Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Særligt i de store kryds langs Skanderborgvej, kan der opstå farlige situationer for bilister og cyklister, viser et oversigtskort over trafikuheld i Viby. Foto: Kim Haugaard

Her sker der flest alvorlige trafikuheld i Viby

Det sker jævnligt, at jeg tager min bil og kører igennem Viby, når jeg skal ud for at lave et interview, og det er langt fra altid en afslappende køretur.

Trafikken er tæt. Alene ad Skanderborgvej kører der op mod 20.000 biler i døgnet, og når jeg sætter blinkeren til for at svinge i et af de mange store kryds, drejer jeg nogle gange hagen helt om på ryggen for at sikre mig, at jeg ikke rammer en cyklist, der kommer drønende ned ad bakke bagfra.

Mange biler og cyklister giver større risiko for uheld, og de sker.

Nærmere bestemt er der de seneste fem år registreret 118 trafikuheld i Viby, som har været så alvorlige, at politiet er blevet involveret. Og det er særligt krydsene på Skanderborgvej, der bonner ud i statistikken.

Så i dette nyhedsbrev vil jeg prøve at give dig et overblik over, hvor de fleste trafikuheld i Viby præcist sker, og hvad der går galt, så du som bilist, cyklist eller travende på gåben ved, hvor du skal være ekstra på dupperne.

I Fredensvang er de hviii’e i AGF også hele tiden på dupperne for at få fingrene i fremtidens store fodboldtalenter, og derfor gør klubben sig mange tanker om, hvad der kan få unge 15-17-årige spillere med støvlerne rigtigt skruet på til at sige ja til at spille i AGF.

Én af tankerne går på at etablere en kollegiebolig ved AGF’s anlæg på Terp Skovvej, så de unge talenter kan få mulighed for at bo klos op ad banerne og deres træningsfaciliteter.

Derfor anmodede AGF tilbage i november 2020 Aarhus Kommune om at etablere en kollegiebolig ved deres træningsanlæg, hvor klubben lagde op til at bygge 60 små boliger.

Det fik imidlertid naboerne, og særligt villaejerne på Midtagervej, på stikkerne.

I en indledende høringsperiode udtrykte flere lokale store bekymringer for bygningens omfang og højde, parkeringskaos, øget trafik og mere støj i området, når en stor gruppe teenagere efter planen skulle rykke ind på et kollegie.

Nu har AGF været tilbage ved tegnebrættet, og antallet af boliger i projektet er blevet væsentligt reduceret.

Det og meget mere kan du læse nærmere om nedenfor.

Og husk, at du altid kan skrive til mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk, hvis du kender et farligt kryds eller et byggeprojekt, jeg skal se nærmere på.

God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Der er god grund til at være ekstra opmærksom i krydset Skanderborgvej/Christian X's Vej i Viby, hvor der de seneste år er sket flere uheld, hvor cyklister er kommet alvorligt til skade. Foto: Henrik Havbæk Madsen

Nogle kryds er særligt udsatte: Se, hvor der er sket flest alvorlige trafikuheld i Viby de seneste fem år

Der er sket 118 politiregistrerede trafikuheld i Viby i perioden 2017-2021, viser en oversigt fra Aarhus Kommune.

Særlig krydset Skanderborgvej/Rosenvangs Allé/Christian X’s Vej er udsat. Her er der sket syv alvorlige uheld, hvor personer er kommet til skade, og det er formentlig hovedsageligt gået ud over cyklister, lyder det fra kommunen.

Dårligt udsyn i krydset, mange trafikanter i forskellige retninger og cyklister i høj fart ned ad bakken, er en del af forklaringen.

Også i området omkring Viby Torv samt i krydsene Skanderborgvej/Ravnsbjergvej og Skanderborgvej/Gunnar Clausens Vej er der sket flere uheld med både materielskade og personskade.

I artiklen kan du se et kort over, hvor uheldene i Viby helt præcist har fundet sted.

De seneste fem år er der i Viby sket 118 trafikuheld, som har været så alvorlige, at de er blevet anmeldt og registreret hos politiet. Særligt i krydset Skanderborgvej/Rosenvangs Allé i Kongsvang er mange personer kommet til skade, men også krydset Skanderborgvej/Ravnsbjergvej er udsat. I artiklen kan du se et kort over, hvor ulykkerne er sket.

Viby er et stærkt trafikeret område, og når der er meget trafik, er der også større risiko for, at der sker uheld, hvor biler og - i værste fald - personer kommer til skade.

Ifølge en opgørelse som Aarhus Kommune har lavet, er der fra 2017 til og med 2021 sket 118 trafikuheld i Viby, der har været så alvorlige, at politiet er blevet involveret.

Opgørelsen tæller altså ikke uheld, som er registreret af skadestuerne, men kun dem som Østjyllands Politi har opgjort. Dermed er det samlede uheldstal formentlig større.

Cyklister til skade i stort kryds i Kongsvang

Ser man på kortet over, hvor uheldene er fundet sted, springer krydset Skanderborgvej/Rosenvangs Allé/Christian X's Vej særligt i øjnene.

Her kan du se, hvor i Viby, politiet har registreret uheld de seneste fem år. De røde prikker viser uheld, hvor der er sket personskade. De blå prikker viser uheld med materielskade. Kort: Aarhus Kommune

Her er der de seneste fem år sket syv uheld, hvor personer er kommet til skade.

Det betyder formentlig, at der har været cyklister involveret, fortæller civilingeniør i kommunens mobilitetsafdeling, Martin Splid Svendsen.

- Vi ved, at de kryds, hvor der sker mange personskader, ofte har mange cyklister. Særligt i de bynære områder kan man have forventning om, at der er mange cyklister i de kryds, hvor der sker meget personskade, siger han.

I krydset Skanderborgvej/Rosenvangs Allé/Christian X's Vej er der flere forhold, der kan være lumske.

Først og fremmest er det et stort kryds med meget trafik, hvor mange trafikanter skal i forskellige retninger. Derudover kommer der cyklister i høj fart ned ad bakke, og visse steder kan der være dårligt udsyn.

Beplantning og bakker kan snyde

Langt de fleste uheld i krydset sker, når cyklister og bilister skal dreje til enten højre eller venstre og overser hinanden, fortæller kommunens cykelekspert Martin Løv Simonsen, som via et uheldsregister kan se, hvad der oftest går galt.

- Der er blandt andet noget beplantning lige der, hvor Skanderborgvej skærer Christian X's Vej, hvor man som cyklist kan komme til at køre i skygge, så bilisterne ikke lægger mærke til, at der kommer en cyklist, siger han.

På grund af beplantning kan der opstå  skygge, som kan gøre det svært at se cyklister på vej ned ad bakken mod krydset Skanderborgvej/Christian X's Vej. Foto: Henrik Havbæk Madsen

På den anden side af krydset, hvor Skanderborgvej skærer Rosenvangs Allé, kan det spille ind, at cyklister kommer susende ned ad bakke, hvilket kan overraske bilister, der skal svinge til højre.

Det er en meget typisk årsag til uheld generelt i Aarhus, fortæller Martin Løv Simonsen.

- Vi har mange store højdeforskelle i Aarhus, og det vil sige, at vi rigtig mange steder har cyklister, som kommer ned ad bakke mod et kryds i meget høj fart, hvilket gør det svært for nogle bilister at observere dem, fordi de skal orientere sig endnu længere tilbage. Der ser vi kollisionerne, siger han.

Brug to sekunder mere

I den type kryds har kommunen nogle steder indført lysreguleringer med grønne pile i stedet for almindeligt grønt lys, så bilisterne kan svinge uden at risikere at kollidere med cyklister.

- Men når man laver pile, nedsætter man samtidig kapaciteten på vejene, så det skal man tage med i overvejelserne, siger Martin Løv Simonsen.

Derudover prøver kommunen at sørge for at fjerne beplantning, der kan give dårligt udsyn. Og så opfordrer de både cyklister og bilister til at bruge to sekunder mere på at orientere sig.

- Selvfølgelig har man som cyklist ret til at køre over for grønt, men brug lige et-to sekunder på at få øjenkontakt med bilisterne og vær sikker på, at de lastbiler, der skal svinge, har set dig.

- Og hvis man som bilist kører ned ad bakke mod et kryds, så hold øje med, om man kører forbi cyklister på vej ned ad bakken, for så kommer de formentlig frem til krydset nogenlunde samtidigt med dig, siger han.

Mange uheld i de store kryds

Foruden krydset Skanderborgvej/Rosenvangs Allé/Christian X’s Vej er der flere andre store kryds i Viby, der bonner ud i uheldsstatistikken.

Det tæller især området omkring Viby Torv, og rundkørslen ved Jyllands Allé/Christian X’s Vej, hvor der som cyklist er grund til at være lidt ekstra på vagt. Her er der sket tre alvorlige uheld, hvor personer er kommet til skade.

Rundkørslen ved Jyllands Allé/Christian X's Vej. Foto: Google Maps

Derudover bonner krydset Skanderborgvej/Gunnar Clausens Vej i industriområdet ud samt det stærkt trafikerede kryds Ravnsbjergvej/Skanderborgvej, hvor der har været fire uheld med materiel skade og tre uheld med alvorlig personskade siden 2017.

Krydset Ravnsbjergvej/Skanderborgvej har flere gange været omtalt som et kryds, hvor mange bilister kører stærkt, aggressivt og over for rødt.

Derfor har krydset været i spil til at få såkaldte rødlyskameraer sat op, der kan afsløre trafikanter, der kører over for rødt. Men forsøgsordningen, som Vejdirektoratet og Rigspolitiet er inde over, er blevet udskudt og er stadig ikke realiseret.

Hvornår bliver et kryds gjort mere sikkert?

Hos Aarhus Kommune kan civilingeniør i mobilitetsafdelingen Martin Splid Svendsen ikke sige, hvor mange uheld der skal til, før kommunen laver et bestemt kryds om.

Antallet af uheld skal blandt andet holdes op imod, hvor meget trafik der er i området, og om kommunen kan se et mønster i, hvad der går galt.

- Et kryds med 10 forskellige uheldstyper kan være sværere at gøre noget ved i forhold til et kryds med fem uheld, hvor fire af dem er samme type, siger Martin Splid Svendsen.

- Men vi gør noget ved et kryds, hvis vi finder ud af, at nogle forhold går igen, siger han.

Aarhus Kommune laver jævnligt en såkaldt sortpletsanalyse, hvor de identificerer de kryds og strækninger i kommunen, hvor der er størst behov for ændringer.

Er du ofte vidne til farlige situationer i trafikken bestemte steder i Viby? Så skriv gerne til mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk.

Kollegieboligerne skal efter planen opføres i forlængelse af AGF's klubhus på Terp Skovvej i Viby. Foto: Kristine Dam Johansen 

AGF vil opføre kollegieboliger til unge fodboldtalenter ved banerne på Terp Skovvej

AGF har anmodet Aarhus Kommune om at opføre en kollegiebolig til klubbens 15-18-årige spillere.

Kollegieboligen skal ligge i forlængelse af klubhuset på Terp Skovvej.

Faktisk blev anmodningen til kommunen allerede indgivet i 2020, hvor AGF lagde op til at opføre 60 små boliger.

Men efter den indledende høringsperiode, hvor flere naboer og lokale har udtrykt bekymring for byggeriets omfang, parkeringskaos og støj, er projektet nu reduceret til 19 små kollegieboliger.

For AGF er det afgørende, at boligerne ligger helt tæt på deres træningsanlæg, så spillerne ikke skal bruge for meget tid på transport til og fra træning.

Først blev der lagt op til 60 værelser, men nu er AGF’s projekt med at opføre en ny kollegiebygning reduceret til 19 værelser, som skal opføres i forlængelse af klubhuset på Terp Skovvej. Formålet er at gøre klubben mere attraktiv for unge talenter.

Hvis man som fodboldklub har en ambition om at fastholde og tiltrække de bedste nye talenter, allerede fra spillerne er helt unge, er det afgørende, at man kan tilbyde dem et sted at bo tæt på deres træningsfaciliteter.

På den måde kan de unge spillere nemmere få en hverdag med træning fem-seks gange om ugen, kampe i weekenden, skole, venner og familie til at gå op.

Det er i hvert fald erfaringen hos AGF, som holder til i Fredensvang, og derfor har klubben et stort ønske om at opføre en række mindre kollegieboliger – også kaldet akademiboliger – på deres anlæg på Terp Skovvej.

Det vil give klubbens unge spillere på 15 til 18 år mulighed for at bo helt tæt på træningsfaciliteterne.

- Hvis vi skal være konkurrencedygtige med de andre klubber i Danmark, der er dygtige til talentudvikling, så kræver det, at vi har akademiboliger, hvor spillerne kan bo og træne samme sted, så de får en sammenhængende hverdag, siger projektleder Bo Jensen.

- I dag har vi spillere, som bruger op til tre timer på transport 5-6 gange om ugen bare for at komme til træning. Det er ikke befordrende for deres hverdag, hvor der udover fodbold og uddannelse også skal være tid til venner og familie. Derfor vil vi rigtig gerne kunne tilbyde dem at bo helt tæt på vores træningsanlæg, siger han.

Fra 60 til 19 boliger

Derfor har AGF anmodet kommunen om at opføre en kollegiebygning på op til 2000 kvadratmeter, som skal ligge i forlængelse af det nuværende klubhus ud mod Midtagervej.

Her ses det område, der er i spil for en ny lokalplan for området omkring AGF's klubhus. Kort: Aarhus Kommune

Faktisk blev anmodningen til kommunen allerede indgivet i november 2020. Her lagde AGF først op til at opføre 60 små boliger i en bygning på to etager.

Det forslag blev sendt i offentlig høring i maj 2021.

Her kom der 28 høringssvar, hvor flere borgere og naboer i området blandt andet udtrykte bekymring for bygningens omfang og højde, mangel på parkeringspladser, støjgener, trafikale udfordringer og risiko for parkering langs nabovejene.

Efter den første høring er projektet nu blevet reduceret til 19 akademiværelser.

Tanken er, at værelserne skal have plads til 1-2 personer, og derudover skal der i bygningen etableres en lidt større bolig til en leder, som kan bo fast med de unge fodboldspillere, fortæller Bo Jensen.

- Maksimalt bliver der plads til 36 spillere, men der vil nok i realiteten komme til at bo omkring 20-25, siger han.

Sådan ser en tidlig idéskitse for kollegieboligen ved AGF's træningsanlæg på Terp Skovvej ud. Illustration: AGF

Foruden kollegieværelserne skal bygningen blandt andet rumme kontorfaciliteter, omklædningsrum, arealer til lektielæsning og en overdækket atriumgård med ovenlysvinduer, som kan indrettes med forskellige træningsaktiviteter til de unge.

To etagers højde

Bygningen planlægges fortsat i to etager, men stueetagen kommer til at ligge længere nede i terrænet end Midtagervej, fortæller Bo Jensen.

- Det betyder, at det ikke helt vil opleves som en toetagers bygning ude fra Midtagervej. Bygningens højde kommer til at flugte med det nuværende klubhus, siger han.

Læser man høringssvarene fra den offentlige høring i maj, går en af indsigelserne på, hvorfor AGF ikke blot indlogerer de unge talenter i lejligheder eller andre boliger rundt omkring i nærområdet i stedet for at opføre en helt ny bygning.

Men ifølge Bo Jensen betyder det meget for spillerne at bo klos op ad deres træningsfaciliteter.

- Når unge fodboldspillere i dag skal vælge, hvor de gerne vil spille, vælger de klubber ud fra, hvem der har de bedste miljøer for talentudvikling. Altså hvor de kan se, at de kan optimere deres fodbolduddannelse mest muligt.

- Hvis du lige uden for din dør har et styrketræningsrum, fodboldbaner, faciliteter til teknisk træning og så videre, så animerer det endnu mere spillerne til at dygtiggøre sig, i modsætning til hvis de boede 1-2 kilometer derfra. Vi har været på tur rundt i Danmark, men også i Tyskland og Holland og se andre akademier, og der ligger boligerne på selve akademierne, siger han.

Så det er et spørgsmål om at gøre det attraktivt for talenter at komme til klubben?

- Ja, men også et spørgsmål om at fastholde de gode spillere, vi allerede har i klubben. Vi har tidligere oplevet, at spillere er flyttet fra Aarhus, fordi de synes, at andre klubber havde bedre miljøer og tilbudt noget, som vi ikke kunne. Så vi vil rigtig gerne have boliger på anlægget, så vi er konkurrencedygtige, siger Bo Jensen.

Støj fra fester?

Midtagervej, som den nye kollegiebygning kommer til at lægge ud til, er en forholdsvis smal vej med villaer på den anden side, så naboerne vil få den nye bygning relativt tæt på.

Ifølge Bo Jensen har AGF blandt andet forsøgt at tage hensyn til naboerne ved ikke at placere altaner på bygningen ud mod Midtagervej.

- På den måde kommer der ikke til at sidde spillere og kigge direkte ned i naboernes haver. Selvfølgelig kommer der vinduer, men ingen altaner.

- Derudover har vi tænkt over højden på bygningen, som altså ikke bliver højere end det nuværende klubhus, siger han.

Hvad vil du sige til de naboer, som kunne bekymre sig for støj og fester, når der flytter 25-30 unge ind i en kollegiebolig?

- Jeg vil sige, at allerede i 16-17-års-alderen er spillerne meget seriøse omkring deres fodboldkarriere og spiller kamp hver weekend, så det vil være meget begrænset, hvor mange fester, der bliver holdt.

- Selvfølgelig kan der være høj musik ind i mellem, men derfor har vi også gjort plads til, at der fast kan bo en leder i bygningen, som også kan være med til at sikre, at de husregler, der er, bliver overholdt i forhold til sengetid og larm, så naboerne ikke bliver generet af støj, siger han.

Flere parkeringspladser

I forhold til behovet for parkeringspladser, er det en del af projektet, at den nuværende parkeringsplads foran klubhuset skal omrokeres, så der kommer flere p-pladser.

- Men når det er sagt, er det faktisk vores forventning, at byggeriet kommer til at give færre biler i området, fordi de unge ikke længere skal køres frem og tilbage til træning af deres forældre, som mange bliver i dag, siger Bo Jensen.

Adgangen til den nye bygning skal hovedsageligt ske via klubhusets hovedadgang fra AGF's parkeringsplads ved Terp Skovvej 16. Adgang til parkeringspladsen vil alene ske fra Terp Skovvej.

Når det endelige forslag til en ny lokalplan for området er færdigt, bliver det forelagt byrådet. Godkender byrådet forslaget til offentlig fremlæggelse, bliver det sendt i høring igen.

Kommunen forventer, at en sådan høring vil blive afviklet inden udgangen af 2022.

Børn i Viby og Stavtrup har det godt i skolen, Stavtrup Outdoor inviterer til familieløb, og babyer rykker ind på plejehjemmet Borgvold

Her kommer et kort nyhedsoverblik.

Børn i Viby og Stavtrup trives godt i skolen

Foto: Morten Stricker

Hvordan har børnene det i skolen? Det har Børne- og Undervisningsministeriet for nylig sat sig for at undersøge, og ministeriet har netop offentliggjort resultaterne for trivslen i landets folkeskoler. 

Eleverne har selv tilkendegivet deres trivsel inden for områder som social trivsel, faglig trivsel og ro i klasselokalet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højst.

Ministeriet betegner en score over 3 som høj trivsel, og på den baggrund ser børnene på skolerne i Viby og på Højvangsskolen i Stavtrup ud til at trives godt. 

Andelen af elever med høj trivsel er som følger:

Rosenvangskolen: 94,6 procent

Søndervangskolen: 93,4 procent

Viby Skole: 91,9 procent

Højvangskolen: 91,5 procent

Vestergårdsskolen: 86,2 procent

Åhavevej spærres, når Lukas Graham indtager Eskelunden

Kort: Google My Maps

På lørdag den 27. august kan mange i Viby formentlig forvente at høre bas og brummen og måske en snert af hits som "7 Years" og "Love Someone". 

Lukas Graham giver koncert i Eskelunden, og det påvirker også trafikken. 

I kølvandet på det kaos der opstod efter afviklingen af årets Northside i Eskelunden har kommunen, politiet og arrangøren besluttet at lukke Åhavevej i begge retninger, når koncerten med Lukas Graham slutter klokken 23.

Åhavevej vil derfor være lukket på strækningen mellem Viby Ringvej og Skanderborgvej indtil klokken 00.15. Det betyder, at bilister, der kommer sydfra i de fem kvarter vil blive ledt fra motorvejen op på afkørselsrampen ved Viby Ringvej.

Der forventes 14.000 tilskuere til koncerten.

Stavtrup Outdoor inviterer til familieløb

Foto: Peter Leth-Larsen

Søndag den 4. september arrangerer Stavtrup Outdoor et familie-adventure-race for alle mellem 0 og 100 år, som foreningen formulerer det på Facebook.

Stavtrup Outdoor skriver om løbet:

  • Et stjerneløb med forskellige opgaver og aktiviteter, som skal udføres i grupper. 
  • Der vil indgå kort således, at man eventuelt skal finde posterne via et letlæseligt kort.
  • Man stiller op med sin familie mellem to og seks personer.
  • Løbet vil vare to timer. Man styrer selv, hvor mange aktiviteter man når. 
  • Vi håber at kunne afslutte løbet med en god omgang mad.

Løbet er gratis, og tilmelding kan ske her.

Spar Nord uddeler hver måned 10.000 kroner til lokale projekter

Arkivfoto: Michael Bager

Hvis du står og mangler penge til et lokalt projekt, kan det være en idé at skele til Spar Nord Fonden. 

Fonden har netop søsat projektet "10 til Forskel", hvor de hver måned uddeler 10.000 kroner til et lokalt projekt i Midt- og Østjylland. Det fremgår af en pressemeddelelse. 

Spar Nord Fonden opfordrer derfor ildsjæle fra eksempelvis klubber, foreninger, skoler, børnehaver og kulturelle institutioner til at deltage i konkurrencen. 

Det sker ved, at man uploader en videopræsentation af sit projekt på www.10tilforskel.dk. 

Her skal man præsentere projektet, hvem man er, og hvad pengene skal bruges til - og forklare hvorfor andre skal stemme på lige netop det initiativ.

Læs mere her.

Plejehjemmet Borgvold inviterer forældre og babyer til leg

Foto: Projekt Leg på plejehjem

Fra torsdag den 8. september vil rasleæg, faldskærme og sæbebobler blive fast inventar på plejehjemmet Borgvold i Viby. 

Plejehjemmet bliver nemlig en del af projektet "Leg på plejehjem", hvor forældre på barsel kan tage deres små babyer med på besøg på plejehjemmet, eller en børnehavegruppe kan kigge forbi og lege i selskab med de ældre. 

- Børn og babyer kan bidrage til at skabe en hyggelig stemning og glæde samt glimt i øjnene hos de ældre beboere - og dermed give dem en god hverdag fyldt med stjernestunder, siger Ferdaniye Altunbas, der er forstander på plejehjemmet Borgvold, i en pressemeddelelse.

Dermed er forældre i Viby med små børn inviteret til kaffe, boller, sang og musik på plejehjemmet Borgvold, når projektet skydes i gang 8. september fra 10 til 12.

Det kræver ingen tilmelding eller betaling. Man dukker bare op, hvis det passer.