Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Stavtrup er plaget af groft hærværk – kommunen efterlyser din hjælp

Hvis du bor i Stavtrup og er medlem af den lokale Facebook-gruppe, er det næppe gået din næse forbi, at der den seneste tid har været store problemer med hærværk rundt omkring i byen og særligt på Højvangskolen.

Og det er ikke ligefrem småting, der er blevet ødelagt. Ruder er blevet knust, børnenes legetøj er blevet smadret, og derudover har en gruppe unge forsøgt at sætte ild til alt fra cykler og bænke til skolens udendørs vikingeby.

På Bispevej har kommunen været nødt til at sende vagter ud til den gamle fritidsklub, hvor der også har været hærværk. Og i flere af byens vuggestuer og børnehaver – blandt andet Snurretoppen, Kælkebakken og Paletten – er der også sket omfattende vandalisering af institutionernes legepladser.

Og hærværket er desværre ikke et nyt fænomen – snarere tværtimod.

Faktisk skrev jeg selv om problemet på stort set samme tidspunkt sidste år. Men ifølge skoleleder Ivan Børsting er det blevet værre, og dagtilbudsleder Annemarie Dahlgaard beskriver hærværket som meget mere destruktivt end førhen.

Det har fået mange til at spørge: Hvad er det lige, der foregår? Og ikke mindst: Hvad stiller man op?

Højvangskolen og daginstitutionerne bruger de redskaber, de har, for at komme problemet til livs, fortæller de. Forældregruppen Tryg i Stavtrup gør en indsats ved at gå ture rundt i lokalområdet for at observere og skabe synlighed. De har blandt andet samlet penge ind til at købe kameraer, lygter og andet udstyr.

Jeg har personligt forsøgt at få politiets og kommunens svar på, hvad de gør for at bekæmpe hærværket, og kommunens SSP-medarbejdere efterlyser blandt andet hjælp fra dig, hvis indsatsen mod hærværket skal være så målrettet som muligt.

Alt det kan du læse meget mere om i artiklerne nedenfor. Til sidst i nyhedsbrevet runder vi også Viby, hvor der er sket det højst usædvanlige, at en lokalplan for et stort boligbyggeri er blevet kasseret, efter naboer og fællesrådet har været på barrikaderne og klaget over planerne.

Og så er der lagt op til en festlig weekend i både Viby Syd og omkring biblioteket, hvor musikfestivalen Rytmer Uden For Ringgaden for første gang løber af stablen.

Lad os dykke ned i det.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Højvangskolen i Stavtrup har i længere tid været plaget af knuste ruder, graffiti, forsøg på ildspåsættelse og groft hærværk mod skolen ventilations- og overvågningssystem. Foto: Kim Haugaard, Jysk Fynske Medier

Skoleleder om groft hærværk på Højvangskolen: I min tid som leder har det aldrig været værre

Hærværk mod Højvangskolen og særligt skolens legeplads og udefaciliteter har desværre stået på i en lang periode nu, men hen over de seneste sommermåneder er det virkelig taget til.

- I den tid, hvor jeg har været skoleleder, har vi ikke haft så slem en sommer, når det kommer til hærværk. Det er helt usammenligneligt, fortæller leder på Højvangskolen Ivan Børsting.

Hærværket har flere konsekvenser for skolen. Udover at ting bliver ødelagt, skal personalet bruge tid på at feje glasskår op og fjerne de ting, der er blevet ødelagt. Derudover skal de være klar til at svare på spørgsmål fra eleverne, og Ivan Børsting føler sig efterhånden magtesløs i forhold til at komme problemet til livs.

Hos SSP i Aarhus Kommune er man opmærksomme på problemet, men efterlyser et tydeligere billede af, hvornår hærværket sker, og hvem der kunne stå bag.

Kommunen opfordrer derfor alle, der går ture rundt i byen, til at meddele til SSP, hvis man ser unge, der begår hærværk eller opfører sig uhensigtsmæssigt.

Hen over sommeren har hærværket mod Højvangsskolen været særlig slemt med alt fra knuste ruder til forsøg på ildspåsættelse af skolens udendørsfaciliteter. SSP under Aarhus Kommune efterlyser hjælp fra beboerne i Stavtrup.

Det har efterhånden stået på længe, at Højvangskolen i Stavtrup har været udsat for groft hærværk og direkte vandalisering af skolens inventar, som betyder, at personale og elever jævnligt må møde ind til knuste ruder og ødelagt legetøj.

Men i løbet af de seneste måneder har hærværket været særlig slemt, fortæller skolens leder, Ivan Børsting.

- I den tid, hvor jeg har været skoleleder, har vi ikke haft så slem en sommer, når det kommer til hærværk. Det er helt usammenligneligt, siger han.

Over 20 ruder på skolen er blevet smadret. Der er lavet graffiti på skolens bygninger, og børnenes legetøj er blevet knust, ligesom ventilations- og overvågningsudstyr er blevet ødelagt. Derudover har der været forsøg på afbrænding af skolens udendørsinstallationer.

- Vi ved ærligt talt ikke, hvordan vi skal løse det, siger Ivan Børsting.

- Vi tør ikke en gang at sætte noget brænde ud, så dem der laver hærværket, kan lave et hyggeligt bål om aftenen i stedet for, for det virker ikke til, at det er interessant for dem. Man vil hellere bare brænde cykler af eller forsøge at brænde en bænk af. Så det er rigtig svært, siger han.

Investeret meget i udendørsmiljøerne

Hærværket har flere konsekvenser for skolen.

Udover at ting bliver ødelagt, skal skolens personale bruge tid på at feje glasskår op og fjerne de ting, der er blevet ødelagt. Derudover skal personalet være klar til at svare på spørgsmål fra eleverne.

- Børnene lægger jo også mærke til, at der er smadrede ruder, og at det ene og det andet bliver ødelagt, siger Ivan Børsting.

Derudover kan hærværket betyde, at folk i Stavtrup ikke har lyst til at bruge skolens område i helt samme udstrækning som ellers. Og det ærgrer Ivan Børsting, for de seneste år har Højvangskolen investeret både penge og energi i at lave gode udendørsarealer, så alle byens borgere – også dem uden børn på skolen – har lyst til at komme der.

- Skolen er ejet af os alle sammen, så vi vil rigtig gerne have, at byens borgere kan bruge vores faciliteter hele døgnet, og at vi kan være en naturlig del af byen.

- Men det er min opfattelse, at der bliver mindre af det, i takt med at der kommer mere hærværk, fordi befolkningen i Stavtrup bliver utrygge ved at komme her, siger han.

Hen over sommeren havde Højvangskolen eksempelvis arrangeret en skattejagt, hvor man ved hjælp af sin mobiltelefon kunne gå rundt til forskellige poster på skolen og blandt andet komme med input til, hvordan skolens udemiljøer kunne blive endnu bedre.

- Når familierne har gået rundt, har vi hørt eksempler på, at der har været folk på skolens område, som har haft truende adfærd, hvilket har fået familierne til at tænke, at den her skattejagt gider vi ikke – nu går vi hjem igen. Så det er ødelæggende, siger Ivan Børsting.

Samarbejder med politi og SSP

Som skoleleder føler han sig rimelig magtesløs i forhold til, hvad der kan løse situationen.

Når hærværket sker, anmelder skolen det til politiet, ligesom den samarbejder med SSP, og Ivan Børsting oplever, at henvendelserne bliver taget alvorligt af myndighederne. Derudover har skolen et tæt samarbejde med fritidsklubben og byens daginstitutioner.

- Men derfra bliver det virkelig svært, for samtidig kan jeg jo se, at hærværket bliver ved. Så der må være et eller andet i indsatsen, som kan forbedres, og hvad end der kan være af sympatiske indsatser, så hilser jeg dem velkommen, siger Ivan Børsting.

- Men ud fra et skolemæssigt perspektiv synes jeg, det er svært at gøre mere, for det er ikke mit indtryk, at det er elever, der går på skolen, som står bag hærværket.

SSP: - Vi skal vide mere for at kunne hjælpe

Viby-StavtrupLIV ville gerne have spurgt Østjyllands Politi, hvad politiet stiller op for at bekæmpe hærværket i Stavtrup og finde de unge, der står bag. Men efter gentagne henvendelser er politiet ikke vendt tilbage med svar.

Hos Aarhus Kommunens SSP-afdeling har man tidligere samarbejdet med politiet, Højvangsskolen og byens dagtilbud for at identificere unge, der lavede hærværk og skabte utryghed i byen.

Det var tilbage i efteråret 2021, hvor det ifølge leder af Gadeplan i Børn og Unge, Michel Larsen, lykkedes at få de unge engageret i andre aktiviteter, så problemerne gik lidt i sig selv.

De seneste måneder har han kun modtaget få henvendelser om hærværk og utryghed i Stavtrup, og derfor efterlyser han et mere detaljeret billede af, hvad der sker i byen og hvornår, så SSP bedre kan gøre en indsats.

Det kan både være oplysninger fra institutioner og almindelige beboere i byen.

- Vi er udfordrede, når vi ikke ved, hvem der står bag hærværket. Jeg kan godt sende opsøgende medarbejdere ud, men de kan komme i området 500 gange, uden at møde en eneste ung, fordi de kommer på det forkerte tidspunkt, siger Michel Larsen.

Gode råd, hvis du oplever unge med uhensigtsmæssig adfærd på en legeplads eller udeområde

  • Del viden - orientér jeres lokale samarbejdspartnere om jeres udfordringer – skole, klub, daginstitution.
  • Anmeld hærværk til Østjyllands politi på telefon 114
  • Orienter Gadeplan på mail: gadeplan@mbu.aarhus.dk
  • Når du kontakter politiet eller Gadeplan Aarhus, skal du så vidt muligt have følgende oplysninger klar: Hvor og hvornår mødes de unge? Har I været i dialog med de unge? Hvilke unge er der tale om? Hvad mødes de om?
  • Genbesøg indretningen af legepladsen. Mange unge fortæller, at de ikke kan komme af med affaldet. Sæt en skraldespand ud efter lukketid
  • Vær undersøgende og opsøgende i forhold til brugerne af uderummet og prøv at skabe dialog

Kilde: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Han opfordrer derfor almindelige borgere i Stavtrup, som alligevel går en aftentur, til at gå ned omkring skolen og dagtilbuddene.

- Man behøver ikke at gå i dialog med de unge, men observér, og fortæl institutionerne, hvad man oplever. For så begynder vi at kunne se et mønster, så vi eller politiet kan komme ud i lokalområdet på det rigtige tidspunkt, siger Michel Larsen.

- Jo flere oplysninger, vi får, jo nemmere bliver det for os at gøre noget ved det. Og jo mere tilstedeværelse der er af voksne, jo sværere bliver det for de unge at lave hærværk, og så plejer de at trække andre steder hen, siger han.

Børn og Unge i Aarhus Kommune har i den seneste tid haft vagter ude ved den gamle fritidsklub på Bispevej, hvor der også har været hærværk på udendørsarealerne.

- Vi er også ved at komme i kontakt med de vagter for at finde ud af, hvad de har observeret i området, siger Michel Larsen.

Hvis du er vidne til hærværk, kan du anmelde det til politiet.

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Du kan også ringe 114 eller henvende dig personligt på en politistation.

Læs mere på politiets hjemmeside.

Institutionen Snurretoppen på Bispevej fik for nylig ødelagt dele af deres legeplads og skåret deres hængekøjer ned. Foto: Kristine Dam Johansen

Vuggestuer og børnehaver i Stavtrup får flænset sofaer og ødelagt deres legetøj: Hærværket er blevet mere destruktivt

En sofa er blevet skåret op, lyskæder og hængekøjer bliver klippet ned, der bliver hugget løs med økser på trælegetøj og efterladt smadrede flasker på legepladsen.

Det er bare nogle af eksemplerne på det hærværk, som er fundet sted i daginstitutioner i Stavtrup - blandt andet ved Kælkebakken, Paletten og hos Snurretoppen på Bispevej, hvor det har været særlig slemt på det seneste.

- Det har stået på i længere tid, men jeg synes, at det er relativt nyt, at hærværket er så destruktivt, siger Annemarie Dahlgaard, leder af Stavtrup Dagtilbud.

Hun opfordrer blandt andet forældre, der alligevel går en aftentur, til at gå forbi byens institutioner for at skabe synlighed - og ringe til politiet, hvis man oplever, at der er nogle, der laver hærværk.

Flere af daginstitutionerne i Stavtrup, blandt andet Snurretoppen, Kælkebakken og Paletten, har ligesom skolen været udsat for groft hærværk, som har konsekvenser for institutionerne på flere fronter.

Det er ikke kun Højvangskolen i Stavtrup, som over længere tid har oplevet, at deres legepladser bliver indtaget af unge, som ødelægger udefaciliteterne.

Det samme sker i flere af byens daginstitutioner, fortæller Annemarie Dahlgaard, leder af Stavtrup Dagtilbud, der tæller Børnehøjen, Vestermarken, Dagplejen, Søskrænten, Kælkebakken, Klokkeskoven, Paletten og Snurretoppen.

- For nylig har en af vores institutioner oplevet, at en udendørs sofa, som bruges, når der skal læses for børnene, er blevet skåret op og flænset, siger hun.

- Vi har også oplevet, at lyskæder og hængekøjer, som hænger udendørs, er blevet klippet ned. Udendørs skabe er blevet brækket op, der er blevet hugget løs med økser på trælegetøj, og derudover ligger der cigaretskodder, snuspakker og smadrede flasker på legepladserne, siger hun.

I en periode har det været særlig slemt i Snurretoppen på Bispevej, men der er også sket hærværk i Kælkebakken og Paletten på Klokkeskovvej.

- Det har stået på i længere tid, men jeg synes, at det er relativt nyt, at det er så destruktivt, siger Annemarie Dahlgaard.

Sommerbus gjorde en forskel

Konsekvensen for daginstitutionerne er, at pædagogerne skal bruge lang tid på at rydde op, før de kan åbne legepladsen. Økonomisk er det også en stor udgift, at tingene bliver ødelagt, og det er ikke altid, at det kan lade sig gøre at erstatte dem, siger Annemarie Dahlgaard.

- Så på den måde har det også nogle gange en direkte betydning for, hvad vi kan tilbyde børnene, siger hun.

Når hærværket sker, anmelder institutionerne det til politiet.

Derudover taler de ifølge Annemarie Dahlgaard med forældregruppen om, at hvis forældrene alligevel går en aftentur, er det en god idé at gå forbi institutionerne for at skabe synlighed - og ringe til politiet, hvis man oplever, at der er nogle, der laver hærværk.

Hvis du er vidne til hærværk

  • Hvis du er vidne til hærværk, hvor en gerningsmand ødelægger eller fjerner ting, der ikke tilhører personen selv, kan du anmelde det til politiet.
  • Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. 
  • Du kan også ringe 114 - eller henvende dig personligt på en politistation.
  • Læs mere på politiets hjemmeside.

- Vi har også prøvet at sætte en skraldespand og et skilt op på legepladsen med budskabet om, at de unge gerne må være der, men at de skal være søde at bruge spanden. Men det virker ikke, siger hun.

Har du selv nogle bud på, hvad der kunne afhjælpe situationen?

- Jeg synes, at det hjalp, da vi for nogle år siden havde en sommerbus, der kørte rundt om sommeren og lavede aktiviteter for de unge, så de havde noget at give sig til. Men om det vil hjælpe på den her grad af destruktivitet, som vi ser lige nu, det har jeg simpelthen ikke noget bud på, fordi det er så anderledes end det, vi har været vant til. Det er så meningsløst, siger hun.

Forældregruppen Tryg i Stavtrup går jævnligt aftenture igennem Stavtrup i deres karakteristiske hvide veste for at observere og skabe synlighed.

SSP i Aarhus Kommune anbefaler at meddele til dem, hvis man ser unge, der laver hærværk eller opfører sig uhensigtsmæssigt. Meddel, hvad du har set, hvornår, og hvem de unge er - såfremt du kender dem. SSP kan kontaktes på gadeplan@mbu.aarhus.dk.

Viby-StavtrupLIV har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi for at spørge, hvad de gør for at bekæmpe hærværket, men politiet er ikke vendt tilbage.

Lokalplan for Bjørnholms Allé kasseret, særlig container stillet op ved biblioteket og byfest i Viby Syd

Her kommer et kort nyhedsoverblik.

Lokalplan for byggeri på Bjørnholms Allé kasseret

Boligbyggeriet var blandt andet planlagt på den gamle gasværksgrund på Bjørnholms Allé. Foto: Morten Svith

Borgere og grundejerforeninger i Viby har klaget over et planlagt boligbyggeri mellem Bjørnholms Allé og jernbanen, og nu har Planklagenævnet besluttet at give medhold og kassere den lokalplan, som byrådet ellers vedtog for mere end et år siden. 

Det skriver Århus Stiftstidende. 

Lokalplanen gav mulighed for opførelse af 300 boliger - heraf 200 private boliger i op til fem etager og 100 almene ungdomsboliger - på området, som i dag huser hærværks-hærgede erhvervsbygninger.

Men ifølge nævnet er lokalplanen i strid med Planloven, fordi den ikke lever op til kravene til, hvor meget togstøj der må være i et nyt boligområde.

Derfor skal Aarhus Kommune nu til at finde ud af, hvad der så kan bygges på området, siger Torben Simonsen, der er kontorchef i Byggeri under Teknik og Miljø.

- Nu skal vi i gang med at analysere mulighederne. Når der er for meget støj til de nu kasserede planer, kan vi så løse det ved for eksempel at kræve højere støjskærme eller ved at bygge lavere? Og kunne vi eventuelt blande boliger og erhverv. Og hvor meget erhverv skal der i givet fald til, før der er tale om et blandet byområde? Det er noget af det, vi skal have set på, siger han til Århus Stiftstidende.

Som abonnent på Viby-StavtrupLIV får du adgang bag betalingsmuren på udvalgte historier på Stiften.dk. Læs hele artiklen her.

Kulturcontaineren Kissa står nu ved Viby Bibliotek

Containeren "Kissa" har stået flere steder rundt omkring i Aarhus og er nu kommet til Viby. 

De kommende tre uger kan Viby-borgere opleve Aarhus Jazz Orchestras specialdesignede container "Kissa", som er stillet op på parkeringspladsen ved Viby Bibliotek. 

Containeren skal fungere som en slags pop-up-scene, hvor der bliver mulighed for foredrag, talks og koncerter. Den er sat op i anledning af musikfestivalen Rytmer Uden For Ringgaden, som afholdes på Viby Bibliotek i weekenden den 9.-11. september.

Viby Fællesråd har blandt andet brugt containeren til et åbent møde med borgmester Jakob Bundsgaard. 

Alle, der har lyst til at bruge containeren til en lille koncert, en podcast, en udstilling, talks eller et kaffemøde, kan kontakte Mathias Jæger på mathias@ajazz.dk.

Ny sognepræst i Viby Kirke

Line Villefrance er tiltrådt som ny præst i Viby Kirke fra september 2022.

Kirkegængere i Viby Kirke vil fremover møde et nyt ansigt til gudstjenesterne. 

Søndag den 4. september blev Line Theresia Villefrance indsat som ny sognepræst i Viby Kirke, efter at sognets hidtidige sognepræst, Henrik Søgaard Mikkelsen, er gået på pension.

Line Theresia Villefrance er 39 år og kommer fra et job som sognepræst i Beder og Malling sogne.

Byfest i Viby Syd

I det sydlige Viby er der lagt an til byfest på lørdag den 10. september med underholdning, koncerter og spisning for børn og voksne. 

Der vil blandt andet være kagekonkurrence, hoppeborg, dragebygning og koncert med African Footprint om eftermiddagen. 

Festen foregår i Basen på Søndervangen fra klokken 12 til 17. Læs mere om arrangementet her.