Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Jens Thaysen/Jysk Fynske Medier

Fremtidsdrømme for Viby og forvandling af Vårkjærparken

I de her dage, hvor der hænger valgplakater i hver en lygtepæl, går mange af os sikkert rundt og overvejer, hvordan Danmark skulle se ud i fremtiden, hvis vi havde den ultimative magt til at bestemme.

Gnid på en magisk lampe og få tre ønsker. Hvad ville du bruge dem på?

Hvis man tvinger sig selv til at tænke tanken til ende, er det en meget god måde at finde ud, om det er flere sygeplejersker, større skattelettelser eller klimaafgifter på flyrejser, som i virkeligheden betyder noget for os.

Og på samme måde kan man oversætte tankeeksperimentet til, hvad der skulle forandres i Viby, hvis bydelen skulle blive et bedre sted at bo, og du helt selv havde magten til at bestemme.

Den drømmeleg har jeg bedt Viby Fællesråd om at deltage i, og formand Hans Peter Mehlsen maler blandt andet det her billede: At kunne sidde på Viby Torv en lørdag formiddag med en kop kaffe og udsigten til en restaurant, et medborgerhus, og nye karréer, der skærmer for bilstøjen på Skanderborgvej og skaber noget så umiddelbart utænkeligt som ro på det hektiske torv.

Fællesrådet har i det hele taget meget, de gerne vil lave om i en perfekt verden. Men de peger især på fem ønsker for Viby anno 2032, som de synes, politikerne burde få ud over rampen, og gerne med det vons.

Fra drømmescenarierne bevæger vi os mod en lidt mere konkret plan for forvandlingen af det almene boligområde Vårkjærparken.

Med 160 millioner i hånden har boligselskabet Alboa nemlig planer om at gennemføre en gennemgribende renovering af de seks boligblokke på Vårkjærvej, som igennem længere tid har været på kommunens radar, til dels fordi der har været episoder med alvorlig kriminalitet.

Nu skal bygningerne og arealerne omkring have et ansigtsløft. Og Alboa har blandt andet ambitioner om at lave større og mere moderne lejligheder og gøre området mere grønt ved at binde det sammen med idrætsanlægget, boligområdet Viby Bakke og rensningsanlægget, som skal gøres til naturområde.

God læselyst, og god ferie til alle jer, der går på efterårsferie. Husk, at indbakken altid er åben på kridj@viby-stavtrupliv.dk.

Billede af Kristine Dam Johansen
Billede af skribentens underskrift Kristine Dam Johansen Journalist
Vi har brug for en helhedsløsning på trafikken i Viby og ingen lappeløsninger, hvis Viby skal blive et bedre sted at bo, lyder det fra fællesrådet. Foto: Axel Schütt

Hvordan skal Viby se ud om 10 år? I fællesrådets drømmeland kan du gå til koncert og spise en god middag på Viby Torv og nyde ... stilheden

En helhedsløsning for trafikken. Nyt kvalitetsbyggeri, som tager hensyn til naboerne. Et kulturhus med koncerter og spisested. Mere tryghed i belastede områder. Og fut i planerne om at lave en grøn kile igennem Viby.

Det er fem store ønsker for fremtidens Viby, som fællesrådet drømmer om, når kalenderen skriver 2032.

Rådet giver her deres bud på, hvordan Viby skal se ud om 10 år, hvis de kunne bestemme.

Viby Fællesråd havde for nylig møde med borgmester Jakob Bundsgaard (S) for at sætte fokus på de største udfordringer og ønsker for Viby. Men hvordan synes fællesrådet egentlig, at Viby skal se ud om 10 år, hvis det selv havde magten til at bestemme? Vi har bedt rådet om at male et fremtidsbillede.

- Jeg sidder og nyder en kop kaffe på det smukke landsbytorv, som fremsynede og kreative personer etablerede i Viby for nogle år siden. Kaffen er købt i Kulturhusets fine cafe, som er bygget til den restaurerede præstegård, der nu fungerer som kulturhus.

- I aftes overværede jeg en intim koncert med et nyt spændende musiknavn på Kulturhusets flotte, tilbyggede scener. Og inden koncerten havde jeg indtaget et dejligt måltid i Kulturhuset fine lille restaurant.

Ja, hvis det var formand for Viby Fællesråd, Hans Peter Mehlsen, der bestemte, så ville det være hans drømmescenarie for, hvordan han ville nyde en lørdag formiddag i Viby, hvis vi skruer tiden 10 år frem.

Viby-StavtrupLIV har spurgt Viby Fællesråd, hvordan bydelen skulle se ud, hvis rådet havde magten til at bestemme. Hvad er de største ønsker for fremtiden?

Hans Peter Mehlsen maler videre på sit billede fra en formiddag på Viby Torv anno 2032:

- Jeg sidder og kigger videre på torvet. Op på den flotte hvide bygning ved siden af Kulturhuset. En gang var der højskole, senere institution. I dag er det Vibys Borgerhus fyldt med sprælske og kreative sjæle, der innovativt arbejder med genbrug, klima, teknologi, motion og meget andet. Videre falder øjet på Vibys gamle, fine, hvide kirke. 900 år gammel og stadig lige smuk og endelig kigger jeg over mod Viby skole, hvis ydre facade sublimt matcher helhedsindtrykket af et landsbytorv.

- Ja og trafikken. Den høres næsten ikke. Ganske vist kører der stadig mange biler på Skanderborgvej, men de fine nybyggede karreer ud mod Skanderborgvej skaber et fint støjly for trafikken. Og Grundtvigsvej  er heldigvis lukket. På torvet er der liv. Børn leger, folk snakker og nyder solen også omkring det smukke springvand.

- Viby fik langt om længe, hvad byen burde have haft for mange år siden. Inden jeg lukker mine øjne for sidste gang, ved jeg, at der er blevet skabt et smukt byrum for de kommende generationer i Viby. Det er en ret fed fornemmelse, slutter Hans Peter Mehlsen.

Men hvad skal der til for at komme nærmere det maleri? Fællesrådet peger her på fem konkrete ønsker, som i deres øjne ville være et oplagt sted at starte.

En helhedsløsning, der kan aflaste trafikken

Der er behov for et helikopterperspektiv med fornuftige og rigtige løsninger for trafikken i Viby og ingen lappeløsninger, mener fællesrådet. Foto: Jysk Fynske Medier

"Trafikken høres næsten ikke på Viby Torv", var én af Hans Peter Mehlsens drømmescenarier for fremtidens Viby, og i dag er det næsten utopisk at forestille sig.

Ser man på Aarhus Kommunes seneste trafiktal, kører der i gennemsnit omkring 18.000 biler ad Skanderborgvej i døgnet og op mod 30.000 biler i døgnet på Viby Ringvej omkring Viby Torv. 

Derudover er torvet det næststørste knudepunkt for offentlig bustrafik i hele Aarhus kun overgået af Aarhus H. Derfor mindsker man ikke trafikken i et snuptag. 

Kommunen arbejder med flere løsningsmuligheder for at aflaste trafikken i Viby. Blandt andet at etablere motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej, indføre letbane eller BRT-busser på Skanderborgvej og sænke hastigheden omkring Viby Torv til 50 km/t, som det står beskrevet i Helhedsplanen for Viby.

Men i fællesrådets øjne er der brug for at komme i gang nu med at tænke den helt store løsning for Viby.

- Vi har brug for en overordnet trafikplan og specifikt for Viby Torv. Et helikopterperspektiv med fornuftige og rigtige løsninger og ingen ”lappeløsninger”, som kan risikere at skabe problemer andre steder. Vi synes, at der burde etableres en arbejds- eller visionsgruppe af kommunale folk og lokale, som kunne arbejde på en helhedsløsning, siger Hans Peter Mehlsen.

Kvalitetsbyggeri med forskellige typer boliger og beboere

Nye byggerier skal tage hensyn til naboerne, mener fællesrådet. Her demonstrerer beboere fra Bernstorffsvej over et nu kasseret forslag til byggeri i deres baghave. Foto: Kristine Dam Johansen

I Viby er der en lang række store byggeprojekter i gang i disse år, blandt andet langs Søndervangs Allé, ved Jyllands-Postens tidligere domicil og på Vestergårdsvej, ligesom der også er store planer for udvikling på "Arla-grunden" ved Store Ravnsbjerg. 

Derfor ligger byggeprojekterne også fællesrådet på sinde, og hvis Hans Peter Mehlsen skal sige det kort, ønsker fællesrådet, at der i fremtiden bliver bygget kvalitetsbyggeri med fokus på det gode liv og en varieret beboersammensætning med et godt mix af almene og private boliger i Viby. 

Og så ønsker fællesrådet, at byudvikling sker med naboerne og de eksisterende boligområder in mente og en stærk borgerinddragelse.

- Vi ønsker, at der bliver taget stærkt hensyn til eksisterende og omkringboende naboer ved byudviklingsprojekter - også i villaområder. I særdeleshed med hensyn til højde, tæthed og type af boliger, siger Hans Peter Mehlsen. 

Mere tryghed i belastede områder

I marts gik beboere på gaden i Rosenhøj efter en uskyldig ung mand blev skudt i sin bil ved den nu nedlagte OK-tank på hjørnet af Søndervangs Allé og Ringvej Syd. Foto: Pressefotos

De fleste beboere i Viby vil sikkert sige, at bydelen er et trygt sted at bo. Men der er udfordringer i særligt nogle af bydelens almene boligområder, og alene i år har der været tre drab i Viby i løbet af fem måneder. 

Derudover har politiet indtil flere gange indført visitationszone i Rosenhøj. 

- Vi ønsker os en effektiv indsats mod utryghedsskabende aktiviteter i de områder, som pt. er belastede, siger Hans Peter Mehlsen. 

Fællesrådsformanden har tidligere peget på, at øget overvågning og vagtværn i hans øjne kunne være et værktøj ”i meget korte perioder”, hvis der blusser problemer op i et område. Men på den lange bane kan bedre byggeri og flere boligsociale medarbejdere nærmere være en del af løsningen på at skabe tryghed i Viby.

Senest har Fællesrådet blandt andet været optaget af situationen omkring Bjørnholms Allé, hvor den ellers vedtagne lokalplan for området er blevet afvist i Planklagenævnet. Det medfører, at de gamle bygninger nu står og falder endnu mere hen med graffiti og smadrede ruder, hvilket skaber utryghed blandt naboerne.

- Vi synes, at man bør komme i gang med nedrivningen eller ombygningen af tomme ruiner som for eksempel Gasværket og diverse fabriksbygninger i Viby, siger Hans Peter Mehlsen.

Et nyt og pulserende kulturhus ved Viby Torv

Hans Christian Feindor-Christensen er primus motor på projektet om at forvandle Vibys gamle præstegård til kulturhus. Foto: Kristine Dam Johansen

Et stærkere kulturliv i Viby er også en prioritet for fællesrådet, og derfor er det blandt ønskerne, at det lykkes at omdanne den gamle og nedslidte præstegård ved kirken til et nyt kulturhus, som kan skabe liv og aktivitet omkring Viby Torv. 

Lige nu er status på projektet, at den nystiftede forening Kulturhuset Viby C har købt den gamle præstegård af sognet. Foreningen drømmer om, at huset kan danne ramme om alt fra koncerter til foredrag, kunstudstillinger og fodbold på storskærm, og formand Hans Christian Feindor-Christensen håber at kunne åbne dørene for de første arrangementer allerede i løbet af denne vinter. 

Men der er lang vej igen med selve omdannelsen af bygningen til kulturhus. Først skal der samles flere penge ind til projektet, som ifølge foreningen forventes at koste 20-25 millioner i alt.

Få gang i planerne om en grøn kile igennem Viby

En kile af grønne områder er en del af fremtidsplanerne for Viby, men det går for langsomt med at komme i gang, mener fællesrådet. Illustration: KPC

I dag er der ikke ligefrem en overflod af grønne åndehuller og naturområder i Viby, hvor man kan høre fulgene synge og slå sig ned med et tæppe på græsset. 

Men der er ambitioner om at etablere en såkaldt grøn kile igennem Viby. 

Den skal løbe fra Brabrand Sø til området omkring rensningsanlægget, videre til boligområdet Viby Bakke og Vårkjærparken forbi idrætsanlægget og ned til Viby Torv. 

En del af tanken er, at den grønne korridor også skal være med til at opsamle regnvand, eftersom Viby forventes at blive ramt af større mængder ekstremregn, der vil løbe igennem bydelen i fremtiden. Men ifølge fællesrådet er det et stort plus, hvis Viby kan få flere grønne åndehuller. Men de savner handling. 

- Der snakkes meget om den grønne kile, men der sker ikke så meget. Vi synes, at man skal få den delt op i etaper og komme i gang, siger Hans Peter Mehlsen.

- Der har været nogle mindre spændende episoder i området, og det er en historik, der hænger ved. Så vi håber, at renoveringen kan bidrage til at gøre Vårkjærparken til et område, som flere vælger til og ikke fra, siger direktør i Alboa, Peter Hebroe, om omdannelsen af det almene boligområde. Foto: Silas Bang

Renovering for 160 millioner: Vårkjærparken skal gøres mere attraktiv og kobles bedre sammen med naboområderne

Alboa har fået frigivet 160 millioner fra Landsbyggefonden til at renovere det almene boligområde Vårkjærparken.

Men i stedet for at skynde sig at skifte vinduer og pudse facaden, har boligselskabet kastet sig ud i at lave en større helhedsplan for de seks boligblokke på Vårkjærvej, som igennem tiden har været belastet, blandt andet af kriminalitet.

Planen indebærer at åbne området mere op, så det ikke ligger isoleret bag høj beplantning og parkeringspladser og derudover forsøge at trække mere grønt ind i området.

Det kunne gøres ved at binde Vårkjærparken sammen med stier til naboområderne.

Derudover er det ambitionen, at lejlighederne skal renoveres og at der skal etableres større, moderne og lidt dyrere lejligheder som pendant til de billigere almene boliger.

Mere åbne og grønne udearealer og en bedre blanding af billige og lidt dyrere lejligheder er blandt idéerne for en større renovering af Vårkjærparken, der skal gøre boligområdet mere attraktivt at bo i.

De seks boligblokke i Vårkjærparken, som ligger i smørhullet mellem Viby idrætsanlæg, Jyllands-Postens tidligere domicil og rensningsanlægget, skal i løbet af de kommende år have et ansigtsløft.

Alboa, som administrerer de 184 almene lejligheder i boligområdet, har fået frigivet 160 millioner fra Landsbyggefonden til at gennemføre en omfattende renovering, og det har boligselskabet igennem længere tid været i gang med at planlægge. Blandt andet i samarbejde med områdets beboere og med input fra Viby Fællesråd, idrætsforeningen og Vestergårdsskolen, som er naboer til området.

I stedet for at kaste sig ud i at skifte vinduer og døre og gennemføre en hurtig, traditionel renovering, har Alboa nemlig besluttet at udarbejde en større helhedsplan for, hvordan millionerne kan bruges til at skabe en større sammenhæng med resten af Viby og naboområderne.

Det fortæller direktør i Alboa, Peter Hebroe.

- Vi vil gerne tænke lidt større i forbindelse med den her renovering, så vi får lavet noget, der også holder om 10, 20 og 30 år, siger han.

- Viby udvikler sig helt enormt for tiden, blandt andet hos vores nærmeste nabo, Viby Bakke, så for os handler det om at få Vårkjærparken til at passe ind i en helhed, så vi ikke bare kigger isoleret på vores bygninger, men får boligområdet til at spille sammen med den omkringliggende by og den udvikling, der kommer der, siger han.

Åbne grønne områder

Og hvad indebærer det så?

For det første er det Alboas tanke at gøre udearealerne omkring Vårkjærparken mere åbne og grønne.

- Vi vil gerne fjerne barrierer, så området ikke ligger lige så isoleret, som man kan føle, at det gør i dag, hvor det er omkranset af høj bevoksning, parkeringspladser og garager, siger Peter Hebroe.

Det kan ifølge direktøren for eksempel gøres ved at forbinde Vårkjærparken med området omkring Viby Rensningsanlæg, som i løbet af de kommende år skal omdannes til et rekreativt areal med regnvandssøer, når rensningsanlægget nedlægges.

- Når det sker, får vi en unik mulighed for at trække mere grønt ind i Vårkjærparken og for eksempel koble området på stiforbindelser over til Brabrandstien, siger Peter Hebroe.

- Derudover tænker vi meget på samspillet med Viby Bakke og området over mod idrætsanlægget. Vi overvejer også, om det kan lade sig gøre at lave en mere sikker skolevej for børnene til Vestergårdsskolen, for eksempel hen over idrætsanlægget, siger han.

Ejendomsselskabet KPC, som står for udviklingen af Viby Bakke, ønsker også at koble boligområdet sammen med Vårkjærparken, for eksempel med trapper, stisystemer og åben adgang fri for beplantning. Vejledende skitse: KPC

Moderne, dyrere lejligheder

I forhold til de indvendige rammer i boligkomplekserne skal lejlighederne renoveres.

Og så er det med i overvejelserne, om en del af de 160 millioner skal bruges på at lave nogle lidt større og dyrere lejligheder.

- Det er ambitionen at etablere en række såkaldte tilgængelighedsboliger, som er lejligheder, som kommer til at stå spritnye med nye køkkener, badeværelser og elevator. Det er til dels en måde at sikre, at man også som ældre kan have mulighed for at blive boende i Vårkjærparken. Men sådan en bolig kan lige så godt tiltrække en ung børnefamilie med en barnevogn.

- Det vil selvfølgelig blive til en lidt dyrere husleje, men det kan give et mere varieret udbud af lejligheder, end vi har i dag, for vi vil fortsat have lejligheder, som er i den billigere ende, fortæller Peter Hebroe.

Udsat boligområde

Forandringen af de udendørs og indendørs rammer skal kort fortalt bidrage til at gøre Vårkjærparken til et mere attraktivt sted at bo.

Boligområdet har i noget tid været på Aarhus Kommunens radar, fordi der blandt andet har været episoder med alvorlig kriminalitet.

- Der har været nogle mindre spændende episoder i området, og det er en historik, der hænger ved. Så vi håber, at renoveringen kan bidrage til at gøre Vårkjærparken til et område, som flere vælger til og ikke fra, siger Peter Hebroe.

Alboa forventer, at den samlede plan for renoveringen af Vårkjærparken kan komme til beboerafstemning i 2023. Derefter skal man i gang med den egentlige projektering.

Det skal du også vide: Viby Centret skruer ned for lyset, nyt discountsupermarked er åbnet, og nu kan du stemme til folketingsvalget

Her kommer et kort nyhedsoverblik.

Nu kan du brevstemme på Viby Bibliotek

Foto: Flemming Krogh

Hvis du har lagt planer for tirsdag den 1. november og derfor ikke har tid til at stemme til folketingsvalget på dagen, kan du allerede nu sætte dit kryds. Viby Bibliotek har nemlig åbnet for brevstemmer, så du kan afgive din stemme på biblioteket inden for den betjente åbningstid.  

Når du skal brevstemme, skal du fremvise gyldig legimitation, for eksempel dit pas. Det er muligt at brevstemme til og med den 28. oktober klokken 16.00. 

Nyt discountsupermarked har slået dørene op

Foto: Flemming Krogh

Onsdag åbnede det nye discountsupermarked Basalt på Viby Ringvej ved siden af Ilva.

Salling Group, som står bag den nye butikskæde, lover at hakke 15 procent yderligere af prisen i forhold til det prisleje, man i dag finder i de billigste discountforretninger. 

Det holder umiddelbart stik ifølge en test, som TV2Østjylland har lavet, hvor de har købt en pakke pasta, ris, mel, havregryn, dåsetun, kartofler og flåede tomater til en samlet pris på 57,85 kroner, mens de samme varer koster cirka 70 kroner i Aldi og Coop365. 

Til gengæld er det ikke muligt at købe varer på køl eller frost i butikken eller handle efter klokken 19 i hverdagen og klokken 16 i weekenden. 

Viby Centret skruer ned for lyset

Foto: Flemming Krogh

Er du hyppig kunde i Viby Centret, vil du måske bemærke, at der nogle gange er lidt mørkere end normalt i indkøbscentret. 

Som følge af energikrisen har Viby Centret valgt at spare på strømmen ved at skrue ned for lyset på udvalgte tidspunkter i både centergangene og parkeringskælderen.

- Vi håber på forståelse for situationen og krydser fingre for, at det ikke generer for meget, skriver centret på Facebook. 

Frie Grønne-kandidat fra Viby

Foto: TV2 Østjylland

De fleste ved formentlig, at socialdemokratiets Camilla Fabricius, som stiller op til folketingsvalget for endnu en periode, bor i Viby. 

Men Viby har også en anden folketingskandidat i skikkelse af 33-årige Mohamed Abdikarim, som stiller op for partiet Frie Grønne. Mohamed Abdikarim er delvist vokset op i Viby og har blandt andet harceleret mod anbefalingen om et forbud mod tørklæder i grundskolen, som en kommission førte frem før sommerferien. 

Det skete i et interview med TV2 Østjylland for nylig. 

Bilforhandlere i Viby tjener godt sammenlignet med andre i Aarhus

Foto: Google Streetview

Viby er hjemsted for rigtig mange bilforhandlere, som særligt holder til i erhvervsområdet i den sydligste del af bydelen.  Og mange af bilforhandlerne klarer sig tilsyneladende godt. 

Århus Stiftstidende har lavet en opgørelse over de bilforhandlere i Aarhus, der tjener bedst, og ud af 15 forhandlere, ligger fem i Viby.

Nellemann A/S på Jens Juuls Vej rangerer højest på listen og indtager en fjerdeplads med en indtjening på 7.842.000 kroner før skat. Længere nede af listen ligger Matchbiler A/S på Fabrikvej, Motor-Depotet A/S på Hasselager Allé samt Koch Biler og Sondrup Bilcenter A/S på Gunnar Clausens Vej.