Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Gående efter koncert på Eskelunden med Lukas Graham. Det var ikke just meningen, at publikummerne skulle gå over Åhavevej via Viby Ringvej. Foto: Søren Willumsen

Vil lappeløsninger virkelig hjælpe Eskelunden?

Folk, der bor på landet eller i provinsen, efterspørger ofte mere kultur og flere begivenheder. Folk i større byer og forstæder savner tværtimod mere de grønne områder og rum til ro.

Vi higer efter det, vi ikke har.

Jeg ved ikke med dig, men ... af samme grund forsøger jeg altid at være positivt indstillet, når andre gerne vil kombinere de to. Det grønne og det kulturelle.

Vi har et sådant forsøg lige ved grænsen til Viby. Aarhus Kommunes egen idealistiske arrangementsplads.

Eskelunden.

Ja, Eskelunden er et skønt område og så ud til at fungere godt på selve pladsen under festival og koncerter. Nogle gange skal det også bare give mening med de ydre omstændigheder, før noget kan kaldes en succes.

Faktum er vel, at de trafikale forhold omkring Eskelunden ikke er optimale. Åbrink, motorvej og ringvej gør det ikke nemt for arrangører og Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune at finde gode logistiske løsninger for tilstrømningen af tusinder af publikummer.

Det så vi under Northside og ved Lukas Graham-koncerten, hvor grupper af gående gæster endte ude på Åhavevej efter aftenernes afslutninger, og hvor flere andre trafikale problemer opstod.

Vil det blive bedre næste år? Måske. Arrangør og myndigheder har i hvert fald kigget nærmere på begivenhederne og fundet nogle mulige løsninger.

Referatet fra dette møde har jeg fået fat på, og du kan læse mere om de forskellige tiltag her i nyhedsbrevet. Det er ikke små trafikale gener, det kommer til at skabe, mens musikken spiller.

Spørgsmålet er, om disse lappeløsninger, som jeg vil kalde dem, vil redde Eskelunden som festivalplads? Eller om man i stedet burde tænke i et helt andet sted at holde fest for 10.000 og nogle gange 40.000 gæster?

Jeg synes, at vi skal være tålmodige omkring det og give det chancen igen i 2023. Fordi jeg bifalder forsøget om at skabe et rum til det hele. Det grønne og det kulturelle.

Men fornyelsen af Marselistunnellen rykker nærmere og nærmere. Dermed gør øget trafik på Åhavevej det også. Lykkes Eskelunden ikke næste gang, er der en god grund til kraftigt at genoverveje projektet.

Eller om det skal have lov til at falde helt til jorden.

Apropos falde til jorden, har jeg også bevæget nyhedsbrevet rundt omkring 8260's bevaringsværdige bygninger, hvor seks er blevet revet ned de seneste 10 år.

For når vi snakker natur og kultur, forsvinder en smule af det, hver gang noget bevaringsværdigt nedbrydes.

Til gengæld kan det nogle gange være nødvendigt, som i hvert fald ét af husene er eksempel på.

God læselyst! Og husk, at min mail mihje@jfmedier.dk er altid åbent for idéer.

Billede af Mikkel Hamann Johnsen
Billede af skribentens underskrift Mikkel Hamann Johnsen Journalist
Gående på Åhavevej efter koncert på Eskelunden med Lukas Graham. Nu skal flere tiltag på banen for at fikse de trafikale forhold omkring Aarhus Kommunes nye arrangementsplads. Foto: Søren Willumsen

Sådan skal Eskelunden fikses som festivalplads: Vejbump på Åhavevej og ringvej indgår i plan

Hvad kan vi lære af de trafikale problemer ved Northside Festival og Lukas Graham-koncerten i Eskelunden?

Det har arrangørerne Down The Drain evalueret på sammen med Aarhus Kommune, Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi. Og fundet nogle mulige svar og løsninger.

Blandt andet skal shuttlebuspladsen ved fremtidige arrangementer ikke bruges til shuttlebusser, men servicebiler. Åhavevej skal lukkes på givne tidspunkter, ligesom den og Viby Ringvej skal have midlertidige vejbump, der holder farten nede hos forbipasserende bilister.

Et hegn midt på Åhavevej kan også være en løsning til at holde fodgængere væk fra trafikåren, ligesom der skal styr på cykelparkering, taxier, hjemmeværnsindsats og meget mere. Men man holder fast i, at Eskelunden stadig skal lykkes som kommunens nye festivalområde.

Arrangører og myndigheder har endeligt evalueret Eskelunden som arrangementsplads efter Northside og en Lukas Graham-koncert. I evalueringen finder man både de ting, som gik galt, men også mulige løsninger på dem.

Allerede da Eskelunden blev vedtaget til at være Aarhus Kommunes nye festivalplads i november 2019, vidste byrådet, at trafikken ville give problemer ved større arrangementer.

En å i nord. En ringvej i vest. En motorvej i syd og øst. Med mange tusinde gæster lød det logistisk ... svært.

Og ganske rigtigt skabte både Northside Festival og en efterfølgende Lukas Graham-koncert trafikale problemer, da de blev afholdt tidligere i år af arrangørerne Down The Drain. Nogle var farlige, hvor fodgængere krydsede den stærkt trafikerede Åhavevej.

Der var ellers lagt op til, at arrangør og myndigheder blev nødt til at finde de bedst mulige kompromisser til arrangementerne for at undgå hændelserne. Spørgsmålet er så, om der blev lavet de "bedst mulige" foranstaltning?

Det har Down The Drain, Aarhus Kommune, politiet og brandvæsenet nu evalueret på.

Viby-StavtrupLIV har fået fat på referaterne fra evalueringsmøderne, hvor der blandt andet blev talt om det negative mediefokus på Northside grundet de trafikale forhold. Dette førte til følgende arrangør-beklagelse:

- DTD (Down The Drain, red.) beklagede, at afviklingen af Northside og Lukas Graham-koncerten har givet det oplevede negative fokus i pressen, står der i referatet fra evalueringsmødet.

- DTD's tilgang til deres håndtering ved fremtidige arrangementer vil være, at det er bedre at overgøre foranstaltningerne, end at den negative omtale gentages.

Evalueringerne af Northside

Torsdag til lørdag 2.-4. juni blev Northside 2022-musikfestival afholdt i Eskelunden af arrangør Down The Drain med over 40.000 deltagere og trafikale problemer til følge.

14. juni holdt aktørerne bag Northside og Eskelunden et mindre evalueringsmøde. Her deltog arrangør Down The Drain, Teknik og Miljø fra Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Præhospitalet fra Region Midtjylland samt Østjyllands Brandvæsen.

27. august afholdt Down The Drain igen arrangement i Eskelunden. Denne gang en stor Lukas Graham-koncert med 15.000 deltagere og igen med trafikale problemer til følge.

27. september var der så igen evalueringsmøde. Denne gang et mere grundigt og konkluderende ét, hvor alle førnævnte aktører (bortset fra Præhospitalet) deltog, og hvor der kom løsninger på bordet i forhold til de trafikale problemer. I slut-november eller start-december skulle Down The Drain så komme med første udkast til, hvordan trafikplanen for Northside 2023 skal være, blev det besluttet.

I referatet kan man ikke læse, hvor det præcise ansvar for trafikproblemerne ligger. Blot at der var ting, som kunne være blevet gjort bedre.

De forskellige aktører har også fra begyndelsen været åbne om, at første år i Eskelunden ville kaste en del erfaringer af sig.

Til slut i referatet kommer myndighederne i fællesskab med Down The Drain så med løsninger til, hvordan de trafikale forhold til næste års Northside Festival kan blive sikrere. Dem får du her:

Nedlægning af shuttlebusplads

Det var ikke meningen, at personbiler skulle bruge shuttlebusshunten til at aflevere og hente fra Northside og andre arrangementer i Eskelunden. Foto: Flemming Krogh

I forbindelse med Eskelunden udfærdigede Teknik og Miljø en shunt, altså en drop-off-zone for shuttlebusser på Åhavevej. Men under Northside blev denne brugt af taxaer såvel som privatpersoner.

Derudover skulle passagerer også af og på, hvilket gav dem adgang til Åhavevej. Dette skal der laves helt om på.

- Det anbefales, at shuttlebusser ikke gives tilladelse til at benytte shuttlebusshunten ... idet det er oplevet at kunne resultere i risikofyldt publikumsadfærd, står der i referatet.

- Eventuelle shuttlebusruter bør derfor tildeles et andet stoppested.

Derudover anbefaler myndighederne, at selve shunten ikke længere skal være en "shuttlebusshunt", men i stedet en "servicebilshunt" til de servicebilerne, som Down The Drain benytter.

Lukning af Åhavevej i få tidsrum

Kort over området ved Eskelunden lørdag aften. Foto: Jakob Langkilde

Man havde ved Northside 2022 inddraget en del af én af Åhavevejs to kørebaner for at give plads til gående fra Skanderborgvej.

Da de gående så kom til græsstykket inden genbrugsstationen, blev de ledt ind på græsset i stedet. Åhavevej blev så igen tosporet klos op ad de gående.

For at give ekstra plads til gående - og formentlig også cykelparkeringen - råder myndighederne til at fortsætte énsporingen af Åhavevej i hvert fald frem til Eskelundvej.

- Derudover en konkret overvejelse om at lukke Åhavevej for trafik i begge retninger på strækningen fra Skanderborgvej til Viby Ringvej, står der desuden referatet om et tidsrum omkring arrangementers ophør.

Det samme måtte Østjyllands Politi gøre ad flere omgange under Northside. Down The Drain forsøgte også at gøre det på forhånd, inden Lukas Graham-koncerten sluttede, hvor nogle biler sneg sig ind, inden Åhavevej blev afspærret. Derfor opstod der farlige situationer.

En lukning af Åhavevej kan betyde et problem for den tunge trafik, når planen om den nye Marselistunnel på et tidspunkt er ført ud i livet. Åhavevej vil simpelthen være for vigtig en trafikåre, umulig at lukke.

I så fald skal Down The Drain og myndighederne nytænke nogle af de andre løsninger, som kommer på bordet i artiklen her.

- Omvendt, når de (løsningerne i artiklen her, red.) er udviklet, vil de være et godt erfaringsgrundlag at trække på, når denne nytænkning skal foretages, står der til den del.

"Impassabelt" hegn midt i Åhavevej

Her krydsede nogle fodhængere Åhavevej efter Lukas Graham-koncerten. Vejstykket er jo tilløbsstykke til motorvej, så det er absolut ikke meningen, at man skal gå på den. Heller ikke under en afspærring af Åhavevej som til koncerten, hvor der kan ses, at enkelte biler stadig havde mulighed for at køre på den. Foto: Søren Willumsen

Hvis lukningen af Åhavevej skal undgås, foreslår myndighederne i stedet af etablere et permanent, "impassabelt" hegn midt på Åhavevej.

Altså et hegn, som holder fodgængere helt fra at krydse vejen.

Meningen er, at arrangørerne så kun behøver at lukke de udadgående spor på Åhavevej, så der stadig kan komme trafik ind mod byen og Aarhus Havn.

Desuden skal hegnet især ved shuttlebusshunten, der ikke længere skal være shuttlebusshunt, være mere håndfaste de steder, hvor det kan åbnes.

- Så publikum ikke kan tiltvinge sig passage efter forgodtbefindende, står der i referatet. Netop dette skete flere gange under Northside.

Bump på Åhavevej og Viby Ringvej

Biltrafikken skal også have mindre fart på omkring Eskelunden, mens arrangementer står på. Et forslag i referatet nævner midlertidige vejbump som en løsning.

Der var i forvejen nedsat hastighed på Åhavevej under arrangementerne i sommers, men ikke alle biler holdt den ønskede fart.

Her skal arrangøren etablere vejbumpene på motorvejen, så bilister holder farten nede og ikke skaber farlige situationer, hvis nogle gæster finder deres vej til Åhavevej.

Faktisk lægger man i referatet også op til, at Viby Ringvej skal have bump, mens de "lejlighedsfaste hastighedsgrænser" er sat.

Mere politi og hjemmeværn til opgaven

Vi nævnte længere oppe, at shuttlebus-shunten blev brugt som afsætning og -hentning af unge festivalgæster. "Kiss & Ride", som de kalder det i referatet.

Faktisk holdt de mange billift sig ikke kun til shunten. De satte af og hentede også på Åhavevej og Viby Ringvej, da det var muligt, selv om der begge steder er standsningsforbud.

Idéen bliver her at have mere Østjyllands Politi og politihjemmeværnet inde over sagen.

- Specielt vil det være ønskeligt, at der er polititilstedeværelse ved to hotspots: Ved Marselis Boulevard, Skanderborgvej og Tøndergade. Og ved Åhavevej/Viby Ringvej, skriver arrangør og myndigheder.

Eskelunden har hele tiden haft en mangel på parkeringspladser samt afsætnings- og afhentningssteder. Fra både Down The Drain og Aarhus Kommune lød det allerede før Northside i juni, at gæster her var henvist til Aarhus' - og måske især Vibys - parkeringshuse og -arealer.

Det holder aktørerne fortsat fast i. Derfor må man gå et par kilometer for at komme ud til festpladsen.

- Arrangørerne kan få autoriseret hjælp fra politi eller hjemmeværnspoliti til håndhævelse af ovenstående (de føromtalte, red.) vejlukninger, står der desuden i referatet.

Hjemmeværnspolitiet må dog kun færdselsregulere, slår man fast.

Stien ved cykelparkering skal ikke snævre ind

Her ses afslutningen på Northside, hvor alle skulle ud på én gang efter en The Minds of 99-koncert. Med så stort et menneskehav er det vigtigt, at der er fri passage - og ikke nogle cykler i vejen. Foto: Jakob Langkilde

- Færdelsbredden for fodgængerstrømmen oplevedes som reduceret visse steder på strækningen mellem Eskelundvej og Skanderborgvej, hvorfor nogle af publikummerne følte sig utrygge (eller utålmodige?) og derfor gennembrød hegnet mod Åhavevej, står der i evalueringen.

En af de store grunde til en snæver færdselsbredde var cykelparkeringen. Første Northside-festivaldag var der ikke styr på, at cyklerne blev placeret steder, hvor arrangørerne ikke havde planlagt det.

Ved sidstedagen var de som sådan placeret ordentligt i forhold til sti-bredden, men fordi folk skulle til deres cykler, pillede de andre cykler ud, og så endte det alligevel med at blive snævert.

Derfor skal der styr på cykelparkeringen frem mod kommende arrangementer.

- Den skal håndteres håndfast, som myndighederne skriver, og en af løsningerne, som foreslås, er at få folk til at parkere cykler mellem Eskelundvej, Brabrandstien og jernbanen. Altså et stykke længere fra festivalpladsen, end hvor cyklerne var parkeret i år til Northside.

Taxier eller ej?

Taxiselskaber er blandt de, der har kritiseret Eskelunden som festivalplads.

Der er ikke plads til, at de kan samle gæster op tæt på, og slet ikke når der bliver lukket ned for shunt og lukket for afhentning på Åhavevej og Viby Ringvej, lyder kritikken.

- Det skal specifikt vurderes, om der kan være adgangsmulighed for taxaer - eller om de og deres kunder skal henvises til et eller flere fjernereliggende steder, skriver Eskelunden-parterne i evalueringen.

Uanset hvad slår man i referatet fast, at der skal træffes fornødne foranstaltninger til en sikker publikumsfærdsel til og fra taxaernes holdesteder. Om det så er længere væk fra pladsen.

De små, men vigtige ændringer

I forbindelse med Northside var flere veje lukket ... næsten da. Måske kan flere (tydeligere) udgange og indgange være en god idé? Det er nogle af løsningsforslagene. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Referatet byder også på en række andre foranstaltninger, som kan forbedre publikums til- og afgang fra Eskelunden:

  • Der skal opstilles en letforståelig, synlig skiltning til retningsvejledning for den lette trafik.
  • Publikumpassagerne og den tilhørende skiltning på Eskelundområdet skal være belyst, står der også, da Down The Drain blandt andet manglede lys på deres nødudgangsskilte første dag under Northside.
  • Det skal vurderes meget konkret, hvordan kombinationen af publikumsfærdslen og til-/frakørslen af servicebiler til arrangementet skal håndteres.

Down The Drain, Aarhus Kommune og de andre myndigheder holder desuden møde i denne uge for at evaluere på selve Eskelunden som festivalsted.

Alt ovenstående i denne artikel handler om det omkringliggende trafik, men det videre evalueringsmøde skal omhandle, hvordan det er gået pladsen, oplyser Aarhus Kommunes Eskelunden-ansvarlige, biolog Niels Jørgen Friis, til Viby-StavtrupLIV.

I Viby er tre bevaringsværdige huse blevet revet ned de seneste 10 år. Derudover er tre i nærheden af Constantinsborg også blevet revet ned, selv om de havde en særligt høj bevaringsværdi. Fotokollage: Filarkivet (Aarhus Kommune), Google Streetview

100 år gammelt hus blev revet ned i Viby - og fem andre bevaringsværdige huse, som er forsvundet på 10 år

Du ved det måske ikke, men på Irisvej 15, Christian X's Vej 66 og Enghavevej 26 stod der på et tidspunkt tre særligt bevaringsværdige huse.

I dag er de erstattet af nybyggerier, og sidstnævnte adresse findes faktisk ikke mere. De er tre ud af seks bevaringsværdige huse i 8260, som blev nedrevet i løbet af de sidste 10 år.

Man må gerne rive bevaringsværdige huse ned, men det bliver en sværere proces, alt efter hvor høj deres bevaringsværdi er vurderet til. Er de mellem ét og fire kan de kaldes særligt bevaringsværdige. Ét vil ofte betyde, at det kan betegnes som fredet eller allerede er det.

Bevaringsværdige bygninger og fredede bygninger er ikke nødvendigvis det samme. I alt har seks bygninger med en særlig bevaringsværdi fået lov til at blive nedrevet de seneste 10 år i vores postnummer.

I 8260 gemmer der sig mange særligt bevaringsværdige bygninger. Faktisk 185 i alt.

Men at en bygning betegnes som bevaringsværdig, betyder ikke, at den samtidig er fredet. I alt er seks bevaringsværdige bygninger blevet revet ned over de seneste 10 år i vores postnummer.

Tre af dem lå på jord tilhørende Constantinsborg. De andre tre findes i Viby, hvor man tydeligt kan se forandringen fra gammel til ny arkitektur.

Hvis et hus skal være særligt bevaringsværdigt, skal det have en høj bevaringsværdi, hvilket er en karakter på 1-4 efter SAVE-skalaen. Jo højere det er på skalaen, desto sværere bliver det at få lov til at rive ned.

Det betyder bevaringsværdien

Bevaringsværdien vurderes på en skala ud fra en såkaldt SAVE-værdi:

1: Bygningerne med en overordnet karakter på ét vil ofte være bygninger, der også er fredede. Det kan for eksempel være folkekirker, da Ormslev Kirke og Viby Kirke er to af disse. Gården Jarlsminde er også fredet, men bygninger behøver ikke at være fredede, fordi de har et ét-tal. Constantinsborg er et godt eksempel.

2-4: De øvrige særligt bevaringsværdige bygninger med karakteren to, tre og fire er nogle, der ”i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags,” som det hedder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

5-6: Huse og bygninger i kategori fem og seks bliver betegnet som pæne bygninger, men som har fået en dårligere karakter som følge af ombygning eller lignende, der ikke passer ind i det oprindelige udtryk.

7-9: De sidste kategorier dækker over bygninger, der hverken har den store arkitektoniske eller historiske betydning. Det kan også være bygninger, der har fået så mange ændringer, at oprindeligheden er forsvundet.

Slots- og Kulturstyrelsen

Lige nu er Aarhus Kommune i gang med at revurdere over 40.000 bygninger, og det gør man fra nu og frem mod 2025. Processen begyndte faktisk i Viby, så det kan være, at din bolig får en ny bevaringsværdi.

Her kaster vi først og fremmest lys på nogle af de bevaringsværdige huse, som ikke står her mere.

Villanedrivning mødte modstand

På adressen Irisvej 15 lå en større villa, som ifølge Aarhus Kommunes filarkiv over byggesager havde en bevaringsværdi på tre.

Villaen blev bygget i 1909 og blev i 2013 købt som dødsbo. I slutningen af købsåret kom en ansøgning om nedrivning på bordet.

Bevaringsudvalget i Aarhus Kommune gjorde ellers indsigelser i begyndelsen:

- Det er yderst vigtigt, at bevare huset som en del af kvarterets karakteristiske havehusbyprægede bebyggelsesstruktur,

Alligevel kom villaen ned i 2015, da den endelige nedrivningstilladelse lå klar, fordi det gamle hus var i tilpas dårlig stand, især på den ydre facade.

Fronten af Irisvej 15, et bevaringsværdigt hus fra Viby, som blev nedrevet, Foto: Filarkivet, Aarhus Kommune

Rådgivningsfirmaet bag skønnede, at det ville have kostet fire millioner kroner at sætte i stand, men i stedet skød et nyt hus op på grunden i stedet.

Mursten og transformatorstation

Bygning nummer to på listen kan man faktisk ikke finde så meget om i Aarhus Kommunes filarkiv, nemlig Enghavevej 26.

Vi ved ifølge billeder fra Google Streetview, at den nye bygnings opførelse var undervejs i oktober 2017. Selve nedrivningssagen begyndte også i 2016.

Der var før tale om et toetagers hus i røde mursten, som i stedet er blevet til et nybygget, mindre lejlighedskompleks med hvide mursten.

Grunden til, at vi formentlig ikke kan finde særligt mange oplysninger på huset, er, at de nye lejlighedskomplekser har andre adresser. Enghavevej 26 er med andre ord stoppet med at eksistere til fordel for Engtoften 85-101.

Vi kan dog se, at huset før havde en bevaringsværdi på tre og lå lige ved siden af en transformatorstation. Stationen blev bygget ved siden af huset omkring 1950.

Fra bungalow til lejligheder

Nummer tre på listen er en villa, som lå på Christian X's Vej 66.

Bevaringsværdien for dette lå på fire, og selve byggearbejdet begyndte i 1934, kan vi læse i Aarhus Kommunes filarkiv.

Dengang blev det bygget af en Dagny Jacobsen, og vejstykket hed ikke engang Christian X's Vej, men Ingemans Vej.

Her var kan du se de originale planer for Christian X's Vej 66, som dengang lå på Ingemans Vej. Foto: Filarkivet, Aarhus Kommune

I slut-2020 blev det revet ned, og i løbet af 2021-2022 stod 72 nye etageboliger klar, som i dag er betegnet som ungdomsboliger.

Constantinsborgs nedrivninger

De tre andre bevaringsværdige bygninger tilhørte som sagt Constantinsborg. Den, som først blev nedrevet og faktisk genopført, ligger på Storskovvej 20 inde som en del af selve godset.

Derfor har det selvfølgelig ligesom resten af herregården en bevaringsværdi på ét.

Godsets to andre nedrevne huse ligger længere ude af Storskovvej med numrene 24 og 28, før sidstnævnte blev søgt om nedrevet i 2019, og førstnævnte blev det samme i 2021.

Storskovvej 24 og 28 er her vist med røde cirkler, mens Storskovvej 20 ligger inde på selve i Constantinsborg. Alle var bevaringsværdige, men blev nedrevet i løbet af de seneste 10 år. Foto: Google Maps

Ingen af bygningerne gemmer der sig informationer på i Aarhus Kommunes filarkiv, så vi har ikke nogle præcise tal for, hvornår de hver især er opført. De har formentlig været landsbrugsejendomme.

Viby-StavtrupLIV har forsøgt at få en kommentar fra Constantinsborg for at høre nærmere om ejendommende, men dette er ikke lykkedes.

Vi ved dog, at Storskovvej 20-længen på Constantinsborg var ved at blive genopført i 2018 som set på billedet herunder:

Den ene gårdlænge hos Constantinsborg, som blev revet delvist ned og genopført. Her er billedet fra genopførelsesprocessen i 2018. Foto: Henrik Lund

Bestseller-rigmanden Anders Holch Povlsen har ejet herregården siden 2000, hvor han overtog bygningerne fra sin far, Troels Lund Povlsen, der stiftede Bestseller.

Constantinsborg går cirka tilbage til 1400-tallet, men er opkaldt efter den rige Aarhus-købmand Constantin Marselis, som levede ejede herregården fra 1667 til 1699. Den har også tidligere været ejet af den kendte danske forfatter Henrik Pontoppidan og hans slægt.

Det skal du også vide: Viby Bakke-opdatering, ny sport i Stavtrup og brand i gammel gård

Fire mindre nyheder til dig og din indbakke:

Viby Bakke rykker tættere på

Her ses den foreløbige placering af boligerne på området samt de tiltænkte byggehøjder. De blå felter er etageboliger, de gule og røde er rækkehuse, og den grønne er daginstitutionen. De blå skraverede er bygninger med mulighed for erhverv. Den endelige placering ligger ikke fast endnu. Visualisering: Arkitema

Viby-StavtrupLIV har tidligere skrevet om, hvad der skal ske med det gamle Jyllands-Posten domicil og det grønne naboområde på Grøndalsvej.

Nu har lokalplanen været sendt til behandling hos politikerne i magistraten i Aarhus Kommune. Det skete mandag 5. december, og derfor kan du snart regne med at finde det på byrådets dagsorden.

Over 500 nye boliger skal der være på området, og efter byrådet har kigget på dem, vil projektet ryge i offentlig høring, hvor du kan sige din mening om, hvad der skal ske.

Helt ny sport ser dagens lys i Stavtrup

Lauge og Morten til fodvolley i Stavtrup IF Fodbold, Stavtruphallen. Foto: Privatfotos

... eller i hvert fald en sport, som man ikke ser mange steder i Danmark: fodvolley.

Stavtrup IF Fodbold lukker op for hybridsporten i Stavtruphallen hver søndag fra kl. 19-20. Det handler helt basalt om at spille med en fodbold på en badmintonbane.

Bag initiativet står lokale Lauge Vagner Rasmussen, som savnede fodbolden. En sport, han elsker.

- Jeg ville spille det flere gange ugentligt, hvis jeg kunne. Men ryggen holder ikke til det. Sidste gang jeg prøvede, spillede jeg i syv minutter og fik så hold i ryggen, som varede 14 dage, siger han og tilføjer:

- Jeg starter fodvolley i Stavtrup, fordi det er en sport, min ryg kan holde til. Som giver mig samme glæde ved fodbolden.

Lauge Vagner Rasmussen håber, at det kan trække andre til, som også godt kunne bruge et alternativ - eller et tillæg - til fodbolden.

- Du bliver udfordret på hver eneste bold, og så er du "på" hele tiden. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor du kan spille en halvleg og kun røre bolden to eller fire gange, siger han og forklarer, at der fodvolley er for alle, men at det er en fordel at have teknisk snilde.

Internationalt spilles "footvolley" udendørs på en beachvolleybane, hvor det, som Lauge og de andre spiller, mere minder om fodtennis. Hvilket hos mange klubber er en del af indendørs- og nogle gange udendørstræning. Fodvolley har bare et højere net.

Man kan tilmelde sig Fodvolley Stavtrup her, og det koster 400 kroner for en halv sæson.

Vibybogen 2022 er ude

Vibybogen udkommer hvert år, og indholdet produceres af Viby Lokalhistoriske Arkiv.

Kender du til Vibys mest ædru mand? Hvad med Fløjte-Ole? Eller den sporvognslinje, som Viby aldrig fik?

Viby Lokalhistoriske Arkiv udkommer igen i år med Vibybogen, denne gang selvfølgelig i 2022-udgaven.

72 sider med forskellige vibyske historiefortællinger, som i samlet udgave bliver trykt hos Kongsvang Bogtrykkeri.

Bogen indeholder blandt andet billeder af Viby IF's klubhus i 1944, den tyske indmarch i Viby samme år, Viby-midtby i 1968 og alderdomshjemmet "De Gamles Hjem" ved en frodig Viby Park omkring 1940.

Bogen koster 100 kr. i løssalg, der findes 500 eksemplarer af den, og den kan fås på det lokalhistoriske arkiv i samme bygning som Viby Bibliotek.

Brand i kommunal gård

Der var store flammer, inden brandvæsenet fik slået ilden ned på en landejendom på Onsholtgårdsvej i Viby. Foto: Local Eyes

Hvis du tirsdag aften 6. december oplevede blå blink i det vestlige Viby omkring Onsholtgårdvej, drejede dette sig om en brand på Onsholtgård.

Østjyllands Politi modtog en anmeldelse fra nogle af naboerne til den kommunale gård, der kl. 20.30 berettede om store flammer.

- En udestue og et skur, der stod som tilbygning til ejendommen, er brændt helt ned. Der var heldigvis ingen, der kom til skade, og der var ingen dyr på stedet, siger vagtchef Chris Mose fra Østjyllands Politi til Århus Stiftstidende.

Brandårsagen er endnu ukendt.

- Men Østjyllands Politi formoder ikke, at der ligger en kriminel handling bag branden, skriver politiet i onsdagens døgnrapport.

Det medførte også en stærk lugt i området omkring gården.