Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fireårige Vega får styr på sin labyrintsans (vestibulærsansen) i sin institution i Stavtrup. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Hvor godt har du styr på din labyrintsans?

Spørgsmålet lyder måske lidt skørt, og jeg lover, at der kommer en god forklaring og pointe.

Men lad mig lige begynde et andet sted - i det sydfynske.

I min gymnasietid havde jeg dagligt 1,5 time i bus den ene vej og 1,5 time den anden vej. Jeg blev aldrig køresyg, uanset hvad jeg gav mig i kast med i rutebilen. Læse pensum, kigge telefon, sove. Intet slog mig ud.

Så kom sabbatårene. Jeg tog pludselig ikke bussen nært så meget, og det kunne mærkes, når jeg en sjælden gang satte bagdelen i de støvfyldte sæder og gjorde nogle af de samme ting.

Jeg trådte pludselig ud af bussen med let-svimlende hoved. Nogle gange lidt hovedpine. Sjældent også kvalme.

Først nogle år senere fandt jeg ud af, hvad forklaringen var. Jeg holdt ikke længere en af mine vigtige sanser ved lige. En sans, mange af os måske glemmer, at vi har.

Labyrintsansen. Vestibulærsansen. Eller i daglig tale balancesansen.

Den sidder i vores indre øre, og det er en sans, som giver os fornemmelsen af bevægelse og balance.

Tro det eller ej, men den er virkelig vigtig at træne. Særligt i børns udvikling, men desto ældre vi bliver efter 25-årsalderen, jo vigtigere bliver det faktisk at holde sansen tiptop, skriver Videnskab.dk.

Derfor synes jeg, at du skal læse om en daginstitution, som virkelig gør noget på dette punkt.

For hos Snurretoppen i Stavtrup har de særligt fokus på motorikken, så fireårige Vega og alle de andre børn kan slå sig løs og især blive stærke i bevægelse og balance.

Børnene snurrer rundt. De triller. Og de opfordres til koordinerende - og sjove! - bevægelser.

Hvornår har du selv sidst taget en snurretur?

Eller trænet labyrintsansen på anden vis?

God læselyst!

Billede af Mikkel Hamann Johnsen
Billede af skribentens underskrift Mikkel Hamann Johnsen Journalist
Vega på fire år går her gennem "den halve dør" til Snurretoppen. Samme indgang har hendes storesøster Lia flittigt brugt, og når lillesøster Karla ikke længere sidder i mor Christina Tofthøj Jensens arme, kommer hun nok også til at tage i samme håndtag. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Fireårige Vega elsker den 'geniale' lille dør: Her kan andre institutioner lære noget om at komme heeelt ned i børnehøjde

I Motorikinstitutionen Snurretoppen i Stavtrup har de en lille dør til børnene, der skal gøre dem mere selvhjulpne og få dem til at synes, at afleveringen i vuggestue eller børnehave er mere sjov.

Og det er langt fra eneste anderledes tiltag, de 70 børn møder til dagligt.

Institutionen får megen ros fra forældrene for pædagogernes fokus på børnenes motoriske udvikling. De prøver især at løfte balance- og følesanserne gennem snurre-, vippe- og trilleture.

Det handler om gynger i hvert et rum. Om at give barnet lov til også at trække sig fra alt det vilde. Og om at få både institution og pædagoger heeelt ned i børnehøjde, så de viser, at de tager de små aldeles seriøst.

Døren er kun en lille del af institutionen Snurretoppens mange tiltag, som skal fremme børns motorik.

- På mange måder er den et godt billede på, hvor god institutionen er til at give plads til børnene. Til at gå helt ned i deres højde. Til at tage dem seriøst.

I marts har en helt speciel dør fået opmærksomhed på flere sociale medier. Indgangen er nemlig tvedelt - én dør i almindelig voksenhøjde og én dør i børnenes højde.

Døren fører ind til Motorikinstitutionen Snurretoppen i Stavtrup. Og de rosende ord kommer fra forældrene Christina Tofthøj Jensen og Palle Frank Mogensen, der bor i byen og har (haft) tre døtre i institutionen.

Deres fireårige Vega går altid - uden undtagelse - gennem den lille dør.

- Jeg har også set børn stå og vente pænt i kø, til det bliver deres tur til at åbne døren og selv gå ind, fortæller Christina Tofthøj Jensen.

- Det viser bare, hvordan man kan tage udgangspunkt i børnenes behov med et ret simpelt tiltag.

Motorikken som grundbyggesten

Døren blev lavet således for at gøre aflevering af vuggestue- og børnehavebørnene nemmere, sjovere og mere tryg for både børn og forældre. Men også for at styrke motorikken hos de små.

Specielt det sidste er en stor del af fortællingen om Snurretoppen, som går tilbage til 2014. Og faktisk også før dét.

Der manglede i mange år flere institutionstilbud i Stavtrup, og i den anledning skulle en ny startes op. Her blev forskellige ansatte spurgt

- Hvis det skulle blive med mig som leder, så skulle vi have særligt fokus på motorik og bevægelse, siger Dorte Windahl Hansen, pædagogisk leder hos Snurretoppen.

Hun var i forvejen Stavtrup Dagtilbuds motorikvejleder, så ud over at være en del af institutionen Kælkebakken bestod hendes arbejde også i at vejlede andre af områdets institutioner i at have øvelser og andre redskaber til at fremme børnene motorisk.

- I Snurretoppen skulle motorik integreres fast som en grundbyggesten i de fysiske rammer og i pædagogernes måde at tænke om hvert barns trivsel. På højde med anden udvikling, siger hun.

- Børnene skulle kunne få massage. De skulle kunne tage trilleture, vippeture og snurreture.

Især én vigtig sans

I 2014 åbnede tilbuddet i Holme, mens planlægning og byggeri af deres nye hus gik i gang. I 2017 stod de nuværende lokaler klar til brug.

Hvorfor er det så vigtigt, at børnene kan bevæge sig på skøre måder, som når de triller, vipper og snurrer?

- Når baby ligger i mors mave, så skvulper den rundt på alle måder, og den slags bevægelser er gode for vores labyrintsans (også kaldet vestibulærsans og balancesans, red.), forklarer Dorte Windahl Hansen.

Barnets tre primær-sanser

1 Den vestibulære sans:

 • Kaldes også labyrintsansen eller balancesansen.
 • Den vestibulære sans registrerer bevægelser og påvirkning af tyngdekraften via receptorer, som er beliggende i det indre øre. Børn, som har vanskeligheder i forhold til den vestibulære sans, har problemer med balancen, svært ved at koordinere bevægelser og svært ved at orientere sig i rummet.
 • Den vestibulære sans menes at have en integrerende rolle, dvs. at den fungerer som et samlende system, idet den former et barns grundlæggende forhold til tyngdekraften og den fysiske verden.

 • Det er ud fra denne information, at de andre typer sansning bearbejdes og får nervesystemet til at fungere effektivt.

2 Den taktile sans:

 • Kaldes også følesansen.
 • Den taktile sans er vigtig for kropsbevidstheden. Sansecellerne er placeret under huden i slimhinder samt indvolde. Receptorerne registrerer tryk, kulde, varme, smerte og struktur.
 • Børn, som har vanskeligheder på det taktile område, kan have udfordringer med tøj, der strammer, eller tøj af bestemt materiale, at blive vasket, badet, rede hår og klippe negle, ligesom det kan være udfordrende at lege med sand og mad med fingrene.
 • Spiseproblemer kan skyldes taktile vanskeligheder. Desuden kan børn med taktile vanskeligheder også have svært ved uventede bevægelser.

3 Den proprioceptive sans:

 • Kaldes også muskel- og ledsansen.
 • Den proprioceptive sans registrerer kroppens evne til at opfatte bevægelser, muskelkraft, kropsstilling og kroppens placering i rummet ved hjælp af receptorer beliggende i muskler, sener og led.
 • Børn med nedsat proprioceptiv sans kan have udfordringer med planlægning af bevægelser, nedsat kropsopfattelse og kropsbevidsthed samt nedsat rum- og retningsfornemmelse.

De fire resterende sanser:

 • Den auditive sans (høresansen)
 • Den visuelle sans (synssansen)
 • Den olfaktoriske sans (lugtesansen)
 • Den gustatoriske sans (smagssansen)
Kilde: Rigshospitalet

Og det er vigtigt at stimulere de forskellige sanser, også når børnene er i institution.

- Hvis børnene ikke allerede på et tidligt tidspunkt får stimuleret deres sanser, så kan det forstyrre deres udvikling, siger den pædagogiske leder.

- Desuden vokser børn jo hele tiden, og derfor ændrer deres tyngdepunkt sig. Det skal de hele tiden vænne sig til, og det gøres gennem legende bevægelser.

En fundamental del af Snurretoppen er den røde gang her. Børnene kan klatre op og kigge ud af små vinduer til forældrene. Gangen lever dog ikke til fulde, da pallen i midten er sat op som corona-værnemiddel, men på sigt skal den også ned, så der igen er helt fri passage. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

I Snurretoppen har de derfor tænkt motorikken ind i indretningen ved små kroge, bænke og trapper, som børnene kan kravle rundt på. De kan også gå nemt ind i institutionens motoriksal med alverdens redskaber til leg og bevægelse.

Gynger i alle rum

Huset gemmer også på to forskellige ender. En "gi' gas-ende" med motoriksalen og rum, hvor døren kan lukkes. Og en "rolig-ende", hvor vuggestuen og den traditionelle institutionsstue hører til.

Opdelingen er ikke kun vigtig for at holde styr på de forskellige aldre i den integrerede institution. Dorte Windahl Hansen nævner det også som en vigtig del af motorikken, som hun ofte oplever, man overser.

Naturlige billeder på rumdelere bruger Snurretoppens pædagoger til at skabe forskellige rum til børnene. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

- Motorik er for mig også at kunne mærke efter, hvad man har brug for. Det er ikke kun at hoppe højt og køre på cykel, men det er også, at barnet kan mærke og sanse sig selv: "Hvad har jeg selv brug for?", forklarer hun.

- Der er kroge til gynger i samtlige rum. Pædagogerne arbejder både med, at de vilde børn skal lære rolige bevægelser, og at de rolige skal lære vilde bevægelser. Så lærer de ikke bare, at de godt kan, men også hvad de har brug for.

Vent, sagde du, at I har gynger i samtlige rum?

- Ja. Også hos mig inde på kontoret. Det var en del af konceptet med, at vi skal tænke bevægelse ind i alle rum, og så kan et barn sagtens sidde inde hos mig og komme helt ned i gear, svarer Dorte Windahl Hansen.

Forældrene er også vigtige

I dag har Snurretoppen 70 børn indskrevet, og hver gang et nyt barn starter, laver pædagogerne en motorikprofil på den lille ny.

- Her er forældresamarbejdet meget vigtigt, siger den pædagogiske leder og uddyber:

- Vi arbejder selvfølgelig med bevægelser og lege, som fremmer det motoriske, men der kan også gøres meget godt derhjemme, hvad forældrene er gode til at tage til sig, når vi tager dialogen omkring barnets profil.

Som man kunne høre på parret Christina og Palle i begyndelsen, er de ret glade for denne ordning og alle faciliteterne.

- Sig mig, kan du godt finde ud af at kravle på den dér? spurgte Viby-StavtrupLIV fireårige Vega. - Ja da, sagde hun bare og gik i gang på den lave klatrevæg - en af institutionens specielle motorikvægge. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

De er heller ikke de eneste. Generelt får Snurretoppen mange fine ord med på vejen fra de forældre, hvis børn tumler rundt i institutionen til dagligt.

- Altså, jeg har også mødt forældre, der synes, at Snurretoppen er alt for åben til deres barn. Det er helt fair, for alle børn er forskellige, afslører Dorte Windahl Hansen gerne.

Skal hele tiden stimuleres

Skulle hun give et råd videre til andre institutionskolleger, er det netop dét. At se det enkelte barn og det bredde børnefællesskab.

- Det er vigtigt, at vi har en fleksibel indretning, som kan ændre sig og tilpasses børnene. Man må i hvert fald aldrig overse, hvis en understimuleret sans giver et barn problemer, mener hun.

- Det kræver omsorg og årvågenhed på samme måde, som når et barn skal trøstes, og det kræver vedholdenhed med øvelser og lege. Det tager bare tid at blive stor, og nogle børn kan have svært ved at ase, mase og sanse sig gennem verden. Så skal vi hjælpe dem med det.

Den rolige og sansende del af institutionen er fanget meget godt i rummet "Rytmen". Der findes også andre rum såsom "Vejrmøllen", og den ene børnehavegruppe går under navnet "Flikflakkerne". Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Hvad synes du, at Snurretoppen mangler, som du gerne vil have i fremtiden?

- Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, at alt kører, som det skal, fortæller institutionslederen og tænker lige et par sekunder.

- Vi har snakket om, at vi godt gad have et sanse-massage-rum, som udelukkende er dedikeret til ro. Men vi kan ikke bygge mere ud, og vi udnytter samtlige kvadratmeter.

Krop- og bevægelsesvejledere i institutionerne

Ifølge Aarhus Kommune uddanner man hvert år pædagogisk personale til at have mere fokus på krop og bevægelse, altså børnenes motorik

I alt er 230 krop- og bevægelsesassistener, og der er 260 vejledere i kommunen

Derfor har de fleste daginstitutioner og dagplejer et eller andet fokus på motorik, og der gøres en særlig indsats i at opspore og arbejde med børn med motoriske udfordringer

Uddannelsesforløbet er på fem dages undervisning og to hjemmeopgaver

Man kan også tage en udvidet motorikvejlederuddannelse. Den forløber over et år og kan blandt andet tages ved Vends Motorik- og Naturskole ved Middelfart. Det er også denne uddannelse, som Dorte Windahl Hansen hos Snurretoppen har

Til gengæld kan rummenes funktioner skifte, alt efter hvordan sammensætningen af børn er.

- Hvis vi har tilpas nok med børn i en af grupperne, som har brug for ro, laver vi bare et sådant rum, slår Dorte Windahl Hansen fast.

- Det har hele tiden været meningen, at rummene skulle være foranderlige, og det så vi også under corona, hvor vi måtte dele mere op. Ligesom dengang handler det om prioritering og selvfølgelig børnenes bedste.

Vil du se lidt mere til Snurretoppens faciliteter, har vi taget flere billeder herunder:

I stedet for et bibliotek har Snurretoppen deres "Legetek". Altså et rum, hvor børn og pædagoger kan finde alt motoriklegetøjet på dets faste pladser. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Institutionen er fyldt med træ-akustikplader med små huller. De skal gøre Snurretoppen mere rolig, selv her hvor Christina Tofthøj Jensen afleverer Vega. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Det nævnte motorikrum med faldsikkert gulv og alverdens redskaber. Der er en god grund til, at det hedder "Vejrmøllen", som der står på væggen. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
I Snurretoppens garderobe tager alle børnene del i institutionens trækrone. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
En af indgangene har også en trappe, hvor børnene kan tage fodtøj af. Igen - det handler om, at hver en detalje ved afleveringen skal være sjov. Alt skal være en god oplevelse. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Bamsen, som møder børnene ud foran Snurretoppen. Huset stod endeligt klar i 2017. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Ooooog tilbage til døren, som startede denne historie. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Det skal du også vide: Mordsag kører nu i retten, ny ølfestdag i Viby og lokale bolignyheder

Dit korte nyhedsoverblik:

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Mads Arberg-mordsag kører nu i retten - igen

MIndelys opstillet det sted, hvor 18-årige Mads Arberg blev stukket ned. Foto: Henrik Lund

31. oktober 2021 blev 18-årige handelsskoleelev Mads Arberg udsat for røveri og knivstikkeri på stisystemet ved Ormslevvej, hvilket fik fatale konsekvenser.

Fem personer har været anholdt af Østjyllands Politi, hvoraf to allerede har fået deres domme. De tre sidste kom tirsdag 21. marts for byretten i Aarhus, hvor man forventer, at sagen er færdig i april.

Du kan læse mere om sagens detaljer her.

Stavtrup IF Fodbold i fare for at lukke

Peter Kaarup er afgående formand i Stavtrup IF Fodbold og håber inderligt, at en ny tager over. Ellers kan klubben blive nødt til at lukke. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

For nyligt skrev Viby-StavtrupLIV om fodboldformand Peter Kaarup, som takker af efter 9 år i spidsen for Stavtrup IF Fodbold.

Til generalforsamlingen i slut-februar blev der ikke fundet en ny formand, og derfor står fodboldklubben i Stavtrup muligvis over for en lukning.

I hvert fald hvis den næste formand i rækken ikke melder sig på den ekstraordinære generalforsamling 28. marts kl. 20 i klubhuset på Søholmvej.

- Findes der ikke en ny formand, betyder det en reel nedlukning af klubben, og den nuværende bestyrelse trækker sig, og alle hold trækkes fra DBU, skriver Peter Kaarup på fodboldklubbens facebookside.

- Al fodboldtræning suspenderes, indtil der eventuelt findes en ny løsning for at drive klubben videre i en selvstændig form.

Hverken han eller bestyrelsen håber på dette, specielt fordi det vil være "frygteligt" for den store ungdomsafdeling, de har fået opbygget.

- Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede eller en af de øvrige i den konstituerede bestyrelse bestående af Arne Vesterdal, Mikael Grubert, Mathias Lynge, Pelle Højberg og Michael Nygaard, skriver Peter Kaarup og tilføjer også sit telefonnummer: +45 2022 9522.

Tidligere kvindelandsholdsstjerne gæster lokal fodboldtræning

Katrine S. Pedersen tager turen til Stavtrup for at træne byens pigefodboldspillere ved en enkelt træning. Foto: Ole Nielsen

Stavtrup IF Fodbold har også en nyhed af de lidt mere positive.

Torsdag 30. marts kl. 16.30-18 vil Katrine S. Pedersen træne alle klubbens pigehold. Og hun er ikke bare AGF's nuværende kvindetræner og tidligere landsholdsstjerne.

Hun har med sine 210 landskampe på cv'et spillet allerflest landskampe af alle danskere - også herrerekorden, som ejes af målmanden Peter Schmeichel.

Samtidig har hun vundet EM-bronze i 2013 og mesterskaber i England, Sverige, Norge og herhjemme. Hun har den højeste træneruddannelse i Danmark og har tidligere været assistenttræner på kvindelandsholdet.

Det er ikke første gang, at Stavtrup IF Fodbold får besøg af stærke fodboldprofiler. Tidligere på måneden, tirsdag 7. marts, havde klubbens drengeungdomsspillere besøg af 10 af AGF's superligaspillere.

Lokalt, grønt initiativ får økonomisk indsprøjtning

Den røde markør viser, hvor Myrhuset M2 hører til. Lige ved den gamle børnehave kaldet Myrholm. Foto: Google Maps

Tre gange om året tildeler Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune lokale og grønne initiativer støttekroner gennem KlimaPuF-puljen.

75.000 kroner i alt, som skal være med til at skubbe århusianerne i en grønnere retning.

Ud af 17 ansøgere har 11 projekter fået tildelt støtte, og i blandt de heldige finder man Myrhuset M2, som får 2.500 kroner til deres havehold.

- Haveholdene dyrker fællesskabet i og omkring arbejdet med haven. Her undervises i afgrødernes klimaaftryk og råvarerne høstes og bruges i fællesspisninger, står der i Aarhus Kommunes pressemeddelelse om emnet.

Haveholdet i Myrhuset på Myrholmsvej 2 er et todelt tilbud. De har en FO-underviser, der har et "hensyntagende havehold". Det består af kvinder med anden etnisk baggrund, som har behov for, at der tages særlige hensyn med blandt andet tempoet. Dette hold undervises hver fredag kl. 11-15.

Derudover har Myrhuset et havehold, som består af 6-12 personer alt efter årstid. De bruger haven som et samlingspunkt og fristed. Denne gruppe indeholder primært lokale beboere i Alboas afdelinger i Viby, og ud over fredage mødes de efter aftale flere gang ugentligt alt efter årstiden.

- I haven har vi 15 højbede og cirka 75 kvadratmeter friland. Hvad der plantes, sker i fælles samarbejde grupperne imellem, siger Peter Holm fra Alboa, som står for den boligsociale indsats Myrhuset M2.

Hvad skal pengene så bruges til?

- I år har vi søgt midler til blandt andet at dække udgifter til ny øko-muld, planter af hjemmehørende, danske arter samt nye haveredskaber, fortæller han.

Næste ansøgningsfrist for at komme i betragtning til KlimaPuF's næste uddeling af 75.000 kroner er 31. maj kl. 12. Du kan som privat eller som forening ansøge via linket her.

Tilløb til ny ølfestival i Viby?

Niels Buchwald er brygmester hos Aarhus Bryghus. Arkivfoto: Jens Thaysen

Lørdag 15. april laver Aarhus Bryghus for første gang et større ølarrangement med mikrobryggerier fra flere steder i Danmark, og måske bliver det tilløbsstykket til en helt ny ølfestival i Viby.

Aarhus Bryghus kalder én-dags-begivenheden for "Øl & Hygge", og den forløber fra kl. 11-17.

Det kommer til at fungere sådan, at man betaler entré på 50 kroner, får så et smageglas med i døren, og så vil de forskellige bryggerier have hver deres stand. En smagsprøve koster så 10 kroner per styk.

Indtil videre har arrangementet følgende bryghuse på listen: Skanderborg Bryghus, Amager Bryghus, Ebeltoft Gaardbryggeri, Gamma Brewing, Bad Seed Brewing, Hazy Bear Brewing, Beard Brew, Randers Bryghus, Wintercoat, Syndikatet og naturligvis Aarhus Bryghus.

Men der kan komme flere - helt op til 15.

Derudover bliver der mulighed for at smage på gourmetkaffe, spiritus, chokolade og hotdogs.

Nedrivningen på Bjørnholms Allé er nu i gang

Taget på bygningen på den gamle gasværksgrund er allerede pillet af. Foto: Niels Sørensen

Politikerne i Aarhus Byråd mente det, da de i november sagde, at de hærgede bygninger på Bjørnholms Allé skulle ryddes.

Som man kan se på billedet, er nedrivningen på den tidligere gasværksgrund begyndt, og mere følger i de kommende uger.

Det sker indtil videre kun på kommunens egen grund, da ejeren af nabogrunden, hvor der også er hærgede bygninger, kun har fået påbudt at spærre af for uvedkommende.

Bolighandler i Viby og Stavtrup det seneste stykke tid

Uraniavej 4 i Viby er lige blevet solgt for 4,45 millioner kroner. Foto: Google Street View

Og så til en nyhed hos Viby-StavtrupLIV.

Vi er begyndt at kunne bringe artikler om boligsalg i Viby og Stavtrup samt de offentlige informationer, der medfølger.

Dem vil du som abonnent få indsigt i efterhånden, og vi regner med at bringe dem i slutningen af hver måned. Vi håber, at du synes, det er godt public service om dit område.

9. marts: Uraniavej 4 solgt for 4.450.000 kroner - læs detaljerne her.

14. marts: Højvangsvej 59 solgt for 2.850.000 kroner - læs detaljerne her.

16. marts: Grøfthøjparken 159 solgt for 630.000 kroner - læs detaljerne her.

20. marts: Christian X's Vej 10 solgt for 1.095.000 kroner - læs detaljerne her.

20. marts: Højvangsvej 16 solgt for 3.600.000 kroner - læs detaljerne her.

20. marts: Engtoften 8C solgt for 2.425.000 kroner - læs detaljerne her.

21. marts: Engtoften 8A solgt for 2.240.000 kroner - læs detaljerne her.

21. marts: Grøndalsvej 44 solgt for 26.860 kroner - læs detaljerne her.

22. marts: Bispevej 31 solgt for 5.450.000 kroner - læs detaljerne her.

24. marts: Kaj Munks Vej 66 solgt for 1.075.000 kroner - læs detaljerne her.