Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Boligejere fra Bernstorffsvej i Viby frygter at miste deres privatliv, hvis forslaget om at opføre et etagebyggeri helt tæt på deres villaer bliver en realitet. Foto: Kristine Dam Johansen

Stærkt kritiseret boligprojekt i Viby bliver dumpet af politikerne

Jeg tør godt at sige, at det var med en vis del spænding og nervøsitet, at en større gruppe vibygensere og villaejere fra Bernstorffsvej i går var mødt op med hjemmelavede bannere og flyers foran rådhuset for at give politikerne et sidste opråb med på vejen inden aftenens byrådsmøde.

For der var meget på spil for villaejerne.

På byrådsmødet skulle det længe ventede - og voldsomt omstridte - forslag om at opføre et etagebyggeri i kilen mellem Skanderborgvej og det gamle villakvarter på Bernstorffsvej diskuteres.

Forslaget, som er ført frem af en privat bygherre, lægger op til at opføre et boligbyggeri med op til 100 lejligheder i 3-4 etager mere eller mindre klos op ad en række gamle murmestervillaer fra 1920’erne.

Ifølge forslaget skal byggeriet have vinduer, altaner og gårdhave ind mod naboernes villahaver, og hele projektet har fået sindene i kog.

Faktisk skabte det allerede stor virak, da byggeplanerne tilbage i 2019 første gang kom frem i lyset. Naboer, grundejerforeninger, folk fra lokalområdet og fællesråd argumenterede for, at et etagebyggeri i kanten af et gammelt villakvarter ville være komplet malplaceret.

Kommunen blev kritiseret for manglende information og borgerinddragelse, og der blev arrangeret borgermøder med op til 150 deltagere.

Det resulterede blandt andet i, at etagebyggeriet blev skåret ned fra 4-6 etager til de nu foreslåede 3-4 etager. Men naboerne er fortsat i oprør over udsigten til at få et etagebyggeri i baghaven.

Og der var mildest talt heller ikke meget ros at hente fra lokalpolitikerne, da forslaget onsdag blev drøftet i byrådssalen, hvor flere partier stemte for helt at skrotte projektet og starte forfra.

Bygherren har igennem hele processen argumenteret for, at etagebyggeriet ville mindske trafikstøjen fra Skanderborgvej for de bagvedliggende villaer og bidrage til flere boliger i Viby og et pænere udtryk langs indfaldsvejen.

I Aarhus Kommunes planafdeling har man jongleret mellem bygherres ønsker og naboernes indsigelser og det faktum, at Skanderborgvej er udnævnt i Kommuneplanen som en oplagt strækning at fortætte byen med nye boliger.

Sagen rummer i det hele taget mange principielle spørgsmål: Hvad er værd at værne om, når der skal bygges nyt og udvikles i byen? Hvor meget kan man overhovedet stole på lokalplanen for sit område, hvis den til enhver tid kan laves om? Og må nogle få villaejere nogle gang ofre sig, for at der kan blive plads til, at flere kan bo i byen?

Det er en del af humlen i den her sag, som jeg kommer til at følge tæt, og hvis du har input eller spørgsmål, så send dem endelig forbi mig på kridj@viby-stavtrupliv.dk.

Lad os kaste os ud i det.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Byggeriet er tiltænkt til at blive opført langs Skanderborgvej på strækningen, hvor blandt andet AudioNova Hørecenter ligger i dag. Her ses en illustration af byggeforslaget set fra Skanderborgvej. Skitse: Arkitema

3-4 etagers boligbyggeri i randen af et gammelt villakvarter: Få overblikket over forslaget til byggeri mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej her

I mere end tre år har forslaget til et byggeri i kilen mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej i Viby været undervejs - og været stærkt diskuteret.

Nu er lokalplansforslaget færdigt, og der lægges op til at opføre 3-4 etagers byggeri med op til 100 lejligheder langs med Skanderborgvej.

Ind mod de bagvedliggende murmestervillaer på Bernstorffsvej skal der anlægges altaner og gårdhave med terrasser.

Solstudier viser, at de nærmeste villaejere bag byggeriet kommer til at miste aftensol i deres haver om sommeren på grund af højden på byggeriet.

Trafikken skal hovedsageligt afvikles fra Bernstorffsvej, og så skal villaen på Bernstorffsvej 2 efter planen rives ned, så der kan etableres en parkeringskælder med en bilelevator i området.

Se illustrationer, og få overblik over projektet i artiklen.

I mere end tre år har det stærkt omdiskuterede forslag om at bygge etageboliger langs Skanderborgvej helt tæt på en række gamle villaer og villahaver på Bernstorffsvej været undervejs. Nu er forslaget til byggeriet færdigt, og der lægges op til at opføre op til 100 lejligheder i tre-fire etagers højde med altaner og gårdmiljø ind mod de eksisterende villahaver.

Det skabte massiv modstand, da det tilbage i 2019 første gang kom frem, at en privat byudvikler havde opkøbt otte matrikler mellem Skanderborgvej og det gamle villakvarter på Bernstorffsvej i Viby og havde planer om at opføre et etagebyggeri i fire-seks etager.

Naboer, grundejerforeninger og fællesråd kritiserede byggeforslaget for at være for voldsomt, for tæt på de eksisterende villaer og helt ude af takt med den grundlæggende dna i kvarteret.

Der blev afholdt en indledende høring, arrangeret borgermøder med op til 150 deltagere, og i mellemtiden er helhedsplanen "Bedre by i Viby" nu blevet vedtaget med retningslinjer for, hvordan den overordnede byudvikling i området skal være.

Med andre ord: Tre år er gået. Og nu er forslaget til en ny lokalplan for byggeriet færdigt og blev onsdag aften behandlet i byrådet.

Mens der i 2019 blev lagt op til at bygge fire-seks etager ud mod Skanderborgvej, går forslaget nu på tre-fire etager, som også er den højde, helhedsplanen opererer med på strækningen.

Få hele overblikket over, hvad forslaget rummer, her:

Bevaringsværdig villa rives ned

Det konkrete område, som er i spil, strækker sig helt præcist langs Skanderborgvej fra krydset ved Bernstorffsvej og sydpå til boligforeningen Alboas byggeri Grønnegården.

Det er det røde område her skråt over for Viby Stadion, hvor boligbyggeriet planlægges. 

På strækningen har bygherre, Raundahl & Moesby A/S, ejerskab over otte matrikler, som tæller fem villaer, et dobbelthus og erhvervsbygninger.

En af bygningerne, villaen på Skanderborgvej 219, er udpeget som bevaringsværdig og er derfor som udgangspunkt omfattet af et forbud mod nedrivning. To andre villaer er også tildelt en bevaringsværdi.

Det nye lokalplansforslag lægger dog op til, at alle nuværende bygninger og villaer på strækningen skal rives ned og erstattes af et etagebyggeri i tre-fire etager inklusive tagetage.

Villaen her på Skanderborgvej 219 har i det såkaldte SAVE-register en bevaringsværdi på 4 på en skala fra 1-10, hvor 1 er det højeste. Det betyder, at den i princippet er beskyttet mod nedrivning. Nu er den opkøbt, og bygherre ønsker den nedrevet for i stedet at opføre etagebyggeri langs Skanderborgvej. Foto: Aarhus Kommune

Den nye bygning skal ifølge forslaget rumme op til 100 lejligheder samt 520 kvadratmeter erhverv, som er tiltænkt stueetagen i den nordlige ende op mod krydset ved Bernstorffsvej.

Lejlighederne bliver i varierende størrelser bestående af 50 procent mindre lejligheder på omkring 40-50 kvadratmeter og 50 procent større lejligheder på over 80 kvadratmeter.

Foruden boligerne er det ifølge forslaget tanken at etablere en gårdhave, som skal placeres ind mod Bernstorffsvej og de nærmeste villaejeres haver.

Her ses en illustration af det ønskede etagebyggeri mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej. Skitse: Arkitema

Gårdhaven skal indrettes med legepladser, fælles terrasser, stier, træer og højbede. Lejlighederne i stueplan skal have private terrasser, mens de øvrige lejligheder højere oppe får altaner, som både vender ud mod Skanderborgvej og ind mod gårdrummet og de bagvedliggende villaer.

Altanerne ud mod Skanderborgvej kunne ifølge forslaget opføres som indeliggende altaner. 


Altanerne ud mod gårdhaven og Bernstorffsvej kunne opføres som delvist indeliggende altaner, lyder det i forslaget.

Højere end der er lov til i dag

Boligbyggeriet skal ifølge lokalplanforslaget opføres i en højde på mellem 12,5 og 17 meter.

Det konflikter imidlertid med kommuneplanen, som kun giver mulighed for opførelse af lavt boligbyggeri med en højde på op til 8,5 meter i området.

Derfor er det en præmis, at byrådet godkender et tillæg til kommuneplanen, hvis etagebyggeriet skal kunne opføres i den højde, der lægges op til.

Det samme er tilfældet med bebyggelsesprocenten.

Illustration af bygningen ud mod Skanderborgvej. Skitse: Arkitema

I dag giver kommuneplanen mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 40 procent, men forslaget lægger op til at ændre bebyggelsesprocenten til 110 procent.

Det er ifølge lokalplansforslaget i overensstemmelse med kommunens ønske om fortætning langs Skanderborgvej, som er en del af Kommuneplan 2017.

Skygge og sollys

En del af naboernes bekymring for det ønskede boligbyggeri består i, om byggeriet vil komme til at skygge og fjerne sollys fra de bagvedliggende haver.

Ser man på de solstudier, der er lavet som en del af lokalplansarbejdet, viser de, at villaejerne på Bernstorffsvej 4-10 om sommeren i august vil miste aftensol og få mere skygge i den nederste del af deres haver, som det fremgår af skitserne nedenfor.

Sådan falder skyggerne i villahaverne i dag, når kalenderen skriver 1. august klokken 19.20 om aftenen. 


Sådan vil skyggerne fremover falde på samme tidspunkt 1. august, hvis etagebyggeriet bliver opført i den højde og form, som forslaget lægger op til.

Torv og trafik

I forhold til udearealer foreslås der foruden gårdhaven ind mod Bernstorffsvej en zone langs med Skanderborgvej, hvor der skal være plads til cykelparkering, gangarealer, træer og forskellig beplantning.

På hjørnet af Skanderborgvej og Bernstorffsvej skal der desuden etableres et mindre torv i forbindelse med den del af bygningen, som kan benyttes til erhverv.

Illustration af byggeriet set fra Skanderborgvej. Skitse: Arkitema

Og så er der trafikafviklingen.

Indgangene til det nye boligbyggeri kommer primært til at foregå fra Skanderborgvej og langs det sydlige skel mod Alboas nabobyggeri på Skanderborgvej, Grønnegården.

Ifølge forslaget skal adgang i bil dog udelukkende ske fra Bernstorffsvej.

Ifølge kommunen vil den øgede trafik i krydset Skanderborgvej/Bernstorffsvej kunne afvikles ”på yderst tilfredsstillende vis” både i morgen- og eftermiddagstimerne, og det nye boligbyggeri vil ”ikke medføre en væsentlig ændring af trafikafviklingen i krydset og på Bernstorffsvej”, som der står i forslaget.

Bilisterne får mulighed for at parkere på terræn, hvor der efter planen skal etableres fire p-pladser. Derudover skal der ifølge forslaget opføres en parkeringskælder med 32 p-pladser, hvor villaen på Bernstorffsvej 2 ligger i dag. P-kælderen skal kunne tilgås via en elevator, der hejser bilerne op og ned.

- Hvis bygherre vælger, at parkeringen i den underjordiske parkeringskælder kun kan ske via betaling, må det dog forventes, at beboere og gæster parkerer på de omkringliggende veje, står der i forslaget.

Antallet af parkeringspladser svarer til kravet i Aarhus Kommunes parkeringsnorm.

Onsdag aften blev lokalplansforslaget diskuteret i byrådet, hvor mange politikere var stærkt kritiske over for forslaget. Det er nu sendt til behandling i byrådets tekniske udvalg.

Onsdag stod flere naboer og lokale fra området omkring Bernstorffsvej klar ved rådhuset for at demonstrere mod forslaget til byggeri tæt på deres villaer. Foto: Kristine Dam Johansen

Villaejere på Bernstorffsvej i oprør over byggeforslag: Vi kommer til at bo i en baggård, hvor folk kan kigge ned i vores haver

- Det er privatliv, man ønsker sig, når man køber et hus med have, og nu får vi udsigt til at bo i en baggård. Det er der ikke nogen af os, der har købt ind på.

Sådan lyder det fra en villaejerne på Bernstorffsvej, som har udsigt til at få det foreslåede etagebyggeri langs Skanderborgvej i baghaven, hvis planerne realiseres.

Naboerne kritiserer boligprojektet for at frarøve dem deres privatliv og sollyset i deres haver, og så frygter de mere støj og muligt trafikkaos i lokalområdet.

Kommunen mener, at forslaget overordnet set opfylder kommuneplanens målsætninger og retningslinjer i forhold til helhedsplanen og til ønsker om fortætning langs de større indfaldsveje.

Naboerne til det foreslåede etagebyggeri langs Skanderborgvej frygter, at de kommer til at miste deres privatliv, få mindre sollys, mere støj og muligt trafikkaos, hvis en privat bygherre kommer igennem med sine ønsker om at opføre op mod 100 lejligheder i tre-fire etager tæt på deres villaer.

En del af glæden ved at købe et hus med have er for mange at kunne gå uforstyrret med fødderne på græsset, spise på terrassen og nyde sit uderum uden at nogen umiddelbart følger med i, hvad man laver.

Det privatliv frygter en gruppe villaejere på Bernstorffsvej i Viby at miste, hvis planerne om at opføre et etagebyggeri langs Skanderborgvej tæt op ad deres villaer og villahaver bliver en realitet.

Det omstridte boligprojekt har været på tegnebrættet i mere end tre år, og forslaget til en ny lokalplan, som skal sætte rammen for byggeriet, er netop blevet offentliggjort.

Forslaget lægger op til at opføre et boligbyggeri i tre-fire etager med op til 100 lejligheder med vinduer, altaner, terrasser og gårdhave ind mod Bernstorffsvej og villaerne, som har ligget i kvarteret siden 1920’erne og 30’erne.

Illustration af forslaget til etagebyggeri i kilen mellem Skanderborgvej og de bagvedliggende villaer på Bernstorffsvej. illustration: Arkitema

Nye naboer kan kigge ned i haverne

Siden planerne første gang kom frem tilbage i 2019, er byggeriet blevet stærkt kritiseret af lokale beboere, grundejerforeninger og fællesråd, som grundlæggende synes, at et etagebyggeri i randen af et gammelt villakvarter er malplaceret.

For de nærmeste naboer er det især det faktum, at kommende beboere i lejlighederne, vil kunne kigge direkte ned i deres haver, der fylder.

- Privatlivet er vores største bekymring. Det er privatliv, man ønsker sig, når man køber et hus med have, og nu får vi udsigt til at bo i en baggård. Det er der ikke nogen af os, der har købt ind på, siger Charlotte Madsen, som bor på Bernstorffsvej 10.

Samme pointe har Henriette Plougmand, som bor på Bernstorffsvej 4 og får det nye byggeri helt tæt på, såfremt det bliver realiseret.

- For mig er der stor forskel på at kunne kigge ind over hækken til min nuværende nabo, som jeg kender, og som jeg er ligeværdig med, og så en nabo, som sidder i tredjesalshøjde, hvor jeg aldrig ved, hvornår de kigger ned på os. Det er ikke et ligeværdigt naboskab.

- Jeg ved godt, at folk i byen er vant til at bo på den måde, men vi har købt ind på præmissen om et hus med en privat have, hvor vi kan være alene, så det vil være en kæmpe forandring, siger hun.

Foruden indkig i haverne, frygter naboerne, at op mod 100 nye lejligheder vil medføre støj fra altanerne, fællesterrasserne og gårdhaven, som planlægges ind mod Bernstorffsvej.

Derudover vil byggeriet, som foreslås i en højde på mellem 12,5 og 17 meter, ifølge solstudier give de nærmeste naboer væsentligt mindre aftensol i det nederste af deres haver om sommeren omkring 1. august.

Sådan ser skyggeforholdene ud i dag i villahaverne på Bernstorffsvej 1. august klokken 19.20 om aftenen. 
Sådan vil skyggeforholdene se ud, hvis etagebyggeriet bliver opført i den form, der lægges op til. 

Frygter en gennemgangslejr

Skanderborgvej, som byggeriet skal opføres langs, er af Aarhus Kommune udpeget som en såkaldt fortætningsakse, hvor det ifølge kommunen vil give mening at opføre flere boliger.

Men beboerne omkring Bernstorffsvej har svært ved at forstå, at man ikke opfører et byggeri, som i deres øjne passer mere naturligt ind i et gammelt villakvarter, eftersom området i den nuværende lokalplan fra 1988 netop er fastlagt som villakvarter.

Naboerne har selv foreslået, at man i stedet for lejligheder opfører rækkehuse i højst to etager med afstand til de eksisterende haver.

- Vi vil gerne have nye naboer, men når man vælger at bygge lejligheder, så er det jo typisk ikke folk med planer om at slå rødder i kvarteret, der flytter ind. Vi frygter, at vi får en gennemgangslejr midt i et villakvarter, siger Lars Arkenes, som også bor på Bernstorffsvej.

- Vi er ikke imod byggeri, men vi vil gerne have, at det bliver en naturlig del af kvarteret, så områdets oprindelige karakter og dna ikke bliver ødelagt, siger han.

Kommunen: - De vedtagne planer lægger op til højere byggeri

Bygherren på boligprojektet, Raundahl & Moesby A/S, har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.

I forhold til ønsket om rækkehuse, siger projektleder på lokalplansprocessen hos Aarhus Kommune, Per Lüchtemeier, at det ikke umiddelbart harmonerer med den retning for byudvikling, som tidligere er vedtaget for området.

- Kommuneplanens målsætning om fortætning langs byens indfaldsveje, som blev vedtaget af byrådet i 2017, og helhedsplanen for Skanderborgvej lægger op til højere byggeri, der blandt andet kan tilføre byen det nødvendige antal nye boliger.

- Byggeri på dette sted har flere forsider, både mod det store gaderum og mod naboerne på villavejen. Vi prøver at tilgodese begge perspektiver. Om byggeriet så præcist skal udføres som det her projekt lægger op til, er i sidste ende en politisk beslutning, siger han.

Hvad har I gjort for at imødekomme naboernes bekymringer for indkig og privatliv?

- Bebyggelsen er med 3-4 etager blevet noget lavere, end de 4-6 etager som bygherre først ønskede at opføre, og etageantallet er dermed i overensstemmelse med helhedsplanens retningslinjer omkring højder, siger Per Lüchtemeier.

- Derudover er tagterrasser, som der først var lagt op til, blevet taget ud af projektet. Endvidere er kviste og altaner nu placeret delvist inde i konstruktionen de steder, hvor man er tæt på de bagvedliggende naboer på Bernstorffsvej.

Hvad er "respektafstand"?

Hvorfor har I ikke helt droppet altanerne af hensyn til naboernes privatliv?

- Det kunne vi som udgangspunkt også have gjort, men det handler også om, hvad det er for en boligkvalitet, vi gerne vil skabe rammer for i de nye boliger. Det er hele tiden en afvejning, siger Per Lüchtemeier.

- I dag har naboerne det på én måde, og så sker der noget, når man bor i en by og i et område, hvor man i kommuneplanen har defineret en strækning som fortætningsakse. Det er kun muligt helt at undgå ved ikke at bygge, siger han.

I helhedsplanen Bedre By i Viby står der, at nye byggerier skal opføres med ”respektafstand til eksisterende kvarterer”. Synes du, at det er opfyldt her?

- Det er svært at svare entydigt på, hvad respektafstand er. Vi har som planmyndighed vurderet, at projektet overordnet set opfylder kommuneplanens målsætninger og retningslinjer, både i forhold til helhedsplanen og til ønsker om fortætning langs de større indfaldsveje.

I helhedsplanen står der også, at i byudviklingen skal der udvikles for større arealer ad gangen og som udgangspunkt for mere end blot den første række af grunde op til vejen...

- Lokalplansagen blev igangsat før helhedsplanen forelå. Og planområdet udgør dog et areal på næsten 7.000 kvadratmeter, siger Per Lüchtemeier.

Øget trafik og parkering langs vejene

Foruden indkig og mindre privatliv, er naboerne på Bernstorffsvej bekymret for trafikafviklingen og antallet af parkeringspladser.

Adgang i bil til området skal ifølge forslaget udelukkende ske fra Bernstorffsvej.

Ifølge kommunes undersøgelser vil den øgede trafik i krydset Skanderborgvej/Bernstorffsvej kunne afvikles ”på yderst tilfredsstillende vis” både i morgen- og eftermiddagstimerne, og det nye boligbyggeri vil ”ikke medføre en væsentlig ændring af trafikafviklingen i krydset og på Bernstorffsvej”, som der står i lokalplansforslaget.

Alligevel frygter naboerne, at den øgede trafik på Bernstorffsvej kommer til at skabe trafikpropper og gener for beboerne i kvarteret.

I forhold til parkering er der planlagt 36 p-pladser til de op mod 100 boliger, hvilket svarer til Aarhus Kommunens parkeringsnorm.

32 af pladserne planlægges i en parkeringskælder, hvor bygherre potentielt kan vælge at indføre betalingsparkering.

- Det er næppe realistisk, at alle vil være villige til at betale, og så frygter vi, at der kommer til at holde parkerede biler langs vejene, siger Henriette Plougmand.

- Det er langt mere, end hvad vi kan tillade os at byde lokalområdet, lød det blandt andet fra Dansk Folkepartis Jakob Søgaard Clausen, da forslaget om etagebyggeri mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej blev diskuteret i byrådet onsdag aften. Foto: Kim Haugaard

Politikerne skød byggeforslaget for Bernstorffsvej ned: - Det er en ommer

- Glæderne ved denne her sag er til at overse.

- Kvaliteten er for ringe.

- Det er langt mere, end hvad vi kan tillade os at byde lokalområdet, så jeg synes, det er en klar ommer.

Lokalpolitikerne i Århus Byråd havde mildest talt ikke meget ros til overs for lokalplansforslaget for Skanderborgvej og Bernstorffsvej, da det blev diskuteret på byrådsmødet onsdag aften.

Faktisk syntes flere partier, at forslaget helt skulle forkastes.

Det er dog i første omgang sendt til yderligere behandling i byrådets tekniske udvalg.

Lokalplansforslaget til byggeriet mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej mødte skarp kritik af nærmest alle partier, da forslaget onsdag aften blev diskuteret i byrådssalen. Flere partier mente, at forslaget helt skulle skrottes, så man kunne starte forfra. I første omgang skal projektet nu belyses nærmere i byrådets tekniske udvalg.

Der blev ikke lagt fingre imellem, da det omstridte forslag om at opføre et etagebyggeri i 3-4 etager mellem Skanderborgvej og villakvarteret på Bernstorffsvej onsdag aften blev diskuteret af lokalpolitikerne i byrådet.

Flere af partierne mente ikke, at de kunne se, at bygherren og forvaltningen var kommet de utallige kritiske indsigelser fra naboer, følgegrupper, privatpersoner i området, grundejerforeninger og fællesråd i møde i det endelige forslag til byggeriet.

Blandt andet når det gælder bygningens højde, indkigsgenerne for de nærmeste naboer, antallet af parkeringspladser og trafikafviklingen på villavejen Bernstorffsvej.

- Glæderne ved denne her sag er til at overse, indledte Socialdemokratiets Steen Bording Andersen.

- På trods af mange kradse bemærkninger, som både vi og rigtig mange andre partier havde, da planen blev behandlet første gang, så er der faktisk stort set ikke ændret noget, og det kan undre os temmelig meget, sagde han.

Det er langt mere, end hvad vi kan tillade os at byde lokalområdet, så jeg synes, det er en klar ommer.

Jakob Søgaard Clausen, løsgænger i byrådet

Socialdemokratiet kritiserede blandt andet de "ret massive indkigsgener", som vil opstå, hvis man opfører etagebyggeri i op til 3-4 etager, hvor beboerne fra deres vinduer og altaner kan kigge direkte ned på de bagvedliggende villaer på Bernstorffsvej.

- Vi må have kigget på, hvordan vi afhjælper det og sikrer, at man ikke kigger direkte ned i folks haver. Der er også bekymringer fra beboerne omkring trafik. Det er en ret lille vej, vi taler om (Bernstorffsvej, red.). Har man sikret sig, at man kan parkere og komme frem på villavejen? Så på mange måder synes vi, det er en dårlig indstilling, sagde Steen Bording Andersen.

Mangel på p-pladser og uigennemsigtig proces

Hos Venstre var antallet af parkeringspladser, som er normeret til 36 pladser til de planlagte 100 boliger, også en af de store knaster. Men partiet var også generelt skeptisk over for det foreslåede byggeri.

- Når vi kigger ind i det konkrete projekt, så er vi noget overraskede over den her indstilling, som lægger op til etageboliger i en anden karakter, end det, vi havde forestillet os, sagde Gert Bjerregaard.

- Vi vil gerne diskutere højde og drøjde i forhold til de boliger, der er lagt op til, og så vil vi også gerne vurdere på de p-pladser, der tydeligvis kommer til at mangle. Der er ingen tvivl om, at med de få p-pladser, der er afsat, så vil man se, at bilister blandt andet vil bruge Bernstorffsvej og parkere, og hvad sker der så? Der er ikke plads i forvejen, sagde han.

I SF var der kritik af hele processen for lokalplanarbejdet:

- Processen virker til at have kørt meget uigennemsigtigt og uforudsigeligt for de inddragede i en grad, så jeg kan læse mistillid til forvaltningen i mange af høringssvarene, og sådan noget skal vi tage meget, meget seriøst, sagde byrådsmedlem Liv Gro Jensen.

Endelig undrede SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti sig over, hvordan det kan forsvares at rive bevaringsværdige bygninger ned, som ligger inden for lokalplanområdet, hvilket blandt andet tæller en villa på Skanderborgvej 219, som i princippet er beskyttet mod nedrivning.

Flere partier ville skrotte forslaget helt

Konklusionen på byrådsmødet blev, at lokalplansforslaget nu bliver sendt i byrådets tekniske udvalg for at få afklaret nogle af de mange spørgsmål og indvendinger mod projektet.

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige argumenterede ellers for helt at droppe det fremlagte forslag, viske tavlen ren og starte forfra.

Ifølge Solveig Munk fra Enhedslisten er "kvaliteten for ringe".

- Der er 128 høringssvar, som alle kommer med meget relevante argumenter mod at gennemføre planen, som den foreligger. Fællesrådet, beboere og følgegruppe indsender endda en alternativ plan med lavere bygningshøjde og anden boligtype (rækkehuse, red.), som der argumenteres fint for vil passe meget bedre til behovet og kvarteret, og som giver færre indbliksgener.

- Der er ingen af de høringssvar, der har givet forvaltningen anledning til at ændre noget som helst, og det mener jeg simpelthen er ret kritisabelt, og at lokalplanen alene på den baggrund burde afvises, sagde hun.

"En total ommer"

Nye Borgerliges Henrik Arens var heller ikke afvisende for at skrotte planen helt og starte forfra og kaldte projektet "en total ommer".

Samme formulering brugte Jakob Søgaard Clausen, som lige nu er løsgænger i byrådet. Han kritiserede, at forvaltningen og bygherren ikke har ændret nævneværdigt i projektet på trods af de mange - med hans ord - problematikker med trafik, parkering og bevaringsværdige bygninger, samt at byggeriet ikke passer ind i det eksisterende kvarter.

- Det er langt mere, end hvad vi kan tillade os at byde lokalområdet, så jeg synes, det er en klar ommer. Vi synes egentlig, at kommuneplanen siger det meget fint: Der skal være spredt lav boligbyggelse med max to etager. Det, synes jeg, er et fint udgangspunkt, som man bør have noget mere respekt for.

Du kan høre hele byrådsmødet her.