Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kravet om minimumsnormeringer skal være opfyldt i landets daginstitutioner i 2024, men i Aarhus har børne- og ungerådmanden fremrykket dem til i år. Genrefoto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Hvor mange pædagoger er der til børnene?

Min datter er for nylig startet i en ny vuggestue, og i de første par dage var jeg med hende nede på den nye stue. Og det var ærligt talt en lidt spøjs oplevelse at sidde der som 33-årig på en pude på gulvet og synge hjulene på bussen med dertilhørende fagter en helt almindelig mandag formiddag.

Hyggeligt, men spøjst, og også lidt af et reality check.

For når man bruger en formiddag i en vuggestue, får man samtidig et meget direkte indblik i hverdagen for pædagogerne, som på den ene side skal prøve at fastholde 12 tumlingers flygtige opmærksom - og derudover navigere i at tørre næser, finde sutter, løse konflikter, trøste, stimulere børnenes sprogudvikling, lære dem at lytte, og jeg kunne blive ved...

Som forælder sætter det mange tanker i gang. Er der tid nok her til at se alle børnene? Er der overskud nok til at trøste, hvis min datter bliver ked af det?

Det kan jer forældre i Viby og Stavtrup med garanti genkende, og derfor har jeg i denne uge sat mig for at se nærmere på pædagognormeringerne i institutionerne i lokalområdet. Og den gode nyhed er, at det ikke ser helt skidt ud.

Ser man på de rene tal, så lever mange vuggestuer og børnehaver i Viby og Stavtrup faktisk allerede op til kravet om minimumsnormeringer, som senest i 2024 skal sikre, at der er en pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og en pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn. I andre institutioner er der færre voksne på stuerne.

Men selv i de områder, hvor normeringerne på papiret er gode, står daginstitutionerne med hver deres udfordringer.

I området omkring Ravnsbjerg og Grøfthøj er der flere pædagoger per barn end mange andre steder, men til gengæld mangler der børn, fordi flere og flere familier flytter væk. I Viby Syd er er der store udfordringer med at rekruttere nok uddannede pædagoger til at give særligt de udsatte børn den rigtige støtte.

Så hvad har rådmanden for børn og unge Thomas Medom tænkt sig at gøre for både at sikre, at der er nok pædagoger til børnene, og at den pædagogiske faglighed samtidig er til stede?

Rådmanden har tidligere meldt ud, at han ville indføre minimumsnormeringer i Aarhus Kommune allerede i år, men er det overhovedet realistisk, når kommunen samtidig vil spare på børne- og ungeområdet?

Det spørger vi ham om, og så runder vi også det forestående folketingsvalg, som langt om længe er blevet udskrevet. Det her valg kan nemlig gå hen at blive meget anderledes end valget i 2019 - også i Viby og Stavtrup.

God læselyst.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Der er en vis forskel på, hvor mange pædagogiske medarbejdere der er til børnene i daginstitutionerne i Viby og Stavtrup, viser tal fra Aarhus Kommune. Foto: Morten Pape/Jysk Fynske Medier

Hvor mange pædagoger er der til børnene i vuggestuer og børnehaver? Se tallene for Viby og Stavtrup her

Daginstitutionerne i Viby og Stavtrup lever langt hen ad vejen allerede op til minimumsnormeringerne med tre børn per pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og seks børn i børnehaverne.

Det viser de seneste tal fra Aarhus Kommune.

I Stavtrup lever byens vuggestuer allerede lever op til minimumsnormeringerne, mens der i børnehaverne er mellem 5,5 og 6,4 børn per voksen.

I Vestergård Dagtilbud og Søndervang Dagtilbud i Viby ser normeringerne også umiddelbart pæne ud.

Men i Vestergård, som dækker området omkring Grøfthøjparken og Ravnsbjerg, er en del af forklaringen, at området simpelthen mangler børn til at fylde stuerne.

Det ligger alle forældre på sinde, hvor mange pædagoger, der er til at trøste, lege og støtte børnenes udvikling i vuggestuen eller børnehaven. Viby-StavtrupLIV har set nærmere på pædagognormeringen i lokalområdet, og tallene viser, at rigtig mange daginstitutioner faktisk allerede lever op til minimumsnormeringerne, mens andre har færre voksne per barn.

Er der en voksen til stede, hvis mit barn begynder at græde på stuen, eller hvis en god leg blandt børnehavebørn pludselig går i hårdknude?

Det er noget, de fleste forældre er optagede af, og for to år siden indførte Folketinget efter mange års debat et krav om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Det indebærer, at der senest i 2024 mindst skal være én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuerne og én til seks børn i børnehaverne, og i Aarhus annoncerede rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, sidste år, at minimumsnormeringerne allerede skulle indføres i kommunen i løbet af 2022.

Det kommer imidlertid ikke til at lykkedes, lyder det nu fra rådmanden. 

Men hvordan ser det ud med normeringerne i Viby og Stavtrup?

I Stavtrup går det bedst i vuggestuerne

Hvis vi begynder med Stavtrup, viser de nyeste tal, at byens vuggestuer faktisk allerede lever op til minimumsnormeringerne med højst tre børn per pædagogisk medarbejder, mens der i børnehaverne er mellem 5,5 og 6,4 børn per voksen.

Det fremgår af en opgørelse fra Aarhus Kommune, som tager udgangspunkt i et gennemsnit for hele 2021. Den bedste børnehavenormering fandt man i Paletten, mens Søskrænten havde den dårligste.

Opgørelsen tæller både pædagoger, støttepædagoger, assistenter, medhjælpere og studerende, og det skal siges, at tallene ikke tager højde for, hvor meget fravær, der har været blandt børn eller voksne i institutionerne som følge af eksempelvis ferie, sygedage og kurser. Derfor giver tallene ikke nødvendigvis det helt reelle billede.

På kortet nedenfor kan du zoome ind på de enkelte institutioner i Stavtrup og se den gennemsnitlige personalenormering for 2021. De røde er vuggestuer, de grønne er børnehaver. 

Mangel på børn i Viby præger normeringerne

I Viby er situationen i daginstitutionerne blandet.

Et af de steder, som har den bedste personalenormering, er Vestergård Dagtilbud omkring Ravnsbjerg og Grøfthøjparken, hvor institutionerne 2-Kløveren, Anemonen, Træhøjen, Grøften, Skovkanten og Skovbørnehaven Grøftekanten ligger.

På kortet nedenfor kan du zoome ind på de enkelte institutioner i Viby og se den gennemsnitlige personalenormering for 2021. De røde er vuggestuer, de grønne er børnehaver.

Her var der i 2021 i gennemsnit mellem 2,4 og 2,8 børn per pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og mellem 4,3 og 7,1 børn per pædagogisk medarbejder i børnehaverne. Det betyder, at institutionerne stort set allerede lever op til minimumsnormeringerne.

Det er positivt for de børn, der har glæde af meget voksenkontakt, men det er til dels også en udfordring, fortæller dagtilbudsleder Jan Fisker.

Normeringstallene hænger nemlig sammen med, at området i det sydvestlige Viby i noget tid har oplevet faldende børnetal og simpelthen manglet børn til at fylde stuerne.

- Det er klart, at vores børnetal går ned, så kan jeg ikke bare gå ud og sige til x-antal medarbejdere, at nu skal I ikke være her mere fra på mandag. Vi bliver nødt til at se situationen lidt an, men vi ser frem imod, at det nok først vender om nogle år, siger Jan Fisker.

- Hvis vi skal afskedige medarbejdere, vil vi jo allerhelst have, at der sker gennem naturlig afgang. Så konsekvensen er, at vi lige nu har lidt flere medarbejdere ansat, end vi har børn til, og derfor kommer vi ud med et underskud i år og bliver nødt til at rette ind på økonomien. Det er vi i gang med, siger han.

Boligpriser presser familierne væk

Jan Fisker peger på flere årsager til det faldende børnetal i det sydvestlige Viby. Dels er der mange rækkehuse og lejligheder i området, og når familierne vokser og flere børn kommer til, begynder mange at lede efter en større bolig.

- Tidligere har det i højere grad været muligt for familierne at finde en større bolig inden for distriktet, men med de prisstigninger, vi har set på det seneste, oplever vi oftere og oftere, at familierne flytter længere væk til omegnskommuner som Favrskov og Skanderborg, siger Jan Fisker.

- Vi ved, at der er nogle nye byggerier på vej i lokalområdet, som egner sig til børnefamilier, men det er først om nogle år, at de står klar, siger han.

Derudover er der hellere ikke længere samme pres på institutionerne i naboområderne Stavtrup og Kolt-Hasselager, som der var for nogle år tilbage, og derfor kommer der ikke længere lige så mange børn fra de områder til Viby, fortæller Jan Fisker.

Svært at skaffe pædagoger i Søndervang

I Søndervang Dagtilbud, som tæller institutionerne Vandet, Luften og Ilden på Søndervangs Allé, lever man også allerede op til minimumsnormeringerne med en personalenormering på mellem 2,2 og 2,4 børn per pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og mellem 4,7 og 5,2 børn i børnehaverne.

En del af forklaringen er, at dagtilbuddet får et ekstra tilskud fra Socialstyrelsen, fordi de har flere børn i udsatte positioner, og det giver flere midler til at ansætte medarbejdere, fortæller dagtilbudsleder Marianne Jepsen.

I Søndervang oplever de dog lige som rigtig mange andre steder store udfordringer med at skaffe nok uddannede pædagoger.

- Så selv om vores normering ser god ud, så er det ikke nødvendigvis uddannede pædagoger, vi har. Den seneste tid har vi været nødt til at ansætte medhjælpere eller pædagogiske assistenter til pædagogstillinger, fordi vi simpelthen ikke kan skaffe uddannede hænder nok, siger Marianne Jepsen.

Og det er et problem, for når man flere børn i udsatte positioner, kræver det i særlig grad uddannede pædagoger at give børnene den rigtige støtte.

- Konsekvensen er, at de pædagoger, vi har, og vores pædagogiske ledere kommer til at løbe endnu stærkere, fordi de varetager flere skriftlige opgaver som for eksempel indstillinger og møder, som medhjælperne ikke kan løse på samme måde, siger Marianne Jepsen.

Hvad med Viby-Rosenvang?

I Viby-Rosenvang Dagtilbud havde vuggestuerne i 2021 en gennemsnitlig normering på mellem 2,8 og 3,4 børn per pædagogisk medarbejder og mellem 6 og 7,4 i børnehaverne.

Den dårligste normering var i børnehuset Vilhelm Becks Vej og den bedste i børnehuset Fredensvang. Det kan dog have ændret sig siden.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar til tallene fra dagtilbudsleder i Viby-Rosenvang, Lisbeth Skjøttgaard.

Rådmand for Børn & Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), valgte sidste år at fremrykke det nationale krav om minimumsnormeringer til 2022 i stedet for år 2024. Arkivfoto: Bo Amstrup

Rådmand om minimumsnormeringer: - Opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden

Minimumsnormeringerne skal indføres allerede i 2022.

Sådan lød det sidste år fra børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF), da han fremrykkede fristen to år, men det er ikke realistisk at nå i mål, lyder meldingen nu.

Thomas Medom peger på de massive prisstigninger som en af udfordringerne, da mange daginstitutioner har måttet flytte penge fra rekruttering til blandt andet kost- og rengøring.

Alligevel er Thomas Medom glad for, at normeringerne og midlerne i sin tid blev fremrykket.

I forbindelse med de varslede millionbesparelser på børn- og ungeområdet vil han "strække sig så langt som muligt for at frede normeringerne".

Sidste år besluttede rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), at fremrykke kravet om minimumsnormeringer fra 2024 til 2022. Prisstigninger har dog betydet, at institutionerne har måttet bruge pengene på andre ting, og rådmanden så gerne, at man var nået længere med rekrutteringen.

Da rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), sidste år valgte at fremrykke minimumsnormeringerne i Aarhus Kommune fra 2024 til 2022, var det for hurtigst muligt at sikre nok pædagoger til børnene i daginstitutionerne.

Og tager man et kig på Danmarks Statistiks nye opgørelse over normeringerne i Aarhus Kommune, ser det ikke helt skidt ud. Men det er langt fra alle daginstitutioner, der lever op til normeringerne om tre børn per pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og seks børn per pædagogisk medarbejder i børnehaverne.

Heller ikke i Viby og Stavtrup, som du kan læse her. 

Priserne stiger, og der er rigtig mange daginstitutioner, som er nødt til at flytte pengene over til for eksempel kostbudgettet eller rengøringsudgifterne. Så der er stadigvæk et stykke arbejde foran os, før vi er i mål.

Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune

Så er det overhovedet realistisk at nå i mål med minimumsnormeringerne i år? Er rådmanden for Børn og Unge tilfreds, og hvad kommer de store besparelser på børne- og ungeområdet til at betyde for børnene?

Penge til mad og rengøring

Når man ser på tallene for normeringerne i de enkelte daginstitutioner, er du så tilfreds med, hvor langt I er nået?

- Nej, jeg ville gerne have været længere, det er der ingen tvivl om. Og vi var også nået længere, hvis ikke vi var blevet udfordret af prisstigninger. Priserne stiger, og der er rigtig mange daginstitutioner, som er nødt til at flytte pengene over til for eksempel kostbudgettet eller rengøringsudgifterne. Så der er stadigvæk et stykke arbejde foran os, før vi er i mål.

Hvad tænker du om, at pengene blev afsat til rekruttering, men bliver brugt til noget andet?

- Det er noget bøvl for rigtig mange daginstitutioner. Der er rigtig mange dagtilbudsbestyrelser, medarbejdere og ledere, som havde drømt om, at man kunne bruge alle pengene på at ansætte flere medarbejdere. På den anden side er jeg glad for, at vi har tilført pengene, men der er ingen tvivl om, at opgaven er større nu, end vi havde troet for et år eller to siden.

Burde man have øremærket midlerne til rekruttering af mere pædagogisk personale?

- Der er kun de midler, der er i budgettet, så det havde ikke været ansvarligt. Jeg tror heller ikke, at hverken forældre eller medarbejdere havde være interesseret i, at kostordningen ikke kunne overholdes, eller at der ikke var blevet gjort rent. Det er det rigtige at lægge pengene ud i daginstitutionerne, men det havde været forkert at sige, at de ikke selv kunne bestemme over deres budgetter.

”Ualmindeligt uklogt”

Var du for optimistisk, da du fremrykkede minimumsnormeringerne til 2022?

- Jeg ved ikke, om jeg kunne have forudset krigen i Ukraine, eller at der blev så stor personalemangel, at rengøringspriserne eksploderede. Jeg forholder mig mest til, at jeg er glad for, at vi har afsat pengene, og at hver eneste krone er kommet ud i daginstitutionerne. Vi havde stået et dårligere sted, hvis ikke vi havde gjort det. Men det havde da været rart, hvis de ekstra penge havde ført til væsentligt flere medarbejdere.

Der skal spares omkring 70 millioner kroner årligt i perioden 2023-2026 på børne- og ungeområdet. Hvordan kommer det til at påvirke minimumsnormeringerne?

- Vi arbejder på et sparekatalog, hvor det er en stor opgave at friholde daginstitutionerne, men her virker minimumsnormeringerne faktisk. Havde vi ikke haft dem, var det sandsynligt, at en del af besparelserne havde ramt daginstitutionerne. Lovkravet gælder først fra 2024, men det vil være ualmindeligt uklogt at lave besparelser i 2023, for så bliver opgaven frem mod 2024 det større. Jeg vil strække mig så langt som muligt for, at vi kan frede normeringerne.

Pædagogiske uddannelser

Som et led i at komme pædagogmanglen til livs har Aarhus Kommune i samarbejde med BUPL og VIA University College indført en ny mulighed for karriereskift for akademikere. På en ny merituddannelse skal de studerende ved siden af pædagogstudiet have et pædagogisk arbejde på minimum 30 timer om ugen, hvorfra de også modtager løn. Uddannelsen varer 2,5 år.

Men foruden den nye uddannelse findes der en række andre uddannelsesmuligheder inden for det pædagogiske felt:

 • Professionsbachelor, pædagog: Uddannelsen varer 3,5 år og veksler mellem undervisning, studiearbejde og praktik
 • Meritpædagog: Uddannelsen varer 3 år og kræver to års pædagogisk erhvervserfaring, hvis man er fyldt 25 år, og mindst fem års pædagogisk erhvervserfaring hvis man er yngre
 • Pædagogisk assistent u. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 3-4 år og veksler mellem grundforløb, skole og læreplads
 • Pædagogisk assistent m. erhvervserfaring: Uddannelsen varer 42 uger, og kan tages, hvis man har mindst to års pædagogisk erhvervserfaring og er fyldt 25 år

I har lavet en ny uddannelse, hvor akademikere kan uddanne sig til meritpædagoger, men hvad vil du ellers gøre for at komme rekrutteringsudfordringerne til livs?

- Der er mange forskellige greb, men rekruttering er en af vores største samfundsudfordringer, og derfor er der også et nationalt spor. Vi har dannet en alliance med Københavns Kommune, professionshøjskolerne og BUPL, hvor vi blandt andet forsøger at påvirke landspolitikerne til at lave en rekrutteringsplan. Så vi for alvor kan få taget hul på det løngreb, som er helt nødvendigt.

- Vi har selvfølgelig også et kæmpestort ansvar selv. Der har vi nu en række forskellige uddannelsesinitiativer, hvor dygtige folk kan opkvalificere sig.

Medhjælpere frem for pædagoger

Er det realistisk, at der ikke bliver gået på kompromis med den faglige kvalitet, når det nationale lovkrav om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024?

- Det er i hvert fald realistisk, at vi kan fastholde en høj kvalitet og stadigvæk har gode daginstitutioner. Men samtlige danske kommer til at have en højere andel pædagogmedhjælpere, end vi drømmer om at ende med. Det er personalesammensætningen, som er på spil, og der kommer vi til at arbejde med at dygtiggøre vores pædagogmedhjælpere.

Byrådet har for nylig diskuteret, om der skal indføres tilskud til hjemmepasning. Det lyder som om, at det ville lette presset i institutionerne, men alligevel er du imod. Hvorfor?

- Hvis man skulle give tilskud til de forældre, som allerede hjemmepasser i dag, ville det blive en stor udgift for daginstitutionerne. Det ville skabe dårligere økonomi midt i en sparerunde. Det svarer til, at man giver penge til dem, der ikke tager bussen, for at de bliver ved med ikke at tage bussen. Det ville også øge rekrutteringsudfordringerne bredt set, fordi hjemmepasserne ikke ville være en del af arbejdsmarkedet.

Tidligere formand for Radikale Venstre Morten Østergaard spillede blandt andet en stor rolle ved folketingsvalget i Viby og Stavtrup i 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix, Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix, Jens Thaysen

Snart er der folketingsvalg: Her er fem tankevækkende facts om, hvordan Viby og Stavtrup stemte sidste gang

Så skete det. Efter en virkelig lang optakt har statsminister Mette Frederiksen nu udskrevet valg til Folketinget.

I Viby og Stavtrup kan meget vise sig at blive anderledes end ved det seneste folketingsvalg i 2019.

Vi har derfor lavet fem nedslag fra resultatet for tre år siden, hvor de radikales Morten Østergaard var en af de store stemmeslugere, Socialdemokratiet blev det største parti, Dansk Folkeparti fik smæk, og Stavtrup-borgerne generelt var mere flittige til at stemme end Viby-borgerne.

Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 1. november. Men hvordan stemte beboerne i Viby og Stavtrup egentlig, da der sidst var folketingsvalg i 2019? Vi giver dig fem hurtige nedslag og et bud på, hvad der måske bliver anderledes i år.

Det siger meget om et område, hvordan der bliver stemt, når der er valg. Er folk i Viby og Stavtrup røde eller blå? Hvilke politikere er mest populære i lokalområdet? Og er borgere i Stavtrup mere flittige til at gå i stemmeboksen end folk i Viby?

Alt det får vi svar på, når der er folketingsvalg den 1. november. Men hvordan så det ud, da der senest var valg i 2019, og hvad har ændret sig siden da?

Viby-StavtrupLIV har lavet en række nedslag nedenfor, hvor du også kan tage en kandidattest og se, hvilke kandidater du kan stemme personligt på.

Socialdemokratiet blev det mest populære parti - men sker det også i år?

Socialdemokratiet har traditionelt stået stærkt i de store byer, inklusiv Aarhus, og det afspejler sig også i Viby-Stavtrup-området. Foto: Liselotte Sabroe

Socialdemokratiet blev ligesom i resten af Aarhus det største parti i Viby og Stavtrup ved folketingsvalget i 2019, selv om partiet generelt oplevede en tilbagegang i Aarhus.

På valgstederne i Viby - og særligt i Viby Hallen og på Rosenvangskolen - fik Socialdemokratiet suverænt flest krydser på stemmesedlen, efterfulgt af Venstre og De Radikale, som var stort set lige populære i Viby. Det samme var Konservative og Enhedslisten, som blev henholdsvis det fjerde- og femtestørste parti.

I Stavtrup blev Socialdemokratiet også det største parti efterfulgt af Venstre, Radikale, SF og Enhedslisten.

Nu bliver det spændende, om Socialdemokratiet får et lige så godt valgresultat i lokalområdet efter Mette Frederiksens tre år ved magten. Ved kommunalvalget i november 2021 fik partiet en gedigen vælgerlussing, mens Det Konservative Folkeparti gik stærkt frem.

Radikal stemmesluger har forladt politik efter sexismesag

- Det var min hånd, hun fjernede fra sit lår, sagde de Radikales Morten Østergaard i 2020, efter partikollegaen Lotte Rod havde berettet om sexisme i partiet. Morten Østergaard trak sig efterfølgende som formand for partiet og efterlod posten til Sofie Carsten Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den tidligere formand for Radikale Venstre Morten Østergaard var meget populær blandt vælgerne i Viby og Stavtrup ved valget i 2019 og fik tredje flest personlige stemmer kun overgået af formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen og socialdemokratiets Nicolai Wammen.

Nærmere bestemt valgte 839 vælgere fra de tre valgsteder i Viby at sætte deres kryds ved Morten Østergård, mens han samlet set fik 175 stemmer på Højvangskolen og Ormslev Præstegård.

Siden er meget sket. I oktober 2020 forlod Morten Østergaard formandsposten i Radikale Venstre efter en sexismesag, og i juni sidste år udtrådte han af Folketinget og forlod politik for at tiltræde en ny stilling som klimarådgiver. 

Spørgsmålet er så, hvor Morten Østergårds fans fra 2019 nu vil sætte deres kryds, og om en af de radikales kandidater kan trække lige så mange stemmer i lokalområdet.

Partiet har otte østjyske kandidater, heriblandt Andreas Steenberg, Katrine Robsøe og Susan Kronborg, som alle sidder i Folketinget i dag. 

Socialdemokratisk stemmesluger fra Viby kom i Folketinget for første gang – og opstiller igen

Folketingsmedlem Camilla Fabricius er meget aktiv i lokalområdet omkring Viby, hvor hun bor. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Ser man nærmere på de største stemmeslugere i Viby og Stavtrup ved valget i 2019, er det måske ikke så underligt, at socialdemokratiets Camilla Fabricius også ligger helt i top.

Camilla Fabricius bor på Christian X’s Vej i Viby og høstede 614 personlige stemmer i lokalområdet og blev dermed kun overgået af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, de radikales Morten Østergård og partikollegaen Nicolai Wammen på antallet af personlige stemmer.

Hun blev valgt ind og har siden 2019 siddet i Folketinget, hvor hun blandt andet har været formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget. Camilla Fabricius genopstiller ved valget 1. november. 

Dansk Folkeparti fik smæk – ryger de helt ud nu?

Morten Messerschmidt skal som ny formand for Dansk Folkeparti sikre, at partiet forbliver i Folketinget. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dansk Folkeparti gik tilbage ved valget i 2019, hvor de ”gule pletter på danmarkskortet” blev fjernet, og partiet oplevede også en massiv tilbagegang ved alle stemmestederne i Viby-Stavtrup-området.

Siden har Kristian Thulesen Dahl forladt posten som formand, partiet har været ramt af massiv uro, og flere markante DF'ere har sagt farvel - og Dansk Folkeparti står nu til et katastrofalt dårligt valgresultat, som kan sende dem faretruende tæt på spærregrænsen.

Samtidig er nye partier kommet til. 

Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne står til at brage ind i Folketinget, så spørgsmålet er om Danmarksdemokraterne kommer til at kunne trække stemmer i Viby-Stavtrup-området, eller om de tidligere DF-vælgere vandrer andre steder hen.

Stavtrup var mere flittig ved stemmeurnerne end Viby

Stemmeprocenten i Stavtrup lå væsentligt over gennemsnittet på landsplan ved folketingsvalget i 2019 og også højere end i Viby. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Det vigtigste ved valget er, at vælgerne går ned og sætter deres kryds.

Det kan man formentlig få en hvilken som helst folketingskandidat til at sige, og gransker man statistikken for lokalområdet, var borgerne i Stavtrup lidt mere pligtopfyldende end folk i Viby til at møde op i stemmeboksen i 2019.

På Højvangskolen lå stemmeprocenten på 90,72 procent, og det var faktisk den højeste stemmeprocent i hele Aarhus Vest-kredsen, som foruden Viby og Stavtrup også tæller valgsteder i Hasselager, Brabrand, Harlev, Borum, Tilst og Sabro.

Til sammenligning var stemmeprocenten på Ormslev Præstegård 89,83 procent, på Rosenvangskolen 87,66 procent, i Viby Hallen 80,85 procent og på Søndervangskolen 76,19 procent.

Hermed har Viby-borgerne nu mulighed for at tage revanche til det kommende folketingsvalg. 

Hvem skal du stemme på? Tag kandidattesten her

Der er hele 14 partier at vælge imellem, når krydset skal sættes til folketingsvalget. Foto: Jens Thaysen

Selvom valgkampen allerede har været i gang i noget tid, før statsministeren onsdag officielt udskrev valg, så er du måske stadig i tvivl om, hvem der fortjener din stemme. 

Her kan du tage kandidattesten og se, hvem du umiddelbart er mest enig med. 

Hvis du gerne vil stemme personligt, kan du se hvilke kandidater, der stiller op i Østjylland her:

Østjyske folketingskandidater

 • Socialdemokratiet: Nicolai Wammen, Jens Joel, Leif Lahn Jensen, Daniel Toft Jakobsen, Camilla Fabricius, Malte Larsen, Dorthe Hindborg, Iben Sønderup, Thyge Risvig, Thomas Monberg Andersen og Anna Thusgård
 • Venstre: Jakob Ellemann-Jensen, Michael Aastrup Jensen, Troels Lund Poulsen, Heidi Bank, Gustav Juul, Tina Lund Sørensen, Stephan Arnold, Lene Prip-Sørensen, Jens Kloppenborg, Erik Veje Rasmussen og Louise Louring
 • Radikale Venstre: Andreas Steenberg, Katrine Robsøe, Susan Kronborg, Hanne Roed, Mia Nybo, Rebecca Johansson, Rune Christiansen og Frederik Aagaard Sørensen
 • SF: Kirsten Normann Andersen, Charlotte Broman Mølbæk, Rasmus Nordqvist, Anna Brændemose, Morten Siig Henriksen, Charlotte Vindeløv, Søren Lahn Sloth og Sofie Lippert
 • Dansk Folkeparti: Nick Zimmermann, Michael Nedersøe, Laura Guldager Thomasen, Danny Rosenkilde, Daniel Aage Holm, Kim Christiansen og Anders Vistisen
 • Det Konservative Folkeparti: Mona Juul, Marcus Knuth, Charlotte Green, Anders Krojgaard Lund, Isabella Arendt, Frederikke Noa Jung, Heidi Printzen, Klaus Nyengaard, Kristian Damsgaard, Lotte Friis Böing, Per Urban Olsen og Søren Vanting
 • Liberal Alliance: Alex Vanopslagh, Jens Meilvang, Louise Brown, Morten Kolbe Thomsen, Lisa Perkins, Nicolai Wang, Ditte Elisabeth Kryger Wedege, Line Brændgaard Christensen og Steffen Jespersen
 • Nye Borgerlige: Lars Boje Mathiesen, Inger-Marie Tryde, Lars Axel Nielsen, Jes Halfdan, Karina Kirk og Jens K. Lundager
 • Enhedslisten: Mai Villadsen, Anne Hegelund, Lisbeth Torfing, Kristjar Skajaa, Jesper Yde Knudsen, Anders Pedersen, Karen Budtz, Magnus Fage Gislason, Lucasia Gregersen og Rasmus Bøgh Vinther
 • Alternativet: Torsten Gejl, Mira Issa Bloch, Mads Damgaard Mortensen, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Vinni Kjærgaard Jørgensen, Thor Clasen Jonasen, Thomas Due Nielsen, Sarah Roued Thomsen, Line Aaen, Helle Wium, Berit Naomi Skjernaa og Carsten Borup
 • Danmarksdemokraterne: Hans Kristian Skibby, Linda Englyst, Lone Glarbo, Erik Engholm Poulsen og Ulrik Knudsen
 • Moderaterne: Tobias Grotkjær Elmstrøm, Henrik Rejnholt Andersen, Karin Liltorp og Peter Have
 • Frie Grønne: Niko Grünfeld, Mohamed Abdikarim og Karina Dammand
 • Kristendemokraterne: Henrik Hjortshøj, Birgit Jakobsen, Hanna-Maria Lyng, Nils-Erik Mulvad, Henning Østergaard og Palle Rosenkilde