Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Viby-StavtrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Viby Torv er et af de knudepunkter, som kan komme til at ændre sig radikalt, hvis BRT-busserne bliver til virkelighed. Lige nu er de almindelige busser fanget lige så meget i køer, som bilerne er det. Arkivfoto: Axel Schütt

Dyt, båt! Lad busserne komme frem!

Okay, overskriften her lyder lidt, som om jeg skal til at brokke mig over trafikale forhold.

Men tværtimod! Og så alligevel lidt.

Jeg er stor tilhænger af offentlig transport. Hver eneste gang det bliver nemmere for mig at komme omkring uden at skulle tænde op i familievognens motor, klapper jeg i mine små kørehandsker.

Man kan mene om de forskellige løsninger, som man vil. Men hvis offentlig transport skal være sådan rigtigt attraktivt at bruge, skal busser ikke mingle sig for meget med biltrafikken.

For slet ikke at tale om bilkøer.

Derfor bliver BRT-busserne, de såkaldte lynbusser, et projekt, som du og hele Aarhus burde finde spændende at følge med i.

Det kommer til at gå ganske stærkt - selv i myldretiden - hvis du skal fra Viby til AUH.

På andre punkter bliver de også vigtige at holde øje med. Viby er nemlig et af de områder, hvor BRT-busserne kommer til at påvirke vejnettet og knudepunkter mest.

Hvis busserne skal sættes i verden, kræver det nemlig, at andre køretøjer og veje må vige. Der er både vejlukninger, bussluser, endestationer og nye cykelstier lagt i kakkelovnen.

Det kan du læse mere om her i nyhedsbrevet, hvor der også er nyt om slikbutikken Lollyshop og Vibys dyreste huse til salg lige nu.

God læselyst!

Billede af Mikkel Hamann Johnsen
Billede af skribentens underskrift Mikkel Hamann Johnsen Journalist
Det her er godt nok en illustration af, hvordan de hurtige BRT-busser og deres busbaner vil komme til at se ud i Aalborg, men måske kan det også se sådan ud i Viby. Visualisering: Plusbus/Aalborg Kommune

Hvad sker der med de lynhurtige busser til Viby? Her er, hvad vi ved - og hvilke veje det vil påvirke

BRT-busserne skal højne den offentlige transports fremgang via Aarhus' ydre ringvej, men det betyder også flere ændringer i Viby, hvis projektet bliver realiseret

Teknik og Miljø anbefaler blandt andet en lukning for gennemkørsel på Holme Ringvej, og at busserne skal via Sønderhøj.

De anbefaler også, at der alligevel ikke skal være stor bus-endestation ved Viby Torv, som det ellers står i byens helhedsplan, og at der skal være stoppesteder ikke så langt fra Eskelunden.

De klart fleste overvejelser, som Aarhus Kommune har lige nu om fremtidens lynbus-projekt, handler om vejlukninger, udvidelser, endestationer og stoppesteder i Viby og omegn.

Måske har du hørt om, at der er planer om såkaldte BRT-busser i Aarhus Kommune - og at de skal køre via den ydre ringvej og blandt andet komme forbi Viby Torv.

Intet er endeligt besluttet endnu, og selv om der er afsat 292 millioner kroner til projektet fra 2024-2033, er der langt op til den endelige vurderede pris på mindst 1,215 milliarder kroner.

Men alligevel rykker de lynhurtige busser nærmere og nærmere. Senest mandag 17. april. Her skulle Magistraten i kommunen tage stilling til flere vigtige dele af projektet: Hvilke veje og alternative veje, der kan benyttes.

Viby-StavtrupLIV har samlet overblikket herunder, så du kan se, hvad planerne betyder for vejnettet i Viby.

Projektet kort fortalt

Hele ruten: Rød rute er selve hovedruten, hvor busserne skal have deres egen bane. Grøn rute skal de køre med den almindelige trafik, og blå rute er en endnu ikke fastlagt rute - endnu. Kort: Aarhus Kommune

BRT står for "Bus Rapid Transit" og dækker over lynbusser, der har deres egne baner og skal gøre det nemmere - og hurtigere - for århusianerne at tage offentlig transport.

I dag sker det nemlig, at bybusserne netop ikke kommer særligt hurtig frem grundet bilkøer på ringvejene.

BRT-planerne har i længere tid været på dagsordenen, og den planlagte rute skal gå fra Vejlby-Risskov, forbi Aarhus Universitetshospital, ned til den ydre ringvej, helt ned til Viby Torv og videre af Ringvej Syd.

Hvis projektet bliver til noget, vil der uanset hvad gå mange år, før de starter graveriet. Og mange flere år, før du kan hoppe ombord på de lynhurtige busser.

Nu skal det videre projekt så for Aarhus Byråd inden længe, men får de den rette financiering fra staten, og går alt ellers efter planen, kan man køre i busserne i 2030.

Men... nu til de mere Viby-relaterede detaljer:

Vejlukninger og bussluse(r) nær Viby Torv

Rød rute er her den oplagte rute, blå rute er forslag til andre ruter. Den gule firkant bliver placeringen for busslusen. Kort: Aarhus Kommune

Når BRT-busserne ankommer til Viby Torv, skal de på en eller anden måde videre til Ringvej Syd uden at skulle for meget hen ad Skanderborgvej, der ikke er dimensioneret til busbaner.

Her arbejder Aarhus Kommune med to løsning:

 1. Enten skal hurtigbusserne kort tid ind på Skanderborgvej for at dreje ind via Holme Ringvej.
 2. Eller også skal bussen lige over i krydset ved Viby Torv ad Kirkevej og ind ad Fredensvej for så at komme til Holme Ringvej.

I begge tilfælde vil Holme Ringvej blive lukket for gennemkørsel med en bussluse under Enghavevej-viadukten.

- Ved at lukke Holme Ringvej for gennemkørende trafik vurderes det, at trafikken vil køre enten via Skanderborgvej (O2) eller Christian X’s Vej, skriver Teknik og Miljø i deres oplæg til byrådet.

I scenarie to skal der også være en bussluse på Fredensvej, hvor der lige nu allerede er lukket for gennemkørsel.

Teknik og Miljø anbefaler den røde rute, altså via Holme Ringvej, så BRT-busserne får mindre sving end via Fredensvej, og samtidig vil det aflaste trafikken ved Viby Torv en anelse.

Fredensvej er endda også en skole- og villavej, hvilket kommunen også vægter at holde bustrafik væk fra.

Til gengæld giver den anbefalede løsning en mindre omvejskørsel for dem, der normalt bruger Holme Ringvej som færdselsåre, og for de beboere, som ikke længere kan tilgå deres hjem i nærheden af Holme Ringvej sydfra.

Teknik og Miljø anbefaler samtidig, at der skal være cykelsti på hele Holme Ringvej indtil busslusen, hvilket der ikke er nu.

Via Sønderhøj eller Søndervangs Allé?

BRT-busser ved Viby Torv og Sønderhøj - planlagte ruter. Kort: Aarhus Kommune

Når de lynhurtige busser så kommer via Holme Ringvej, skal de ledes videre mod Ringvej Syd. Her har Teknik og Miljø også kigget på to forskellige rutemuligheder.

 1. Enten skal de køre via Sønderhøj.
 2. Eller også skal de køre via Søndervangs Allé.

I første scenarie har det de fordele, at stoppesteder kan lægges langs erhvervs- og uddannelsessteder samt Viby Station, hvor man kan stige på letbane og regionaltog. Det går også forbi Mega Syd, og Sønderhøj er i forvejen lukket for gennemgående trafik.

Ulemperne ved første scenarie er, at det er betegnet som en privat fællesvej, og der skal derfor laves aftaler med grundejere eller opgraderes til offentlig vej, ligesom der er mere trafik på Sønderhøj end Søndervangs Allé.

Ved andet scenarie er fordelen, at trafikbelastningen på Søndervangs Allé i dag er lav. Trafikafviklingen ud til Ringvej Syd fungerer godt, og ombygningsbehovet er mindre end ved den anden rute. BRT-busserne vil også få færre og mindre sving.

Ulemperne er så, at stoppestederne vil være længere fra Viby Station og andre oplagte steder. Der er heller ikke cykelstier på Søndervangs Allé - selv om mere cykelsti er på vej.

Teknik og Miljø anbefaler første scenarie. Hovedargumentet er netop, at BRT-busserne så kan kobles til Viby Station.

- Herudover er der mange undervisningsinstitutioner og arbejdspladser i Sønderhøj og butiksområdet ved Sønderhøj/Ringvej Syd (Mega Syd) vil blive betjent, skriver Teknik og Miljøs sagsbehandler på projektet, Helle Hansen.

Endestation ender ikke ved Viby Torv

Dronefoto over Viby Torv, der ikke ser ud til at få sin busstation. Foto: Jens Thaysen

I helhedsplanen for Viby er der skrevet ind, at der ved Viby Torv kan lægges en underjordisk busstation, hvilket netop var med henblik på BRT-busserne.

Men når der skal lægges en endestation til selve hovedruten (den førnævnte røde BRT-rute), arbejder Teknik og Miljø med tre scenarier - hvoraf ingen er med Viby Torv in mente:

 1. Endestation ved Viby Station: Fordi det så kunne være et endnu større mobilitetsknudepunkt.
 2. Endestation ved Rosenhøj og Viby Gymnasium: Fordi gymnasiet og Rosenhøj så kunne få et stoppested tæt på. Dog skal BRT-busserne så afvige lidt fra ruten.
 3. Endestation ved Axel Gruhns Vej: Fordi det giver en mere naturlig vej tilbage til Ringvej Syd og videre mod Skåde.

Teknik og Miljø anbefaler Axel Gruhns Vej, så endestationen kommer slet ikke til at ligge i 8260, men i Højbjerg.

Argumentet er, at det netop bliver mere naturligt, og at det ikke ligger mere end fem-seks minutter fra Viby Station alligevel.

Nyt stoppested nær Eskelunden

Åby Vest og Eskelunden skal også have nogle nye busstoppesteder, når BRT-busserne kommer. Stoppestedet ved Søren Frichs Vej findes også i dag, men spørgsmålet er, om det ved Åby Vest skal rykkes (i dag ligger det lidt mere nord, end den nederst gule prik på kortet). Kort: Aarhus Kommune

Vi kommer lidt uden for 8260 nu her, men det er formentlig stadig relevant for Viby-borgere.

I forbindelse med BRT-rutelægningen skal der anlægges nye stoppesteder langs Viby Ringvej. Søren Frichs Vej beholder sit, som man kan se på kortet, men den nederste gule prik er stadig til diskussion:

 1. Enten kan det nye stoppested placeres lige nord for Aarhus Å (som på kortet).
 2. Eller også kan det placeres nord for Åhavevej tæt ved Eskelunden, mens også tæt ved rampe-anlægget til Åhavevej.

Eskelunden mangler offentlige transportmuligheder, hvilket man har set i forbindelse med Northside og andre musikarrangementer på kommunens nye festivalplads.

Teknik og Miljø anbefaler, at stoppestedet skal være nord for Aarhus Å, fordi man så ikke skal gribe ind i rampekrydset ved Åhavevej.

- Stoppestedet vil være tæt på Brabrandstien, hvor det er muligt at krydse Viby Ringvej, skriver Helle Hansen til vurderingen.

På den måde kommer stoppestedet tættere på Eskelunden, end nogen stoppesteder er lige nu, men ikke helt tæt på.

Vil du vide mere om projektet?

Til slut kan det nævnes, at du kan læse mere om hele BRT-projektet via linket her, inden det kommer på dagsordenen hos Aarhus Byråd.

Der er for eksempel også flere løsninger til, hvordan ruten skal ende i Skåde, og hvordan den skal ende ude i det nordlige Aarhus.

Måske har det interesse.

Lollyshop er født på Skanderborgvej over for Viby Bibliotek, og første åbningsdag bliver store bededag. Usama Amche er manden med visionerne bag den. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Nu er åbningsdatoen fastlagt: Usama åbner ny slikbutik i Viby, som skal have skiftende sortiment og mere end 250 varianter

Viby får sin helt egen specialiserede slikbutik i form af Lollyshop.

Bag den står Usama Amche, der får hjælp af sin bror til at drive stedet. Han kender Viby ganske godt fra sit job som vicevært i byen, og den attraktive placering blev hans chance for at prøve drømmen af som slikbutik-ejer.

Over 250 varianter skal der være, og det skal helst ikke være noget, som alle slikbutikker har.

Første åbningsdag bliver 5. maj, og Usama Amche glæder sig til at bidrage til vibygensernes filmfredage og festlige lørdage.

Noget af inspirationen til hylderne i slikbutikken får Usama Amche gennem sin datter. En datter, som han også håber, får sig en fremtid i butikken.

Måske kan du huske, at Viby-StavtrupLIV i februar skrev om, at en ny slikbutik var på vej i Viby på Skanderborgvej.

Hvad skete der egentlig med den?

Jo, nu er de sidste ting faldet på plads, og derfor kan den 29-årige indehaver Usama Amche løfte slørret for en åbningsdato og hans planer for butikken.

- Vi åbner fredag 5. maj på Store Bededag, slår han fast og kigger rundt i sine nye lokaler.

- Slik er bare en almindelig del af en god weekend - især livet med børn. Derfor har jeg gået med tanken om at starte en slikbutik i længere tid. Fem år, tror jeg, og nu sker det så endelig.

Beliggenhed, beliggenhed, be' om slikket med

Butikken kommer til at hedde Lollyshop. Et væld af navne har været oppe at vende, heriblandt Slikklinikken, fordi det bliver i Viby Fodkliniks tidligere lokaler.

Placeringen var den største grund til, at Usama Amche tog skridtet mod at blive slikbutik-ejer.

- Det er en virkelig god placering i Viby. Der er en masse gratis p-pladser tæt ved. Mange folk, der bor i lejligheder her. Og så er det ikke langt fra Viby Centret, siger han glad.

- Jeg synes også, at Aarhus Syd mangler en specialiseret slikbutik.

29-årige Usama Amche kommer ikke fra Viby, men har boet her i mange år. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Han kender området ret godt. Han har boet i Grøfthøjparken og nu nær Viby Torv i mange år.

Har du set ham i området før, kan det også være, fordi slikbutik-ejeren er udlært ejendomsfunktionær, altså vicevært i daglig tale, hos Alboas Viby-afdelinger. Han arbejder der faktisk stadig.

- Jeg kommer nok ikke til at lægge det helt på hylden. Jeg er glad for alsidige arbejde, som jeg laver, men slikbutikken bliver helt sikkert den største prioritet.

Vil udvide åbningstider efterhånden

Hvis du handler dine fredagsgodter i  nærmeste fremtid, kommer du til at møde Usama og hans bror, Samer Amche, bag disken. Men i løbet af 2023 skal Lollyshop også have ungarbejdere, håber de to brødre.

Usama Amche glæder sig til at kunne tage papiret ned for frontvinduet, så folk kan se ind til ham, hans bror og alle varerne. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Det første stykke tid kommer åbningstiden til at ligge fra kl. 11-20 alle ugens dage. Planen er, at lukketiden skal helt op på kl. 22.

- Jeg skal først bevise over for beboerne i ejendommen, at slikbutikken ikke kommer til at skabe unødig larm. Det er jeg fast besluttet på, for det kan ofte være efter kl. 20, at man lige finder ud af, at aftenen godt lige kunne bruge lidt slik, og så skal muligheden være åben, fortæller Usama Amche.

- Derfor kommer der ikke til at være høj musik i butikken. Måske lidt radiomusik, men folk kritiserer tit slikbutikker for at have så høj musik, at man nærmest ikke kan tale sammen. Dét kommer ikke til at ske her.

Hvilket blot er én af tingene, hvor han prøver at få butikken til at skille sig ud i mængden.

- Der skal være alt til en god fredag aften. Slushice, sodavand, popkorn, nachos, chips. Skal man have privatfest, vil vi også rigtigt gerne levere søde sager til. Det er bare at ringe og aftale det.

Verdens stærkeste stykke slik

Lollyshop kommer også til at have, hvad ejeren kalder for en "Tiktok-hylde".

- Min datter ser tit alt muligt sjovt slik på Tiktok og viser os det. Det kommer fra USA eller Japan, og der er nogle sjove varianter i blandt, som vi også vil have på hylden, afslører han.

- Det kan blandt andet være verdens stærkeste stykke slik. I alt kommer vi til at have +250 varianter.

Usama ville ønske, at han kunne vise de farverige godter frem. Men de ankommer først de næste to uger op til åbningen. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Usama Amche går meget op i, at det godt må være en ny oplevelse at komme ned i butikken.

- Slushice-smagene kommer til at variere. Der skal skiftes lidt ud ind imellem, og hvis jeg ser, at der er noget, som folk ikke er begejstrede for, bliver det også skiftet ud, fortæller han.

- Man skal ikke komme ind til det samme hver gang.

For døtrenes fremtid - og folks fredage

Han og broderen håber meget på at gøre folk glade med Lollyshop. Det er lysten og relationen til menneskene, der kommer ind i butikken, som driver værket.

Ud til karréens gårdhave er der kommet reklamer til Lollyshop op, så den kan ses fra begge sider af bygningen. Foto: Mikkel Hamann Johnsen

Alligevel ser han også, at butikken er en fremtidig investering til sine børn.

- Jeg håber jo, at mine døtre (han har to piger og venter en tredje, red.) vil arbejde her i deres fritid, når de bliver teenagere. Det skal være med til at give dem en masse læring og ansvar, men også jobsikkerhed, fortæller Usama Amche, der selv oplevede trælse job-episoder, da han var ungarbejder.

- Måske vil de tage over på slikbutikken, jo ældre de bliver. Så er det pludseligt mig, der skal hjælpe dem med nogle timer i ny og næ. Hvem ved.

Det er selvfølgelig, hvis butikken kommer til at klare sig godt de næste år. Nu skal de i gang, og først skal åbningen bare lige spille godt.

- Folk kan godt regne med, at der kommer et åbningstilbud. Vi kommer også til at opdatere med, hvad der skal ske det første stykke tid, på vores facebookside, afslører han.

På godt ejendomsmæglersprog ligger butikken kun et stenkast fra Viby Torv. Foto: Mikkel Hamann Johnsen
Fem af de dyreste huse til salg i Viby lige nu. Kollagefotos: Google Street View

Her er de 11 dyreste villaer til salg i Viby: Flere har lige nu en pris på over 10 millioner

Generelt har boliger i Viby en længere liggetid i disse måneder i forhold til de 85 dage, som er gennemsnittet for, hvor længe der går, før en villa bliver solgt i området ifølge Boliga.

Ikke overraskende ligger de fleste dyreste villaer i Fredensvang, Kongsvang og Rosenvænget. Faktisk ligger hele 11 ud af 12 i disse områder.

Men en enkelt bolig - Viaduktvej 9 - ligger uden for områderne og har en ret stor grund. Til gengæld ligger den lige mellem to jernbanespor.

Dyreste tre boliger er Lindevej 2, Carl Jensens Vej 33 og Helgesgade 16, som alle ligger på 11 millioner kroner i pris eller derover.

Ligesom på landsplan tager det gennemsnitligt længere tid i disse måneder at få solgt sit hus i Viby, end det ellers har gjort førhen.

Efterhånden er det nogle måneder siden, at Viby-StavtrupLIV gennemgik de 15 dyreste hussalg for 2022. Der var endda også tale om det dyreste hussalg i vores postnummer nogensinde.

Men hvilke villaer er så lige nu de dyreste på markedet?

Lige nu finder du fem villaer på mere en 10 millioner kroner i pris, og nok ikke overraskende ligger alle de i Kongsvang, Fredensvang og Rosenvænget.

Det gør langt de fleste på listen. Men et enkelt hus ligger helt på den anden side af Ringvej Syd og skævvrider kortet her en del:

Dyreste boliger i Viby J, april 2023.

Siden vi denne gang kigger på salgsemner, giver det mening at kigge på liggetid. Ifølge Boligas statistikker ligger et bus til salg i 87 dage i gennemsnit, hvis det ligger i 8260 Viby J.

Langt de fleste på listen her har været til salg i mere end dette.

(11) Lindevej 29

Lindevej 29 blev for nyligt solgt, men skal nu sælges igen. Foto: Google Streetview

Pris: 6.800.000 kroner

Vi bevæger os allerførst til det "billigste" hus på listen her - og måske har du set det før.

Det blev ifølge Boligsiden solgt oktober sidste år til 6,8 millioner kroner, hvorfor det figurerede på Viby-StavtrupLIVs liste over dyreste villaer i 2022. Men nu er det så udbudt til samme pris igen.

Derfor har murstensvillaens informationer heller ikke ændret sig meget. Bygget i 1957 med 135 boligkvadratmeter, og det giver en pris per kvadratmeter på 50.370 kroner.

Fire værelser indeholder det i alt, og grunden har 671 kvadratmeter under sig i alt. Den offentlige vurdering

Huset har været til salg i over 100 liggetidsdage, altså lidt over tre måneder.

(10) Brorsonsvej 12

- Der er på vejen et godt sammenhold mellem beboerne, med årlig vejfest, fastelavn for børnene mv., lyder det blandt andet i boligannoncen om Brorsonsvej 12. Foto: Google Street View

Pris: 6.998.000 kroner

På 11. pladsen er huset en anelse ældre med 1925 som byggeår. I alt gemmer det på 175 kvadratmeter, altså en kvadratmeterpris på 39.989 kroner.

Af husets areal er 72 af kvadratmeterne kælder. Der findes fem værelser i huset, og dens grund ligger i alt på 985 kvadratmeter.

Villaen har været til salg i over 120 dage. Den er dog taget af markedet et par gange, siden den i juli 2022 blev udbudt til 7,7 millioner kroner.

Eneste salg af boligen fandt sted i 2018, hvor den blev solgt for 3,5 millioner kroner. I 2019 blev det ombygget og renoveret ifølge Boligsiden.

(9) Vilhelm Becks Vej 60

Villaen her har med sin have lige lidt afstand til den trafikerede Vilhelm Becks Vej. Foto: Google Street View

Pris: 6.998.000 kroner

Til samme pris som forrige finder vi Vilhelm Becks Vej 60. Og prisen er ikke det eneste punkt, hvor det minder om Brorsonsvej 12.

Villaen blev eksempelvis bygget i 1924 og indeholder 179 kvadratmeter i alt. Begge tæt på ovenstående, og sidstnævnte giver en nærliggende kvadratmeterpris på 39.095 kroner.

Til gengæld har den en enorm grund på 1.703 kvadratmeter, hvilket måske kan forklare de markant højere ejerudfgifter - næsten 3.500 kr. mere månedligt. Huset har også seks værelser i alt.

Liggetiden for huset bevægede sig i denne uge op på over 200 dage ifølge Boliga.

Først var boligen udbudt til 7,5 millioner kroner, men har i år fået to prisfald til nuværende pris. Boligen blev købt i september 2021 for 7,1 millioner kroner, og før dét var eneste salg i 1995 for 1,5 millioner kroner.

(8) Magnoliavej 11

Huset her ligger lige på hjørnet mellem Magnoliavej og Irisvej. Foto: Google Street View

Pris: 8.400.000 kroner

Den første villa til mere end otte millioner blev opført i 1936 og gemmer på seks værelser.

Størrelsen af boligen lyder på 167 kvadratmeter, hvoraf 82 af dem er kælderkvadratmeter. I alt har villaen en kvadratmeterpris på 50.299 kroner.

Til boligen følger 985 kvadratmeter grund, men på trods af dette har det ligget i næsten 100 dage til salg.

Sidst, boligen blev solgt, var i 2021 i en familiehandel, hvor prisen lød på 4,2 millioner kroner. Før dét var udbudsprisen ad flere omgange 8,9 millioner kroner.

Villaen blev sidst solgt i fri handel - altså ikke familiekøb - i 2015 for 6 millioner kroner, mens den før det i november 1994 blev solgt for lige over 1,3 millioner kroner.

(7) Balagervej 28

Balagervej 28 er den bolig på listen, der har den korteste liggetid - indtil videre. Foto: Google Street View

Pris: 8.500.000 kroner

Fra 1926 og 191 kvadratmeter lyder beskrivelsen af denne murstensvilla på Balagervej, så altså en pris per kvadratmeter på 44.503 kroner.

En mulig køber kan komme til at boltre sig på 1.167 kvadratmeter, på fem værelser og i en kælder på 67 kvadratmeter.

Tidligere har villaen været solgt en del gange ved frit salg. I 1992 for lidt over én million, i 1993 for i underkanten af 800.000 kroner, i 1998 for 1,7 millioner kroner og i 2013 for 5,4 millioner kroner.

Den har kun haft lidt over 30 liggedage, men den blev så også taget af markedet i februar for så at blive sat på markedet igen i marts.

Før dette havde den været udbudt siden juni 2022 til en startpris på 9,75 millioner kroner.

(6) Viaduktvej 9

Man tilgår Viaduktvej via Øllegårdsvej, og grunden indrammes af ikke kun én, men to jernbanespor. Foto: Google Street View

Pris: 8.900.000 kroner

Så kom vi til den: den eneste bolig sydvest for Ringvej Syd, som befinder sig på listen. Måske af god grund.

Den gamle gårdbygning blev bygget i 1850 og rummer syv værelser på sine 190 kvadratmeter.

Kvadratmeterprisen på så gammelt en bolig lyder måske meget med sine 46.842 kr., men der følger så også en grund med på svimlende 12.949 kvadratmeter lige mellem to jernbanespor.

Boligen er ifølge Boligsiden aldrig blevet solgt før, men har været sat til salg i 2013, i 2014 og nu igen fra 31. marts, så vi taler kun en lille måned i liggedage.

Den forrige udbudspris i 2014 lød på 6,6 millioner kroner.

(5) Regnersgade 2

Mellem 2018 og 2022 er der sket en større totalrenovering af Regnersgade 2-villaen. Foto: Google Street View

Pris: 9.000.000 kroner

Så runder vi også de 9 millioner kroner, og det sker så med endnu en murstensvilla. Denne på 158 kvadratmeter og derfor koster hver af dem 56.962 kroner.

Kælderen er på 89 kvadratmeter, fem værelser kan der findes i huset, og grunden er på i alt 591 kvadratmeter. Bygningen er desuden fra år 1912.

Over 120 dage har har boligen ligget til salg, men er så også faldt i pris fra december, hvor den kostede 9,5 millioner kroner.

I det hele taget har villaen en længere historik med at være af og på markedet fra 2017 og frem til i år med mange prisfald til følge. Den blev solgt i november 2017 for fire millioner kroner og i oktober 2020 for 5,75 millioner kroner.

(4) H.C. Ørsteds Vej 21

Første gule villa på listen er H.C. Ørsteds Vej 21. Foto: Google Street View

Pris: 10.500.000 kroner

Syv værelser gemmer der sig i det første tocifrede millionhus på salgslisten i øjeblikket.

Boligen har så også en størrelse på 212 kvadratmeter, hvilket giver en kvadratmeterpris på 49.528 kroner.

Den er fra 1910, og kælderen i villaen fylder 91 af kvadratmeterne, mens 767 kvadratmeter er størrelsen på grunden.

Salgshistorikken for H.C. Ørsteds Vej 21 er ikke så markant som mange af de andre huse på listen, da den kun er blevet solgt én gang: i 2019 til otte millioner kroner.

Lige nu har den en liggetid omtrent Viby-gennemsnittet med sine 90 liggedage, siden villaen blev sat til salg.

(3) Helgesgade 16

Det kan næsten ikke ses, at villaen her er helt tilbage fra 1912. Nyt tag og hvidpudset. Foto: Google Street View

Pris: 11.000.000 kroner

Vi skal tilbage til byggeåret 1912 for at finde tilblivelsen af denne liebhavervilla og dets 178 kvadratmeter.

Hver kvadratmeter koster således 61.798 kroner, og de er fordelt på seks værelser og 57 kvadratmeter kælder.

Grundarealet, som følger med, lyder på 591 kvadratmeter, og det hele har været til salg i over 130 dage.

I 2015 blev villaen solgt for 2,8 millioner kroner ved almindeligt frit salg.

(2) Carl Jensens Vej 33

Denne villa er lavet af den kendte århusianske arkitekt C.F. Møller. Foto: Google Street View

Pris: 11.500.000 kroner

Præcis 200 kvadratmeter lyder andenpladsens areal på, og derfor lander kvadratmeterprisen på 57.500 kroner.

Syv værelser, en grund på 1.266 kvadratmeter, en kælder på 52 kvadratmeter, byggeår i 1936.

Alt dette har ligget til salg i nu over 70 dage, siden villaen blev sat til salg 10. februar.

I 2016 blev det udbudt af nuværende ejere til 7,15 millioner kroner, men eneste salg af huset var i 2016 til 6,8 millioner kroner.

(1) Lindevej 2 - 12.500.000 kr.

Og førstepladsen går til ... Lindevej 2, som kan blive Vibys næstdyreste hus, hvis det bliver solgt til udbudsprisen. Foto: Google Street View

Pris: 12.500.000 kroner

Så kom vi til førstepladsen på listen. Det dyreste hus, som lige nu er til salg i postnummeret 8260.

Bliver Lindevej 2 solgt til 12,5 millioner kroner, vil det være i en klar top10 af hussalgspriser i Viby.

Huset har gennemgået en nylig modernisering, og det blev bygget i sin tid i 1952.

Det har 233 kvadratmeter i sig og altså en pris per kvadratmeter på 53.648 kroner, hvorved man finder otte værelser, et kælderareal på hele 110 kvadratmeter og en tilhørende grund på 902 kvadratmeter.

Villaen blev sat til salg 17. marts, så har kun ligget lidt over en måned på markedet. Eneste gang, hvor den blev solgt, var i 2017 til 5,8 millioner kroner.

Det skal du også vide: Nye elbil-ladepladser, byfest har vokseværk, og hædrende omtale til lokal dagligvarebutik

Dit lille nyhedsoverblik:

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Nye ladestandere og -pladser i omegnen af Viby

Her kan du se lokationerne for de nye el-ladepladser i Aarhus Kommune. Kort: Teknik og Miljø

Har du elbil, eller overvejer du at anskaffe én, er der gode nyheder til dig. 138 nye ladepladser kommer til Aarhus Kommune, skriver Teknik og Miljø i en pressemeddelelse, og fem af dem lander i sydbyen.

Viby får ingen i denne omgang, men langt er der ikke til:

 • Rundhøj Allé, som får otte ladepladser
 • Egebæksvej, som også får otte ladepladser
 • Olaf Rudes Vej, som endda får fire hurtigladepladser
 • Rosenvangs Allé nær Oddervej, som får seks ladepladser
 • Tranbjerg Stationsvej, som får to ladepladser ekstra

De nye ladestandere bliver placeret på offentlige arealer og bliver tilgængelige for alle. En hurtigladeplads lader tre gange hurtigere op end en almindelig ladeplads.

I forvejen findes der ifølge Aarhus Kommunes hjemmeside følgende offentlige ladepladser i Viby:

 • Ved Viby Bibliotek
 • På Viby Torv
 • Ved Viby Stadion
 • Ved Fredenskirken
 • Ved Sønderhøj (Mega Syd)

I Aarhus Kommune er en plads med en ladestander en ladeplads - ikke en parkeringsplads. Derfor opfordrer man alle elbilister til at flytte deres bil fra ladepladsen, så snart bilen er opladt, så flere kan få gavn af lademulighederne.

Hvis en ladeplads har fået opsat en ladestander, men intet skilt med elbilsymbol, kan alle køretøjer parkere.

Hvis en ladeplads har fået opsat en ladestander og skiltet med elbilsymbol, kan kun elbiler og hybridbiler parkere.

Hvis en ladeplads har fået opsat en ladestander og skiltet med elbilsymbol og tidsbegrænsning, kan kun elbiler og hybridbiler parkere, og parkeringsskiven skal samtidig indstilles.

Stavtrup Byfest bliver større

Thomas Uth er primus motor på at arrangere byfesten i Stavtrup. Foto: Kristine Dam Johansen

Stavtrup Byfest fik comeback i 2022, og allerede i år har den lokale festivitas vokseværk.

Det fortæller Thomas Uth, som nævner de nye tiltag i flæng.

Fællesspisning i et stort telt med helstegt pattegris. Livebands hele dagen frem til kl. 24. Hoppeborg og high-jumpers til de små spilopper. Et større loppemarked.

- Byfesten bliver væsentligt større i år. Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi arbejder fortsat på at skaffe flere aktiviteter, nævner arrangøren gerne.

Vild med Dans-danser Mads Vad kommer også forbi og lave danselektion for børn og voksne i Stavtruphallen.

Det meste foregår på Højvangskolens parkeringsplads, men ved Klokkedammen kommer der også til at være bål og lege. Blandt andet et spil pind med KFUM-spejderne i byen.

Du kan se hele oversigten i Stavtrup Byfests facebookvideo her.

Arrangementet finder sted lørdag 17. juni.

Hædrende omtale til Rema 1000 i Stavtrup

Lise Leander er indehaver af Rema 1000 i Stavtrup og er én af de selvstændige købmænd, der har ansatte på forskellige fleksible job-ordninger. Faktisk hele 11 ansatte. Viby-StavtrupLIV snakkede desuden med hende i juli 2022 omkring hendes eget syn på Stavtrup. Foto: Kristine Dam Johansen

I år uddeler Finans for første gang priser ved mediets Impact Awards, som hylder virksomheder for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige tiltag.

Her uddeler man tre awards: Climate Award, Social Award og Tech Award, hvor førerfeltet nu er indsnævret til fem kandidater per pris.

I socialkategorien er Rema 1000 som supermarkedkæde nomineret for arbejdet med at inkludere personer på kanten af jobmarkedet i vagtplanen. Derfor har Finans været ude ved den lokale Rema 1000 i Stavtrup.

- Det er oplagt gøre en indsats, som også giver mig og butikken noget. Men det er afgørende ikke bare at sige ja til at lave et forløb og tænke, at det er billig arbejdskraft. Det kræver også noget af alle at have kolleger med visse udfordringer, siger Lise Leander, indehaver af Rema 1000-butikken i Stavtrup, til Finans.

- Men jeg er glad for, at vi har ressourcerne til det og stor gavn af den indsats, som alle yder på hver deres måde. Om det så er at fylde varer op i bestemte dele af butikken, lager eller andet, fortæller Lise Leander.