i Viby, men også fordi mange af medlemmerne i forretningsudvalget interesserer sig for det.

- Jeg sidder med nogle søde og engagerede mennesker, som tænker meget på grundejerforeninger, veje, skilte og trafik, men jeg kunne så godt tænke mig, at der også kom nogle yngre mennesker med i fællesrådet, for eksempel unge med børn. Jeg savner virkelig flere folk, der vil være med til at gøre noget for Viby.

- Det kunne også være at skabe mere liv i bydelen og vurdere, hvor man kunne lave nogle hyggesteder, som er simple og enkle, hvor man har mulighed for at mødes og tale sammen, siger Hans Peter Mehlsen.

Om Viby Fællesråd

- Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby Kommune, som den så ud indtil 1970, og dækker sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg.

- Enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der hører hjemme i området, og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål, kan optages som medlem.

- For nylig er det også blevet muligt at melde sig ind som enkeltperson.

- Det koster 400 kroner om året for foreninger og institutioner at være medlem af fællesrådet, og 100 kroner om året for enkeltpersoner.

Svært at finde tid

Men det er ikke nemt for fællesrådet at engagere nye kræfter.

- De grupperinger, vi rigtig gerne vil have ind i fællesrådet, arbejder meget, har mindre børn eller begge dele, og så er tiden knap, og man prioriterer anderledes, og det er fuldt forståeligt, siger Hans Peter Mehlsen.

Derudover er Viby et stort forstadsområde med omkring 30.000 indbyggere – og meget forskellige indbyggere.

- Den helt overordnede udfordring er, at Viby er så stort, og det er et fragmenteret område med alt fra villakvarterer, almene boliger og Viby C som et handelssted og et trafikalt knudepunkt. Og alle har deres udfordringer. Det er helt håbløst, at vi kan komme omkring det hele i fællesrådet, men vi prøver at lave nogle overskrifter og se på, hvad der er vigtigt for Viby fremadrettet.

Hvad har I selv gjort for at værge flere medlemmer?

- Vi arbejder på at oprette en Facebook-side for at gøre mere opmærksom på, at vi er her. Andre fællesråd har lavet nogle ”kom og vær med”-dage, som man også kunne lade sig inspirere af, og så vil vi prøve at stille os mere ud, så folk kan møde os, og vi kan fortælle om, hvad vi laver, siger Hans Peter Mehlsen.

Bestemmer selv, hvor meget tid man vil bruge

Har man en hjertesag, som man gerne vil arbejde for, kan fællesrådet blandt andet hjælpe med at starte arbejdet op og finde andre, der kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe.

Derudover kan Viby Fællesråd hjælpe med at udfærdige breve til kommunen og undersøge mulige steder, der kan søges midler til forskellige projekter.

- Vi har mange kontakter ved kommunen, og ofte kan det give mere pondus, at det er fællesrådet, der underskriver et brev i stedet for Hr. Jensen, siger Hans Peter Mehlsen.

Man behøver ikke at afsætte flere aftener om ugen til arbejdet. Ønsker man at gå ind i kernen af fællesrådet – forretningsudvalget - mødes de en gang om måneden.

Derudover beslutter man selv, hvor ofte man vil mødes i en arbejdsgruppe.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe med at transformere idéer til handling, men det kræver selvfølgelig, at man selv kommer og siger: ”Jeg vil gerne være med, og jeg har nogle idéer”. Så står vi til rådighed, siger Hans Peter Mehlsen.