Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

- Det her er så markant en ændring, at det måske kan få folk til at genstarte opfattelsen af Viby Gymnasium, siger rektor Lone Sandholdt om det arbejde, som skolen skal i gang med. Foto: Kristine Dam Johansen

Ingen nye elever tvinger Viby Gymnasium til at tænke nyt

Jeg husker meget tydeligt, hvor nervøs jeg var på min første skoledag på gymnasiet.

I den nordjyske by Dronninglund, hvor jeg brugte mine gymnasieår, var det tradition, at de nye 1.g’ere blev klappet ind på skolen af 2. og 3.g'erne. Det kan måske umiddelbart lyde som en varm velkomst, men jeg husker det mere som noget rimelig angstprovokerende, der fik de fleste af os nye elever til at stirre ned i gulvet og halvløbe forbi "de store" og hen til vores nye klasse.

Al den nervøsitet og kriller i maven på første skoledag kommer der ikke til at være meget af på Viby Gymnasium i år. Eller, det passer ikke, for der starter tre nye forventningsfulde HF-klasser på gymnasiet efter sommerferien, men derudover kommer der ingen nye stx-elever ind ad hovedindgangen i den grå bygning på Søndervangs Allé.

Folketinget besluttede tilbage i efteråret at give Viby Gymnasium en tvungen pause fra nye elever, fordi skolen i en periode har været ramt af faldende ansøgertal og en stigende andel elever med ikke-vestlig baggrund.

Det var der meget delte meninger om dengang. Eleverne demonstrerede højlydt imod beslutningen og bekymrede sig især for, hvad det ville betyde for det sociale liv. Lærerne skrev et læserbrev, hvor de udtrykte deres modstand mod optagestoppet. Men ikke desto mindre bliver det nu sådan, at gymnasiet kommer til at mangle en årgang.

I stedet har gymnasiet fået knap 30 millioner kroner til at sætte en række projekter i søen, som skal sikre, at flere elever - med forskellige baggrunde - vælger Viby Gymnasium i fremtiden. Opfattelsen af gymnasiet skal ændres, som rektor Lone Sandholdt formulerer det.

Det vil de gøre igennem 60 konkrete projekter, som blandt andet indebærer at styrke undervisningen og studiemiljøet på skolen, men også at Viby Gymnasium skal åbne dørene mere for borgerne i Viby og lokalsamfundet i det hele taget.

Efter sommerferien er der traditionen tro festuge i Aarhus, og det er hovedsageligt en fest, der foregår i midtbyen. Men i år har festugen besluttet, at de også vil trække festlighederne ud i Viby, Stavtrup og andre forstadsområder i Aarhus. Derfor kan man som noget nyt søge om støtte til at holde fest og få hjælp til eksempelvis DJ's, drinks og dekoratører - hvad end det er en havefest for familien, en vejfest for naboerne eller en halfest i den lokale sportsforening.

Fest bliver der også i Viby Syd i den kommende uge, som du kan læse i det korte nyhedsoverblik i bunden af ugens nyhedsbrev. Her kommer vi også omkring nye visitationszoner, en ny skoleleder på Søndervangsskolen og til sidst flytningen af Stensagerskolen.

God læselyst og god Sankt Hans.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
- Vi kunne sagtens spille en langt større rolle i lokalsamfundet, når man tænker på, hvad der foregår her vidensmæssigt og kulturelt. Simpelthen åbne dørene mere til omverdenen og invitere ind, siger rektor på Viby Gymnasium, Lone Sandholdt. Hun vil gerne gøre Viby Gymnasium til et slags kulturhus. Foto: Kristine Dam Johansen

Viby Gymnasium får ingen nye elever efter sommerferien: I stedet søsætter skolen nye tiltag for 30 millioner

Folketinget har besluttet, at Viby Gymnasium ikke skal modtage nye 1.g-elever efter sommerferien. I stedet har skolen fået knap 30 millioner kroner til at løse udfordringen med faldende ansøgertal.

De penge skal bruges på at gøre skolen og undervisningen bedre. Blandt andet ved at styrke læsevejledningen, lave en strategi for at få flere elever til at vælge sprogfag og skabe mulighed for at oprette små hold, så kommende elever fortsat har mulighed for at vælge imellem flere forskellige fag.

- De gode historier om skolen skal komme fra de elever, der går her. Så vi skal udnytte, at vi får mulighed for at gå i dybden med det, som vi ikke til daglig har haft tid til at gentænke, siger rektor Lone Sandholdt.

Samtidig vil gymnasiet blive bedre til at invitere flere fra lokalsamfundet ind på skolen og blive en slags kulturhus med arrangementer, som kunne være alt fra fællessang til koncerter og ølbrygningskurser.

Viby Gymnasium skal ikke modtage nye 1.g-elever efter sommerferien. I stedet har skolen fået knap 30 millioner kroner til at arbejde på at tiltrække flere – og mere forskellige – elever fremadrettet. Pengene skal blandt andet bruges på talentudvikling og en sprogstrategi, og så vil gymnasiet gerne blive et slags kulturhus i lokalområdet.

Det bliver et væsentligt anderledes skoleår på Viby Gymnasium, når klokken ringer ind til første skoledag efter sommerferien.

Tre nye HF-klasser begynder på gymnasiet, men der kommer ingen nye, forventningsfulde 1.g’ere med pakkede skoletasker ind ad hovedindgangen på Søndervangs Allé.

Skolens lærere skal vænne sig til at bruge en del af deres arbejdstid på udviklingsprojekter frem for undervisning i matematik og oldtidskundskab.

Og rektor Lone Sandholdt har fået en stor opgave med at sikre, at flere elever fremadrettet kommer til at vælge Viby Gymnasium som deres førsteprioritet, når de søger gymnasium. Herunder også elever, som ikke har indvandrerbaggrund.

Blive mere attraktive

Alt det sker som konsekvens af, at Folketinget i oktober sidste år besluttede, at Viby Gymnasium sammen med fem andre gymnasier landet over ikke skal have lov at optage stx-elever i det kommende skoleår.

Det her er så markant en ændring, at det måske kan få folk til at genstarte opfattelsen af Viby Gymnasium

Rektor Lone Sandholdt

Baggrunden for beslutningen er at hjælpe gymnasierne med at rette op på faldende ansøgertal og skabe en bedre balance i elevsammensætningen, fordi skolerne har oplevet en stor stigning i andelen af elever med ikke-vestlig baggrund.

Derfor har Viby Gymnasium nu fået knap 30 millioner kroner, som ellers skulle have være brugt på at undervise 1.g-elever, til at sætte en række udviklingsprojekter i søen.

- Undervisningsministeriets krav er, at vi sikrer, at der er flere elever, der søger os, og at dem, der søger os, har forskellige baggrunde, fortæller rektor Lone Sandholdt.

- Så vi skal i højere grad ud at fortælle, hvad vi er gode til, og vise at vi kan blive mere attraktive for omgivelserne. Det bliver alle skoler målt på, men der er ekstra fokus på os, og på at vi formår at få vores ansøgertal til at vokse, siger hun.

Med hjælp fra Region Midtjylland har Viby Gymnasium de seneste år fået tilladelse til ikke at optage elever fra udsatte boligområder i Aarhus. Det har skabt en mere blandet elevsammensætning. Foto: Kim Haugaard/Jysk Fynske Medier

60 nye tiltag

Og hvordan gør man så det?

Det har ledelsen i samarbejde med lærerne og eleverne siden efteråret arbejdet på at finde ud af, og det er nu mundet ud i en plan med knap 60 forskellige tiltag, som gymnasiet skal arbejde med det kommende år. Planen er netop blevet godkendt af Undervisningsministeriet.

Hovedfokus bliver at tiltrække flere nye elever, da Viby Gymnasium allerede har formået at skabe en mere balanceret elevsammensætning med hjælp fra Region Midtjylland.

- Vi vil først og fremmest forbedre nogle ting internt i måden, vi er gymnasium på, så vi bliver en endnu bedre skole. De gode historier om skolen skal komme fra de elever, der går her. Så vi skal udnytte, at vi får mulighed for at gå i dybden med det, som vi ikke til daglig har haft tid til at gentænke, siger Lone Sandholdt.

Mere konkret vil gymnasiet indadtil arbejde med flere nye tiltag. Det tæller blandt andet, at der skal mere fokus på talentudvikling, efteruddannelse af lærerne, og at lektiecaféen skal udvides, så eleverne også får mulighed for at lave laboratorieopgaver.

Derudover vil gymnasiet styrke læsevejledningen, lave en strategi for at få flere elever til at vælge sprogfag og skabe mulighed for at oprette små hold, så de kommende elever fortsat har mulighed for at vælge imellem flere forskellige fag.

Kulturhus i lokalsamfundet

Udadtil vil gymnasiet arbejde for at få dybere rødder i lokalområdet.

- Vi vil gerne være det naturlige valg for elever i lokalområdet, og med det mener jeg elever fra de områder, der grænser op til Skanderborg, Odder og Aarhus C. De seneste år er der måske kommet et billede af, at lokalområdet er Rosenhøj og så os, så vi skal genvinde vores naturlige opland, siger Lone Sandholdt.

Viby Gymnasium har eksisteret siden 1965, og i 1968 kom der HF på skolen. Foto: Martin Hermansen

For at blive mere synlige i lokalområdet vil Viby Gymnasium blandt andet arbejde med at åbne dørene mere for offentligheden og blive en slags kulturhus i lokalsamfundet.

Det kunne ske igennem arrangementer målrettet forældrene eller begivenheder med alt fra fællessang til koncerter og ølbrygningskurser, siger Lone Sandholdt.

- Vi kunne sagtens spille en langt større rolle i lokalsamfundet, når man tænker på, hvad der foregår her vidensmæssigt og kulturelt. Simpelthen åbne dørene mere til omverdenen og invitere ind.

- Samtidig vil vi bruge tid på at dokumentere det, så vi kan vise alle de gode ting, der foregår her. Så vi bliver lidt mere end et gymnasium på matriklen, men også noget man naturligt tænker på som en af de gode ting, der findes i Viby.

Har du været bekymret for, at den manglende årgang ville være dårligt for skolens brand og ry?

- Egentlig ikke. Jeg ser det her som muligheden for en effektiv genstart. Hvis ikke, vi var kommet med i gruppen af skoler, der ikke skulle modtage nye elever, så havde det været et hårdere arbejde at overbevise folk om, at vi er på rette vej med mange ting. Det her er så markant en ændring, at det måske kan få folk til at genstarte opfattelsen af Viby Gymnasium, siger Lone Sandholdt.

Skabe venskaber på tværs af årgangene

Da det i efteråret blev annonceret, at skolen ikke skulle modtage nye elever efter sommerferien, udtrykte eleverne især bekymring for, hvad det ville betyde for det sociale liv på skolen.

Ifølge Lone Sandholdt kommer gymnasiet til at gøre noget ekstra ud af at byde 2.g'erne og 3.g'erne velkommen efter sommerferien.

Derudover vil skolen arbejde med venskabsklasser, så HF-klasserne bliver koblet sammen med stx-klasserne, og 2. g’erne og 3.g’erne får mere med hinanden at gøre.

- Vi vil prøve at sørge for, at der udvikles venskaber på tværs af klasserne. Det er sådan noget, man kunne arbejde med under alle omstændigheder, men nu har vi en anledning og nogle resurser til at gøre det, siger Lone Sandholdt.

Pengene forpligter

Undervisningsministeriet vil løbende følge med i effekten af de nye initiativer på Viby Gymnasium, og det er positivt, mener Lone Sandholdt:

- Vi vil rigtig gerne følges af ministeriet i den her proces. Vi gør det her efter bedste evne, og vi vil gerne lære undervejs.

- Men jeg har en meget større ambition, end at vi bliver gode. Jeg har en ambition om, at vi med de her tiltag kan blive klogere på det, som hele sektoren bøvler med, så de fremadrettet ringer til os og spørger, hvordan man får flere til at vælge sprogfag for eksempel. Det skulle vi gerne have svaret på om tre år, så vi føler os også forpligtede med den bevilling, vi har fået, siger hun.

Var det noget med et tyrolertema eller et fadølsanlæg til din fest? Så vil Aarhus Festuge gerne hjælpe. Foto: Martin Ravn/Jysk Fynske Medier

Vil du holde en fed fest for dine venner eller invitere naboerne til vejhygge? Så kan du få hjælp af Aarhus Festuge

I anledning af Aarhus Festuge kan man som privatperson, familie, vennegruppe, beboerforening, naboer eller lignende søge om hjælp til at holde fest lørdag den 3. september 2022.

Med initiativet komSAMMEN vil Aarhus Festuge nemlig gerne have så mange århusianere som muligt til at feste - også uden for midtbyen.

Så hvis man har en idé til en fest eller et arrangement - stort som småt - kan man søge om hjælp til eksempelvis drikkevarer, dj's, festlokaler, markedsføring, en musiker, der kan optræde, eller en kok, der kan sammensætte en menu.

Det gør man ved at udfylde en tilmeldingsblanket på Aarhus Festuges hjemmeside og sende den inden 1. juli.

Aarhus Festuge vil have alle århusianere til at feste lørdag den 3. september - også gerne i Viby og Stavtrup. Derfor kan alle med en idé til en fed fest søge om hjælp til alt fra kokke til musikere eller et godt festlokale.

Hvis du har syslet med tanken om at invitere dine bedste venner til en havefest, de sjældent glemmer, eller måske få en pølsevogn ud til den lokale vejfest, så er der en anledning nu.

I forbindelse med årets festuge, som har fået temaet ”In It Together”, vil Aarhus Festuge gerne have så mange som muligt til at feste lørdag den 3. september – også uden for midtbyen.

Derfor tilbyder festugen nu hjælp til dem, der vil holde en fed fest for deres venner, familie eller naboer – eller måske har en idé, der kan gøre deres arrangement en tand sjovere.

Helt konkret kan man sende en ansøgning til Aarhus Festuge med det, man ønsker hjælp til. Både som privatperson, klub, forening, fællesråd eller lignende.

- Alle idéer er velkomne. Det kan være alt fra to veninder, der vil feste sammen, til en familiefest i haven, en fest i beboerforeningen eller på det lokale plejecenter, fortæller projektleder Nadia Harchi.

- Vi vil gerne prøve at ramme alle, der kunne have interesse i at fejre festugen med os. Vi har allerede fået en masse gode idéer ind - blandt andet fra folk der vil holde en vejfest. Vi vil gerne mobilisere hele Aarhus til at komme med deres bud på en fejring, siger hun.

En kok, en musiker eller et fadølsanlæg

Ifølge Nadia Harchi kan man for eksempel søge om hjælp til drikkevarer, en kok til at stå for menuen, en ølsmagning, en foodtruck, en dekoratør, råd og vejledning til markedsføring, en musiker, der kan optræde, eller hjælp til at spærre vejen af til vejfesten.

Man ansøger altså ikke om en pose penge til sin fest, men om et specifikt element som Aarhus Festuge så måske kan hjælpe med at skaffe og finansiere.

- Vi vil gerne hjælpe så bredt som overhovedet muligt, så det tæller både kontakter, lokationer og sparring om, hvordan man kan holde festen. Festugen har allerede en helt masse gode samarbejdspartnere, som vi gerne vil prøve at tænke ind i de her komsammener, siger Nadia Harchi.

I kan jo risikere at få virkelig mange henvendelser. Kan man være sikker på at få hjælp, eller hvordan udvælger I?

- Vi har en lille udvælgelseskomite, som vurderer ansøgningerne i forhold til, hvordan vores resurser kan bruges til at realisere de her fester bedst muligt. Så ansøgerne kan ønske sig hjælp til forskellige ting, og ud fra hvad vi har i vores værktøjskasse, vil vi prøve at imødekomme ønskerne og forløse dem bedst muligt.

Hvis man vil ansøge om hjælp, kan man udfylde en tilmeldingsblanket på Aarhus Festuges hjemmeside. Blanketten skal sendes til komsammen@aarhusfestuge.dk.

Ansøgningsfristen er 1. juli, og man kan forvente svar senest 1. august.

Politiet indfører visitationszone, ny leder til Søndervangskolen, Viby-skoles flytteplaner i farezonen og invitation til sommerfest

Her kommer et kort nyhedsoverblik.

Visitationszonen i Viby Syd vender tilbage

Her ses visitationszonen om Rosenhøj. Kort: Østjyllands Politi

På baggrund af uro mellem grupperinger med relationer til Rosenhøj, Trillegården og Brabrand indfører Østjyllands Politi nu visitationszoner tre forskellige steder i Aarhus Kommune.

Heriblandt i Viby Syd. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. 

Der har inden for de seneste uger været flere voldelige hændelser relateret til grupperingerne fra henholdsvis Rosenhøj, Trillegården og Brabrand, og i ét tilfælde har der været anvendt skydevåben, hvor der blev skudt mod et køretøj og en beboelsesejendom i Trillegården, oplyser politiet.

- Der er vores vurdering, at det ulmer i det århusianske bandemiljø, og at der generelt er en meget anspændt stemning. Vi har på det seneste set eksempler på, at store grupper forsamler sig i nogle bestemte områder, hvor politiet også har fundet skydevåben samt flere stik- og slagvåben, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og fortsætter:

- Vi frygter, at den ulmende konflikt kan udvikle sig yderligere henover sommeren, hvor vejret er godt, og der er mange mennesker på gaden. Derfor opretter vi nu visitationszoner i de tre områder, som grupperingerne har tilknytning til, så vi kan få våbnene væk fra gaden og sikre trygheden for alle de øvrige beboere.

Visitationszonerne træder i kraft torsdag den 23. juni klokken 18.00 og varer foreløbigt i fire uger til og med den onsdag 20. juli.

Østjyllands Politi vil også være ekstra synlige med patruljer i områderne.

Ny skoleleder på Søndervangsskolen

Claus Brønderup Sørensen overtager skolelederjobbet fra Rani Hørlyck.

Søndervangsskolen får ny skoleleder efter sommerferien. 

I oktober 2021 fratrådte den tidligere skoleleder Rani Hørlyck sin stilling som følge af den omfattende sag om snyd med afgangsprøver.

Nu skal der nye kræfter til, og det bliver den 53-årige Claus Brønderup Sørensen, som overtager roret, oplyser Børn og Unge i en pressemeddelelse.

Claus Brønderup Sørensen kommer fra en stilling som viceskoleleder på Næshøjskolen i Harlev. Han tiltræder den 1. august og er valgt blandt et felt på ni ansøgere.

- Elever, forældre og medarbejdere kan se frem til at få en leder, som er tydelig og tillidsvækkende, og som arbejder målrettet for en skole, hvor børn og medarbejdere trives og vokser, siger Lisbeth Schmidt Andersen, Børn og Unge-chef i distrikt Sydvest, i en pressemeddelelse.

Claus Brønderup Sørensen er uddannet folkeskolelærer og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Han har tidligere været lærer på Tilst Skole og Malling Skole, og har siden 2014 været ansat som viceskoleleder på Næshøjskolen.

- Efter otte år som viceskoleleder er jeg klar til rollen som skoleleder. Det er jeg utrolig glad for, at jeg kan få lov til på Søndervangskolen, som jeg oplever som en stærk, lokal skole, siger Claus Brønderup Sørensen og understreger, at han ikke kan løse opgaven med at skabe en god skole alene.

- Ledelse, medarbejdere og forældre er gensidigt afhængige af hinanden, når vi skal arbejde for elevernes bedste. Det samme gælder lokalsamfundet omkring en skole, hvor Søndervangskolen har et godt samarbejde med dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, klubber og foreninger. Derfor vægter jeg inddragelse og det involverende samarbejde meget højt, siger han.

Den nye skoleleder afløser Martin Appel Loft, som de seneste otte måneder har været konstitueret i stillingen. 

Martin Appel Loft vender efter sommerferien tilbage til sin stilling på Lisbjergskolen.

Uvis fremtid for børn med handicap: Byggefirmas konkurs sætter Stensagerskolens flytning i fare

Byggefirmaet, der var i gang med at renovere Tovshøjskolen, så den kan huse 250 elever fra Stensagerskolen i Viby, er gået konkurs. Foto: Søren Willumsen

Specialskolen Stensagerskolen glæder sig til at flytte ud af de gamle og nedslidste barakker på Stensagervej i Viby til nye og lækre lokaler på den tidligere Tovshøjskole i Brabrand.

Men nu er flytteplanerne kommet i farezonen, skriver Århus Stiftstidende.

På Tovshøjskolen er en større renovering i gang både indenfor og udenfor for at få moderne og pædagogisk brugbare lokaler til elever med særlige udfordringer. Men renoveringen er nu gået i stå, da hovedentreprenøren STB Byg fra Vejle er gået konkurs.

Indflytningen på Tovshøjskolen er allerede blevet udskudt én gang på grund af forsinkelser. Nu er det store spørgsmål, om skolen kan nå at stå klar til, at eleverne fra Stenagerskolen kan flytte ind i uge syv næste år, som det p.t. er planen.

- Det vil være ærgerligt for alle parter, hvis tidsplanen skrider igen, så vi håber det lykkes med uge syv Det er i hvert fald ambitionen og målet, siger bygningschef i Børn og Unge Anne Marie Due Schmidt til Århus Stiftstidende.

Sommerfest i Viby Syd

Lørdag den 2. juli er der sommerfest for alle i Viby Syd. 

Det er afdelingsbestyrelsen i Rosenhøj, der inviterer til en dag med sang, dans, trylleri og livemusik, og festen foregår på fodboldbanen ved Rosenhøj Bakke 21. 

Her bliver der opsat telt, borde og bænke. Festen starter klokken 14, hvor der kommer trylleri og underholdning for børn. Senere er der fælles aftensmad og musik med livebandet "Good Times". 

Billetter kan købes på dagen.