Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Axel Schütt

Hvad tjener folk i Viby og Stavtrup - og andre nørdede fakta

Lad os lege med tanken og sige, at du mødte en person fra et fjernt, fjernt land, som aldrig havde sat sine ben i Viby og Stavtrup før, og du skulle forklare, hvilken type mennesker, der bor der.

Hvad ville du svare?

Det oplagte svar ville selvfølgelig være, at det er meget blandet, og det er også rigtigt. Men jeg ville sige, at den typiske vibygenser er en 24-årig mand eller kvinde med dansk baggrund, som bor i en privatejet bolig og stemmer på Socialdemokratiet.

I Stavtrup er der til gengæld størst chance for at støde ind i kvinde, som er rimelig godt ved muffen sammenlignet med de fleste andre i Aarhus Kommune. Og så har hun en søn på syv og en datter på fire år.

Om de personer findes, ved jeg ikke, men ser man på tallene, burde de ikke tage lang tid at opstøve.

Det ved jeg, fordi jeg i denne uge har kastet mig over at nørde en helt masse tal og data, som kan være med til at fortælle historien om, hvad Viby og Stavtrup er for et sted. Hvem der bor der, hvad de tjener, hvordan folk bor, hvem de stemmer på, og ikke mindst hvordan byerne kommer til at se ud om fem og 10 år.

Tallene fortæller selvfølgelig ikke den hele sandhed. Men jeg vil vove den påstand, at de kan gøre dig klogere på din by og dine naboer, og så er der masser af gode fun facts at underholde resten af familien med over koldskålen eller en is på terrassen.

Hvis du hellere vil en tur ud i naturen i stedet for at nørde tal, kan jeg også guide dig lidt på vej.

Min kollega har nemlig haft en kyndig og åbenlyst begejstret naturvejleder i røret, som har hjulpet med at pege på de bedste udflugtsmål i det sydlige Aarhus, som ikke ligger længere væk end en halv time i bil. Så hvis du mangler en tur-destination, som både børn og voksne kan være med på, så er der masser af inspiration at hente.

Personligt skal jeg i de næste par uger traske rundt med sand mellem tæerne ved Vesterhavet, spise friskfangede fisk og jordbær ad libitum og slappe af i sommerhus i Blokhus.

Jeg er gået på sommerferie, men det er nyhedsbrevet heldigvis ikke. Jeg har nået at lave en helt masse historier til jer, som udkommer over de næste par uger, så bliv endelig hængende.

God sommer.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist

Tjener du mere end den gennemsnitlige vibygenser, og hvem stemmer dine naboer på? Her er tallene, der kan gøre dig klogere på Viby

Hvis man skulle fortælle den helt korte historie om Viby, kunne man sige følgende:

Der bor 31.466 indbyggere, og fordelingen af mænd og kvinder er præcis ens – 50 procent.

Kaster man et blik på aldersfordelingen, er der en overvægt af beboere mellem 30 og 66 år, men fordelt på de enkelte årgange er der flest 24-årige.

Langt de fleste vibygensere har dansk oprindelse, men der er også en del indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Socialdemokratiet er det parti, der har bedst fat i vælgerne, og i fremtiden kommer der til at bo væsentlig flere inden for Vestergårdsskolens skoledistrikt.

Skolernes karaktergennemsnit ligger både over og under gennemsnittet for resten af landet og Aarhus.

Tal og data kan være med til at male et billede af dit lokalområde. Her kan du blive klogere på, hvor mange der bor i Viby, og hvor gamle de fleste indbyggere er. Du kan også læse, hvor meget folk tjener, og hvem de stemmer de på.

Lige meget om du har boet i Viby i mange år eller lige er flyttet til, så har du helt sikkert dannet dig et indtryk af, hvad bydelen er for et sted. Hvilken type mennesker, der bor her, og hvordan de forskellige kvarterer er i forhold til hinanden.

Tal og data kan hjælpe med at fortælle historien om Viby, og hvordan bydelen kommer til at se ud i fremtiden. Ikke den fulde sandhed, men en del af den.

Så lad os dykke ned i de tal, der kan gøre os klogere.

Hvem er vibygenserne?

Ifølge statistikbanken Aarhus i Tal bor der 31.466 indbyggere i Viby per 1. april 2022, hvis man ser bort fra Stavtrup og Ormslev.

Ser man på fordelingen af mænd og kvinder, er der helt præcist 50 procent af hvert køn.

Kaster man derimod et blik på aldersfordelingen, er der en overvægt af beboere mellem 30 og 66 år, og den næststørste aldersgruppe er unge mellem 18 og 29 år.

Spurgte man en tilfældig vibygenser på gaden, hvor gammel han eller hun er, ville der dog være størst chance for at støde ind i en 24-årig. Fordelt på de enkelte fødselsår er de 24-årige den største aldersgruppe med henholdsvis 442 kvinder og 500 mænd.

Til gengæld er der ingen i Viby, der har rundet 100 år, men flere er meget tæt på milepælen. De ældste er fem personer på 99 år.

Ser man på vibygensernes oprindelse har langt de fleste beboere en dansk baggrund. Det drejer sig om 23.375 personer.

Men der er også en del indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Nærmere bestemt 6103 personer. Derudover er der en mindre gruppe indvandrere og efterkommere fra vestlige lande.

Hvor kommer der til at bo flere om 10 år?

Der er mange store byggeprojekter på tegnebrættet rundt omkring i Viby, og mange nye boliger vil skyde op i de kommende år.

Og ser man på den befolkningsprognose, som Aarhus Kommune laver hvert år, er der særligt ét område, som kommer til at huse flere fremover. Nemlig Vestergårdsskolens skoledistrikt.

Vestergårdsskolens skoledistrikt ser her markeret med lysegrønt.

Her kommer der ifølge prognosen til at være 1777 flere indbyggere frem mod 2032. Det svarer til en stigning på 23 procent, og kommunen forventer særligt en stigning blandt de 18-29 årige.

I Søndervangsskolens skoledistrikt forventes en mindre stigning på 417 flere indbyggere i 2032, mens der i Rosenvangsskolens og Viby Skoles skoledistrikt forventes et mindre fald på henholdsvis 543 og 134 færre indbyggere i 2032.

Ser man på Aarhus Kommunes småbørns- og skoleprognose kan man se, at antallet af børn i Viby kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau om fem år, som det gør i dag.

Der vil dog komme væsentlig flere små børn i Vestergårdsskolens distrikt. Nærmere bestemt 92 flere børn mellem 0 og 3 år, hvilket svarer til en stigning på 47 procent.

Indkomst: Så meget tjener en beboer i Viby

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede sidste år en stor kortlægning af indkomstniveauet i Danmark, som også tæller de tre sogne Viby, Ravnsbjerg og Fredens Sogn.

Kaster man et blik på resultaterne, kan man først og fremmest se, at den gennemsnitlige indkomst blandt borgerne i Viby Sogn og Ravnsbjerg Sogn ligger nogenlunde på samme niveau som de andre sogne i periferien af Aarhus midtby.

Kort over Viby Sogn.


Kort over Ravnsbjerg Sogn.

Den årlige gennemsnitlige indkomst i Viby Sogn, inklusiv ledige, studerende og pensionister, ligger på 312.312 kroner, mens den i Ravnsbjerg Sogn er lidt lavere med 284.856 kroner.

Gennemsnitsindkomsten i de to områder ligger dog et godt stykke under de rigeste områder omkring Aarhus, som er Risskov og Skåde.

Dem ligger Fredens Sogn dog lige i hælene af.

Den årlige gennemsnitlige indkomst i Fredens Sogn, som tæller Fredensvang og dele af Kongsvang, er på 436.080 kroner.

Kort over Fredens Sogn.

Boligtyper

Størstedelen af indbyggerne i Viby bor enten i ejerboliger eller private udlejningsboliger. Nærmere bestemt 20.573 personer, svarende til 65 procent af indbyggerne.

Resten af befolkningen bor i almene boliger, hvoraf nogle bor i "udsatte almene boliger". Det drejer sig om 4614 personer.

Det er Aarhus Kommune, som kategoriserer forskellige almene boligområder som udsatte baseret på en række parametre. I Viby tæller det blandt andet boligområder i Viby Syd.

Politisk overbevisning

Er folk i Viby overvejende røde eller blå, når det kommer til, hvilke partier, de stemmer på? Det helt korte svar er, at vibygenserne overvejende stemmer på Socialdemokratiet.

Til kommunalvalget i november 2021 blev Socialdemokratiet – på trods af en gedigen vælgerlussing - det suverænt største parti og fik tilsammen 3934 stemmer på de tre valgsteder Viby Hallen, Rosenvangskolen og Søndervangskolen.

Dermed er der langt ned til det næststørste parti, Det Konservative Folkeparti, som fik 1719 stemmer og oplevede stor fremgang til kommunalvalget.

Efter Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti var det Venstre, De Radikale, SF og Enhedslisten, der fik flest stemmer, og de fire partier ligger nogenlunde jævnbyrdigt.

Ser man på resultatet af det seneste folketingsvalg i 2019, var det Socialdemokratiet og Venstre, som blev de største partier i Viby.

Karaktergennemsnit på skolerne

Ser man på karaktergennemsnittet til 9. klasses afgangsprøve, er der både skoler, der ligger over og under gennemsnittet på landsplan og i resten af Aarhus.

På Rosenvangskolen var karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i 2021 på 8,4. Det er både over gennemsnittet på landsplan, som er på 7,8, og over gennemsnittet for hele Aarhus Kommune, som er på 8,1. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

På Viby Skole var karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i 2021 på 7,9. Det er lige over gennemsnittet på landsplan, men under gennemsnittet for Aarhus.

Anderledes ser det ud på Vestergårdsskolen, hvor gennemsnittet er væsentlig lavere på 5,8, og det samme er tilfældet på Søndervangskolen, hvor snittet var 6,2 ved afgangsprøverne i 2021.

Der er dog en række faktorer, der spiller ind på karaktergennemsnittet, og det er ikke alene et udtryk for, om en skole er god eller dårlig.

Find flere tal og informationer om skolerne her:

Rosenvangskolen

Viby Skole

Søndervangskolen 

Vestergårdsskolen 

Højvangskolen danner ramme om både byfester og Stavtrup-børnenes hverdag, og så ligger skolen pænt, når det kommer til karaktergennemsnittet. Foto: Thomas Uth

Byen bliver mindre, indkomsten er høj, og karaktererne er gode: Se hvad tallene fortæller om Stavtrup

Hvis man skulle fortælle den helt korte historie om Stavtrup, kunne man sige følgende:

Der bor 5909 indbyggere i Stavtrup-Ormslev-området, og der er en overvægt af kvinder.

Ser man på aldersfordelingen, er der en overvægt af beboere mellem 30 og 66 år, men fordelt på de enkelte fødselsår er der flest syvårige drenge og fireårige piger.

Den årlige gennemsnitlige indkomst ligger på 431.802 kroner, hvilket er et væsentligt højere indkomstniveau end de fleste andre steder i Aarhus.

I fremtiden kommer Stavtrup til at blive en smule mindre, da indbyggertallet vil falde med 712 personer de næste 10 år.

Hvor mange indbyggere er der i og omkring Stavtrup om 10 år? Hvilken aldersgruppe er størst, hvor meget tjener folk, og hvem stemmer de på? Bliv klogere på dit lokalområde og dyk ned i de mange tal, grafer og diagrammer i artiklen.

Stavtrup har haft vokseværk de seneste år, men noget tyder på, at der kommer til at være færre indbyggere i byen de kommende år.

Derudover er der klare tendenser i, hvad folk stemmer på, tjener, og hvor de kommer fra, når man ser på Stavtrup-Ormslev og omegn.

Dyk ned i tallene her.

Hvem bor i Stavtrup?

Ifølge statistikbanken Aarhus i Tal bor der 5.909 indbyggere i Stavtrup-Ormslev per 1. april 2022. Og ser man på kønsfordelingen, er kvinderne i klart overtal. Der bor 53 procent kvinder og 47 procent mænd.

Det er området her, som tælles med i kommunens befolkningstal for Stavtrup-Ormslev. De grønne prikker markerer Højvangskolen og friskolen.

Vender man derimod blikket mod aldersfordelingen, er der en overvægt af beboere mellem 30 og 66 år. De næststørste aldersgrupper er de ældre over 67 år og børn mellem 6 og 15 år. De to grupper er nærmest lige store.

Går man en tur igennem lokalområdet, er der dog størst chance for at møde en syvårig dreng og en fireårig pige.

Fordelt på de enkelte fødselsår er det nemlig de to største aldersgrupper i Stavtrup med henholdsvis 70 syvårige drenge og 62 fireårige piger.

Til gengæld er der ingen i området, der har rundet 100 år. De ældste beboere i Stavtrup-Ormslev er fem kvinder på 94 år.

Herkomst og boligtype

Ser man på beboernes oprindelse, har langt de fleste en dansk baggrund. Det drejer sig om 5436 personer.

Derudover er der en mindre gruppe indvandrere og efterkommere, nemlig 291 personer fra ikke-vestlige lande og 182 personer fra andre vestlige lande.

Størstedelen af indbyggerne i Stavtrup og Ormslev bor enten i ejerboliger eller private udlejningsboliger. Nærmere bestemt 4955 personer, svarende til 84 procent af indbyggerne.

Resten af befolkningen bor i almene boliger svarende til 954 personer.

Byen bliver mindre

De seneste år er Stavtrup vokset rigtig meget, men ser man på prognosen for de kommende 10 år, ser det faktisk ud til, at der kommer lidt færre indbyggere til området fremover.

Ifølge Aarhus Kommunes befolkningsprognose vil der i 2032 bo 712 færre indbyggere inden for Højvangsskolens skoledistrikt. Kommunen forventer særligt et fald i aldersgruppen 30-66 år.

Ser man på Aarhus Kommunes småbørnsprognose ser det også ud til, at der kommer til at være væsentligt færre børn i vuggestue- og dagplejealderen i de kommende fem år, som Viby-StavtrupLIV også tidligere har skrevet om.

Nærmere bestemt forventer kommunen, at antallet af børn mellem 0 og 3 år vil falde fra 240 i dag til 147 om fem år.

Ser man på antallet af skolebørn, vil det derimod ligge nogenlunde stabilt frem mod 2027.

Indkomst: Så meget tjener en beboer i Stavtrup

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede sidste år en stor kortlægning af indkomstniveauet i Danmark, som også viser tal for Ormslev Sogn.

Kort over Ormslev Sogn.

Kaster man et blik på resultaterne, kan man se, at den årlige gennemsnitlige indkomst i Ormslev Sogn, inklusiv ledige, studerende og pensionister, ligger på 431.802 kroner.

Det er et væsentligt højere indkomstniveau end de fleste andre områder i Aarhus og på niveau med blandt andet Brabrand Sogn og Fredens Sogn, som dækker det indre Viby og Højbjerg.

Folk i Stavtrup og Ormslev tjener dog væsentlig mindre end beboerne i de rigeste områder, Risskov og Skåde, hvor den årlige gennemsnitlige indkomst er henholdsvis 786.846 kroner og 568.421 kroner.

Socialdemokratiet dominerer

Men hvad så med den politiske overbevisning? Er folk i Stavtrup og Ormslev overvejende røde eller blå?

Det korte svar er, at flertallet stemmer på Socialdemokratiet. Det var i hvert fald tilfældet, da der i november 2021 var kommunalvalg.

På trods af en gedigen vælgerlussing blev Socialdemokratiet det suverænt største parti i lokalområdet og fik tilsammen 1070 stemmer på de to valgsteder Højvangskolen og Ormslev Præstegård.

Dermed er der langt ned til de næststørste partier SF, Det Konservative Folkeparti og Venstre, som ligger nogenlunde jævnbyrdigt.

Ser man på resultatet af det seneste folketingsvalg i 2019, var det Socialdemokratiet og Venstre, som blev de største partier i Stavtrup og Ormslev.

Karaktergennemsnit på skolen

Ser man på karaktergennemsnittet til 9. klasses afgangsprøve, ligger Højvangskolen meget gennemsnitligt, når man sammenligner med resten af landet og resten af Aarhus.

Til afgangsprøverne i 2021 landede gennemsnittet på Højvangsskolen på 8,1, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Det er præcist det samme som gennemsnittet i Aarhus Kommune generelt og lidt over landsgennemsnittet, som er 7,8.

Der er dog en række faktorer, der spiller ind på karaktergennemsnittet, og meget andet der bestemmer, om en skole er god eller dårlig.

Du kan finde flere data og informationer om Højvangskolen her.

Giber Å er et af de mange oplagte udflugtsmål, hvis I mangler en aktivitet i sommerferien. Foto: Flemming Krogh

Tag på tur i sommerlandet: Her er syv naturoplevelser for børn og voksne syd for Aarhus

Mangler du et godt udflugtsmål i sommerferien, behøver du ikke køre langt for at finde det.

Der er masser af seværdigheder i det sydlige Aarhus, og naturvejleder Carsten Lambek anbefaler shelterpladsen i Tranbjerg, Vilhelmsborg, Den Blå Skov, Giber Å, Solbjerg Skov, Holme Bjerge og en gåtur fra Ajstrup Strand som oplagte udflugtsmål.

Man kan selv indrette udflugterne, som man vil, afhængig af hvor lang tid turen skal vare.

Mangler du en god destination til en dagstur eller en enkelt overnatning? Så guider naturvejleder Carsten Lambek dig her til gode naturoplevelser i din baghave.

Sheltertur i Tranbjerg Skov

Sådan ser det ud, når sheltererne ved Grønløkke Allé i Tranbjerg står under vand. Foto: Borgertips til Aarhus Kommune

Hvis du er til stjernehimmel, bålmad og overnatning i det fri, anbefaler naturvejleder Carsten Lambek dig at pakke soveposen og besøge shelterpladsen i Tranbjerg Skov, som ligger lige ned til en lille sø.

Det særlige ved shelterne er, at de er placeret så tæt på søen, som også fungerer som regnvandsbassin, at der om vinteren ofte står vand helt ind under de små træhuse.

Vandstanden varierer meget hen over året, så det kan være en god idé at tage gummistøvler med for en sikkerheds skyld. 

Carsten Lambek anbefaler, at man kombinerer en overnatning med en gåtur rundt om søen og mad over bål. Det er en særlig måde at opleve naturen på, synes han.

- Det fede ved at sove udenfor er, at man oplever naturen, også når det bliver mørkt. Lydene og duftene. Selv som voksen kan man faktisk blive en lille smule bange for de lyde, man hører, fordi ens sanser bliver skærpet utrolig meget, siger han.

Derudover er det en oplevelse at se stjernehimlen uden byens lysforurening og sidde rundt om et ildsted, når mørket falder på.

- Så er man bare sammen, og man behøver ikke at kigge på sin mobiltelefon, når man sidder rundt om et bål, for man har verdens bedste tv lige foran sig, siger Carsten Lambek.

Shelterne kan bookes via www.friluftslivaarhus.dk, og parkering findes på grusvejen mellem Jegstrupvej og Skovgårdsvænget.

Carsten Lambek anbefaler, at man medbringer en sovepose, en hovedpude, lidt brænde til bålet eller et gasblus og noget at lave mad med.

Vilhelmsborg

Vilhelmsborg er blandt andet kendt for at have huset HC Andersen anvendte, når han kom på besøg i Aarhus. Foto: Silas Bang

Vilhelmsborg mellem Mårslet og Beder er også et besøg værd.

Der er tæt løvskov omkring det gamle gods med mange gode vandreruter, og man kan for eksempel gå langs Giber Å og ende ved Moesgaard Strand.

- At gå en tur fra Vilhelmsborg ned mod Moesgaard er for mig som at gå en tur i historiens vingesus, siger Carsten Lambek.

Vilhelmsborg er blandt andet kendt for at have huset H. C. Andersen, når han kom på besøg i Aarhus, og det forlyder blandt andet, at den berømte eventyrforfatter engang var uheldig at køre i Giber Å under et besøg på godset.

- Historien lyder, at H. C. Andersen kører mod godset i hestevogn igennem Vilhelmsborgskoven. Da han skal krydse Giber Å på et stykke, hvor der i dag er en lille jernbro, siges det, at en af hestene bliver skræmt, så hestevognen og H. C. Andersen røg i åen, fortæller Carsten Lambek.

- Man kan jo tænke på, hvor mange eventyr, H. C. Andersen har skrevet på, mens han var på Vilhelmsborg.

Hovedbygningen på Vilhelmsborg er fra 1600-tallet.

Den Blå Skov

De lave træer står næsten gemt mellem højt græs og vilde blomster, som får lov til at vokse vildt. Foto: Kristine Dam Johansen

I de fleste skove vokser træerne ikke bogstavelig talt ind i himlen, men i hvert fald et godt stykke over hovedet på dem, der går rundt på stierne. 

Men hvis man vil opleve en helt ny skov, hvor træerne kun går de fleste til brystet, er Den Blå Skov mellem Beder og Malling et besøg værd. 

Her er Aarhus Kommune, Plant Et Træ og Blue Energy i fuld gang med at anlægge en helt ny skov med 100.000 træer, og rigtig mange af dem er allerede blevet plantet. 

- Der er lavet stier, og man kan opleve træer, der indtil videre kun er 70-100 cm høje. Der er plantet alle mulige slags træer - frugttræer, bøg, eg, elm, birk og andre gængse danske træarter - for at få så stor en biodiversitet som muligt, fortæller Carsten Lambek. 

Træerne i Den Blå Skov står i buer og ikke i snorlige rækker, som man ellers ville have gjort, hvis træerne skulle bruges til tømmer. 

- Der er stier og små vandhuller, som man kommer forbi. Det er skideflot, siger Carsten Lambek. 

Kør til idrætscentret Egelund og gå derfra.

Vandretur fra Ajstrup Strand

Går man fra Ajstrup Strand og hele vejen ind til Aarhus C, er der cirka 13 kilometer. Foto Henrik Havbæk Madsen

En anden smuk gåtur kan man finde ved at tage til Ajstrup Strand og gå nordpå langs vandet.

Går man fra Ajstrup Strand og hele vejen ind til Aarhus C, er der cirka 13 kilometer, men ruten kan opdeles som man vil. 

På vejen nordpå kommer man blandt andet forbi Mariendal strand, hvor der er anlagt nogle særlige pileshelters, som man kan overnatte i. Man kan også nyde udsigten ved Fløjstrup Strand, og går man helt ind til Moesgaard Strand, hvor man kan spise en is og få en kop kaffe. 

- Hvis man kommer om aftenen og er det helt fantastisk at se lyset ind over Aarhus Midtby, mens man går langs vandet. Aarhus er en utrolig smuk by fra den side, siger Carsten Lambek. 

- Samtidig kan man gå i de skove, hvor vikingerne i gamle dage gik på jagt og samlede vilde urter, inden de er tog ind til hovedbyen Aros, siger han.

Fra Ajstrup Strand til Mariendal Strand er der cirka 1,5 kilometer. 

Fra Ajstrup Strand til Fløjstrup Strand er der cirka 2,5 kilometer.

Fra Ajstrup Strand til Moesgaard Strand er der cirka 6 kilometer.

Holme Bjerge

Aarhus by og havn set fra Jelshøj. Foto: Jens Thaysen

Hvis du vil se din by fra bakkens top, er Holme Bjerge et oplagt udflugtsmål. Holme Bjerge er et bakkedrag med en storslået udsigt ind over Aarhus by, og det store naturområde blev fredet i 1967. 

Her finder man blandt andet bronzealderhøjen Jelshøj, hvor man fra toppen kan se byen og Aarhus Havn. 

Der er masser af vandrestier i området med informationstavler undervejs, og man kan dele turen op, som man vil. 

- Har man børn med, som ikke kan gå så langt, kan man nøjes med at gå op på Jelshøj og ned igen, foreslår Carsten Lambek.

Du kan finde en oversigt over vandrestier i området her. 

Giber Å

I Marselisborg Skovene kan man finde en lille træbro, som går over Giber Å. Foto: Flemming Krogh

Et af Carsten Lambeks yndlingssteder i det sydlige Aarhus er Giber Å, som er et udflugtsmål i sig selv.

- Jeg synes, det er noget af det smukkeste at gå langs åen under det grønne tag fra de gamle bøgetræer. Hvis man kigger efter, kan man være heldig at se havørreder i åen, og der er masser af store sten og urter langs bredden, siger han. 

 Går man fra Skovmøllen til Moesgaard Strand er der cirka to kilometer, så børnene også kan være med. 

- Det er en unik oplevelse at gå fra Skovmøllen til Moesgaard Strand. Det er der, hvor vikingerne har færdes, og i gamle dage blev Skovmøllen brugt til at lave mel til Aarhus By. Der har også været erhvervsfiskere, som kunne fiske så meget i Giber Å, at de kunne leve af det, siger Carsten Lambek. 

Solbjerg Skov

Rådyr ved Fladbro i Solbjerg Skov

Hvis du selv eller dine børn synes, det er hyggeligt at finde dyrespor i skoven, er en tur til Solbjerg Skov et besøg værd, siger Carsten Lambek. 

- Der er et utroligt fint stisystem i skoven, hvor man kan gå forskellige ruter. Det er et godt sted at kigge efter dyrespor, for eksempel spor efter rådyr. Der kan også være en rævegrav eller andre ting, som man kan opdage. Det er lidt nemmere at finde dyrespor i en ny skov end en gammel skov.

Solbjerg Skov blev etableret i 2001 og er 130 hektar. 

I den ene ende af skoven er der lavet hundeskov med en agilitybane.