Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Dronefoto af motorvejen over Ormslevvej/Ravnsbjergvej, hvor der måske (måske ikke) skal være motorvejsramper. Foto: Jens Thaysen

Kom da lige med langsigtede trafikløsninger

Hader vi ikke alle køer, der bliver længere og længere?

Telefonkøen til lægen om morgenen. Butikskøen ved tidlig fyraftenstid. Alle bilkøerne, som Viby og andre af Aarhus' forstæder prydes med midt i myldretidstrafikken.

Argh, det gør næsten ondt på mig.

Køtid er spildtid. Væk fra de ting, jeg hellere gad lave. Bruge tid med min hustru og søn, slå fødderne op på sofaen, løbe en tur eller passe mine hobbyer.

Specielt bilkøerne og deres trafikløsninger kommer jeg ind på i dette nyhedsbrev.

Selvfølgelig skal Aarhus Kommune gøre deres for, at trafikken kommer til at glide mere glat. Det gør de også.

Spørgsmålet er bare, om det i alle tilfældene er visionære tanker, som rent faktisk løser problemet, eller lappeløsninger, der bare udskyder det til fremtiden.

Planerne om motorvejsramper ved Ormslevvej/Ravnsbjergvej lider nu et knæk, og grunden til knækket er et meget godt eksempel på problematikken.

Ramperne vil helt sikkert have en positiv indvirkning på køhelvedet ved Viby Torv, men det overbelaster bare andre knudepunkter. Heriblandt selve Ravnsbjergvej, der i forvejen har sin mængde af bilkøer, hvilket selv en firesporing nok heller ikke hjælper på fremsigtet.

Det skriger lidt på mere langsigtede planer for, hvordan trafikken ledes ind eller rundt om Aarhus-bymidte.

Giber Ringvej blev lavet af en grund. Genvejen blev lavet af en grund. Man må kunne lave noget lignende.

For hvis der er noget, der gør mere ondt på mig end at sidde fast i kø, så må det være kortsigtede løsninger på langsigtede problemer.

Lav noget, der ikke kun holder fem men 50 år. Noget, der ikke kun forskyder problemer, men løser dem.

Det må ku' la' sig gi' sig, som mit langelandske (og bilkøfrie!) ophav nok ville sige.

Løsninger kommer der til gengæld for gående og cyklende i trafikken i Viby, Stavtrup og Kolt. Flere små anlægsprojekter er på vej, og det må siges at være gode nyheder.

Derudover vender jeg desværre lige tilbage med lidt dårlige PFAS-nyheder, da der findes 16 grunde i 8260, som er under PFAS-mistanke. Igen er der ingen grund til bekymring, men du bør bare vide det.

God læselyst!

Billede af Mikkel Hamann Johnsen
Billede af skribentens underskrift Mikkel Hamann Johnsen Journalist
Michael Hytting bor på Bøgeskov Høvej tæt ved stedet, hvor motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej måske kommer til at stå i fremtiden. Han har som privatperson og gennem bestyrelsesarbejde i Viby Fællesråd sat sig mod Aarhus Kommunes rampe-planer, og måske får han, to byers fællesråd og borgerne i området deres vilje. Foto: Kristine Dam Johansen

Omdiskuteret motorvejsrampe får lille tilbageslag: Vil give trafikbøvl ved ringvejen og Åhavevej

Aarhus Kommune skal undersøge mere - og måske lave flere af planerne om - før motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej bliver en realitet.

Det sker på baggrund af nogle analyser af den fremtidige trafikbelastningen, som får Vejdirektoratet til at hive lidt i bremsen.

I forvejen har beboere og fællesråd modsat sig motorvejsramperne, siden de kom på tale i 2012. Måske aner kritikerne en mulighed i det fjerne om, at projektet bliver helt droppet.

Motorvejsramperne, der skal binde Ravnsbjergvej og Ormslevvej sammen med motorvejen, skal undersøges nærmere, før projektet kan gå videre.

Der har siden 2012 været planer om at etablere motorvejsramper fra Aarhus Syd Motorvejen ned til skæringen mellem Ravnsbjergvej og Ormslevvej.

Cirka lige så længe har lokalråd i Viby og Stavtrup samt beboere til vejene været kritiske over for løsningen.

Nu har projektet så mødt et bump mod dets realisering.

I Teknik og Miljøs indstilling for Aarhus Kommunes anlægsprogram står der, at Vejdirektoratet mener, at motorvejsramperne og den planlagte udvidelse af Ravnsbjergvej til fire spor kan skabe problemer med trafikken andre steder.

Anlægsprogrammet indeholder alle store og små anlægsprojekter i kommunen, og det skal højst sandsynligt for byrådet 22. februar. Derfor kommer motorvejsramperne ikke med i denne omgang.

- Det betyder ikke, at planerne for motorvejsramperne er helt af tegnebrættet, siger Lars Clausen, som er specialkonsulent i Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling.

- Nu skal vi lave supplerende undersøgelser for løsninger, før projektet kan igangsættes.

Flere forskellige problemer

Men kan man sige, at motorvejsramperne er blevet bremset?

- Nej, for der har aldrig rigtigt været trådt på speederen. Vi er stadig i de indledende faser, hvor vi er i dialog med Vejdirektoratet for at finde ud af, hvad vi må, og hvad der kan lade sig gøre, forklarer Lars Clausen.

Vejdirektoratets anke er, at man ifølge Aarhus Kommunes nylige analyser af trafikafvikling og -udvikling kan se, at ændringerne på Ravnsbjergvej faktisk vil betyde et pres på ramperne ved Viby Ringvej. Og herefter et øget pres på Åhavevej.

Dette handler ikke kun om byggeperioden, hvor ramperne bliver opført. Men også efter de står færdige.

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som motorveje er en del af.

Siden det sidste stykke mellem Ravnsbjergvej og Viby Ringvej er en del af Aarhus Syd Motorvej, kan direktoratet forlange yderligere tiltag og analyser, inden motorvejsramperne kan blive til.

- Siden forundersøgelserne i 2012-2013 er der også kommet skærpede krav til udformning og placering af motorvejsramper. Det er også noget, vi skal undersøge, siger Lars Clausen.

Det er ikke det eneste, som der er sket af ændringer gennem tiden. For et par år siden kiggede han og Aarhus Kommune igen på rampe-projektet, da Aarhus Vand var i gang med lokalplanerne til syd for motorvejen ved rensningsanlægget.

Her blev vandvirksomhedens planer og motorvejsramperne tilpasset hinanden, hvilket netop viser projektets formbarhed, og at der stadig kan nå at ske meget.

Risiko for stop, men jokere i spil

Hvad er chancen for, at projektet falder?

- Der er altid en risiko for, at projekter som disse falder. Det er også grunden til, at vi undersøger det til bunds og kigger på alle muligheder, slår mobilitets-specialkonsulenten fast.

- Men man kan sige, at dét, du kan læse i Anlægsprogrammet, er vores varsel om, at det kan vise sig nødvendigt at justere projektplanerne. Der er stadig for få jokere på bordet til, at der kan meldes mere præcist ud.

Næste skridt er, at Lars Clausen og hans kolleger går til rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (C), hvor de skal drøfte, hvad den videre vej frem for projektet skal være.

I sidste ende vil politikerne på baggrund af en anbefaling fra Teknik og Miljø skulle beslutte, hvad der gøres må.

Tankerne bag motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej handler om at lede folk fra motorvejen ind ad den røde rute på kortet, i stedet for at den kommer ind gennem blå rute og forbi Viby Torv. Foto: Google Maps

Grunden til, at motorvejsramperne ved Ravnsbjergvej kom på banen, er, at blandt andet Viby Torv skal afhjælpes med den enorme mængde trafik, som flyder gennem krydset i myldretiden. Det har længe været en del af helhedsplanen for Viby.

Derudover handler udvidelsen af Ravnsbjergvej fra motorvejen og ned til Skanderborgvej fra to til fire spor om at løse de lange køer, der i forvejen danner sig på vejstykket. Og så kan de fire spor tage imod den øgede mængde trafik fra motorvejen, som en rampe vil skabe.

Trafiktal med og uden motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevvej. Illustration: "Mobilitet frem mod 2050"

Som sagt har der siden projektets start været kritiske røster om det.

Naboer, grundejerforeninger og fællesråd er bange for den øgede støj og det mulige trafikkaos, der vil skabe i overgangen mellem Viby og Stavtrup.

- Der vil desværre ofte være borgere, hvor projekter som dette vil skabe gener for. De vil naturligvis blive håndteret i forbindelse med miljøundersøgelsen og planlægningen af projektet, siger Lars Clausen.

- Vores job er at se på helheden, så hvis det kan skabe meget mindre gene andre steder, vil projektet fortsat give mening at realisere, siger Lars Clausen.

Efterlyser mere langsigtede løsninger

Michael Hytting, der er Viby Fællesråd-medlem og beboer tæt ved Ravnsbjergvej, har fra begyndelsen været modstander af motorvejsramperne. Så at projektet møder bump på vejen, er ham kærkomment.

- Det er selvfølgelig positivt. Jeg kan godt forstå Vejdirektoratets bekymring, for det er sikkert, at det vuk betyde mere belastning på motorvejen fra og mod Viby Ringvej, siger han.

- Da afstanden mellem Viby Ringvej og det foreslåede rampeanlæg ikke er ret stor, vil det skabe kødannelser, som man ser ved Aarhus Nord-afkørslen. Her har det krævet, at man har lavet et ekstra afkørelsesspor, og det vil man sikkert også skulle lave i vores tilfælde.

Dog er det mest belastningen på Ravnsbjergvej, som fortsat bekymrer ham. Og støjen herved.

- Vi har allerede problemer med megen trafik og lange køer mod Skanderborgvej. At lave motorvejsrampe vil blot tilføje mere, både i den ene og anden retning, mener Michael Hytting.

- Jeg ser fortsat mest af alt rampen som en lappeløsning. Ja, man kommer til at aflaste Viby Torv, men så flytter man bare problemet en kilometer til Ravnsbjergvej/Skanderborgvej-krydset. Selv hvis man udvider Ravnsbjergvej til fire spor, kommer løsningen måske kun til at holde fem år, før der igen skal gøres noget.

- Det så man, da Genvejen blev etableret i 2003, men som efter få år også måtte udvides og laves om.

I stedet kalder han på løsninger, som kan skabe gode trafikforhold de næste 50-60 år. Enten ved at kigge på muligheder ved netop Genvejen eller endnu længere fra Aarhus, ligesom Giber Ringvej er et eksempel på.

Viby-StavtrupLIV følger sagen løbende.

Sådan vil motorvejsramperne helt praktisk se ud med de nuværende planer - men nu kan det være, at der sker ændringer. Illustration: "Mobilitet frem mod 2050"


Rema1000 i Viby, en del af Norringholm Haveforening, Damagervej 25A, Viby Hallen og Øster Allé 2 ligger alle på nogle af de grunde, som er mistænkt for at have spor af PFAS - grundet tidligere aktivitet på grundene. Kollagefotos: Google Maps

16 grunde er mistænkt for PFAS-forurening: Se kortet fra Viby og Stavtrup og hør, hvad regionen vil gøre

Danske Regioner udgav for nyligt en liste over 16.000 grunde i Danmark, som var under mistanke for at have spor af PFAS - mest fordi der tidligere har været særlige typer af industri på grundene.

I Viby finder man 15 af disse grunde og i Stavtrup én enkelt. Flere af dem ligger stadig på industrigrunde i dag, men på Damagervej 25A, Engtoften 11, Øster Allé 2 og Ormslevvej 231A er der i dag boliger.

Region Midtjylland undersøger hvert år 200-300 grunde for forurening, heriblandt PFAS-stoffer, og vurderer, om grundene skal renses.

Regionen maner samtidig til ro: selv om der er mistanke for PFAS, betyder det ikke nødvendigvis, at der faktisk findes PFAS. Man skal blot være opmærksom på det.

Region Midtjylland prioriterer at undersøge de grunde, hvor der ligger boliger, eller hvor der er fare for, at PFAS'en går i grundvandet.

For nyligt beskrev Viby-StavtrupLIV, hvordan der var fundet PFAS i én af Stavtrup Vandværks grundvandsboringer. Heldigvis var der her ingen grund til frygt hos forbrugerne.

Vi kan dog ikke dække ét PFAS-emne uden også at komme omkring et andet.

For nyligt udkom Danske Regioner nemlig med en liste over 16.000 grunde, hvor man mistænker, at der kan findes spor af PFAS. En tusindedel af disse - altså 16 i alt - findes på adresser i vores postnummer.

Ifølge Region Midtjyllands kontor for jordforurening skal du heller ikke frygte disse 16 adresser.

- Der er ingen grund til panik. Det er blot en oversigt over, hvor der har ligget virksomheder, som måske har anvendt PFAS, og hvor der potentielt kan være forurenet, siger Morten Bondgaard, som er chef på jordforureningskontoret.

- Det er slet ikke ensbetydende med, at der er PFAS på grunden, og mange af lokaliteterne er i forvejen kortlagte og mistænkt for at være forurenet af andre årsager.

Ændrer ikke på prioritering

De fleste grunde ligger stadig i industrikvarterer den dag i dag, men ikke alle.

På kortet herunder kan du se adresserne for de mistænkte PFAS-grunde. Trykker du på en af de lilla markører, kan du se, hvilken virksomhed der har ligget/ligger der, og derfor hvorfor den er under mistanke.

På Damagervej 25A, Engtoften 11, Øster Allé 2 og Ormslevvej 231A ligger der forskellige former for boliger.

På Skanderborgvej 224 ligger Viby Hallen, på Gammel Kongevej 6 ligger en Rema1000, og i Norringholm Haveforening har man nok ikke overraskende kolonihavehuse tæt ved.

Listen indeholder i Viby flest lossepladser, autolakerer og andre værksteder.

Hvad er PFAS?

  • PFAS er det overordnede navn for en lang række syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været anvendt af industrien i mange år.

  • PFAS-stofferne har vist sig at være stærkt sundhedsskadelige, da de ophober sig i blod og organer, og de mistænkes for at øge risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

  • Selv om PFAS er skadeligt at indtage, er det nyttigt i en lang række andre sammenhænge. Det kan eksempelvis bruges til at imprægnere regntøj og møbeltekstiler, så stoffet bliver vand- og smudsafvisende, og det bruges også til brandskum og køkkengrej som teflonpander. Desuden bruges det i elektronikindustrien, og det er også brugt i tandtråd og til kosmetik.

  • PFAS-stoffer er blevet identificeret flere steder de senere år. Blandt andet kom det i foråret 2021 frem, at PFOS, et af de mest omtalte PFAS-stoffer, havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark, hvor køer græssede.

  • Senere viste en kortlægning i maj 2022 lavet af Danske Regioner, at flere end 14.000 steder i Danmark bør undersøges for PFAS-forurening.

  • Danmark forsøger sammen med fire andre lande at få alle PFAS-stofferne forbudt i EU.

Kilder: Fødevarestyrelsen, Danske Regioner, Miljøstyrelsen

Selv om grunde med ovenstående historik er under PFAS-mistanke, betyder det ikke, at Region Midtjylland bruger listen til at omprioritere på, hvilke grunde der reelt skal undersøges og eventuelt renses.

Tværtimod.

- Hvert år har vi et budget for at undersøge og oprense forurenede grunde. Vi prioriterer de grunde, hvor der enten er boliger, eller hvor der er værdifuldt grundvand i nærheden, fortæller Morten Bondgaard.

Han kommer også med et antal årlige grunde, der bliver undersøgt:

- Vi undersøger mellem 200 og 300 grunde hvert år, og i rigtig mange af de undersøgelser kigger vi også på PFAS, fordi der er mange brancher, som potentielt kan have forurenet med de stoffer.

Kigger efter flere forskellige forureninger

Af andre brancher på Danske Regioners liste kan nævnes træ- og møbelindustri, brandøvelsespladser, jern- og metalvareindustri, malingindustri, tæppeindustri, pap- og papirindustri, renserier og trykkerier.

Morten Bondgaard forklarer også om, hvordan Region Midtjylland så undersøger grundene på forhånd.

- Vi ser selvfølgelig på, hvad der reelt er foregået. Måske er der slet ikke blevet brugt PFAS, eller også er det blevet anvendt forsvarligt, og så er der ingen grund til at lave en undersøgelse, siger han og tilføjer:

- Hvis vi vurderer, at der er potentiale for PFAS-forurening, skal der laves en forureningsundersøgelse. Og hvis der er en kraftig forurening, skal vi vurdere, om den skal renses op, hvis den truer grundvandet, eller hvis der er boliger på grunden.

Nogle grunde har fortsat industri på adressen i dag. Som Superdæk her på Viaduktvej 1 - eller Europcar på Skanderborgvej 114. Foto: Google Maps

Jordforureningschefen nævner dertil, at man kigger på mange stoffer under en sådan undersøgelse. Blandt andet har de særligt fokus på klorerede opløsningsmidler, som tidligere har været meget anvendt i renserier.

- Det er også vigtigt at huske, at PFAS på forurenede grunde udgør en meget lille del af den måde, man kan blive eksponeret for stoffet på. Det findes i alle mulige produkter, som tøj, tæpper, fødevareemballage og kosmetik, siger Morten Bondgaard.

- Så det er ikke sikkert, at det er de forurenede grunde, der er kilde til den største eksponering af PFAS overfor borgerne.

Du kan altid kontakte Region Midtjylland, hvis du er særligt bekymret over PFAS i nærheden af din grund. Også hvis du bare er interesseret i at høre mere om emnet.

I 2006 blev det forbudt af bruge PFOS i brandskum, og det har været fuldstændig forbudt at bruge stoffet i Danmark siden 2011.

Andre fluorstoffer benyttes stadig, men der kommer fortsat mere og mere fokus på dem og deres svært nedbrydelige, sundhedsskadelige egenskaber.

Genbrugspladsen på Eskelundvej er et typisk sted at finde PFAS. Sådan er det med alle nuværende og tidligere lossepladser. Foto: Google Maps
Kongsvang Station (også kaldet Kongsvang Trinbræt), da regionale tog fortsat holdt til ved stationen. I dag går kun letbanen igennem. Arkivfoto: Henrik Lund

To millioner til ny Viby-cykelsti, letbanestation og bedre færdsel i Stavtrup: Her skal de trafikale forhold fikses

Kun byrådet mangler at godkende anlægsprogrammet i Aarhus Kommune, som blandt andet indeholder en masse mindre anlægsprojekter.

Heriblandt finder man to millioner kroner til projekter her i 8260. De handler mest af alt om at forbedre forholdene for bløde trafikanter på cykel og gåben.

Cykelstien på Søndervangs Allé bliver udbygget en anelse, der kommer bedre adgang til Kongsvang Station, og det skal være nemmere - og mere sikkert - at krydse Ormslevvej i Stavtrup.

Nogle går i gang allerede i år, andre får først finansiering i 2024 eller 2025.

De tre projekter skal gøre det mere sikkert og nemt for cyklister og gående.

Du får i de kommende år mulighed for at komme mere sikkert frem som blød trafikant.

Hvert år laver Aarhus Kommune et anlægsprogram over både små og store anlægsprojekter, som skal finde sted i de kommende år. Heri finder man KB-puljen, som er til de mindre projekter.

Disse KB 2023-puljepenge bliver uddelt ud fra ønsker fra fællesrådene, borgere, erhvervslivet og prioriterede
indsatser fra Teknik og Miljø.

I vores postnummer er der tre projekter på, der skal koste over to millioner kroner. To i Viby og ét projekt i Stavtrup.

Lige nu mangler projekterne stadig den sidste godkendelse fra byrådet, men siden KB er en fast årlig pulje, som der er sat midler af til i budgettet, bliver den højst sandsynligt stemt igennem.

Lad os kigge lidt nærmere på vores lokale projekter her:

Søndervangs Allé får ny cykelsti

Søndervangs Allé, hvor der med (lettere utydelig) gult er markeret, hvor der skal laves cykelsti i den side af vejen, som mangle det. Den stopper så ved Ringvej Syd, inden du når centerområdet. Foto: Google Maps

I øjeblikket kigger Aarhus Kommune på en ny lokalplanlægning for centerområdet mellem Sønderhøj og Søndervangs Allé. Blandt andet et nyt kontorhus og boligtårn, hvilket kræver gode cykelforhold.

Lige nu er der cykelsti i begge sider på et stykke af den strækning, som ligger syd for Ringvej Syd. Dog har et lille stykke nær Viby Gymnasium ikke cykelsti i den ene side af vejen.

Derfor har afdelingen for Teknik og Miljø afsat 250.000 kroner fra KB 2023-puljen til at fuldende cykelstien, så de cyklende ikke kommer til at mangle det i den ene side af vejen.

Du kommer dog først til at kunne køre på den nye cykelsti-del i løbet af 2024, lyder det i indstillingen.

I forvejen er der i lokalplanlægningen lagt op til, at cykelstierne skal renoveres. Det er dog ikke lagt ind i de 250.000, men ligger i en pulje for sig.

Du skal kunne krydse Ormslevvej i Stavtrup mere sikkert

Satellitbilledet her er taget, da den sidste ændring af Ormslevvej stadig var undervejs. Den gule streg til højre viser, hvor du nu har mulighed at krydse vejen, mens den gule streg til venstre cirka viser, hvor der efter planen skal være muligt for overgang. Foto: Google Maps

Den største pengetilførsel fra KB 2023-puljen til disse tre projekter går til Ormslevvej i Stavtrup.

Her skal der være bedre mulighed for at krydse vejen ved Vestergårdsvangen, hvor der allerede er lidt en mulighed for overgang.

- Grundejerforeninger i området og fællesråd udtrykker stor utryghed ved krydsende cyklister. Herunder skolebørn, som tager den lige vej over Ormslevvej i forlængelse af Vestergårdsvangen, står der i indstillingen.

Én million er i alt sat af, hvor 750.000 kroner bliver udmøntet i 2023, og de sidste 250.000 kroner er til 2024.

Den supplerende overgang kommer til at ligge lige øst for Vestergårdsvangens udgang til Ormslevvej, hvor der i dag findes et busstoppested på den nordlige side af vejen.

Derfor skal der ifølge denne plan være en ny placering af busstoppestedet mod øst. Selve hellen, der skal dæmpe køretøjernes fart, kommer til at være vest for udgangen fra Vestergårdsvangen.

Du får nemmere vej til Kongsvang Station

Kongsvang Station, og hvordan man lige nu kan tilgå den. Kun fra Christian X's Vej er det muligt, og kommer du vest fra stationen, skal man over jernbanebroen markeret med gult nederst. Det skal gøres nemmere og mere tilgængeligt. Foto: Google Maps

- Efter ønske fra fællesrådet forbedres adgangsforholdene for gående og cyklende til Kongsvang Station, står der i indstillingen.

Tidligere har Viby-StavtrupLIV også nævnt denne løsning i vores oversigt over bedre trafikale forhold, men nu bliver der altså hentet finansiering til det.

Tidsrammen er ikke ændret - det bliver først realiseret i 2025, hvor Banedanmarks brolægning og forlængelse af en rampe ved stationen gennemføres.

Men 800.000 kroner bliver der ifølge indstillingen sat af til projektet.

Bonus: Flere ændringer i Kolt

I Kolt gør man det nemmere at krydse de trafikerede veje. Ved Kolt Centret (1), ved byens rundkørsel (2) og ved busvendepladsen (3). Grafik: Mikkel Hamann Johnsen via Datawrapper

Selv om det ikke helt er inden for hverken Vibys, Stavtrups eller Ormslevs område, kan det være, at du nogle gange færdes i Kolt.

Her vil der med KB 2023-puljens hjælp nemlig også ske ændringer på Kolt Østervej og Kolt Kirkevej.

Kolt Østervej får to steder til at krydse vejen sikkert som gående. Den ene ved rundkørslen, som findes i forbindelse med vejen. Her sker en mindre helleombygning samt en ændring af belysning og afmærkning.

Den anden krydsning etableres ved Kolt Centret, så det bliver nemmere at krydse vejen og ikke bruge omvejen i form af tunnellen.

Også Kolt Kirkevej får en mere sikker krydsovergang for gående. Biler kører med høj hastighed på vejen, hvor de bløde trafikanter til og fra busterminalen bliver ledt ned i en stitunnel.

Fordi mange stadig krydser vejen uden at bruge tunnellen, vil Aarhus Kommune se på, hvordan man bedst muligt gør det sikkert at krydse vejen.

Førstnævnte projekt bliver der sat 750.000 kroner af til fra KB 2023-puljen, mens sidstnævnte kommer til at koste 600.000 kroner.

Det skal du også vide: Aldi bliver til en Netto, og nu tages de næste skridt for Kulturhuset Viby

Dit nyhedsoverblik fra den forgangne uge:

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Aldi nær Viby Torv bliver til en Netto

Aldi på Nordbyvej 4 kommer til at høre til Salling Group i fremtiden - som en Netto. Foto: Google Maps

I en pressemeddelelse skriver Salling Group torsdag 9. februar, at Netto overtager 21 butikker og butiksprojekter fra Aldi i hele Danmark.

På listen over butikker finder man Aldi på Nordbyvej nær Viby Torv, som - hvis alt går, som det skal - kommer til at blive en Netto.

Handlen er nemlig betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, og ombygningerne begynder, så snart handlen er godkendt, og vil derefter ske løbende.

- Aftalen betyder blandt andet, at vi skal bruge flere nye kolleger, og her er det naturligt, at vi taler med de nu tidligere Aldi-medarbejdere for at se, om der er et match, lyder det fra Netto-direktør Braw Bakir i pressemeddelelsen.

Salling Group lyder ret sikre på godkendelsen. Så måske bliver Aldi'en til en Netto allerede i år.

Derudover bliver Aldi på Stenvej i Højbjerg samt Aldi på Ravnsøvej i Risskov også til Netto'er.

Der sker alt muligt omkring Viby-præstegård

Viby Præstegård, som fra nu af kan kaldes Kulturhuset Viby. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Der sker ting og sager i Viby Kirkes menighedsråds gamle præstegård, som fra nu og fremad skal være Kulturhuset Viby.

For det første har foreningen bag kulturhus-initiativet nu officielt købt bygningen. Tinglysningen er gået igennem, og allerede her i 2023 vil der ske arrangementer i bygningen.

Første gang bliver mandag 13. marts, hvor den tidligere Aarhus-borgmester Flemming Knudsen kommer forbi kl. 19 og fortæller om sin opvækst i Viby og mødet med Sigfreds pølsevogn og "Bamse".

- Vi vil ved samme lejlighed fortælle om, hvor langt vi er med virkeliggørelsen, fortæller Hans Christian Feindor-Christensen, som er formand for foreningen Kulturhuset Viby C.

For det andet har foreningens kasserer Annie Borchmann oprettet en facebookgruppe "Kulturhuset Viby", hvor du kan følge med i, hvad der sker omkring præstegårdens nye identitet og liv.

- Vi håber, at du får lyst til at deltage i debatten, støtten og aktiviteterne og vil medvirke til at styrke vores dejlige lokalområde, så det bliver et endnu bedre sted at være, skriver Annie Borchmann.

Du kan finde facebookgruppen og følge med i projektet via linket her.

For det tredje går foreningen i gang med en større fonds- og crowdfundingsøgningsproces.

- Næste fase er indsamlingen af penge til arkitekt- og ingeniørprojekt. Der skal bruges op mod 300.000 kr. til den nødvendige totalrenovering af huset, siger Hans Christian Feindor-Christensen til Viby-StavtrupLIV.

- Vi har en forhåbning om, at donationer sikrer os de første 50 procent. Vi vil nu lancere en indsamling via Aarhus Kommunens crowdfunding-platform, og senere skal projektet danne grundlag for ansøgning hos større fonde.

Formanden varsler også et "Sommermusik i Kulturhuset" senere på året og andre støttearrangementer, som skal hjælpe med pengeindsamlingen.

For det fjerde åbner foreningen op for, at andre lokale foreninger, arrangører og andet kan bruge huset til kulturaktiviteter.

Det kan du få til at ske ved at kontakte formand Hans Christian Feindor-Christensen på telefon 40 20 77 76 eller mail hc@feindor.dk.

Omstridt bevaringsværdig villa solgt - igen

Irisvej 6 er uden tvivl en speciel villa, og nu er den solgt for 6,2 millioner kroner og skal ikke rives ned. Foto: Morten Svith

Viby-StavtrupLIV har tidligere nævnt den bevaringsværdige bolig på Irisvej 6, som blev købt af et par i håb om at kunne rive huset ned.

Dette sagde Aarhus Kommune nej til netop på grund af den høje bevaringsværdi - karakteren 3 i Save-registret, hvor 1 er højest og 6 lavest. Derfor faldt salget.

Nu kan Århus Stiftstidende fortælle, at Irisvej 6 igen er solgt. For 6,2 millioner kroner.

Det er ifølge boligens tinglysning arkitektparret Sara Gammelgaard Jensen og Anders Kruse Aagaard, som har kastet deres penge efter den gule murstensvilla.

Parret vil ikke rive huset ned. De vil bevare det og sætte det i stand, selv om det er dårligt vedligeholdt.

- Med vores baggrund som arkitekter er det et drømmeprojekt for os. Vi har mulighed for at dykke ned i detaljerne og restaurere de historiske teknikker og løsninger i samklang med vores families moderne behov, siger parret til Århus Stiftstidende og fortsætter:

- Som arkitekter handler vores arbejde meget om processen, og her er stor mulighed for, at netop den kan blive lang og spændende. Huset har en mindre højtidelig stemning end andre huse fra samme tid, og det kan give os mulighed for at lege undervejs – finde på, undersøge og ændre mening. Vi glæder os til at komme i gang og har ingen forventning om, at vi bliver færdige lige foreløbigt.

Huset er cirka fra år 1900, og det ligger i det specielle Rosenvænget-kvarter, hvor der står mange bevaringsværdige villaer, som også skød op i begyndelsen af det 20. århundrede.

Lige nu er Aarhus Kommune i gang med en større omvurdering af bevaringsværdige huse i kommunen, og projektet begyndte med Irisvej 6, Rosenvænget og Viby.

Omvurderingen begyndte i november, og først et halvt år efter (til april) ved vi, om nogle villaer går op eller ned i Save-registerværdi.

Meter i sekundet-forfatter gæster Ravnsbjergkirken

"Meter i sekundet" kører lige nu som film i biograferne, hvor skuespiller Sofie Torp spiller Marie, der flytter til Vestjylland. Filmen er instrueret af Hella Joof. PR Foto

Måske er du én af dem, som har følt "Meter i sekundet"-feberen i Danmark på det seneste? Enten læst bogen, set filmen i biografen eller hørt om begge i diverse medier.

Derfor virker det også højaktuelt at nævne, at forfatteren Stine Pilgaard, der har skrevet bogen bag filmen, kommer forbi Ravnsbjergkirken tirsdag 14. marts.

"Kirkekløver - sammen på tværs" er et samarbejde mellem fire kirker i vores postnummer, Fredenskirken, Viby Kirke, Ravnsbjergkirken og Ormslev Kirke, hvor de blandt andet arrangerer foredrag.

Foredragsrækken, som Stine Pilgaard indgår i, har titlen "Fortællinger om livet".